Organizacijska klima

Prvi korak u procesu organizacijskog razvoja te općenito prilikom unapređenja učinkovitosti organizacije je analiza trenutačne situacije unutar poduzeća odnosno ispitivanje organizacijske klime.
Istraživanja i svakodnevna praksa su nedvosmisleno pokazali da organizacijska klima direktno utječe na uspješnost poslovanja organizacije. Ukoliko su ljudi zadovoljni s radnom atmosferom, uložit će i dodatne napore da svoj posao naprave kvalitetno, a ako ne, osjećat će se otuđeno od radne grupe: uspjehe, odnosno neuspjehe grupe doživljavat će kao nešto što se ne odnosi na njih osobno.

S obzirom na to, neka od pitanja koja se prilikom ispitivanja organizacijske klime postavljaju su: Kako djelatnici doživljavaju poduzeće i tim u kojem radi? Osjećaju li ciljeve poduzeća kao vlastite? Traže li stalno nove načine za poboljšanje poslovanja ili samo mehanički odrađuju posao koji im je dodijeljen? Znaju li što treba raditi i na koji način? Kakva je interna komunikacija? Na koji način komuniciraju i kako doživljavaju rad svojih nadređenih? U kojoj mjeri su poslovni procesi optimizirani? itd.

Na taj način razgovor o problemima se usmjerava na one aspekte poslovanja koji su se pokazali ključnima za zadovoljstvo djelatnika i učinkovitost rada organizacije.

Dodatne dobrobiti ovakvog pristupa u procesu osnaživanja organizacije, timova i pojedinaca su sljedeće:

  • zaposlenike se usmjerava da se odmaknu od neutemeljenih optužbi (po principu „rekla-kazala“) te ih se potiče da što realnije sagledaju i prednosti i nedostatke trenutačnog poslovanja unutar svog tima i organizacije;
  • potiče ih se i da na konstruktivan način daju konkretne prijedloge u svrhu poboljšanja rada organizacije i tima;
  • također ih se usmjerava i da osvijeste koliko samostalno mogu pridonijeti poboljšanju svakodnevnog rada na vlastitom radnom mjestu i u svom timu.

Uz to, ispitivanjem organizacijske klime dobivaju se vrlo konkretne informacije o eventualnim poteškoćama, najčešće u organizaciji rada i međusobnoj komunikaciji, na temelju kojih Ramiro konzultanti daju jasne i konkretne smjernice za poboljšanje učinkovitosti rada u procjenjivanim timovima. Dodana vrijednost ovakvih aktivnosti je i motiviranje djelatnika i menadžmenta na proaktivan pristup u rješavanju problema te općenito njihovo osvještavanje o odgovornosti koju imaju za uspješno poslovanje organizacije.

Dosadašnja teorija i praksa pokazale su da, kolikogod klima u timu izgledala kao rezultat loših međusobnih odnosa članova unutar ili između timova, uzroci pravih problema često leže u loše postavljenoj organizaciji rada tima ili nedovoljno razvijenim menadžerskim kompetencijama rukovoditelja, i u tom su kontekstu se ciljanim intervencijama mogu učinkovito riješiti. Zato je postupak mjerenja klime i detekcije pravih uzroka problema od vitalne važnosti za njihovo učinkovito rješavanje. Sve druge intervencije koje ne bi bile temeljene na pravoj analizi mogu biti samo kozmetičke prirode, te dugoročnije još više pogoršati klimu.

Neki od najčešćih postupaka koje predlažemo za poboljšanje klime  su poboljšanje postojećih ili postavljanje novih radnih procesa i procedura, postavljanje vrijednosti i standarda poslovanja organizacije (ili tima) koji potiču na motivirani rad, postavljanje kvalitetnih procesa rukovođenja, poboljšanje interne komunikacije, edukacija i treninzi djelatnika te menadžmenta, i sl.

Kada se otkriju stvarni problemi unutar timova, metode za njihovo rješavanje su vrlo često lako primjenjive i vrlo učinkovite. 

vrh stranice