IZREKA DANA, 28.08.2016.

Čovjek koji ima pozitivne misli i emocije te koji u prirodi i u ljudima vidi samo dobro - i pamtit će samo dobro.

Paramahanse Yogananda

Prijavite se na izreku dana

Blogeri

vrh stranice