Krizne intervencije

U poslovanju svake organizacije ponekad se dogode nagle i nepredvidljive situacije koje znatno utječu na emocionalnu stabilnost njenih zaposlenika, a posljedično i na njihov predan i koncentriran rad. To su situacije suočavanja s elementarnim nepogodama, stradanjima, smrću djelatnika, i sl. koje nastaju kao rezultat više sile, ali i naglim poslovnim gubicima, krađama ili provalama, ciljanim napadima od strane nekog tržišnog subjekta i sl., koje nastaju kao posljedica kriminalnih radnji, nepovoljnih tržišnih okolnosti ili nelojalne konkurencije.
Sve ove i slične situacije mogu znatno ugroziti trenutačno poslovanje organizacije, ali i dugoročno nepovoljno utjecati na zdravlje i dobrobit njenih djelatnika. Stoga je jako važno na njih reagirati pravodobno kvalitetnom i ispravnom intervencijom stručnjaka psihologa, pod vodstvom kojih se točno određenim koracima zaposlenici suočavaju s kriznom situacijom i njenim posljedicama te se prema njoj adekvatno postavljaju, kako na individualnoj, tako i na grupnoj razini.

Bez provedbe ovakve ciljane pomoći prolaska kroz kriznu situaciju, njene posljedice zaposlenici mogu dugoročno osjećati, a organizacija može i trajno izgubiti postignuti tržišni položaj. S druge strane, krizna intervencija omogućuje zaposlenicima suočavanje sa situacijom u potpuno sigurnoj okolini, kao i čvrste temelje za izlazak iz nje.

Uobičajeno trajanje jedne takve stručno vođene krizne intervencije je 3-4 sata. Intervencija se radi grupno i ima za cilj emocionalno-intelektualno suočavanje, usvajanje raznih strategija za lakše nošenje s njom te organiziranje grupe sukladno novonastaloj situaciji kako bi nastavila uspješno poslovati, odnosno još više unaprijedila svoju poslovnu učinkovitost. Svakako se preporučuje da u kriznoj intervenciji sudjeluje što veći broj zaposlenika, a posebice oni koji su njome najteže pogođeni.
vrh stranice