Razvoj organizacije

Kao vlasnik ili menadžer svakodnevno ste opterećeni rezultatima i ciljevima koje morate ispuniti. Ako ste na početku svog rada i postavili smjer razvoja poduzeća, s vremenom ste ga pomalo zanemarili, a komunikacijski šum unutar organizacije je uzrokovao dodatno odstupanje od željene dinamike i smjera razvoja. Mi vam pomažemo prepoznati gdje je došlo do zastoja te izgraditi prilagodljivu kulturu, otvorenu komunikaciju i definirati odnose prema zaposlenicima, dobavljačima i kupcima koji će podržati dugoročan i održiv organizacijski razvoj vašeg tima, odjela ili poduzeća.

Razvoj poduzeća

U razvoj vašeg poduzeća unosimo srce i znanje

Razvoj organizacije ne prepuštajte slučaju

Organizacije se često opiru promjenama jer se, na površini, čini da je sve u redu. Ipak, neki signali poput odlaska ključnih radnika, povećana fluktuacija, problemi s dobavljačima, međuodjelne podjele na „mi i oni“, pad produktivnosti ili manjak kreativnih ideja jasno ukazuju da je zadovoljstvo postojećim procesima i odnosima neutemeljeno. Obično se dugoročni razvojni napori zanemaruju u odnosu na kratkoročne ciljeve i rezultate pa dolazi do nepovezanosti željene strategije i svakodnevnih aktivnosti.

Za razvoj organizacije koristimo skup metodologija da bismo, na temelju njenih strateških ciljeva, pokrenuli i upravljali promjenama u organizaciji. Pomažemo vam uvesti mjere na način prihvatljiv i vama i vašim zaposlenicima kako biste ponovno pronašli sebe i razlog postojanja vaše organizacije čime iznimno povoljno djelujete na motivaciju zaposlenika. Naša ekspertiza i iskustvo nam omogućuju prepoznavanje razloga zbog kojih vaš tim, odjel ili cijela organizacija stagniraju te predlaganje koraka kojima ćete izgraditi učinkovito i prilagodljivo poslovno okruženje po vašoj vlastitoj mjeri, ali i mjeri svojih zaposlenika i klijenata!

Temelj svakog poduzeća su ljudi i poslovni procesi. Da bi organizacija opstala potrebno je ulagati resurse i u razvoj ljudi i u unapređenje poslovnih procesa, a to posljedično dovodi do daljnjeg razvoja organizacije. Razvoj organizacije sadrži niz elemenata te aktivnosti koje ga pospješuju, kroz osobni i profesionalni razvoj zaposlenika te unapređenje poslovnih procesa. Ako organizacija želi zadržati ili unaprijediti svoju tržišnu poziciju razvoj ljudi i poslovnih procesa je nužan. Sam razvoj potaknut je promjenama na tržištu bilo da se radi o zahtjevima kupaca, inovacijama unutar organizacije ili aktivnostima konkurencije.

U dosadašnjem poslovanju ste se sigurno suočavali s brojnim takvim situacijama kao i potrebama da na njih reagirate. No, primijeniti promjenu unutar organizacije nije jednostavno! Važno je da najprije vi prihvatite da se svijet oko vas i vaše organizacije promijenio te da razumijete da to nije ništa loše. Vi na svaku promjenu koja ugrožava opstanak i daljnji razvoj organizacije možete reagirati tako da se tim promjenama prilagodite. Prilagodba i upravljanje promjenama zahtijeva određeni skup znanja, vještina i postupaka kako biste osigurali da će promjena biti primijenjena. Jedan od najvažnijih faktora u procesu prilagodbe jest podrška zaposlenika vaše organizacije. Bez nje, čak i uz dobru ideju i odgovor na promjenu, kao i vašu odgovarajuću podršku zna se dogoditi da se svi procesi i promjene ne implementiraju na zamišljeni način.

Prilagodite se promjenama prihvaćajući ih

Mnoga su istraživanja pokazala da gotovo 70% promjena završi neuspjehom. Kako to da je proces implementacije dobre teorije u uspješnu praksu toliko zahtjevan? Gdje na tom putu dolazi do prepreka i kako na njih možemo odgovoriti? Drugim riječima, kako dobro upravljanje promjenama pozitivno utječe na razvoj organizacije?

Odgovor na to kako potaknuti razvoj organizacije, dobrim dijelom leži u postojanju vizije i cilja, odnosno strategije poduzeća! Kada znate kuda idete, znate i koje je korake potrebno poduzeti da biste do željenog stanja došli. Drugim riječima, strategija je kao kompas koji vas i vaše zaposlenike vodi kroz suočavanje s promjenama. Ona vas isto tako vodi kroz implementaciju novih i unapređenje postojećih procesa te vam ukazuje na to koje je korake potrebno poduzeti. Dodatno, nije dovoljno da samo vi, kao direktor ili član Uprave nekog poduzeća, znate koja je strategija vašeg poduzeća, već je potrebno da i vaši zaposlenici to znaju!

Često se događa da upravo zbog nejasnoća ili nesuglasica oko toga koja bi trebala biti strategija poduzeća ono ostane ogoljeno, bez strategije, a poduzeće bez strategije je kao brod bez kormila – motor se može upaliti, no ne postoji alat koji određuje smjer i usmjerava kretanje broda. Nesuglasice oko toga koja bi trebala biti strategija poduzeća sasvim su prirodne, jer svaki pojedinac vidi svijet na sebi jedinstven način.

Vizija, misija i strategija izgledaju suvišne, a bez njih ćete teško postići svoje ciljeve

U skladu s tim, nema dviju identičnih slika svijeta pa tako nema ni dviju sasvim identičnih slika strategije poduzeća. Upravo zbog toga je svakoj organizaciji potrebno strateško planiranje, kao i angažman treće, nepristrane strane, kako bi pomogla svim uključenim stranama da riješe konflikte. Treća, nepristrana strana pomaže uključenim stranama pronaći zajedničke nazivnike u svojim slikama strategije poduzeća i na taj način stvore jednu, zajedničku i komplementarnu strategiju. Takav pristup pomaže u učinkovitom suočavanju s promjenama te je temelj za razvoj organizacije.

Postojanje cilja je, sasvim jasno, prvi korak koji je potrebno definirati. Bez jasnog cilja nema ni jasnog putokaza. Osim postojanja strategije poduzeća, koja zaposlenicima pruža jasne smjernice što ostvariti, u procesu razvoja organizacije svako poduzeće razvija i svoju kulturu. Organizacijska se kultura odnosi na pisana i nepisana pravila ponašanja koja zaposlenicima pružaju jasnu sliku o tome kako se ostvaruje strategija vašeg poduzeća.

Organizacijska kultura se stvara spontano, a upravo zbog toga su vrlo česte situacije u kojima se razvije u smjeru suprotnom od postavljenih vrijednosti i strategije. Možda je vaša želja imati otvoren tim, koji će spremno iznositi vlastito mišljenje te u tu svrhu započnete s organizacijom tjednih sastanaka. S druge strane, članovi vašeg tima na te sastanke zaboravljaju pa ne dolaze ili ako dođu, često nemaju komentara. Možda je njihova percepcija organizacijske kulture različita od vaših želja te je upravo zato važno svrhovito razvijati organizacijsku kulturu.

Organizacijska kultura se temelji na vrijednostima koje cijenite i poštujete

Stručno znanje i iskustvo o procesima koji se odvijaju unutar pojedinog poduzeća pomažu nam da proces stvaranja organizacijske kulture možemo prilagoditi svakom poduzeću i njegovim potrebama. Svojim pristupom pomažemo vam da stvorite organizacijsku kulturu koja će odgovarati vašim strateškim planovima te na taj način omogućiti vam razvoj organizacije. Da bismo to mogli, prvi je korak provjeriti kakva je trenutna organizacijska kultura. Ako ste pomislili da biste razgovorima sa svojim zaposlenicima mogli lako ustanoviti gdje zapinje implementacija organizacijske kulture, to je točno!

Jednako je tako točno i da na taj način nećete doznati točne uzroke tome. Jedan je razlog što će se vaši zaposlenici skanjivati reći vam sve što ih muči iz straha da bi se otvorenost i iskrenost mogle pokazati kobnima za njih. Drugi je da su za prikupljanje objektivnih i realnih podataka i izvlačenje korisnih informacija iz njih potrebni znanje i metodologija. Zato je najbolje angažirati stručne konzultante s dugogodišnjim iskustvom u prepoznavanju što se događa u vašoj organizaciji. Tako ćete skratiti vrijeme potrebno za prepoznavanje uskih grla i stvaranje aktivnosti kojima će se ona razriješiti.

Kada je strategija poduzeća jasno postavljena i svima poznata te kada je organizacijski dizajn takav da pridonosi uspjehu poduzeća, temelji za daljnji razvoj organizacije su tu! Naravno, možete se pitati nisu li poduzeća koja imaju postavljenu strategiju, misiju i viziju već dovoljno razvijena. Možda, no poduzeća su živi organizmi, čiji je razvoj kontinuirani proces.

Jeste li od svojih zaposlenika stvorili tim?

Da bi poduzeće učinkovito i što bezbolnije prošlo kroz različite promjene te da bi razvoj organizacije bio uspješan, nužno je posvetiti pažnju njegovom najvrjednijem resursu, a to su upravo ljudi. Uključivanje svojih zaposlenika u važne odluke koje se tiču poduzeća, strateško planiranje i upravljanje promjenama nosi mnoge prednosti. Zaposlenici se osjećaju vrijedno, cijenjeno, važno i ponosno jer je njihov glas bitan i jer ga vi želite čuti. S druge strane, vi možete dobiti zadovoljne i motivirane zaposlenike, koji će raditi za najbolju dobrobit poduzeća i tako pridonijeti njegovu razvoju.

Međutim, promjene su često izvor stresa i kao što je ranije navedeno, 70% promjena rezultira neuspjehom. U kontekstu organizacije, gotovo su neizbježne situacije u kojima svi zaposlenici neće biti jednako zadovoljni s odlukama i odgovorima Uprave na promjene. Nakon svake promjene nužan je period prilagodbe, a timski coaching je aktivnost koja olakšava taj period. U središtu interesa timskog coachinga su sami zaposlenici, čime im se pomaže da u promjeni pronađu smisao i da ju prihvate. Timski coaching daje članovima određenog tima ili odjela priliku da zajednički u kontroliranoj okolini, pod nadzorom stručne osobe, dođu do zajedničkih zaključaka.

Svaki član tima se u tom procesu mora potruditi razumjeti gledište drugih članova tima i kako se ta gledišta odnose spram vizije i strategije organizacije. Oni se tako privikavaju na promjenu, na svoju ulogu u upravljanju promjenom te proširuju svoj pogled na svijet koji se mijenja. Time se, u konačnici, značajno povećava postotak uspješno realiziranih promjena, što je preduvjet za razvoj organizacije.

Razvoj organizacije nije moguć bez konflikata

Timski coaching se tako koristi kao aktivnost koja pomaže razrješavanju nesuglasica ili jednostavno drugačijeg viđenja rješenja na probleme koji okružuju tim ili drugih konflikata unutar tima.

Većina organizacija je koncipirana tako da unutar njih postoje radni timovi. Rad u timu, unatoč tome što je mnogima zanimljiv i dinamičan, nosi sa sobom razne izazove. Timski rad zahtijeva od pojedinaca spremnost na suradnju i otvoren razgovor s ostalim članovima tima, spremnost na slušanje različitih strana i perspektiva te kontinuiranu prilagodbu. Takvi zahtjevi sa sobom, u timskom radu, dovode do konflikata i nesuglasica. Na te je izazove potrebno kvalitetno odgovoriti kako bi se omogućio uspješan i učinkovit razvoj organizacije.

Vi ste, kao vodeća osoba u poduzeću zaduženi za upravljanje i vođenje svog tima pa nemojte misliti da se ovo ne odnosi na vas. Upravljanje i vođenje tima uključuje razne aktivnosti, poput prepoznavanja snaga i prostora za napredak svakog člana tima te dodjeljivanja uloga u skladu s tim. Mnogi članovi tima neće biti zadovoljni s dodijeljenim ulogama, a ne vide svi potrebu za svojim razvojem u istom smjeru ili intenzitetu kao i vi.

Delegiranje radnih zadataka, izrečeno na ma koliko smislen i konstruktivan način, s detaljnim i jasnim uputama također može dovesti do nezadovoljstva članova tima i mogućih konflikata. A to su samo konflikti koji se javljaju u vašoj interakciji s članovima tima. Njima još trebamo pribrojiti situacije u kojima se, kao voditelj tima, često znate naći između dvije vatre, jer se prilikom pojave nesuglasica ili konflikata unutar tima, članovi tima obraćaju upravo vama.

Pronađite zajednički cilj i potaknite zaposlenike na suradnju

U takvim situacijama od vas očekuju rješenje situacije i to obično onako kako su oni zamislili. Ne brinite, u tome ne morate biti sami. Jedna od važnijih spoznaja u rješavanju konflikata jest činjenica da su oni prirodna i neizbježna pojava u međuljudskim odnosima. Ona, osim što predstavlja krizu koju je potrebno riješiti, predstavlja i priliku za razvoj tog odnosa. U poslovnom svijetu rješavanje konflikata predstavlja priliku i za daljnji razvoj organizacije. Kako bi se kriza uspješno razriješila i kako bi se prilika za razvoj odnosa i organizacije učinkovito iskoristila potrebno je aktivno se angažirati oko rješavanja konflikta.

Rješavanje konflikata je zahtjevan proces za kojeg je korisna prisutnost nepristrane i stručne osobe, koja temeljem znanja i iskustva prepoznaje podlogu konflikta sukobljenih strana te strukturira njihov dijalog. U tom procesu stručna i nepristrana osoba pomaže sukobljenim stranama da pronađu zajednički cilj i potiče ih na suradnju kako bi taj cilj ostvarili. Upravo zbog toga što su konfliktne situacije često emocionalno preplavljujuće, prisutnost treće strane osigurava racionalan pristup te tako pomaže uspješnom razrješavanju krize te učinkovitom iskorištavanju prilike za razvojem odnosa.

Ramiro je, tijekom svog dvadesetogodišnjeg rada, prepoznao važnost bavljenja konfliktima te rješavanja istih. Upravo zbog toga vam na tom putu pruža pomoć i podršku te uz stručno vodstvo osigurava razrješenje konflikata i podizanje kvalitete odnosa na višu razinu. Rezultat takvog pristupa rješavanju konflikata jesu zadovoljniji i učinkovitiji zaposlenici, kvalitetniji razvoj organizacije te uspješnije poslovanje.

Team building treba zabaviti, ali i povezati zaposlenike na dubljoj razini

Ako želite na zanimljiv i interaktivan način postaviti strategiju poduzeća ili organizacijsku kulturu ili ako pak želite podići timski duh i razriješiti nesuglasice unutar tima, team building je aktivnost koja Vam u tome može pomoći.

Ova aktivnost je vrlo popularna i često korištena u poslovnom svijetu kao jedan od alata koji pridonosi razvoju organizacije. Njena zanimljivost ogleda se u tome što je istovremeno i edukativna i opuštena. Kroz dobro osmišljen te polaznicima i kontekstu prilagođen sadržaj razvija se svijest o važnosti timskog rada i konstruktivne komunikacije. Međutim, svjesni smo važnosti dobre prakse stoga u team building uključujemo niz zanimljivih aktivnosti koje zahtijevaju suradnju i razumijevanje među članovima tima. Sudionici team buildinga tako imaju priliku u timskom radu isprobati naučene vještine te im to pomaže u izgradnji timskog duha. Kombinacija edukativne i opuštene te aktivne atmosfere odlična je za postizanje razumijevanja procesa koji se odvijaju unutar tima, ali i za razvijanje i unapređenje odnosa među članovima tima. To posljedično dovodi do razvijanja međusobnog poštovanja.

Naravno, da bi team building bio smislen i učinkovit te da bi doveo do željenih rezultata, potreban je stručan pristup njegovom planiranju i provođenju. Stručnost je potrebna za razumijevanje timskih procesa te prilagođavanje sadržaja i aktivnosti na samom team buildingu tim procesima i organizacijskom kontekstu. Uz to, stručnost osigurava veću posvećenost procesima koji se odvijaju na samom team buildingu te kvalitetno moderiranje tih procesa. Osim stručnosti, bitna je i nepristranost voditelja team buildinga. 

Kriza je prilika da pokažete vašim zaposlenicima da vam je stalo

Treća, nepristrana strana kroz objektivne oči promatrača opaža dinamiku grupe kako bi se mogla prilagoditi potrebama njezinih članova i tako pridonijeti postizanju ciljeva team buildinga te pospješiti razvoj organizacije.

Svaka se organizacija danas susreće s puno, s jedne strane neizbježnih, eksternih, a s druge strane nužnih, internih promjena. Još jedan, također neizbježan element poslovanja jesu i krize. Krizu možemo definirati kao prijelomno, prolazno teško stanje. Jedan od učinaka koji kriza ima na pojedinca koji je njome zahvaćen jest preplavljivanje intenzivnim neugodnim emocijama. U poslovnom kontekstu takvo stanje može utjecati na produktivnost zaposlenika, a posljedično i na kvalitetan razvoj organizacije te njezin uspjeh. Unatoč njezinoj prolaznosti, za uspjeh i opstanak, kao i za daljnji razvoj organizacije, ključno je kako se ona suočava s tom krizom. U ovom je elementu poslovanja, kao i u brojnim drugim koje smo do sada navodili, najvažnije u središte staviti upravo ljude.

Ljudima je, kao socijalnim bićima, izuzetno važna podrška okoline, a uz podršku je lakše proći kroz svaku krizu. Upravo zbog toga mi u Ramiru, kad je u pitanju krizni menadžment, stavljamo naglasak na definiranje interne komunikacije koja ohrabruje suočavanje s krizom. Uz to, radimo na razvoju menadžerskih vještina vođenja tima u kriznim situacijama. Na taj način pružamo podršku menadžerima da se uspješnije suoče s krizom te da oni mogu pružiti više podrške svojim zaposlenicima. 

Analiza situacije će značajno olakšati razvoj organizacije

Da bismo to učinkovito odradili potrebno je kvalitetno se posvetiti prvom koraku, a to je procjena utjecaja krize i odabir pravih ljudi u krizni tim. Upravo smirenost i stručnost te izostanak preplavljujućih i neugodnih emocija s kojima se suočavaju ljudi zahvaćeni krizom omogućuje nam objektivan pristup krizi te pružanje kvalitetne podrške i pomoći ljudima u krizi.

Konačno, unatoč prolaznosti krize, ovakvo aktivno suočavanje s njom omogućuje poduzećima da očuvaju stabilnost poslovanja tijekom i nakon krize. Uz to, sveobuhvatna strategija kriznog menadžmenta, koja se postavi tijekom suočavanja s trenutnom krizom, ostaje kao koristan alat za suočavanje sa svakom budućom kriznom situacijom te tako smanjuje njezine negativne učinke. Konačan rezultat ovakvog pristupa jest daljnji uspješan i kvalitetan razvoj organizacije.

Kao što možete vidjeti, puno je elemenata o kojima je potrebno voditi računa kako bi se organizacija razvila u svojim punim potencijalima. Da bi razvoj organizacije bio uspješan, potrebno je u njega kontinuirano ulagati. Međutim, ne i slijepo. Analiza situacije je gotovo uvijek prvi korak u tom procesu razvoja organizacije, koji pridonosi prepoznavanju i razumijevanju situacije te pružanju kvalitetnog odgovora na nju. No ne morate brinuti jer u tom procesu niste sami. Već u tom prvom koraku vam Ramiro svojim stručnim i posvećenim pristupom pruža podršku i razumijevanje te sigurnost. To nam omogućuje naše dugogodišnje iskustvo. Ono nam je potvrdilo da su podrška i razumijevanje nužni alati koji otvaraju vrata uspjeha svakoj promjeni, krizi, izazovu ili poteškoći. Upravo zbog toga su u Ramiru ovi alati prilikom rada s ljudima neizbježni jer čvrsto vjerujemo kako je isključivo uz njih moguće otvoriti vrata uspjeha.

Naša ekspertiza u različitim industrijama

Naši su se klijenti pod utjecajem krize suočili s mnogim izazovima. Neki su smanjili aktivnosti, drugi ostvaruju nagli rast. Svima je zajedničko da se trebaju nositi s radom od doma i promijenjenim navikama kupaca i klijenata. Dugogodišnji rad s poduzećima u različitim industrijama omogućio nam je da im pomognemo reorganizirati poslovanje, optimizirati procese, prilagoditi se klijentima i upravljati tim promjenama s najmanje utjecaja na svakodnevno poslovanje.

Svi klijenti
Addiko Bank
Erste Bank
Fina
Grawe Hrvatska
HNB
Mazars
OTP Banka
PBZ
Sberbank
The World Bank
Uniqa osiguranje
Wiener osiguranje
Cemex
Colas Hrvatska
E-on
Geotehnički studio
HEP
Holcim
Knauf
PK Rijeka
Robert Bosch
Schneider Electric
Stambeni ZG
Strabag
Imaves
InSky Solutions
Mikronis
Netgen
Perpetuum
PIS
Prehnit
S&T Hermes
SV Group
Syskit
Vestigo
WEB Marketing
AKD
AMPEU
Crveni nosovi
HAKOM
Hamag BICRO
HBOR
Hrvatska lutrija
Hrvatska radiotelevizija
Hrvatska zajednica županija
Hrvatske šume
HUP
Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja
Škola za cestovni promet
Zaklada za djecu
Adria Media
Bruketa
Business Media
Dialog
I to nije sve
Komunikacijski laboratorij
Manjgura
MediaVal
NovaTV
RTL Hrvatska
Večernji
Bayer
Bbraun
Belupo
Dietpharm
Farmacija
Johnson
Medika
Merck
Oktal Pharma
Podobnik
Prima Pharme
Trupeljak
AD plastik
Altpro
Aluflexpack
AVL
Carel
Franck
Gavrilović
Heineken
Končar
PK Rijeka
Podravka
Siemens
Weltplast
Zagrebačka pivovara
Atlantic
BIPA
DM drogerie markt
Drezga
Eurotrade
Globalna hrana (McDonald's)
Ikea
Nestle
Offertissima
Orbico
Rog Joma
Spar
Maistra
Pavletić
Penta
Plava laguna
Sail Croatia
VenEvent
Apsolon
Benefit Systems (Multisport)
Bernays
Crowe
Ekonomski institut
FedEx
Golar LNG
Gyms4you
Hendal
Ipsos
Kontroling Kognosko
Vern

Javite nam se

Poduzeće je vaših ruku djelo i želite da nastavi ostvarivati postavljene ciljeve. Mi pronalazimo uska grla u procesima i znamo što vaši zaposlenici trebaju kako bi ih ispunili.

Dogovorite besplatni razgovor

Da bi ova web-stranica mogla pravilno funkcionirati i da bismo unaprijedili vaše korisničko iskustvo, koristimo kolačiće. Više informacija potražite u našoj Politici Kolačića.

  • Nužni kolačići omogućuju osnovne funkcionalnosti. Bez ovih kolačića, web-stranica ne može pravilno funkcionirati, a isključiti ih možete mijenjanjem postavki u svome web-pregledniku.