Pregovaranje

Usklađenim koracima do zajedničke pobjede - umijeće uspješnog pregovaranja
 
Interesi i potrebe ljudi vrlo su različiti. Pregovaranje, dogovaranje i osmišljavanje zajedničkih rješenja dio je svakodnevnog života – od dnevnog dogovaranja s kolegama do sklapanje velikog ugovora s novim klijentom gdje Vam je zadatak osigurati maksimalno dobre uvjete za Vašu organizaciju te uspostaviti dobre odnose i postaviti temelje za dugoročnu i kvalitetnu suradnju. Vještine uspješnog pregovaranja neizbježan su alat, kako u postizanju vlastitih ciljeva, tako i u ostvarivanju uspješne poslovne suradnje. Naučite kako biti aktivan i uspješan sudionik u tom zanimljivom procesu.
Polaznici će na ovom treningu naučiti sljedeće:
 • kvalitetno se pripremiti za pregovore
 • postaviti ciljeve pregovora
 • upravljati svojim emocijama u teškim pregovorima
 • upotrijebiti strategije koje pomažu održavanju dobrih odnosa prilikom pregovora
 • uspješno završiti pregovore
Kratki sadržaj treninga:
 • temeljne pretpostavke uspješnog pregovaranja
 • faze u procesu pregovaranja
 • različite vrste pregovora i ključni koncepti koji ih opisuju
 • prepoznavanje i osvještavanje vlastitih snaga
 • prostor unutar kojeg je moguće pregovarati
 • pozitivno utjecanje na emocije sugovornika tijekom pregovora
 • različite govorne i prezentacijske vještine u pregovaranju
 • snaga i autoritet u pregovorima
 • načini maksimiziranja dobiti za obje strane
 • reagiranje na različite pregovaračke trikove
 • smanjivanje otpora sugovornika i olakšavanje pristanka
 • što nakon pregovora
Metode rada:
 • predavanje
 • vježbe
 • igranje uloga
 • individualni i grupni rad
 • diskusija
 • razmjena znanja i iskustva
Trening je namijenjen:
 • osobama na rukovoditeljskim pozicijama
 • članovima Uprave
 • prodajnom osoblju i predstavnicima
 • osobama koje su u kontaktu s korisnicima
Trajanje treninga:
 • 2 dana (16 sati)

 

KONTAKTIRAJTE NAS

vrh stranice