Problemi u komunikaciji članova timova koji dolaze iz različitih kultura

Ramiro Ramiro

Uočavate da su neki članovi u vašem timu nezadovoljni? Ne znate u čemu je stvar jer s njima postupate kao i sa svim ostalim članovima? Vidite kako se organizacijska klima pogoršava od kad ste napravili izmjene u timovima i mislite da ste vi tome krivi? Ne mora biti. 

radnici na gradilištu razgovaraju o poslu

Unutar multikulturalnih timova, interna komunikacija može biti otežana zbog različitih kulturnih konteksta, jezičnih barijera, različitih stilova komunikacije i nesporazuma koji mogu proizaći iz različitih interpretacija istih poruka. Učinkovita komunikacija je ključna za prevladavanje svih vrsta izazova s kojima se takvi timovi suočavaju.

Interna komunikacija u kojoj su svi članovi usklađeni olakšava upravljanje konfliktima i poboljšava wellbeing radnika. Zasigurno ste se susreli s mnogim izvorima koji tvrde slično. Prednosti nečega kao što je učinkovita komunikacija očiti su u privatnom i poslovnom životu skoro svake osobe. Ipak, ljudi se puno češće susreću s problemima u komunikaciji nego s besprijekornom interakcijom koja sve strane ostavlja sretnom. Ako se mi u vlastitom okruženju susrećemo s poteškoćama u komunikaciji, timovi čiji su članovi iz različitih kultura nalaze se na jednoj još težoj razini. Čak i najnaklonjeniji pokušaji suradnje u ovakvim timovima mogu biti shvaćeni na potpuno drugačiji način. Stoga je važno biti svjestan uobičajenih problema u komunikaciji među članovima tima koji dolaze iz različitih kultura te osigurati glatko funkcioniranje vašeg tima.

Jezične barijere

Različiti jezici, naglasci i stilovi komunikacije mogu dovesti do nesporazuma i pogrešnih tumačenja. Čak i kada članovi tima komuniciraju na jeziku koji im je svima zajednički, interna komunikacija može biti spriječena različitim stilovima komuniciranja. Sigurno ste čuli stereotipe o različitim vrstama komuniciranja. Amerikanci koji vole čavrljanje ili takozvani „small talk“. Nijemci koji vole direktnost i jasnoću u svakom ozbiljnom razgovoru. Ili pak Talijani koji su poznati po svojoj ekspresivnosti. Iako ovi stereotipi nisu nužno potpuno točni, razlike u stilovima komunikacije čine upravljanje konfliktima nekada skoro pa i nemogućim.

Kako bi upravljanje konfliktima i interna komunikacija bili učinkoviti treba znati što svaka strana zahtjeva u interakciji. Kada su raznolike kulture prisutne u timu, sama organizacijska kultura postaje kompleksnija i raznovrsnija. Ako dođe do sukoba, psihološka podrška mora se prilagoditi svakoj strani kako se organizacijska klima ne bi ugrozila. Interna komunikacija u kojima su stilovi usklađeni osigurava međusobno razumijevanje i temelj je uspjeha poduzeća.

Naravno, nije uvijek moguće prilagoditi stil komunikacije svih uključenih. Kako kaže poznata izreka, vuk dlaku mijenja, ali ćud nikada. Ne možete ljude natjerati na točno onakvu komunikaciju kakva vama odgovara. Prividna promjena neće riješiti konflikte. U tome slučaju važno je naglasiti međusobno prihvaćanje i poštivanje u cilju osiguravanja wellbeing-a na radnom mjestu. Organizacijska kultura u kojoj se svako trudi razumjeti perspektivu druge osobe smanjuje vjerojatnost sukoba. U ovome slučaju, psihološka podrška može biti fokusirana na upoznavanje s drugim kulturama i načinima komunikacije. Barijere u stilovima komunikacije ne moraju zaustaviti vaš tim na putu do uspjeha, one mogu biti odskočna daska za stvaranje tolerantnog okruženja u vašoj organizaciji.

Učinkovita komunikacija raznolikih radnih navika

Osim stereotipa o stilovima komunikacije, zasigurno su vam poznati i oni o radnim navikama u različitim kulturama. Japanci koji su dosljedni i detaljni. Crnogorci koji odugovlače. Svaka kultura za sobom vuče barem jedan stereotip o radnim navikama. Nažalost, postojanje ovih stereotipa može dovesti do lošije integracije pojedinih članova tima u radno okruženje. Za razliku od stereotipa o stilovima komunikacije, stereotipi o radnim navikama su učestaliji. Oni se pripisuju članovima tima prije nego što oni uopće počnu raditi. Ako određen stereotip prihvaća većina postojećih članova, on može postati samoispunjujuće proročanstvo. Na primjer, ako svi na radnom mjestu misle da ćete biti neodgovorni i lijeni vama se mogu pojaviti misli poput „Svakako me neće smatrati odgovornim radnikom, ne trebam niti pokušavati.“ Interna komunikacija i organizacijska klima koja potiče stereotipe može i kod najkvalificiranijih radnika stvoriti nepoželjne navike i stavove o radu.

Učinkovita komunikacija u okruženjima u kojima je moguće stvaranje nepoželjnih stereotipa o radnim navikama osigurava wellbeing u timovima različitih kultura. Organizacija u kojoj su stereotipi svedeni na minimum omogućava otvorenost i učinkovito upravljanje konfliktima. Zamislite sebe u situaciji gdje netko ima potpuno pogrešan stereotip o vama koji je utemeljen na zastarjelim vjerovanjima o vašoj kulturi. Vjerojatno ne biste imali visoko mišljenje o toj osobi. Takav otpor u radnom okruženju stvara nepotrebne sukobe. U svakoj organizaciji čiji članovi dolaze iz različitih kultura treba raditi na proširivanju vidika i stvaranju okruženja u kojoj se vrednuje svaki individualac zasebno bez obzira iz koje kulture dolazi.

Upravljanje konfliktima u međukulturalnim okruženjima

Različite kulture imaju različite pristupe rješavanju sukoba. Upravljanje konfliktima pod utjecajem je vrijednosti i društvenih normi. Razumijevanje kulturnih razlika u rješavanju sukoba može pomoći pojedincima da se bolje snađu i učinkovito upravljaju sukobima u multikulturalnim okruženjima, potičući razumijevanje, suradnju i pozitivne ishode. Zamislite situaciju u kojoj vaš partner, prijatelj ili prijateljica potpuno drugačije rješava sukobe od vas. Vi se volite posvađati, direktno raščistiti sve nesuglasice, a druga osoba se konstanto povlači. Ovi neusklađeni pristupi dovode do nezadovoljstva s obje strane. Vi ćete se osjećati kao da se sukob nije riješio dok će se druga osoba osjećati napadnuto. Neki pojedinci preferiraju direktno rješavanje nesuglasica, neki izbjegavaju sukobe, ostali traže kompromise.

Psihološka podrška u organizacijama koja se fokusira na komuniciranje željenih načina rješavanja konflikata pomaže svim članovima tima. Prije nego što se sukob može riješiti, treba saznati koji su najčešće strategije za upravljanje konfliktima u vašem timu. Ako se vaš tim sastoji od članova iz različitih kultura, neki njima potpuno normalan način upravljanja konfliktima će vama možda zvučati strano. U prošlosti su kauboji sukobe rješavali duelom u podne, sada se konflikti rješavaju razgovorom s ljudskim resursima. Organizacijska kultura u kojoj se potiču poželjni načini rješavanja sukoba i produktivno upravljanje konfliktima potiče wellbeing svih članova tima. Osim toga, na takav način se iskorjenjuju naučeni načini rješavanja konflikata koji mogu poticati iz pojedinčeve kulture ili odrastanja. Okruženje u kojem su zastupljene različite kulture može biti savršeno mjesto za učenje različitih pristupa za upravljanje konfliktima.

Socijalna integracija

Članovi iz različitih kulturnih sredina mogu se suočiti s izazovima u socijalnoj integraciji unutar tima. Kulturološke razlike u društvenim normama i osjećaji izoliranosti ili isključenosti mogu spriječiti suradnju, timski rad i otežati upravljanje konfliktima. Učinkovita interna komunikacija može biti spriječena pogotovo u slučajevima kada mali broj članova tima dolazi iz različite kulture. Manjak socijalne integracije može ugroziti wellbeing na radnom mjestu i otežati kvalitetno funkcioniranje bilo kojeg tima. Organizacijska klima u kojoj su članovi tima odvojeni ili izolirani nije za nikoga korisna. Ako dođete u okruženje za koje mislite da vas ne prihvaća sigurno nećete htjeti biti produktivni u takvoj atmosferi. Kao kada je neki radnik izoliran od strane društva, izoliranost je demotivirajuća. Radnik će se povući, njegova produktivnost će postati lošija, njegova motivacija bit će puno niža.

Srećom, postoje načini upravljanja socijalnom integracijom. Psihološka podrška u obliku team buildinga može biti odskočna daska povezivanja vašeg tima bez obzira na njihove različitosti. Zabavni zadaci u kojima je ključna suradnja potiču članove tima na bolje upoznavanje i lakšu integraciju pridošlica bez obzira na njihovu kulturu. Učinkovita interna komunikacija počinje s malim koracima. Kulturalne razlike koje postoje se uz otvorenu suradnju mogu prebroditi i postati pozitivan znak koji upućuje na inkluzivnost vašeg tima. Wellbeing vaših sadašnjih i budućih radnika kroz socijalnu integraciju omogućit će efikasniji rad i produktivnost. Radno mjesto na kojem se osoba osjeća prihvaćenom motivirat će ju za prihvaćanje ostalih.

Donošenje odluka u multikuluralnim timovima

Kulture se uvelike razlikuju kada je riječ o donošenju odluke. Razlikuju se osobito po tome koliko brzo treba donositi odluke i koliko analize je potrebno prije njenog donošenja. Stereotipi nam govore da američki menadžeri vole donositi odluke vrlo brzo uz relativno malo analize, menadžeri nekih drugih kultura pomno analiziraju sve stavke odluke prije nego što ju donesu. Interna komunikacija u kojoj neki žele što brže započeti s provođenjem plana dok ostali žele analizirati svaki korak stvara neusklađenu dinamiku. U takvoj dinamici jedna strana gura prema naprijed dok druga stoji na jednom mjestu. Radnici kojima ne odgovara ovakva organizacijska kultura mogu odbiti dijeliti informacije važne za nastavak projekta. Učinkovita komunikacija zastaje jer dijelu tima ne odgovara određeni način rada. Upravljanje konfliktima postaje igra u kojoj nitko ne može pobijediti jer svaka strana misli da je u pravu. Ako ustraje, neusklađena dinamika u donošenju odluka može dovesti do nezadovoljavajućih rezultata i nepotpunih projekata.

Interna komunikacija u kojoj se uspostavljaju jasna pravila o načinu donošenja odluka može biti od velike pomoći u međukulturalnim timovima. Najbolje rješenje nekada leži u pravljenju ustupaka. Interna komunikacija može počivati u prilagodbi i poštovanju različitih pristupa u donošenju odluka. Pojašnjavanje razloga iza određene brzine donošenja odluka pruža korisnu perspektivu o tome zašto su neki procesi detaljni i spori, a neki efikasni i ubrzani. Budite eksplicitni o tome što se zahtjeva i napravite kompromise kada je to potrebno. Uvažavanje tuđih metoda i primjenjivanje raznolikih pristupa ključno je kako bi se održala učinkovita organizacijska klima.

Motivacija

Različite kulture imaju različite poglede na motivaciju. Ono što vas motivira može biti demotivirajuće za nekoga iz druge kulture. Bonus, povišica i slobodni dani vama mogu zvučati sjajno dok će se vašem suradniku iz Finske takve nagrade podrazumijevati i neće ih posebno motivirati za napredak. Pokušavanje nametanja univerzalnog sustava motivacije i nagrađivanja koji je utemeljen na kulturi vaše organizacije može vam se obiti o glavu. Organizacijska klima u kojoj neki članovi tima misle da su nagrade za uspješan rad neadekvatne, usporava napredak vaših projekata. Razgovor o tome što je motivirajuće, a što demotivirajuće za pojedine zaposlenike dovodi do jasnije slike.

Wellbeing zaposlenika ovisi o tome osjećaju li se oni korektno nagrađenima za svoje doprinose. Neki ljudi postižu mnogo bolje rezultate uz bonuse dok je drugima potrebna javna pohvala i priznanje. Ovisno o kulturi i okruženju, članovi vašeg tima osjećati će se cijenjenima s raznolikim postupcima. Interna komunikacija o tome što je kome važno svodi nesporazume i fluktuacije u radu na minimum. Organizacijska kultura u kojoj motivacija dolazi iz više izvora i u više oblika prilagođava se svakoj osobi i njenim potrebama. Naravno, ne može se uvijek ugoditi svakome. Ipak, osluškivanje potreba daje korisne uvide i olakšava daljnje smišljanje motivacijskih strategija.

Kompleksnosti međukulturalne komunikacije

Izazovi u komunikaciji članova timova koji dolaze iz različitih kultura mogu biti mnogobrojni. Uključivanje zaposlenika koji je navikao na potpuno drugačije okruženje i dinamiku rada može biti izazovno. Ipak, mnoge poteškoće moguće je riješiti kroz sustavno poticanje integracije i efikasno upravljanje konfliktima koje će dovesti do složnog tima. Učinkovita interna komunikacija i psihološka podrška u prilagodbi temelj su stvaranja pozitivnog i ugodno ozračja u vašoj organizaciji. Razmotrite probleme s kojima se susrećete. Kada to napravite nastojte biti most koji će spojiti raznolike kulture u vašem timu u jednu koherentnu cjelinu koja vodi prema uspjehu!

Ovo je proširena i osvježena verzija članka izvorno objavljenog na baustela.hr

Da bi ova web-stranica mogla pravilno funkcionirati i da bismo unaprijedili vaše korisničko iskustvo, koristimo kolačiće. Više informacija potražite u našoj Politici Kolačića.

  • Nužni kolačići omogućuju osnovne funkcionalnosti. Bez ovih kolačića, web-stranica ne može pravilno funkcionirati, a isključiti ih možete mijenjanjem postavki u svome web-pregledniku.