Opis poslova

Opis poslova predstavlja početnu točku upravljanja ljudskim potencijalima, jer na temelju njega određujemo smjer mnogih HR funkcija, kao što su pribavljanje i selekcija zaposlenika, priprema za uvođenje zaposlenika u posao, procjena uspješnosti, razvoj karijere, nagrađivanje, uspješno rukovođenje, i sl. Sistematizacija radnih mjesta (drugi naziv za opis poslova) predstavlja popis radnih zadataka, načina njihova obavljanja te ovlasti i odgovornosti za određenu poziciju. Dodatno, uključuje i popis potrebnih kvalifikacija za obavljanje zadataka tog radnog mjesta te važne procese i procedure rada. Svrha mu je da zaposlenik i njegov rukovoditelj imaju jasnu predodžbu o zaduženjima i obavezama na konkretnom radnom mjestu, kako bi se ustanovilo obavlja li zaposlenik svoj posao kvalitetno i na vrijeme, kao i preklapaju li se zaduženja, ovlasti i odgovornosti različitih osoba i radnih mjesta. Uz to, strukturirani opis poslova predstavlja i osnovu za utvrđivanje kompetencija za pojedino radno mjesto (vještina, znanja, sposobnosti, osobina i stavova, koje se izražavaju kroz kvalitetno profesionalno ponašanje, koje zaposlenik treba posjedovati kako bi mogao uspješno obavljati posao).
 
Opisu poslova uvijek prethodi detaljna analiza pojedinog radnog mjesta, tijekom koje Ramiro konzultanti intenzivno surađuju s djelatnicima unutar organizacije (od top menadžmenta do operativnih izvršitelja) te uz pomoć različitih metoda (primjerice intervjua, upitnika, radionica) prikupljaju sve relevantne informacije o svrsi, zaduženjima, odgovornostima, ključnim aktivnostima i ciljevima pojedinog radnog mjesta. Na taj način osiguravamo da konačan opis poslova bude usklađen s vizijom, misijom, poslovnim planovima te trenutačnim i budućim potrebama organizacije.

vrh stranice