Ramiro tim

 

Tanja Pureta

Magistrica psihologije, specijalistica organizacijske i industrijske psihologije (Odsjek za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu), certificirana NLP trenerica i NLP coach (individualno savjetovanje).

Ima 8- godišnje radno iskustvo u dvije renomirane međunarodne tvrtke: Pliva d.d.  kao Suradnik u marketingu od 1994-1997. i IBM Hrvatska d.o.o.  kao Menadžer za integrirani marketing i komunikacije od 1997-2002. Nositeljica je brojnih certifikata poslovnih treninga pohađanih u zemlji i inozemstvu (područja organizacije, upravljanja ljudskim potencijalima, menadžmenta i marketinga). Od 2002. vlasnica je i direktorica poduzeća „Ramiro“, koje se bavi pružanjem konzultantskih usluga na području upravljanja ljudskim potencijalima i organizacijskim razvojem, usavršavanja poslovnih vještina te savjetovanja u unapređenju uspješnosti poslovanja organizacije. Tanja je dobitnica nagrade Primus - Savjetnik godine u kategoriji Ljudski potencijali, edukacija i trening te društvenog priznanja Marulić: Fiat Psychologia, za osobiti doprinos razvitku primijenjene psihologije u Hrvatskoj.

Igor Pureta

Dr. sc. Igor Pureta je član Uprave poduzeća Ramiro d.o.o.

Diplomirao je agro-ekonomski smjer na Poljoprivrednom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1987. s radom na temu operacijskih istraživanja. Na Durham University u Ujedinjenom Kraljevstvu završio je 2001. specijalistički magistarski studij poslovnog upravljanja (MBA) s temom magistarskog rada „Uslužna orijentacija osiguravajućeg društva“. Na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Osijeku doktorirao je 2019. s temom „Utjecaj kvalitete vođenja i upravljanja na konkurentnost malih i srednjih poduzeća“. Tijekom radnog vijeka radio je kao rukovoditelj u međunarodnim poduzećima poput Coca-Cola Bottlers i Henkel Croatia, te kao pokretač i direktor poduzeća Loctite Inc. i predstavništva Tenneco Automotive u Republici Hrvatskoj stječući tako iskustvo ne samo u međunarodnom radnom okruženju već i u različitim industrijama. Od 1999. je bio član, a od 2004. i predsjednik Uprave Grawe Hrvatska d. d. s izravnom odgovornošću nad aktivnostima prodaje i marketinga, službe za korisnike, školovanja i razvoja ljudskih potencijala. Od 2020. član Uprave Ramira. Svoju široku ekspertizu iz područja vođenja, koje je njegova stalna teorijska i praktična inspiracija kao predavač na Edward Bernays Visokoj školi za komunikacijski menadžment prenosi mladim generacijama, a uz poslovnu njeguje i znanstvenu karijeru te sudjeluje i izlaže na međunarodnim konferencijama.

Martina Trboglav Podvorac

Profesorica psihologije, certificirani NLP trener, HNLP trener i NLP coach te certificirani hipnoterapeut. Viši konzultant je u Ramiru, te voditelj Ramiro Leadership NLP Academy i glavni trener na Master Levelu. 

Martina je dio Ramiro tima od 2006. godine. Kreirala je i provela veliki broj projekata koji uključuju procjenu te daljnji razvoj i usavršavanje djelatnika i rukovoditelja. Kao menadžment konzultant je radila na identifikaciji uzroka nedovoljne uspješnosti organizacija te utvrđivanju i konkretnoj implementaciji koraka potrebnih za unaprjeđenje poslovanja. U ulozi predavača provodila je seminare otvorenog tipa i in-house radionice u mnogim organizacijama te uspješno radila kao facilitator i voditelj radionica za jačanje tima (team-building). Radi te se neprestano razvija kao coach i medijator. Posjeduje niz certifikata poslovnih treninga i treninga koje je pohađala u zemlji i inozemstvu.

Iva Maksimović

Profesorica psihologije, Konzultant u Ramiru, CIPD Associate, certificirani NLP Master Practitioner i NLP coach. Glavni trener je Ramiro Leadership NLP Academy – Practitioner Level. 

Iva je svoj karijerni put usmjeravala je u različita područja psihologije motivirana željom za što širim iskustvom savjetodavnog i edukativnog rada s ljudima. Započela je kao školski psiholog i tako imala priliku raditi s jednom od najizazovnijih skupina za utjecanje – adolescentima. U organizacijsku psihologiju ulazi kao stručna savjetnica za profesionalno savjetovanje pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, nakon čega postaje dio ljudskih potencijala uspješnog tima Pevec. Dio je Ramiro tima od 2014., aktivno sudjelujući u kreiranju i provođenju projekata razvoja ljudskih potencijala te projekata organizacijskog razvoja, u javnom i privatnom sektoru. Provodi procjene djelatnika i rukovoditelja u svrhu njihova zapošljavanja te daljnje edukacije i razvoja. U ulozi trenera održala je veliki broj treninga na temu komunikacijskih i prezentacijskih vještina, rukovođenja i razvoja tima, te osobnog rasta i razvoja (upravljanje emocijama, vremenom, stresom i sl.). Aktivno radi kao coach, integrirajući kroz svoj pristup spoznaje iz kognitivno-bihevioralnih terapija (završila je drugi stupanj KBT edukacije) te neurolingvističkog programiranja (NLP).

Tihana Cuzek

Magistra psihologije i konzultant u Ramiru, certificirani NLP Master Practitioner i NLP Coach.

Tihana je svoja znanja i vještine razvijala  radeći u različitim područjima psihologije, s ciljem upoznavanja i razumijevanja što šireg kruga ljudi različitih dobi i iskustva. Karijeru u području organizacijske psihologije započela je kao voditeljica ljudskih resursa vodećeg medija za studentsku populaciju, gdje je organizirala i provodila procese pribavljanja, odabira, uvođenja u posao, praćenja rada i razvoja rukovoditelja i timova. Dio je Ramiro tima od 2016. godine. Kreira i aktivno sudjeluje u brojnim projektima organizacijskog razvoja te provodi procjene djelatnika i rukovoditelja u selekcijske i razvojne svrhe. Područje rada koje ju posebno zanima jest grupni rad, odnosno razvoj mekih vještina i izgradnja timova kroz treninge i team-buildinge. Stalno se profesionalno usavršava aktivno sudjelujući na različitim konferencijama i brojnim dodatnim psihologijskim i poslovnim edukacijama.

Petra Đopar

Magistra psihologije, konzultant u Ramiru i certificirani NLP Practitioner

Za područje organizacijske psihologije zainteresirala se već na fakultetu pa je prvo praktično iskustvo stekla vodeći Odjel ljudskih potencijala studentske udruge u kojoj je organizirala procese regrutacije, selekcije i socijalizacije članova. Svoju ljubav prema ovom području rada produbljuje tijekom studentske prakse u Ramiru gdje dodatno razvija stečena znanja i vještine te usvaja nova, poput organizacije i vođenja poslovnih treninga i teambuildinga. Danas, kao član Ramiro tima, aktivno sudjeluje u procesima selekcije i regrutacije, pisanju izvještaja te vođenju edukacija i teambuilding radionica. Svoju motivaciju za direktan rad s ljudima pokazuje bogatim i raznolikim volonterskim iskustvom, od rada na projektima u STEM području do dijeljenje hrane potrebitima u Londonu. Neprestano se profesionalno usavršava na brojnim stručnim i poslovnim edukacijama.

Ana Matešić


Magistra psihologije i konzultant u Ramiru

Psihologiju doživljava kao osobni poziv već od prve godine studija pa tijekom fakulteta stiče brojna praktična iskustva u različitim područjima psihološke djelatnosti. Sudjelovala je u organizaciji brojnih domaćih i međunarodnih psihologijskih konferencija te je provodila radionice iz područja evolucijske psihologije na festivalima za popularizaciju psihologije kao znanosti. Znanja i vještine rada s ljudima različitih profila i problema stjecala je radeći u raznim udrugama poput Hrabrog telefona, Centra Sirius i Društva za psihološku pomoć, u kojima je provodila preventivne i socijalizacijske aktivnosti, razvijajući ljubav prema psihoedukaciji i radu s grupama. Karijeru u području organizacijske psihologije je započela u agenciji za posredovanje pri zapošljavanju, gdje je sudjelovala u procesima regrutacije i selekcije zaposlenika raznih profila, a svoja znanja i vještine u ovom području danas i dalje razvija kao članica Ramiro tima. Aktivno drži i treninge iz vještina komunikacije i upravljanja emocijama. Zainteresirana je za tematiku ravnoteže poslovnog i privatnog života te je provela istraživanje na ovu temu u sklopu izrade svog diplomskog rada. Trenutno je polaznica Ramiro Leadership NLP Academy - Practitioner Level te se kontinuirano usavršava na brojnim stručnim i poslovnim edukacijama.

Maja Holjak

Prvostupnica prometa, Voditeljica ureda u Ramiru i certificirani NLP Practitioner

Maja osigurava svakodnevno uspješno funkcioniranje tvrtke, što uključuje  – administraciju, usklađivanje radnih obveza i sastanaka, poslovnu korespondenciju, dio financijskih poslova i koordinaciju s računovodstvom te logističku potporu za sve aktivnosti tvrtke što između ostalog uključuje nabavku uredskog materijala, pripremu materijala za radionice i predavanja, organizaciju događaja itd. Administratorica je službene internetske stranice i voditeljica društvenih mreža tvrtke Ramiro.

Detalji iz životopisa

vrh stranice