IZREKA DANA, 26.05.2017.

Veliki lideri vole ljude i posvećuju im svoje vrijeme, jer znaju da su upravo oni najvažniji dio organizacije.

Pat Williams

Prijavite se na izreku dana

Blogeri

vrh stranice