Vještine coaching-a

Vještine coachinga – kako potaknuti ljude da razviju i koriste sve svoje potencijale
 
Suvremena istraživanja i najnovija literatura navode coaching kao najbolji način poticanja ljudi na ostvarenje njihovih potencijala. Organizacija u kojoj rade učinkoviti djelatnici na najboljem je putu da bude lider. Dobar coach treba detaljno poznavati proces profesionalnog i osobnog razvoja te usmjeravati djelatnika na razvoj sposobnosti za samostalno nošenje s izazovima suvremenog poslovnog svijeta. Naučite probuditi coacha u sebi i budite poticaj za razvoj svojim djelatnicima. Prilagodite svoj coaching proces potrebama različitih ljudi. Ostvarite ciljeve za koje ni sami niste vjerovali da mogu biti ostvareni!

Polaznici će na ovom treningu naučiti sljedeće:
 • od čega se sastoji coaching metoda vođenja te kako ju uspješno primjenjivati u svakodnevnom poslovanju
 • koji su preduvjeti uspješnog coachinga i kako ih ostvariti
 • kako uspješno prebroditi najčešće probleme u coachingu
 • koristiti neverbalnu i verbalnu komunikaciju koja djelatnike potiče na samostalno pronalaženje rješenja i motivirano obavljanje radnih zadataka
Kratki sadržaj treninga:
 • što je coaching stil vođenja
 • coaching kao (nov/drugačiji) način razgovora i rada s ljudima
 • coaching kao stil rukovođenja
 • razlozi zašto je coaching metoda najefikasniji alat u razvoju i radu s ljudima
  • psihologija promjene/napretka - zbog čega ljudi pružaju otpor promjeni
  • temeljni principi kako doskočiti prirodnom otporu te potaknuti druge na promjenu načina razmišljanja i ponašanja
 • s kim i kad koristiti coaching
 • temeljni zadaci coach-a
 • ključne kompetencije coach-a - prepoznavanje i aktivan rad na njihovom razvoju
  • izgradnja rapora
  • vještine slušanja
  • postavljanje poticajnih pitanja
  • poticanje na promjenu perspektive i davanje učinkovite povratne informacije
  • postavljanje jasnih ciljeva
  • korištenje intuicije kao alata za dublje razumijevanje osobe, njezinih uvjerenja, razmišljanja i ponašanja
  • pojavnost coacha
 • faze coachinga i ključni izazovi svake od njih:
  • analiza trenutnog stanja
  • identificiranje ciljeva i željenog stanja
  • produciranje mogućih rješenja
  • donošenje odluke o konkretnim aktivnostima
  • praćenje napretka i podrška
 • uvježbavanje strukturiranog vođenja coaching procesa
 • dobiti od coachinga kao metode rada s ljudima
Metode rada:
 • predavanje
 • vježbe
 • igranje uloga
 • individualni i grupni rad
 • primjena testova i analiza uz odgovarajuću diskusiju
 • diskusija
 • razmjena znanja i iskustva
Trening je namijenjen: 
 • voditeljima timova
 • voditeljima projekata 
 • svima koji se bave razvojem ljudi
Trajanje treninga:
 • minimalno 1 dan (8 sati)
 • optimalno 2 dana (16 sati)

 

KONTAKTIRAJTE NAS

vrh stranice