Upravljanje učinkom

Upravljanje učinkom („performance management“) predstavlja holistički proces koji povezuje više različitih procesa upravljanja ljudskim potencijalima. Tim procesima osiguravamo da radni učinak zaposlenika zbilja pridonosi ostvarenju poslovnih ciljeva organizacije. Na taj način upravljanje učinkom ima značajnu ulogu u unaprjeđenju poslovne uspješnosti jer osigurava da svaki pojedini zaposlenik razumije koliki se doprinos poslovnim rezultatima očekuje od njega odnosno kolika bi trebala biti njegova norma učinkovitosti. Tijekom čitavog procesa djelatnika se motivira i osnažuje potrebnim vještinama kako bi tu normu i postigao. Drugim riječima, proces upravljanja učinkom povezan je s nizom specifičnih ciljeva usko vezanih upravo za područje upravljanja ljudskim potencijalima kao što su:
  • poboljšanje motivacije i radne uspješnosti pojedinca
  • osiguravanje poticajnog sustava nagrađivanja
  • prepoznavanje i razvoj potencijala, kako na individualnoj, tako i na cjelokupnoj, organizacijskog razini
  • profesionalno usmjeravanje i raspoređivanje ljudi na radna mjesta koja bolje odgovaraju njihovim mogućnostima i preferencijama
  • utvrđivanje potreba i planova obrazovanja i usavršavanja
  • razvoj individualne karijere i planiranje napredovanja

Dodatno, upravljanje učinkom uključuje i sve menadžerske aktivnosti i metode koje omogućuju postizanje strateških ciljeva organizacije kroz kontinuirani proces praćenja i usmjeravanja ponašanja djelatnika te vrednovanja njihovih rezultata rada. Na taj način, upravljajući radnom uspješnošću pojedinaca, osiguravamo i uspješnost cijele organizacije.

Ramiro konzultanti će provesti detaljnu analizu vaših potreba za uvođenje sustava upravljanja učinkom te u skladu s tim definirati, isplanirati i pomoći vam da cijeli sustav uvedete i/ili unaprijedite, sukladno konkretnim potrebama i ciljevima vaše organizacije. Također, kako bi uvedeni sustav zbilja doveo do željene promjene, posebnu pažnju poklanjamo obučavanju vaših djelatnike kako bi ga mogli samostalno provoditi. 

vrh stranice