Razvoj karijere

Razvoj karijere možemo promatrati iz perspektive samog djelatnika kao i iz perspektive organizacije. Ako povežemo te dvije perspektive možemo reći da se radi o procesu tijekom kojeg planiramo i usmjeravamo kretanje djelatnika unutar organizacije na način koji je usklađen s njegovim razvojnim preferencijama i potencijalom, ali i sa sadašnjim te budućim razvojnim potrebama organizacije. U skladu s tim, svaki djelatnik trebao bi imati postavljene ciljeve vezane za razvoj vlastite karijere, kao i razrađeni plan (obrazovanja i drugih aktivnosti) kako bi ih ostvario. Istovremeno, organizacija bi trebala imati jasno razrađen sustav horizontalnog (stručnog) i vertikalnog (menadžerskog) razvoja, kako bi sa svojim zaposlenicima mogla ostvariti partnerski odnos u razvoju njihove karijere, na obostrano zadovoljstvo. Ovako postavljen karijerni okvir postaje važan alat upravljanja promjenama jer usklađuje razvoj djelatnika s rastućim potrebama organizacije. Također, kvalitetno postavljen i implementiran sustav razvoja karijere potiče veće zadovoljstvo i angažiranost djelatnika.
 
Ramiro konzultanti pomažu organizacijama utvrditi interese, vrijednosti, potencijale i kompetencije djelatnika, kako bi se za svakoga od njih odredilo područje rada u koje usmjeravati njegovu daljnju karijeru. Također, Ramiro konzultanti pomažu u kreiranju optimalnog sustava razvoja karijere, koji će zaposlenicima omogućili stalno usavršavanje i napredak, a organizaciji ciljani razvoj kompetencija koje su potrebne za uspješno suočavanje s budućim izazovima i prilikama.

vrh stranice