Upravljanje ljudskim resursima

Upravljanje ljudskim resursima su usklađen i dosljedan pristup upravljanju najvrjednijim dijelom neke organizacije – ljudima, koji pojedinačno i timski pridonose ostvarenju njenih poslovnih ciljeva.
Suvremene organizacije posluju u vrlo zahtjevnim tržišnim uvjetima kojima je jedina trajna karakteristika – stalna promjena. Kako bi opstale i uspješno poslovale, trebaju se stalno prilagođavati novim tehnologijama, novim potrebama sve zahtjevnijih korisnika, sve većoj količini znanja i informacija, sve snažnijoj konkurenciji i sl. To mogu jedino ako imaju timove stručnih i visokomotiviranih ljudi koji zajednički osmišljavaju kreativne odgovore na sve ove tržišne zahtjeve. Stoga je građenje i održavanje takvih timova ultimativna potreba svake organizacije.
 
Kako bi ostvarila ovu potrebu organizacija treba obratiti pozornost na sljedeće:
  1. Zapošljavanje ljudi koji svojim znanjima i kvalitetama u najboljoj mjeri odgovaraju njenim zahtjevima i kulturi
  2. Osmišljavanje procesa što bržeg i kvalitetnijeg uklapanja novih zaposlenika u tim, kako bi počeli ostvarivati željene rezultate
  3. Procjenu razine kompetencija postojećih i novih zaposlenika u odnosu na željenu te osmišljavanje i provođenje edukacija u svrhu njihovog sustavnog razvoja
  4. Osmišljavanje sustava upravljanja učinkom i nagrađivanja, kako bi zaposlenici fokusirano i motivirano ostvarivali zadane ciljeve
  5. Razvijanje rukovoditelja na svim razinama, kako bi znali organizirati poslovanje i motivirati zaposlenike za ostvarivanje željenih ciljeva
  6. Osmišljavanje sustava razvoja karijera, kako bi organizacija imala kvalitetne ljude i za buduće izazov
Važno je posvetiti se kvalitetno svim ovim segmentima upravljanja ljudskim potencijalima, kako bi se došlo do željenih rezultata. Bez obzira imate li vlastiti Odjel za ljudske resurse te imate potrebu samo za nekim od ovih usluga ili želite kompletnu brigu o svim ovim procesima povjeriti vanjskim konzultantima, Ramiro ekspertni tim je tu za Vas.
vrh stranice