Psihologijsko testiranje

Psihologijsko testiranje je postupak procjene osobnih i profesionalnih karakteristika pojedinca, a u Ramiru to radimo primjenom najsuvremenijih psihometrijskih metoda koje obuhvaćaju standardne testove sposobnosti i ličnosti te upitnike za samoprocjenu. Karakteristike koje se procjenjuju uključuju intelektualni potencijal, profil ličnosti i emocija, vrijednosti i stavove, motivaciju, stil rada, sposobnost nošenja sa stresom i sl.
Cilj testiranja je stvoriti što potpuniju i precizniju sliku o pojedincu, odnosno o njegovim snagama i prostorima za napredak. Na temelju dobivenih rezultata donosi se zaključak o tome je li i u kojoj mjeri zaposlenik na nekom radnom mjestu, ili pak kandidat koji se za to mjesto prijavio, kompetentna osoba za obavljanje posla te što bi od vještina trebao usvojiti kako bi poboljšao svoju učinkovitost. Također, daju se i preporuke poslodavcu o tome kako rukovoditi kandidatom da bi, sukladno svojim znanjima i karakteristikama, ostvarivao najbolje poslovne rezultate.
 
Po potrebi, testiranje se može koristiti i u svrhu daljnjeg planiranja razvoja njegove karijere, kao i u svrhu osmišljavanja edukacija i treninga koji će zaposleniku omogućiti stjecanje novih znanja i vještina.
Osobne karakteristike i sposobnosti pojedinca u pravilu su neodvojive od onih profesionalnih jer se snage i slabosti svake pojedine osobe načelno provlače kroz sve aspekte njenog života. Ipak, pojedini segmenti psihologijskog testiranja više se usmjeravaju na osobne karakteristike i sposobnosti, a pojedini više na profesionalne karakteristike i sposobnosti pojedinca.

vrh stranice