Timski coaching

Transformirajte dinamiku svojeg tima i povećajte učinak uz naš timski coaching kojim pronalazimo načine za uklapanje pojedinačnih kompetencija u maksimiziranju timskog potencijala, odmotavamo klupko zamršenih odnosa, potičemo vodstvo i usavršavamo timske vještine. Pojedinačnim sastancima i grupnim radionicama osnažujemo timove da prevladaju izazove, poboljšaju suradnju i postignu zajednički uspjeh.

Dogovorite besplatni razgovor

Kada timski coaching donosi dodanu vrijednost

Upravljanje promjenom je idealna situacija za timski coaching jer se njime postiže dubinsko razumijevanje i prihvaćanje promjene. To je zahvalna metoda i kada članovi tima nisu spremni razumjeti i prihvatiti optimalna ili nametnuta rješenja. Takvih je situacija mnogo od razine tima pa sve do razine Uprave i visokog menadžmenta kada govorimo o razlikama u viziji, misiji ili strategiji poduzeća.

Timskim coachingom rješavamo i konflikte koji se pojavljuju kod promjena pristupa poslovanju kada reorganizacija izaziva različite emocije i otpore. U svim tim, i mnogim drugim situacijama, djelujemo kao medijator koji pomaže smanjiti osjećaj ugroženosti kod nekih članova tima odnosno pomiriti, naizgled, nepomirljive interese.

Ciljevi koje postižemo timskim coachingom

Tijekom timskog coachinga postižemo kod članova tima dobro razumijevanje izazova te stajališta ostalih članova tima u vezi s njim. Tako stvaramo podlogu za definiranje mogućih rješenja i odabir najboljeg. Vještine kojima učimo sudionike ovakvog procesa su univerzalne i lako primjenjive i na svim ostalim problemima.

Uvijek pažljivo slušamo sve članove tima i prikupljamo podatke koji nam daju jasnu i cjelovitu sliku o stanju u timu. Na temelju takve slike tima puno lakše i kvalitetnije preuzimamo ulogu nepristranog timskog coacha, a mi smo spremni uskočiti kad u takvim situacijama zapnete ili odgađate provesti dogovoreno rješenje.

Zašto Ramiro

20+
godina iskustva

Od 2002. pronašli smo najbolja rješenja zajedno s članovima timova u više od 300 poduzeća različitih veličina, hijerarhijskih struktura i industrija u kojoj posluju.

Svi klijenti
I to nije sve
Colas Hrvatska
Perpetuum
Syskit
Trupeljak
Eurotrade

Timski coaching nam pomaže da zajednički donesemo bolje odluke za logističke izazove i poduzeće u cjelini. Timskim coachingom koji redovno održavamo podsjećamo se na ono što nam je važno i radimo prave korake prema još uspješnijem poslovanju! Hvala Ramiro!

Tomislav Bulat – Offertissima

Jedna organizacija koja se bavi razvojem softvera se suočila s velikim problemom kada su se korisnici žalili na kvalitetu njihovog proizvoda. Tim koji je radio na tom projektu je već duže vrijeme radio zajedno, ali članovi tima su bili frustrirani i nisu bili sigurni kako riješiti problem. Organizacija je odlučila unajmiti timskog coacha koji će pomoći timu da se usredotoči na rješavanje konflikata. Coach je započeo proces coachinga tako što je prvo razgovarao s članovima tima kako bi razumio njihova stajališta i percepciju problema.

Nakon razgovora, coach je pomogao timu da kroz krizni menadžment razvije strategiju za poboljšanje kvalitete proizvoda. Pomogao im je da razviju jasnu viziju cilja te da utvrde što su glavni izazovi s kojima se suočavaju. Također je pomogao članovima tima da utvrde njihove uloge i odgovornosti, te da razviju planove djelovanja. Uz coaching, tim je uspio učinkovito riješiti problem s kvalitetom proizvoda. Radili su zajedno, usredotočili su se na cilj i svaki član tima je radio na svojim zadacima i odgovornostima. Kroz coaching su članovi tima također postali svjesniji važnosti međusobne komunikacije i suradnje. Kao rezultat, tim je uspio poboljšati kvalitetu proizvoda i zadovoljiti potrebe svojih korisnika. Članovi tima su bili zadovoljni uspjehom, a timski coaching je pomogao u stvaranju pozitivnog timskog okruženja koje je bilo ključno za njihov uspjeh.

Što je timski coaching?

Timski coaching je proces rada s timovima, s ciljem poboljšanja njihove produktivnosti, učinkovitosti i postizanja zajedničkih ciljeva. Coaching obično uključuje razgovor i aktivnosti usmjerene na razvoj vještina, unaprjeđenje odnosa, timskog duha i razvoj organizacije. Kroz timski coaching, trener ili coach radi s timom kako bi identificirao njihove snage i slabosti te potencijalna područja za unaprjeđenje. Potom se razvija plan akcije koji će pomoći timu da unaprijedi svoje vještine i poboljša odnose unutar tima.

Primjeri aktivnosti uključuju izgradnju povjerenja, rad na komunikaciji, usvajanje učinkovitih metoda rješavanja problema i rad na razvoju vizije i strategije tima. Cilj je poboljšati radne procese, unaprjeđenje odnosa među članovima tima te postizanje boljih rezultata na radnom mjestu.

Važno je napomenuti da timski coaching nije samo za timove koji imaju probleme u radu. To može biti korisno i za timove koji dobro funkcioniraju, ali žele postati još bolji. Timski coaching može pomoći timovima da postignu veću sinergiju, snažniji timski duh i poboljšanu sposobnost postizanja zajedničkih ciljeva.

Zašto koristiti timski coaching?

Postoji nekoliko razloga zbog kojih bi menadžeri trebali koristiti timski coaching. Jedan od razloga je što je coaching proces usmjeren na postizanje ciljeva. To znači da timski coaching pomaže timovima da postave jasne ciljeve, razviju strateško planiranje za njihovo ostvarenje i stvore planove kako bi to postigli. Coaching proces također uključuje praćenje napretka i prilagodbu planova kako bi se postigli željeni rezultati.

Drugi razlog zašto bi menadžeri trebali koristiti timski coaching je što se usredotočuje na razvoj timskog rada. Coaching proces pomaže timovima da izgrade povjerenje i razviju jasnu komunikaciju kako bi se poboljšao timski rad. Također pomaže članovima tima da shvate važnost svake uloge u timu, te da se usredotoče na zajednički cilj.

Treći razlog zašto bi menadžeri trebali koristiti timski coaching je što pomaže u razvijanju sposobnosti pojedinaca. Coaching proces ne samo da pomaže timovima da se razviju kao cjelina, već također pomaže pojedincima da prepoznaju svoje snage i slabosti i razvijaju svoje vještine kako bi postali učinkovitiji u timu.

Koje su tehnike u timskom coachingu?

Postoje razne tehnike koje se koriste u timskom coachingu. Jedna od tehnika je " skupni coaching", što uključuje korištenje timskih sastanaka za pružanje podrške i razvoj članova tima. Ova tehnika pomaže timovima da se zajedno usmjere na upravljanje promjenama, poboljšanje njihove suradnje i komunikacije, kao i na postavljanje jasnih ciljeva i razvoju strategije za njihovo ostvarenje.

Druga tehnika koja se koristi u timskom coachingu je "coaching pojedinaca". Ova tehnika se koristi za razvoj pojedinaca unutar tima. Trener radi s pojedincima kako bi im pomogao da prepoznaju svoje snage i slabosti i da razviju svoje vještine. Ova tehnika također uključuje postavljanje ciljeva i strategija za njihovo ostvarenje.

Još jedna tehnika koja se koristi u timskom coachingu je " povratna informacija360 stupnjeva ". Ova tehnika uključuje dobivanje povratnih informacija o svakom članu tima od drugih članova tima, kao i od klijenata i drugih relevantnih osoba. Ove povratne informacije se zatim koriste kako bi se razvile strategije za poboljšanje performansi pojedinaca i timova.

Ključni aspekti timskog coachinga

Izgradnja povjerenja unutar tima. Povjerenje je ključno za uspješan rad tima, a coaching proces može pomoći u izgradnji povjerenja na različite načine. Jedan od načina je korištenje "timskih izazova" ili aktivnosti, odnosno team building, koje timovi rade zajedno kako bi izgradili povjerenje, poboljšali suradnju i razvili jasniju komunikaciju.

Coaching proces pomaže i u izgradnji povjerenja korištenjem "iskrenih razgovora". Ovaj pristup uključuje otvorenu i iskrenu komunikaciju između članova tima, što pomaže u razvijanju dubljeg razumijevanja i povjerenja unutar tima. Važno je napomenuti da timski coaching nije jednostavan proces. Zahtijeva puno vremena, truda i strpljenja, kako bi se postigli željeni rezultati. Međutim, kada se koristi na pravi način, timski coaching može biti vrlo učinkovit alat za poboljšanje performansi timova i pojedinaca.

Jedan od ključnih izazova u korištenju timskog coachinga je osiguravanje da se coaching proces prilagođava specifičnim potrebama tima. Svaki tim je jedinstven i ima svoje specifične izazove i ciljeve, stoga je važno da se coaching proces prilagođava tim specifičnostima kako bi bio što učinkovitiji.

Još jedan izazov je pronalaženje pravog trenera za tim. Trener mora biti iskusan i kvalificiran kako bi mogao pružiti podršku i vodstvo timu u procesu coachinga. Također je važno da trener ima razumijevanja za specifične potrebe tima i da može prilagoditi coaching proces kako bi bio što učinkovitiji.

Kako ja mogu koristiti timski coaching?

Kada se radi o menadžerima, timski coaching može biti vrlo koristan alat za upravljanje timovima. Menadžeri mogu koristiti timski coaching kako bi poboljšali produktivnost tima, poboljšali suradnju i razvili povjerenje među članovima tima. Coaching proces također može pomoći menadžerima da razviju svoje vještine upravljanja i liderstva, što će im pomoći da bolje vode svoje timove.

Uz to može pomoći menadžerima da prepoznaju i riješe izazove s kojima se tim suočava te da bolje razumiju svoje tim i pojedinačne članove tima, što će im pomoći u kreiranju prilagođenih planova i strategija za poboljšanje učinka.

Evo nekoliko savjeta koji bi vam mogli pomoći:

 • Jasno definirajte ciljeve: prije nego što započnete coaching sa svojim timom, važno je jasno definirati ciljeve koje želite postići. Razmislite o problemima s kojima se suočavaju vaši timovi i o tome kako coaching proces može pomoći u rješavanju tih problema. Ovo će vam pomoći da se fokusirate na ciljeve koji su važni za vaš tim.
 • Komunicirajte jasno i otvoreno: kada započnete coaching sa svojim timom, važno je biti jasan i otvoren u komunikaciji. Objasnite svoje ciljeve i očekivanja od coaching procesa, te osigurajte da su svi članovi tima uključeni u proces. Također, potaknite članove svog tima da budu otvoreni i iskreni u izražavanju svojih mišljenja i ideja.
 • Razvijajte vlastite vještine coachinga: kao menadžer, važno je da razvijate vlastite vještine coachinga kako biste bili što učinkovitiji u coaching procesu. Ovo uključuje razvoj vještina slušanja, postavljanja pitanja, davanja povratne informacije i razumijevanja dinamike tima.
 • Prilagodite coaching proces timu: svaki tim ima svoje specifične potrebe i izazove, stoga je važno prilagoditi coaching proces potrebama vašeg tima. Razmislite o tome kako coaching može najbolje pomoći vašem timu i prilagodite coaching kako bi se to postiglo.
 • Kontinuirano pratite i procjenjujte proces: kako biste osigurali da coaching bude uspješan, važno je kontinuirano pratiti i procjenjivati proces. Ovo uključuje provjeru napretka i postizanja ciljeva, kao i prilagodbu procesa ako je potrebno.
 • Slijedite coaching s kontinuitetom: Coaching proces bi trebao biti višekratani događaj. Važno je nastaviti primjenjivati coaching kao trajnu praksu u svom poslovanju kako biste osigurali kontinuirano poboljšanje performansi vaših timova.

Zašto je timski coaching važan?

Timski coaching je važan za organizacijski dizajn iz nekoliko razloga:

 • Poboljšava produktivnost timova: timski coaching može pomoći timovima da se usredotoče na važne ciljeve i izazove te razviju strategije za poboljšanje njihove produktivnosti i učinkovitosti.
 • Poboljšava suradnju: coaching može pomoći u poboljšanju suradnje među članovima tima. To može doprinijeti boljoj timskoj dinamici i poboljšanoj kvaliteti rada.
 • Poboljšava vještine zaposlenika: pomaže zaposlenicima da razviju svoje vještine i sposobnosti, te tako postanu učinkovitiji u svom radu.
 • Poboljšava motivaciju i angažman zaposlenika: kada zaposlenici imaju osjećaj da se brine o njihovom razvoju i napretku, to može povećati njihovu motivaciju i angažman u poslu.
 • Smanjuje stres i poboljšava zadovoljstvo zaposlenika: pomaže u identificiranju izvora stresa i pomoći zaposlenicima da razviju strategije za njegovo smanjenje. To može doprinijeti boljem zadovoljstvu zaposlenika na radnom mjestu.

Ukratko, timski coaching može biti koristan za organizacije jer se njime razvija konstruktivna organizacijska kulturapoboljšava produktivnost, suradnju, vještine zaposlenika, motivaciju i angažman zaposlenika, smanjuje stres i poboljšava njihovo zadovoljstvo.

Zašto odabrati timski coaching?

Poduzeće je sastavljeno od timova, a suradnja unutar njih, kao i među njima ključna je za uspjeh poduzeća. Često pri donošenju važnih odluka za poduzeće, rješavanju problema u funkcioniranju tima ili rješavanju nekog stručnog izazova timski sastanci postaju dugi i neproduktivni. Članovi tima ma koliko diskutirali, ne uspijevaju pronaći rješenje za izazove s kojim se susreću i donijeti važne odluke. U njih se uvlači frustracija, osjećaj bespomoćnosti, a rad postaje neučinkovit i opterećen međusobnim optuživanjima.

 U procesu donošenja i odabira odluke mi smo nepristrani, situaciju gledamo iz drugog kuta te vas na konstruktivan način usmjeravamo na moguća rješenja. Strukturiramo i vodimo sastanke te provodimo sustavne intervencije usmjeravajući često suprotstavljena mišljenja prema cilju koji prihvaćaju svi uključeni. To otpušta nastale napetosti i stvara veliku količinu pozitivne energije koja ubrzava ostvarenje željenog cilja. Naša dugogodišnja praksa pokazuje velik i pozitivan učinak koji timski coaching ima na poslovanje poduzeća. Ključno je pritom naše iskustvo u različitim industrijama kao i izvrsno poznavanje psihologije zaposlenika i timskog rada.

Timski coaching je proces koji može biti vrlo učinkovit alat za poboljšanje performansi timova i pojedinaca. To je proces koji zahtijeva puno truda i strpljenja, ali kada se koristi na pravi način, može biti vrlo koristan za menadžere koji žele poboljšati produktivnost svojih timova i razviti vlastite vještine upravljanja i liderstva.

Javite nam se

Vi znate da jedna trula jabuka može pokvariti sve ostale. I mi. Naš pristup timskom coachingu je idealan za otkrivanje zašto timovi ugrožavaju obavljanje svojih zadataka i rad drugih timova.

Dogovorite besplatni razgovor

Da bi ova web-stranica mogla pravilno funkcionirati i da bismo unaprijedili vaše korisničko iskustvo, koristimo kolačiće. Više informacija potražite u našoj Politici Kolačića.

 • Nužni kolačići omogućuju osnovne funkcionalnosti. Bez ovih kolačića, web-stranica ne može pravilno funkcionirati, a isključiti ih možete mijenjanjem postavki u svome web-pregledniku.