Facilitacija

Facilitacija je metoda sustavnog upravljanja sastankom kako bi on rezultirao dolaskom do željenih ciljeva. Pod upravljanjem se podrazumijeva ne samo njegovo strukturiranje i vođenje, već i uspješno provođenje sustavnih intervencija u sve procese koji se mogu događati za vrijeme njegovog trajanja i eventualno onemogućiti konstruktivnu i učinkovitu raspravu.
Cilj facilitacije je poticanje članova tima na otvorenu raspravu, jasno iznošenje informacija i ideja, aktivno pronalaženje zajedničkih rješenja te donošenje odluka konsenzusom, što je posebice važno ako unutar grupe postoje različiti, naizgled nepomirljivi interesi.
 
Svrha facilitacije je osnaživanje timskog rada te učenje članova tima vještinama uspješne suradnje, kako bi njihov zajednički rad doveo do ostvarenja željenih rezultata.
Facilitacija se naročito preporučuje u slučaju potrebe za timskim definiranjem temeljnih odrednica poslovanja, kao što su vizija, misija, strategija, pa se u tu svrhu provode tzv. strateške radionice za članove Uprave ili visokog menadžmenta.

Nadalje, facilitacija omogućuje i provođenje produktivnog i nepristranog sastanka u svrhu rješavanja određenog(ih) problema koji dulje vrijeme nepovoljno utječe(u) na organizacijsku učinkovitost. Uspješna je i u slučaju potrebe za sustavnom promjenom u pristupu poslovanju, koja, da bi se mogla provesti, zahtijeva dubinsko razumijevanje i puno prihvaćanje svih članova tima.

Njena učinkovitost je najveća ako ju provodi iskusni stručnjak, koji razumije kako poslovanje organizacije, tako i psihologiju zaposlenika i timskog rada, kako bi mogao poticajno i konstruktivno voditi raspravu do željenih rezultata. Dodatno, nepristranost vanjskog konzultanta-facilitatora se pokazala naročito učinkovitom za uspješno razrješavanje izazovnijih i kompleksnijih poslovnih situacija.
vrh stranice