Test 2: Kakva je klima u Vašoj organizaciji?

R.b.
Tvrdnja
 Ne Donekle
 Da
 1. Organizacija ima jasno definirane viziju, misiju i ciljeve.
 0  1  2
 2. Za ostvarivanje postavljenih ciljeva organizacija ima jasno razrađenu strategiju i taktiku, čega se pridržava u svakodnevnom poslovanju.
 0  1  2
 3. Zaposlenici u organizaciji znaju i razumiju misiju, viziju i ciljeve.
 0  1  2
 4. U ostvarivanju ciljeva organizacije zaposlenicima je jasna njihova uloga i zadaci.
 0  1  2
 5. Ciljeve organizacije zaposlenici doživljavaju kao vlastite i poizstovjećuju se s uspjesima.
 0  1  2
 6. Zaposlenici su informirani o svim velikim projektima, uspjesima i trenutačnim aktivnostima pojedinih odjela i organizacije u cjelini.
 0  1  2
 7. Zaposlenici rado iznose nove ideje, jer su pažljivo saslušani, a dobre ideje se realiziraju.
 0  1  2
 8. U organizaciji zaposlenici izvršavaju svoje obaveze kvalitetno i odgovorno.
 0  1  2
 9. U rješavanju problema zaposlenici u pravilu preuzimaju inicijativu.
 0  1  2
 10. Organizacija ima jasne propise i procedure na kojima se temelji rad, te koje znaju svi zaposlenici.
 0  1  2
 11. Zaposlenici će napraviti puno više od očekivanog kako bi organizacija ostvarila uspjeh.
 0  1  2
 12. U izvršavanju zadataka zaposlenici često i rado međusobno surađuju.
 0  1  2
 13. U organizaciji postoje harmonični odnosi među zposlenicima i pozitivno radno ozračje.
 0  1  2
 14. U organizaciji postoji jasan i pravedan sustav plaća i nagrađivanja zaposlenika.
 0  1  2

Nakon što zbrojite bodove, pogledajte rezultate.

0-8: Vaša organizacija ima značajne propuste, kako u strukturi, tako i u operativnom djelovanju, što se odražava i na slabije rezultate poslovanja. Preporučuje se svakako konzultirati stručnjaka za organizacijski razvoj, koji bi vam pomogao uspostaviti i razviti kvalitetniju i efikasniju organizacijsku klimu.

9-22: Vaša organizacija ima razvijenu određenu strukturu u kojoj neki dijelovi bolje funkcioniraju, a neki slabije. S obzirom da je sistem snažan koliko je snažna njegova najslabija karika, preporučuje se napraviti stručnu analizu organizacijske klime koja bi u boljoj mjeri mogla odgovoriti koje su vaše snage, a koje slabosti. Na temelju te analize rade se ciljane intervencije za poboljšanje učinkovitosti organizacije.

23-28: Čestitamo! Vaša organizacija uistinu je dobro postavljena! Jasni su ciljevi i uloge te svi rade kvalitetno i odgovorno. To su organizacije kojima je uspjeh na tržištu zagarantiran. Jedino trebate paziti da se ne uspavate na lovorikama: tržište se stalno mijenja i organizacija, da bi bila uspješna, treba mu se stalno prilagođavati.
vrh stranice