Razvoj rukovoditelja

Suvremena teorija i praksa menadžmenta veliku pozornost posvećuje planiranju procesa preuzimanja voditeljske funkcije. Planirajući konkretne aktivnosti osiguravamo sustavan prijenos znanja, unapređenje vještina i usvajanje željenih stavova rukovoditelja. Na taj način potičemo stvaranje kvalitetnog odnosa rukovoditelja s njegovim timom (i drugim dijelovima organizacije) kako bi u što kraćem vremenu postigli uspješnu suradnju, a samim time i punu funkcionalnost i radnu učinkovitost.
 
S druge strane, stihijsko pristupanje preuzimanju voditeljske uloge može donijeti niz problema koji direktno utječu na uspješnost daljnje suradnje rukovoditelja i njegova tima. To se posebice odnosi na slučajeve gdje rukovoditelj dolazi u tim koji već ima svoja pisana i nepisana pravila funkcioniranja i izgrađene odnose, te kojeg čine djelatnici u čijem odabiru novi voditelj nije sudjelovao.
 
Ramiro konzultanti razvoju rukovoditelja pristupaju na način da program razvoja temelje na detaljnoj procjeni menadžerskog potencijala i strateških potreba organizacije. Potom, u svom radu s rukovoditeljima, aktivno integriraju znanja iz područja leadershipa i menadžmenta s najnovijim istraživanjima i spoznajama iz kognitivnih znanosti (neuroznanost i psihologija). Poznajući ključne korake u preuzimanju vođenja tima, kao i vještine potrebne da bi se to učinilo na pravi način, osiguravamo da rukovoditelji kroz tu promjenu prođu što brže i uspješnije. Ukoliko se taj proces napravi na sustavan i kvalitetan način, to postaje temelj zajedništva i otvorene komunikacije unutar tima, kao i lojalnosti rukovoditelju i posvećenosti zajedničkim ciljevima.

vrh stranice