Krizne intervencije

Osnažite svoje zaposlenike i svoju organizaciju stručnom psihološkom pomoći u slučaju kriznih situacija. Napravite potrebne korake prema njihovom izlječenju i psihološkoj otpornosti. Naši suosjećajni, povjerljivi i iskusni psiholozi su ovdje da saslušaju, razumiju i pomognu u ponovnom uspostavljanju stabilnosti kako pojedinaca tako i cijele organizacije. Oslobodite se pritiska krize i nemojte se s njom suočiti sami – javite se već danas kako biste dobili podršku i vodstvo koje trebate.

Dogovorite besplatni razgovor
Tamnokosa i crvenoosa žena razgovaraju

Prvi korak

Nakon kriznih događaja, psihološka prva pomoć je nužan korak prema oporavku i povratku na uobičajenu razinu funkcioniranja. Događaji poput elementarnih nepogoda i stradanja koja su rezultat više sile, nagli poslovni gubici, krađe ili provale ugrožavaju trenutačno poslovanje poduzeća, a dugoročno nepovoljno utječu na zdravlje i dobrobit vaših zaposlenika.

Stoga je jako važno reagirati pravovremenom i kvalitetnom intervencijom stručnjaka psihologa. Pod našim vodstvom zaposlenici se točno određenim koracima suočavaju s kriznom situacijom i njenim posljedicama te se prema njoj adekvatno postavljaju, kako na individualnoj, tako i na grupnoj razini.

Kome je ova usluga namijenjena

Svim poduzećima koja paze na dobrobit svojih radnika i žele im osigurati adekvatnu podršku. Posebice se preporuča onim poduzećima koja su svojom djelatnošću dio rizične skupine i imaju povećanu vjerojatnost pojave kriznih događanja – poput financijskih ustanova u kojima češće dolazi do pljački ili pak proizvodnih ili građevinskih poduzeća koja se češće susreću s nezgodama na radu.

U kriznim intervencijama sudjeluju svi koji su posredno ili neposredno bili izloženi kriznom događaju:

  • izravne žrtve
  • očevici događaja
  • svi koji osjećaju da je događaj utjecao na njihovo psihičko (i tjelesno) stanje

Zašto Ramiro

20+
godina iskustva

Svojim stručnih pristupom pomogli smo velikom broju poduzeća i njihovih zaposlenika te ih  potaknuli da se brzo i uspješno oporave od posljedica suočavanja s kriznim događajima.

Svi klijenti
Addiko Bank
Fina
OTP Banka
Hrvatska lutrija
Hrvatska radiotelevizija
Aluflexpack

Krizne intervencije služe kao ključne strategije koje se primjenjuju u razdobljima kada se pojedinci bore s događajima koji su rijetki i iznenadni, ostavljajući na njih snažan i uznemirujući učinak. Ti događaji obično uključuju prijetnju ili stvarno iskustvo gubitka, bilo da se odnosi na osobu, predmet ili dragocjenu vrijednost od velike važnosti za pojedinca ili zajednicu u cjelini.

Krizni događaj nadilazi uobičajene stresne događaje i proteže se daleko izvan pojedincima poznatih mehanizama suočavanja s njima. Predstavlja izazov koji nadmašuje njihove psihološke sposobnosti nošenja sa stresom. Njegove posljedice značajno utječu kako na samog pojedinca, tako i na njegovu neposrednu okolinu.

Krizni događaj remeti ravnotežu, uzrokujući nevolje koje zahtijevaju posebne, krizne intervencije skrojene za brzo rješavanje akutnog psihološkog nemira. Takve intervencije služe kao ključan način spasa, u prvom redu s ciljem pomoći pojedincu, a posljedično i ublažavanjem širih posljedica i zato su važan alat za upravljanje ljudskim resursima. One pomažu u ponovnom uspostavljanju stabilnosti i otpornosti unutar pogođenog okruženja.

Kada se suočavaju s akutnim stresom ili krizama, ljudi odmah trebaju dostupnu podršku. Krizna intervencija osigurava taj hitni pristup, pružajući emocionalnu podršku i alate za suočavanje s trenutnim problemima, a time i jačanje organizacijskog imuniteta. No, ona isto tako prepoznaje važnost dugoročnijih terapija ili kontinuirane podrške koje mogu pružiti dublje iscjeljenje i stabilnost nakon teških situacija.

Cilj krizne intervencije

Možemo reći da intervencija u kriznim situacijama nije samo privremeno popravljanje površinskih problema. Ona ide dublje, stvarajući okruženje koje potiče sveobuhvatno iscjeljivanje - ne samo uma i duha, veći tijela. Ova holistička perspektiva teži stvaranju stabilne organizacijske klime kao osnove za pojedince, pružajući im alate, znanje i podršku potrebnu za dugoročnu dobrobit.

Cilj krizne intervencije nije samo rješavanje trenutne krize, već stvaranje osnove koja omogućuje pojedincima da se suoče s budućim izazovima. Fokusirajući se na uzorke kriznih situacija i pružajući potrebne alate, ova intervencija ima dublji cilj: potaknuti razvoj mehanizama suočavanja i struktura podrške. Opremanje ljudi ovim resursima omogućuje im da ne samo prebrode trenutnu teškoću, već i da razviju otpornost i sposobnosti koje će im biti od koristi u budućnosti.

Krizna intervencija djeluje kao most između trenutne nužde i dugoročnih rješenja. Pristup nije samo saniranje posljedica, već stvaranje temelja za osobni razvoj i jačanje pojedinca. Pružanjem odgovarajuće podrške, ova intervencija potiče ljude da prepoznaju vlastite kapacitete za suočavanje s izazovima te da ih koriste kao sredstvo za rast i razvoj, stvarajući stabilnost koja nadilazi trenutnu krizu i obogaćuje njihovu sposobnost suočavanja s budućim izazovima.

Što je psihološka krizna intervencija?

Bez provedbe ciljane pomoći, odnosno prolaska kroz kriznu intervenciju zaposlenici mogu dugoročno osjećati negativne posljedice. Uz to, zbog njihove smanjene produktivnosti poduzeće može trajno izgubiti tržišni položaj. Zato je od iznimne važnosti organizirati psihološke krizne intervencije – to je psihološka prva pomoć čiji je cilj stabilizirati one koji su pogođeni krizom. Opširniji ciljevi krizne intervencije su stabilizacija stanja, normalizacija reakcije na situaciju, jačanje kohezivnosti, omogućavanje funkcioniranja, financijska ušteda te trijaža.

Kroz podršku koju pruža, intervencija u kriznim situacijama djeluje kao katalizator osobnog rasta, omogućujući pojedincima da se izbore s nepredviđenim izazovima te da razviju unutarnju snagu koja im pomaže da koračaju prema budućnosti s pouzdanjem i odlučnošću. Stabilizacija stanja i normalizacija reakcija u fokus stavljaju pojedinca, pružajući podršku te edukaciju o reakcijama u kriznim situacijama.

Krizna intervencija ima i grupne rezultate

Jačanje kohezivnosti unutar grupe predstavlja ključni element za uspješno funkcioniranje tima. Kroz dijeljenje osjećaja i iskustava, cilj je povezati članove organizacije na dubljem nivou. Ova praksa potiče međusobno razumijevanje i empatiju među članovima, potičući ih da rade zajedno prema zajedničkim ciljevima.

Prepoznavanjem i valoriziranjem jakih strana svakog pojedinca unutar tima krizna intervencija omogućava timu da bolje iskoristi raznolikost i jedinstvenost svakog člana kako bi prebrodili kriznu situaciju. Kroz prepoznavanje i korištenje kvaliteta, tim postaje svjesniji svojih resursa te se usmjerava na korištenje tih snaga kako bi prepoznao načine kako da se zajednički nosi sa situacijom.

Rana pomoć i podrška imaju ključnu ulogu u očuvanju mentalnog zdravlja unutar organizacija. Pružanje podrške u ranim fazama može značajno smanjiti izostanke s posla i bolovanja, što direktno utječe na održavanje produktivnosti i upravljanje učinkom unutar cijele organizacije. Osim što dobrim upravljanjem talentima sprječavaju gubitak radne snage, ove intervencije pomažu u smanjenju troškova vezanih uz izostanke i dugotrajne posljedice lošeg mentalnog zdravlja na radnom mjestu.

Krizne intervencije također igraju ključnu ulogu u identificiranju i pružanju pomoći rizičnim pojedincima unutar organizacija. Prepoznavanje tih pojedinaca omogućuje pravovremenu podršku i prilagođene strategije koje mogu spriječiti eskalaciju problema i potencijalnih kriznih situacija. Time se stvara okruženje koje potiče bolje mentalno zdravlje i dobrobit svakog pojedinca unutar radne zajednice.

Važnost kriznih intervencija

Sa sigurnošću se može reći da su, uz wellbeing i psihološku podršku, krizne intervencije iznimno bitne. Pružaju organizacijama, a i pojedincima potrebne alate za upravljanje emocijama te rješavanje problema. Krizne intervencije će potaknuti rješavanje problema, bolje odnose, smanjivanje srama te zdravo donošenje odluka. Bilo da se radi o individualnom ili grupnom razgovoru, zaposlenici će iznijeti svoje osjećaje u sigurnom okruženju. Pomoći će im da osvijeste što osjećaju i zašto te da prihvate svoje osjećaje bez srama. Tehnike krizne intervencije općenito pomažu u smanjenju srama u vezi vlastitih osjećaja i reakcija. Dok će produktivan razgovor posljedično dovesti do uviđanja potencijalnih rješenja za problem te strategija koje će pomoći u nošenju sa izazovnim situacijama.

Krizne intervencije se najčešće odvijaju u formi razgovora, koji može biti individualni ili grupni te su namijenjene svima koji su bili izloženi kriznoj situaciji. Kroz razgovor naši psiholozi procjenjuju kako osoba reagira na krizu te koliko su ozbiljni njeni simptomi. Pri tome su naši psiholozi koji vode razgovor vanjski suradnici što omogućava iskrenost. Razgovor o krizi može biti iznimno težak za neke pojedince te će zaposlenicima biti lakše otvoriti se nepristranoj osobi. Isto tako vanjski stručnjaci mogu objektivnije sagledati situaciju jer nisu izravno uključeni u nju. Krizne intervencije pomažu osobi da razumije što joj se dogodilo, te da pronađe moguće strategije suočavanja sa situacijom.

Osim što pruža trenutnu podršku, ova intervencija igra ključnu ulogu u preusmjeravanju pojedinaca prema drugim oblicima dugoročne skrbi. Njena uloga nije zamijeniti trajniju terapiju, već služiti kao most prema njoj. Pomaže pojedincima da pronađu i povežu se s resursima koji su im potrebni za dugoročno ozdravljenje. Radnici se s ovim dobrobitima mogu upoznati zahvaljujući internoj komunikaciji ili onboarding procesa, a možete s njima upoznati i kandidate za posao tijekom psihološke procjene ili assessment centra.

Psihološka prva pomoć za zaposlenika, ali i poduzeće

Pružanjem podrške zaposlenicima, dajemo im do znanja da nisu sami te da nam je važna njihova dobrobit. Stvaranjem mreže podrške stvorit će se bolji odnosi i povezanost među zaposlenicima. Kroz otvoren razgovor, svaki pojedinac može izraziti svoje potrebe, svoje poteškoće, što pomaže u razumijevanju svakog pojedinca. Time će se povećati povjerenje i poštovanje unutar grupe, a i olakšanje jer znaju da nisu sami u krizi kroz koju prolaze. Konačno, krizne intervencije će pomoći pojedincima da uvide prednosti i nedostatke, te jake strane i potencijalne posljedice različitih odluka.

Nažalost, krizne situacije nije moguće izbjeći. No, pružanje psihološke podrške svima koji osjećaju posljedice krizne situacije ih dodatno osnažuje. A uz to povećava njihovu spremnost za nošenje sa svim izazovima s kojima će se susresti tijekom ove krizne situacije, ali i nakon nje.

Osim usmjeravanja na pojedince pogođene kriznom situacijom, krizne intervencije pomažu cijeloj organizaciji. Kroz edukaciju može se ostalim zaposlenicima koji nisu pogođeni krizom objasniti što se događa. Na taj način se osigurava zaposlenicima suočavanje sa situacijom u potpuno sigurnoj okolini, kao i čvrste temelje za izlazak iz nje. Ostali zaposlenici mogu biti podrška osobama koje prolaze kroz krizu, ne opterećujući ih dodatnim stresorima. Time se smanjuje vjerojatnost pojave dugoročnih negativnih posljedica tog događaja na pogođene osobe i na zajednicu, odnosno poduzeće u kojem funkcioniraju. Ojačat će se međusobni odnosi, te stvoriti kohezivnost što uvelike pridonosi učinkovitosti organizacije u svim situacijama.

Ključna inicijalna podrška

Krizna intervencija se ističe kao snažan alat za pružanje trenutne pomoći ljudima suočenim s teškim situacijama. No, važno je shvatiti njezinu ulogu unutar šireg konteksta skrbi o mentalnom zdravlju. Ona nije konačno rješenje već djeluje kao brzi odgovor na hitne potrebe. Njezin glavni fokus je pružanje brze pomoći, olakšavajući pristup nužnoj podršci i stabilizaciji tijekom kritičnih situacija. Ona funkcionira kao ključna inicijalna podrška, usmjeravajući pojedince prema stručnoj pomoći i resursima bitnim za njihovu dobrobit.

Korištenjem se ne obnavlja neko prijašnje stanje; umjesto toga, gradi se trajna snaga. Otpornost koju pojedinci stječu kroz ovakvu intervenciju nije od koristi samo za samo za rješavanje trenutne krize. Psihološka krizna intervencija ih osnažuje za suočavanje s budućim izazovima. Ova nova snaga ne samo da pomaže u premošćivanju trenutačnih poteškoća već i potiče trajne promjene unutar pojedinca, omogućujući im da se izdignu iznad izvanrednih situacija i pobjede nad budućim nedaćama. Krizna intervencija ima važnu ulogu u brzom pružanju podrške i olakšavanju trenutne krize.

U trenucima krize hitnost pružanja stručne pomoći je iznimno važna. Bilo da ste vi ili netko u vašoj sferi u nevolji, brzi pristup odgovarajućoj skrbi za mentalno zdravlje je najvažniji. Profesionalna stručnost i prilagođena podrška ne samo da rješavaju trenutne probleme, već i utiru put kontinuiranom ozdravljenju i izgradnji otpornosti nakon trenutne krize. Stoga zagovaranje traženja stručne pomoći bez odlaganja ostaje imperativ kako bi se osigurala sveobuhvatna i trajna skrb za one u nevolji.

Javite nam se

Krizni događaji su ponekad neizbježni, zbog čega je dobro imati pouzdanog partnera koji vam može pružiti podršku u takvim situacijama. Uz puno empatije, topline i stručnosti, osnažit ćemo vaše zaposlenike i pomoći im se što brže oporave.

Pošaljite upit

Da bi ova web-stranica mogla pravilno funkcionirati i da bismo unaprijedili vaše korisničko iskustvo, koristimo kolačiće. Više informacija potražite u našoj Politici Kolačića.

  • Nužni kolačići omogućuju osnovne funkcionalnosti. Bez ovih kolačića, web-stranica ne može pravilno funkcionirati, a isključiti ih možete mijenjanjem postavki u svome web-pregledniku.