Test 3: Koliko ste učinkovit menadžer?

R.b.
Tvrdnja
 Ne Donekle
 Da
1. Imam dovoljno samopouzdanja za uspješno vođenje zaposlenika. 0 1 2
2. Brzo i efikasno analiziram situacije i donosim odluke. 0 1 2
3. Mogu donijeti i prvoesti teške i nepopularne odluke 0 1 2
4. Moji zaposlenici znaju koja su im područja rada i tražim da preuzmu odgovornost za njih. 0 1
2
5. U negativnom okruženju zadržavam pozitivan stav i usmjerenost na rješenje. 0
1
2
  6. Kada zaposlenici imaju problem, ne preuzimam ga na sebe, već im pomažem da ga sami riješe. 0
1 2
7. Imam sposobnost motiviranja zaposlenika na poduzimanje akcija koje trebamo provesti. 0
1
2
8. Izražavam se jasno i usmeno i u pisanoj formi, a rječnik prilagođavam razini razumijevanja sugovornika. 0
1 2
9. Kada zaposlenici govore, pozorno ih slušam i ne upadam im u riječ. 0
1
2
10. Zaposlenike potičem na davanje novih ideja i, kad god je moguće, pitam ih z mišljenje i uključujem u odlučivanje. 0
1
2
11. Osjećam se ugodno i uspješno u vođenju diskusije pred grupom ljudi. 0
1 2
12. Ponašanja koja očekujem od zaposlenika prvenstveno primjenjujem osobno. 0 1
 2
13. Zaposlenike hvalim javno, a negativnu povratnu informaciju im dajem nasamo. 0 1 2
14. U organizaciji postoji jasan i pravedan sustav plaća i nagrađivanja zaposlenika. 0 1 2
15. Uspješno organiziram i vodim sastanke te pratim realizaciju dogovora oko njih.
0 1 2
16. Redovito postavljam vlastite ciljeve i prioritete te uspješno organiziram vrijeme kako bih ih reallizirao kvalitetno i u roku.
0 1 2
17. Znam koje zadatke mogu i trebam delegirati, i to radim uspješno.
0 1 2
18. Unaprijed prepoznajem trenutak kada treba nešto promijeniti u poslovanju i uspješno upravljam promjenama.
0 1 2

Nakon što zbrojite bodove, pogledajte rezultate.

0-12: Vaše trenutačne menadžerske vještine imaju ozbiljnih nedostataka. Preporučujemo ili sveobuhvatni trening menadžerskih vještina ili bavljenje nekom drugom djelatnošću, u kojoj ćete u puno većoj mjeri moći ostvariti svoje potencijale.

13-27: Imate donekle razvijene menadžerske vještine, premda se trebate i dodatno usavršavati, kako bi bili još učinkovitiji. Preporučujemo da napravite detaljniju psihologijsku procjenu Vaših menadžerskih snaga i slabosti, jer ćete tako točno saznati što još trebate razviti i kako to napraviti na što efikasniji način.

28-36: Vaše menadžerske vještine su uistinu na zavidnoj razini! Imate gotovo sva potrebna znanja, vještine i iskustvo da osigurate svojim zaposlenicima ugodnu i poticajnu radnu klimu u kojoj zasigurno mogu postići zavidne rezultate. Preporučujemo da svoje vještine što je više moguće prenosite na svoje zaposlenike i razvijate ih u jednako uspješne menadžere.
vrh stranice