Poslovni procesi

Danas kad se poslovanje odvija u vrlo dinamičnom okruženju, organizacije sve više pažnje posvećuju unaprjeđenju kvalitete poslovnih procesa. Na taj način, poslovni procesi, uz ljude i tehnologiju rada, predstavljaju jedan od osnovnih stupova postizanja i održavanja konkurentnosti organizacije. Poslovne procese možemo definirati kao niz radnji koje opisuju način obavljanja posla. U skladu s tim, uvijek su usmjereni na postizanje specifičnih organizacijskih ciljeva. Kako bismo bili sigurni da su postavljeni procesi efektivni i efikasni u odnosu na trenutačne organizacijske ciljeve te prilagodljivi u odnosu na buduće ciljeve, potrebno je njima kontinuirano upravljati odnosno, optimizirati ih. Na taj način povećavamo kvalitetu rada i održavamo konkurentnost.
 
Učinkovitost zaposlenika je tema koja zaokuplja svakog rukovoditelja prilikom proučavanja poslovnih procesa. Mijenjanje ustaljenih ideja o poslovanju te upravljaju i rukovođenju ljudima nužno je kako bismo unaprijedili učinkovitost rada. U tu svrhu, Ramiro koristi praksu (ili filozofiju!) stalnog napretka u poslovnim aktivnostima. Kontinuirano pratimo sve funkcije poslovanja i unapređujući standardizirane aktivnosti i procese eliminiramo prazan hod i nepotrebne aktivnosti. Način na koji Ramiro unapređuje poslovne aktivnosti puno je više od jednostavnog povećanja produktivnosti. Mi učimo ljude da sami uoče i eliminiraju nepotrebne i teško provedive dijelove procesa. Time postižemo povećanu uključenost samih zaposlenika, jer im posao činimo smislenijim, a samim tim i više zadovoljavajućim za vaše zaposlenike. Svakodnevno primjenjujući usvojeno, zaposlenici usavršavaju i proizvodni proces i sebe.

vrh stranice