Ramiro tim

 

Tanja Pureta

Magistrica psihologije, specijalist organizacijske i industrijske psihologije, certificirani NLP trener i HNLP coach (individualno savjetovanje), 10 godišnje radno iskustvo u dvije renomirane međunarodne tvrtke: Pliva d.d. i IBM Hrvatska d.o.o., nositeljica brojnih certifikata poslovnih treninga pohađanih u zemlji i inozemstvu (područja organizacije, menadžmenta i marketinga). Tanja je 2011. godine dobila nagradu Primus - Savjetnik godine u kategoriji Ljudski potencijali, edukacija i trening. Vlasnica je i direktorica tvrtke "Ramiro".

Martina Trboglav Podvorac

Profesorica psihologije, certificirani NLP trener, HNLP trener i NLP coach te certificirani hipnoterapeut. Viši konzultant je u Ramiru, te voditelj i glavni trener Ramiro Leadership NLP Academy. 

Martina je dio Ramiro tima od 2006. godine. Kreirala je i provela veliki broj projekata koji uključuju procjenu te daljnji razvoj i usavršavanje djelatnika i rukovoditelja. Kao menadžment konzultant je radila na identifikaciji uzroka nedovoljne uspješnosti organizacija te utvrđivanju i konkretnoj implementaciji koraka potrebnih za unaprjeđenje poslovanja. U ulozi predavača provodila je seminare otvorenog tipa i in-house radionice u mnogim organizacijama te uspješno radila kao facilitator i voditelj radionica za jačanje tima (team-building). Radi te se neprestano razvija kao coach i medijator. Posjeduje niz certifikata poslovnih treninga i treninga koje je pohađala u zemlji i inozemstvu.

Iva Maksimović

Profesorica psihologije, Konzultant u Ramiru, CIPD Associate, certificirani NLP Master Practitioner i NLP coach.

 

Iva je svoj karijerni put usmjeravala je u različita područja psihologije motivirana željom za što širim iskustvom savjetodavnog i edukativnog rada s ljudima. Započela je kao školski psiholog i tako imala priliku raditi s jednom od najizazovnijih skupina za utjecanje – adolescentima. U organizacijsku psihologiju ulazi kao stručna savjetnica za profesionalno savjetovanje pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, nakon čega postaje dio ljudskih potencijala uspješnog tima Pevec. Dio je Ramiro tima od 2014., aktivno sudjelujući u kreiranju i provođenju projekata razvoja ljudskih potencijala te projekata organizacijskog razvoja, u javnom i privatnom sektoru. Provodi procjene djelatnika i rukovoditelja u svrhu njihova zapošljavanja te daljnje edukacije i razvoja. U ulozi trenera održala je veliki broj treninga na temu komunikacijskih i prezentacijskih vještina, rukovođenja i razvoja tima, te osobnog rasta i razvoja (upravljanje emocijama, vremenom, stresom i sl.). Aktivno radi kao coach, integrirajući kroz svoj pristup spoznaje iz kognitivno-bihevioralnih terapija (završila je drugi stupanj KBT edukacije) te neurolingvističkog programiranja (NLP).

Tihana Cuzek

Magistra psihologije i konzultant u Ramiru

Svoje znanje i vještine razvijala je radeći u različitim područjima psihologije, s ciljem upoznavanja i razumijevanja što šireg kruga ljudi različitih dobi i iskustva. Karijeru u području organizacijske psihologije započela je kao voditeljica ljudskih resursa vodećeg medija za studentsku populaciju, gdje je organizirala procese regrutacije i selekcije te poticala profesionalni razvoj svih uključenih. Područje rada koje ju posebno zanima jest razvoj tzv. mekih vještina kroz treninge i individualno usavršavanje (coaching) djelatnika i menadžera. Stalno se profesionalno usavršava aktivno sudjelujući na različitim konferencijama i brojnim dodatnim psihologijskim edukacijama.

Nikolina Vukojević

Magistra psihologije i konzultant u Ramiru

Tijekom studija psihologije stječe znanja i vještine iz različitih područja psihologije kroz sudjelovanje na raznim studentskim i stručnim kongresima i konferencijama, pasivno i aktivno. Dodatno, iskustvo u vođenju, razvoju i provedbi projekata iz različitih područja psihologije stječe kroz volontersko iskustvo u Europskoj Federaciji Udruga Studenata Psihologije (EFPSA). Projekt kojim se posebno ponosi je „Mind the Mind“ kampanja za borbu protiv stigme psihičkih bolesti u kojem je odradila ulogu lokalne koordinatorice za Zagreb i imala priliku utjecati na više od 1500 mladih ljudi. Svoj razvoj u području organizacijske psihologije započinje obavljanjem studentske prakse u tvrtci Ramiro, gdje na temelju svojih kvalitetnih uvida dobiva ponudu za posao konzultanta. U Ramiru se susreće s provedbom testiranja za selekciju i pisanjem izvještaja o psihologijskoj procjeni, a sudjeluje i u mnogim treninzima i edukacijama različitih tema. Unutar organizacijske psihologije, razvoj tzv. mekih vještina kroz treninge i individualno usavršavanje (coaching) djelatnika i menadžera, područje je rada koje ju posebno zanima.

Petra Đopar

Sveučilišna prvostupnica psihologije i konzultant u Ramiru

Za područje organizacijske psihologije zainteresirala se već na fakultetu pa je prvo praktično iskustvo stekla vodeći Odjel ljudskih potencijala studentske udruge u kojoj je organizirala procese regrutacije, selekcije i socijalizacije članova. Svoju ljubav prema ovom području rada produbljuje tijekom studentske prakse u Ramiru gdje dodatno razvija stečena znanja i vještine te usvaja nova, poput organizacije i vođenja poslovnih treninga i teambuildinga. Danas, kao član Ramiro tima, aktivno sudjeluje u procesima selekcije i regrutacije, pisanju izvještaja te vođenju edukacija i teambuilding radionica. Svoju motivaciju za direktan rad s ljudima pokazuje bogatim i raznolikim volonterskim iskustvom, od rada na projektim u STEM području do dijeljenje hrane potrebitima u Londonu. Neprestano se profesionalno usavršava pa trenutačno pohađa jednogodišnju edukaciju iz neurolingvističkog programiranja (Practitioner razina).

Maja Holjak

Prvostupnica prometa, Voditeljica ureda u Ramiru

Maja osigurava svakodnevno uspješno funkcioniranje tvrtke, što uključuje  – administraciju, usklađivanje radnih obveza i sastanaka, poslovnu korespondenciju, dio financijskih poslova i koordinaciju s računovodstvom te logističku potporu za sve aktivnosti tvrtke što između ostalog uključuje nabavku uredskog materijala, pripremu materijala za radionice i predavanja, organizaciju događaja… Administratorica je službene internetske stranice i voditeljica društvenih mreža tvrtke Ramiro.

Maja je trenutno polaznica Ramiro Leadership NLP Academy - Practitioner Level.

Detalji iz životopisa

vrh stranice