Upravljanje ljudskim resursima

Ramiro je tu za svaki odjel ljudskih resursa pa i onaj koji je tek u nastajanju, pružajući podršku koja vam nedostaje. U više od 20 godina smo radili s poduzećima svih veličina, faza razvoja i djelatnosti te smo puno naučili o tržištu rada, poslodavcima, zaposlenicima, procesima i komunikaciji. Ali ono što nas razlikuje od većine tržišnih ponuda je holistički pristup People & Culture postavkama, uzimajući u obzir ljude kao rješenje vaših izazova i problema, tako da vam pružamo podršku na način koji vam je potreban, a koji drugdje nije dostupan.

Upravljanje ljudskim resursima

Pomažemo vam otkrivati i razvijati kvalitetne zaposlenike

Upravljanje ljudskim resursima pred izazovima

Ljudi su u središtu poslovanja, ali ih njihovi menadžeri često zanemaruju tako da većina posla s ljudima pada na vaša ramena. Članovi odjela za ljudske potencijale često su uhvaćeni između čekića prisile guranja ljudi u neintuitivne procese te prilagođavanja rada ljudi softveru i nakovnja proklamirane strategije da su ljudi najvažniji dio organizacije.

Odjel za ljudske resurse i, u manjim organizacijama, osobe koje su zadužene za ljudske resurse, često imaju problema pronaći odgovarajućeg partnera koji bi zadovoljio njihove potrebe. Relativno je lako pronaći organizacije koje su usmjerene na iznajmljivanje radne snage, selekciju ili edukaciju. S druge strane gotovo i nema onih koji razumiju što je organizacijska kultura ili organizacijska klima, a još manje onih koji ih mogu povezati s njihovim utjecajem na organizaciju ili razvojem zaposlenika. Naš je pristup holistički jer poštujemo viziju da su ljudi najvažniji za uspjeh organizacije i znamo kako ju uklopiti u procese pribavljanja, zapošljavanja, zadržavanja, upravljanja i vođenja tih ljudi za vaš zajednički uspjeh.

Prije samo nekoliko desetaka godina pojam kapitala se odnosio isključivo na novac i druga materijalna sredstva. Danas je taj pojam poprimio nešto drugačije značenje te se u velikoj mjeri odnosi i na ljude, njihova znanja te kreativne i razvojne potencijale. Posljednjih godina se društvo suočava s kontinuiranim, nepredvidivim i rapidnim promjenama. Upravo su ljudi sa svojim znanjima, vještinama i kreativnošću prepoznati kao ključan i nezamjenjiv čimbenik uspjeha suvremenih organizacija. Za uspješno upravljanje organizacijama je, stoga, presudno kvalitetno upravljanje ljudskim resursima. 

Upravljanje ljudskim resursima odnosi se na kontinuirani razvoj ljudi i učinkovito korištenje njihovih potencijala u svrhu povećanja poslovne uspješnosti. Spomenuta komponenta organizacijskog kapitala integralni je dio organizacije i njezinog uspjeha jer o njoj ovisi realizacija svih poslovnih aktivnosti. Organizacije s razvijenom strategijom za upravljanje ljudskim resursima postižu bolje financijske rezultate, njezini zaposlenici imaju višu razinu produktivnosti i bolji radni učinak te pokazuju veću odanost organizaciji u kojoj su zaposleni.

Svaki je zaposlenik misaono i svjesno biće s vlastitim potrebama, motivima, željama i ambicijama koje unosi u organizaciju. One mogu imati značajan, pozitivan ili negativan, utjecaj na atmosferu i uspjeh organizacije. Stoga je upravljanje ljudskim resursima, kao temeljnim resursom organizacije, složenije od upravljanja svim drugim resursima te zahtijeva više razine znanja i umijeća.

Dobar plan je više od polovice dobro obavljenog posla

S obzirom na relativno kratku povijest, a sve veću važnost koju upravljanje ljudskim resursima ima, ne čudi činjenica da se voditelji ljudskih potencijala u svom svakodnevnom radu susreću sa velikim brojem izazova. Tako vjerujemo da ste se, kao voditelj ljudskih resursa, našli u situaciji u kojoj ste se pitali kako osigurati da prave osobe dođu na određena radna mjesta. Isto tako, sigurno ste htjeli na neki način motivirati zaposlenike i osigurati da se osjećaju zadovoljno na poslu, a niste bili sigurni kako to postići. Vjerujemo i da ste bili u situacijama u kojima ste imali osjećaj da unutar organizacije vlada napeta atmosfera, no niste znali kako na nju utjecati.

Kako bismo vam pomogli u pronalaženju pravog odgovora na spomenute probleme, Ramiro nudi usluge upravljanja ljudskim resursima. Upravljanje ljudskim resursima obuhvaća usluge usmjerene na planiranje potreba za njima, njihove regrutacije i selekcije, optimalnog raspoređivanja, vođenja i motiviranja zaposlenika, do njihove zaštite i usavršavanja.

Planiranje ljudskih potencijala vrlo je važan dio aktivnosti za svakog voditelja upravljanja ljudskim resursima. Ispravno planiranje pridonosi uspješnom ostvarivanju strateških ciljeva organizacije. Planiranje predstavlja proces kojim organizacija osigurava odgovarajući i potreban broj ljudi s određenim znanjima, vještinama i talentima na pravom mjestu u pravo vrijeme. Ako je moguće ti bi ljudi također trebali biti sposobni učinkovito i uspješno obavljati one zadatke koji će organizaciji pomoći da postigne svoje ukupne ciljeve. Osim prepoznavanja konkretnih potreba kada su u pitanju ljudski resursi, važno je procijeniti i broj unutarnjih i vanjskih kandidata koji bi mogli pomoći u zadovoljenju tih potreba organizacije.

Naš pristup će vam reći više o vašim kandidatima

Za procjenu potencijala zaposlenika unutar organizacije ili određeni program napredovanja koji se u njoj provodi, sve se češće koristi metoda assessment centra. Ona obuhvaća različite vježbe koje su osmišljene tako da simuliraju raznolike aspekte poslovnog okruženja. Pritom se dobiva objektivnija i potpunija slika o zaposleniku. Spomenuta metoda može se koristiti i pri odabiru novih zaposlenika, no naše iskustvo govori da je kod njih puno korisnija psihološka procjena kandidata.

Naše dugogodišnje iskustvo u ovom području vam osigurava da i sami prepoznate i na pravi način razvijete zaposlenike s kojima ćete graditi uspjeh. Procjenu definiramo na temelju vaših ciljeva i strategije te ju provodimo kroz tri metode: strukturirani intervju koji vodimo s kandidatom i po potrebi s njegovim nadređenima, kolegama i podređenima, koristeći sveobuhvatne psihologijske testove te situacijske zadatke kojima ispitujemo snalaženje u konkretnim poslovnim situacijama.

Alati koje pritom koristimo daju veliku količinu podataka iznimne kvalitete pa zaista možemo govoriti o dubinskoj analizi karakteristika i kompetencija svakog kandidata. U kombinaciji s našim dugogodišnjim iskustvom u intervjuiranju kandidata i interpretaciji tako dobivenih rezultata dobit ćete procjene koji daleko nadmašuju druge alate koji su prisutni na tržištu za ovu namjenu.

Navedene usluge mogu vam biti iznimno korisne za učinkovito upravljanje ljudskim resursima. Na taj ćete način vi, kao i sami zaposlenici, imati priliku dobiti informacije o kompetencijama i mogućnostima razvoja zaposlenika, ali i konkretne smjernice za planiranje njihovog daljnjeg djelovanja i razvoja unutar organizacije.

Prvi dojam je bitan

Na novog člana tima ili postojećeg zaposlenika kojeg ste promovirali na novu poziciju sigurno želite ostaviti dobar prvi dojam kod uključivanja u posao. Da bi se svaki zaposlenik osjećao dobrodošlo te bio zadovoljan i motiviran od samog početka nužno je da prođe i kvalitetno uhodavanje u organizacijsku kulturu, zadatke koji ga očekuju na novom radnom mjestu. Jednom riječju potreban mu je kvalitetan onboarding. Kroz onboarding proces se novog zaposlenika upoznaje s radnim zadacima, organizacijom, njenom kulturom i klimom. Isto tako, važan dio je i upoznavanje s timom i suradnicima te određivanje radnih ciljeva, što značajno olakšava prilagodbu na novu radnu okolinu.

O kvaliteti ovog procesa ovisi hoće li kvalitetni zaposlenici ostati u poduzeću dulje vrijeme te brzina kojom će početi postizati željene rezultate. Ramiro vam pruža stručnu podršku u osmišljavanju i provođenju onboarding procesa kako biste razdoblje uhodavanja skratili, a povećali njegovu učinkovitost. Na taj način ćete osigurati brzo i uspješno osposobljavanje, uklapanje i zadržavanje zaposlenika na njegovo i vaše zadovoljstvo.

Prema Paretovom pravilu 80% posla obavlja 20% najsposobnijih zaposlenika. Upravo oni najviše doprinose uspjehu organizacije, pa je stoga važno uvidjeti i na pravi način razvijati njihov potencijal.

Upravljajte vrijednostima, kompetencijama, talentima i učinkom

Uz stručnu podršku i ekspertizu Ramira osmislite popis kompetencija i vještina koje uspješan zaposlenik treba posjedovati na temelju strateških planova vaše organizacije. To će vam omogućiti uspješnu provedbu postavljene strategije i ostvarivanje konkurentske prednosti. Osim toga, usluga uključuje i identificiranje i daljnji razvoj pojedinaca koji posjeduju tražene vještine i talente, što vodi stvaranju partnerskog odnosa poduzeća i zaposlenika, kako na razvoju njihove karijere, tako i na ostvarenju postavljenih organizacijskih ciljeva.

Ulaganje truda i resursa u pronalazak i razvoj talenata unutar organizacije ne smije biti uzaludno. Stoga je potrebno znati motivirati ih na pravi način te osigurati visoku razinu zadovoljstva. To će pozitivno utjecati na njihovu angažiranost i lojalnost organizaciji. Upravljanje učinkom ima za cilj postavljanje jasnih uputa i smjernica o odgovornostima svakog zaposlenika te postavljanje jasnih očekivanja o rezultatima. Za to je potrebno zaposlenike upoznati s kompetencijama koje su im potrebne za ispunjenje učinka koji se od njih očekuje.

Isto tako, važno je osigurati da zaposlenici znaju na koji način i koliko doprinose ciljevima poduzeća, postaviti kriterije za napredovanje zaposlenika unutar organizacije te osigurati redovite povratne informacije između menadžera i zaposlenika. Ovakvo upravljanje talentima će vam omogućiti lakše upravljanje ljudskim resursima jer će svaki zaposlenik imati opis svojih odgovornosti i ciljeve koje treba ostvariti, ali i na koji način to može napraviti. To će omogućiti ostvarivanje kvalitetnog međusobnog odnosa i kontinuiranog razvoja zaposlenika.

U svom dugogodišnjem radu proveli smo niz projekata implementacije sustava upravljanja učinkom i razvoja karijere u poduzećima različitih djelatnosti i veličina. Baš zato znamo da ova usluga i vama može pomoći da vaši zaposlenici budu zadovoljni i ostvare zadane organizacijske ciljeve.

Preuzmite odgovornost za klimatske promjene u poduzeću

Kako bi zaposlenici bili učinkoviti i uspješno se razvijali unutar organizacije, važno je da se, prije svega, osjećaju zadovoljno i motivirano. Ako osjećate da u vašoj organizaciji trenutno nije tako svoje sumnje ili bojazni možete vrlo lako provjeriti. Ispitivanje organizacijske klime je pravi korak prema boljem i učinkovitijem funkcioniranju vaše organizacije. Cilj je utvrditi trenutno stanje unutar organizacije, a zatim na temelju tih spoznaja, pomoću različitih tehnika i alata, raditi na postizanju željenog stanja u kojem će se svi zaposlenici osjećati ugodno i cijenjeno. Samim time će biti angažiraniji i produktivniji. Takve promjene će posljedično imati značajan pozitivan utjecaj na uspjeh čitave organizacije.

Pri ispitivanju organizacijske klime koristimo prokušane i znanstveno dokazane metode. Njima znamo i možemo točno detektirati koje dimenzije organizacijske klime povoljno djeluju na vaše zaposlenike. Prepoznajemo i one dimenzije koje su zaslužne za vaš osjećaj da nešto nije u redu Naravno, nakon ispitivanja vas ne ostavljamo samima. Uz naše iznimno dugogodišnje iskustvo u prepoznavanju rješenja pružit ćemo vam niz detaljnih savjeta i preporuka kako da ih poboljšate. Dobit ćete smjernice za poboljšanje rada, međusobne komunikacije te motivaciju zaposlenika te našu stručnu pomoć u upravljanju promjenama nužnim kako bi se organizacijska klima i promijenila. Zato je unapređenje organizacijske klime je jedan od ključnih aspekata za uspješno upravljanje ljudskim resursima.

Ima li vaša organizacija dovoljno imuniteta za nošenje s vanjskim prijetnjama?

Događaji poput pandemije, potresa ili nekih drugih snažnih promjena u okolini postavljaju iznimne zahtjeve na vodstvo i poslovanje poduzeća. Strah i neizvjesnost usmjeravaju misli zaposlenika i menadžmenta na trenutnu situaciju pa se javljaju teškoće u nošenju s nepredvidivošću koju takvi događaji nose. Kod poduzeća se javljaju jednaki mehanizmi reakcije na stres kao i kod pojedinaca. To je logično jer se ponašanje pojedinaca, posebno onih u vodstvu poduzeća, reflektira na cijelu organizaciju. Ipak, pokazalo se da je samo 31% menadžera spremno potaknuti razgovor o svom ili tuđem mentalnom zdravlju.

Niska razina energije, osjećaj straha, nesigurnosti, panike, defokusiranost, dezorijentiranost i dezorganiziranost se šire organizacijom poput virusa. Zaposlenici smanjenom učinkovitošću obavljaju svoj posao i prestaju samostalno tražiti rješenja u svakodnevnim poslovima. Menadžment apatično i bespomoćno čeka da se situacija sama od sebe riješi što može voditi u spiralu koja bi mogla završiti kobno za cijelu organizaciju jer, posljedično, dovodi do pada prihoda i gubitka klijenata. Sve su to simptomi lošeg organizacijskog imuniteta.

Osim utjecaja na poslovne aktivnosti, oslabljena otpornost snižava i opću kvalitetu odnosa s ljudima s kojima su zaposlenici u kontaktu. Što napraviti kako bi se to spriječilo te kako riješiti takvu situaciju ako do nje dođe?

Ramiro već dugi niz svojim klijentima pomaže u reorganizaciji poslovanja, optimizaciji procesa, prilagodbi klijentima i upravljanju tim promjenama s najmanje utjecaja na svakodnevno poslovanje. Korištenjem brzih i učinkovitih alata dobivamo informacije o trenutnoj jačini organizacijskog imuniteta, a na temelju tih saznanja identificiramo područja na kojima je potrebno raditi.  Zatim vam dajemo konkretne preporuke što možete uraditi u poduzeću kako biste taj organizacijski imunitet ojačali.

Krizne intervencije i psihološka podrška zaposlenicima

Preporuke su razumljive, jasne i lako provedive, a mi vam pomažemo u njihovom provođenju bilo da se radi o postavljanju parametara interne komunikacije ili osnaživanju menadžera i cijelih timova. Rezultati se vide u vrlo kratkom roku, što će vam značajno olakšati upravljanje ljudskim resursima, vođenje ljudi i, općenito, poslovanje u izazovnim situacijama.

Poremećaji izazvani vanjskim utjecajima poput pandemije, potresa ili prodaje poduzeća su rijetki, ali zato snažno utječu na svakog pojedinca koji je njima pogođen. Često mislimo da se takve stvari događaju drugim organizacijama, a da će naša biti pošteđena. Sigurno je da se u svakom se poduzeću, u većoj ili manjoj mjeri, događaju neplanirane i nepredvidljive situacije koje mogu negativno utjecati na emocionalnu stabilnost i produktivnost zaposlenika. One često ovise o djelatnosti kojom se organizacija bavi pa su, tako, financijske djelatnosti izložene razbojstvima.

Kakva god situacija zadesila vašu organizaciju iznimno je važna razina na kojoj se odvija interna komunikacija. Što je moguće više potrebno je spriječiti pojavu glasina i pretpostavki te omogućiti da službene, točne informacije što prije dopru do svakog zaposlenog. Čak i kad vam ne prijete takve opasnosti moguće je da se dogodi neka druga krizna situacija kao što je npr. smrt kolege na radnom mjestu. U takvim je situacijama važno da organizacija kroz odjel i upravljanje ljudskim resursima osigura adekvatnu pomoć i podršku svakom zaposleniku koji to zatraži, a ponekad i članovima njihovih obitelji. Naši iskusni i pristupačni psiholozi usmjereni su na pružanje stručne pomoći i psihološke podrške zaposlenicima u kriznim i traumatskim situacijama. Mi učimo svakog pojedinca kako da se nosi s kriznim događajem pa krizne intervencije vrlo brzo osiguravaju oporavak i povratak zaposlenika na uobičajenu razinu funkcioniranja.

Naša podrška u upravljanju ljudskim resursima je podrška vama

Pod našim stručnim vodstvom zaposlenici se točno određenim koracima suočavaju s kriznom situacijom i njenim posljedicama te se prema njoj adekvatno postavljaju, kako na individualnoj, tako i na grupnoj razini. Naša stručna pomoć je višestruki i sveobuhvatni mehanizam kojim, uz iznimnu diskreciju, osiguravamo opću dobrobit zaposlenika kroz dulje vrijeme.

Naša podrška vama u upravljanju ljudskim potencijalima je uvijek dopunjena velikom količinom empatije, topline i stručnosti te maksimalno uvažavanje vaših potreba. Upravo naše dugogodišnje iskustvo i ekspertiza u ovom području će vam omogućiti da upravljate ljudskim resursima na način koji je u skladu s organizacijskom vizijom i strategijom te ostvarite željene ciljeve vaše organizacije!

Naša ekspertiza u različitim industrijama

Naši su se klijenti pod utjecajem krize suočili s mnogim izazovima. Neki su smanjili aktivnosti, drugi ostvaruju nagli rast. Svima je zajedničko da se trebaju nositi s radom od doma i promijenjenim navikama kupaca i klijenata. Dugogodišnji rad s poduzećima u različitim industrijama omogućio nam je da im pomognemo reorganizirati poslovanje, optimizirati procese, prilagoditi se klijentima i upravljati tim promjenama s najmanje utjecaja na svakodnevno poslovanje.

Svi klijenti
Addiko Bank
Erste Bank
Fina
Grawe Hrvatska
HNB
Mazars
OTP Banka
PBZ
Sberbank
The World Bank
Uniqa osiguranje
Wiener osiguranje
Cemex
Colas Hrvatska
E-on
Geotehnički studio
HEP
Holcim
Knauf
PK Rijeka
Robert Bosch
Schneider Electric
Stambeni ZG
Strabag
Imaves
InSky Solutions
Mikronis
Netgen
Perpetuum
PIS
Prehnit
S&T Hermes
SV Group
Syskit
Vestigo
WEB Marketing
AKD
AMPEU
Crveni nosovi
HAKOM
Hamag BICRO
HBOR
Hrvatska lutrija
Hrvatska radiotelevizija
Hrvatska zajednica županija
Hrvatske šume
HUP
Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja
Škola za cestovni promet
Zaklada za djecu
Adria Media
Bruketa
Business Media
Dialog
I to nije sve
Komunikacijski laboratorij
Manjgura
MediaVal
NovaTV
RTL Hrvatska
Večernji
Bayer
Bbraun
Belupo
Dietpharm
Farmacija
Johnson
Medika
Merck
Oktal Pharma
Podobnik
Prima Pharme
Trupeljak
AD plastik
Altpro
Aluflexpack
AVL
Carel
Franck
Gavrilović
Heineken
Končar
PK Rijeka
Podravka
Siemens
Weltplast
Zagrebačka pivovara
Atlantic
BIPA
DM drogerie markt
Drezga
Eurotrade
Globalna hrana (McDonald's)
Ikea
Nestle
Offertissima
Orbico
Rog Joma
Spar
Maistra
Pavletić
Penta
Plava laguna
Sail Croatia
VenEvent
Apsolon
Benefit Systems (Multisport)
Bernays
Crowe
Ekonomski institut
FedEx
Golar LNG
Gyms4you
Hendal
Ipsos
Kontroling Kognosko
Vern

Javite nam se

Ruke su vam pune posla zbog postavljanja i provođenja HR procesa, a istovremeno treba odabrati najbolje kandidate za napredovanje ili priključenje timu? Naše iskustvo, stručnost i odgovarajući kapaciteti vam daju na raspolaganje iznimno praktična i kvalitetna rješenja.

Dogovorite besplatni razgovor

Da bi ova web-stranica mogla pravilno funkcionirati i da bismo unaprijedili vaše korisničko iskustvo, koristimo kolačiće. Više informacija potražite u našoj Politici Kolačića.

  • Nužni kolačići omogućuju osnovne funkcionalnosti. Bez ovih kolačića, web-stranica ne može pravilno funkcionirati, a isključiti ih možete mijenjanjem postavki u svome web-pregledniku.