Ciljevi Akademije

Glavni ciljevi programa:

Usvajanje znanja i vještina koje polaznicima omogućuju da postanu lideri koji:

 • vide u svemu potencijale, a ne prepreke;
 • dio su rješenja, a ne problema;
 • potiču i inspiriraju svojim nastupom i riječima;
 • razvijaju motivirane i kompetentne djelatnike koji ostvaruju izvrsne rezultate;
 • karizmatični su i uvjerljivi govornici te pregovarači;
 • vode tim i odluke donose na sustavan način, sagledavajući širu sliku funkcioniranja organizacije;
 • uspješno upravljaju promjenama, u svrhu postizanja trajne kompetitivne prednosti tima i organizacije;
 • preuzimaju inicijativu u svom radu i životu, ostvaraju željene ciljeve i žive ispunjenim životom.

Pritom, polaznici liderske kompetencije razvijaju u sklopu četiri ključna područja, važna za uspješno obavljanje menadžerske uloge:

1. Kako postati kreator vlastite izvrsnosti odnosno:

 • potaknuti osobnu pozitivnu promjenu i razvijati vlastite potencijale u željenom pravcu 
 • koristiti unutarnje snage za ostvarenje ciljeva 
 • prepoznati i razumjeti vlastita emocionalna stanja, kao i stanja drugih ljudi 
 • upravljati vlastitim emocijama i biti spremnim na aktivno rješavanje problema 
 • razviti entuzijazam i samopouzdanje, kod sebe i drugih 
 • zbog čega i na koji način utjecati na vlastitu percepciju, kao i percepciju drugih 
 • nužnost i važnost promjena te kako iz njih dobiti maksimum 
 • postavljati vlastite ciljeve i prioritete te kako se ponašati u skladu s njima 
 • upravljati sobom u svrhu uspješnog upravljanja vlastitim vremenom 

2. Kako motivirati i pomoći drugima da razviju sve svoje potencijale odnosno: 

 • prepoznati karakteristike i potencijal pojedinca
 • upoznati drugu osobu kako bi ju uistinu razumjeli
 • efikasno voditi verbalnu i neverbalnu komunikaciju
 • utjecati na sugovornika u svrhu ostvarenja zajedničkih ciljeva
 • uspostaviti i održati uspješnu komunikaciju sa zahtjevnim sugovornikom
 • prepoznati što točno motivira drugu osobu te tome prilagoditi svoj stil vođenja
 • pružiti drugoj osobi povratnu informaciju koja motivira na pozitivnu akciju
 • potaknuti ljude da razviju i upotrebljavaju sve svoje potencijale
 • motivirati ljude na pozitivnu promjenu i preuzimanje inicijative u svom životu/radu

3. Kako stvoriti pobjednički tim odnosno

 • koje su karakteristike uspješnih timova i kako ih ostvariti
 • postaviti te održavati ciljeve i pravila tima
 • voditi uspješan sastanak i pratiti njegove rezultate
 • preuzeti mnogostruke perspektive te potaknuti druge na isto u svrhu boljeg sagledavanja situacije
 • biti lider koji potiče
 • kreirati kulturu koja podržava motiviranost tima
 • upravljati komunikacijom i konfliktima u timu
 • biti uvjerljiv i karizmatičan govornik, sugovornik i vođa
 • uspješno upravljati promjenama u timu

4. Kako ostvariti uspješan odnos i suradnju s korisnicima odnosno:

 • kvalitetno se pripremiti za prodajni razgovor te pregovore
 • različite govorne i prezentacijske vještine u područjima prodaje i pregovaranja
 • smanjiti otpore sugovornika i olakšati pristanak
 • koristiti strategije koje pomažu pri održavanju dobrih odnosa prilikom pregovora
 • upravljati svojim emocijama u teškim pregovorima
 • pozitivno utjecati na emocije sugovornika tijekom pregovora
 • uspješno završiti pregovore, odnosno prodajni proces na zadovoljstvo svih uključenih strana

 

 

vrh stranice