Strateško planiranje

Manjkavo ili nepostojeće strateško planiranje čest je uzrok loše organizacije poslovanja te ugrožava uspjeh poduzeća i dugoročnu stabilnost. Uz naše stručno vodstvo dobit ćete jasnoću, osmisliti djelotvornu strategije, donijeti informirane odluke i potaknuti rast prilagođen vašim ciljevima. Unaprijedite svoje poslovanje već danas!

Dogovorite besplatni razgovor

Što dobivate postavljanjem strateškog plana

Bez jasne strategije i samo jedan član uprave, direktor ili vlasnik mogu zapeti u čuvanju vizije i vrijednosti poduzeća. Veći broj osoba u vlasničkoj strukturi ili menadžmentu otežat će usuglašavanje oko djelovanja poduzeća pa poduzeće neće moći pravovremeno i dobro odgovoriti na izazove tržišta. Strategija koja je usuglašena među ključnim osobama znatno povećava konkurentnost i uspjeh vašeg poduzeća.

Jasna načela postavljena u strategiji smanjit će nezadovoljstvo i nerazumijevanje zaposlenika odlukama koje donosi menadžment. Time ćete smanjiti stres svakodnevnog poslovanja i potrebu objašnjavanja razloga donošenja odluka. Istovremeno ćete podići njihovu efikasnost te motivaciju za ispunjenje ciljeva čija je svrha upravo ostvarenje strategije!

Kako ćemo to ostvariti

Interaktivna radionica uz naše stručno vodstvo najefikasniji je način postavljanja strategije. Tijekom radionice preispitujemo odrednice trenutačnog načina rada te vodimo menadžment do određivanja željenog stanja i konsenzusa oko strateškog plana na kojem se temelji budućnost poduzeća.

 • Usmjeravamo raspravu oko načina poslovanja poduzeća
 • Analiziramo adekvatnost postojeće strategije u odnosu na tržište i situaciju u poduzeću
 • Utvrđujemo željeni smjer razvoja poduzeća
 • Određujemo kratkoročne i dugoročne ciljeve
 • Definiramo funkcioniranje poduzeća sukladno novoj strategiji i ciljevima

Zašto Ramiro

20+
godina iskustva

Individualiziranim i profesionalnim pristupom pomogli smo različitim vrstama organizacija ostvariti poslovni uspjeh i zadržati konkurentsku prednost na tržištu.

Svi klijenti
Grawe Hrvatska
WEB Marketing
Dialog
Ekonomski institut
HAKOM
PK Rijeka

Uz iznimnu podršku Ramira smo unutar odjela definirali misiju, viziju i strategiju te naučili reći pozitivne, ali i manje ugodne stvari koje su bitne u našem radu. Nakon strateške radionice atmosfera u odjelu je pozitivnija, a stečene vještine će nam pomoći da tako i ostane.

Tatjana Novak, Voditeljica Kartičnog centra – Addiko Bank d.d.

Strateško planiranje za ostvarenje vaše vizije

Strateško planiranje usredotočeno je na srednjoročne do dugoročne ciljeve i objašnjava osnovne strategije potrebne za razvoj organizacije. Odnosi se na određivanje smjera u kojem želite voditi svoje poslovanje. Ne treba ga miješati s poslovnim planom. Poslovni plan se odnosi na postavljanje kratkoročnih ili srednjoročnih ciljeva i definiranje koraka potrebnih za njihovo postizanje. Možemo reći da mu je svrha pružiti detaljnu kartu putovanja koja će vas odvesti u željenom smjeru.

Svrha strateškog planiranja je postaviti opće ciljeve poslovanja i razviti plan za njihovo postizanje. To uključuje promišljanje o mogućim odstupanjima od svakodnevnog poslovanja i postavljanje pitanja kamo vaše poduzeće želi stići i koji bi mu prioriteti trebali biti. Učinkovit razvoj strategije zahtijeva preusmjeravanje fokusa sa svakodnevnih briga na vaše šire i dugoročne poslovne mogućnosti.

Donošenje odluka o razvoju poslovanja znači prihvaćanje rizika koji s takvim odlukama dolaze. Vrijeme izdvojeno na identificiranje u kom smjeru želite povesti svoje poduzeće - i kako ćete tamo doći - trebalo bi vam pomoći u upravljanju tim rizicima i procesom rasta.

Kako vaše poslovanje postaje sve veće i složenije i formulacija strategije morat će postati dublja i obuhvatiti više informacija. Zbog toga je potrebno prikupljati i analizirati širi raspon informacija o poslovanju vašeg poduzeća. Budite sigurni da znate kako poduzeće posluje, ali i kako se razvija sadašnje i potencijalno tržište.

Ključni elementi strateškog planiranja

Razvoj strategije za rast poslovanja zahtijeva dublje razumijevanje načina na koji vaše poduzeće posluje i njegovog položaja u odnosu na druga poduzeća na postojećim tržištima. Strategije za ekonomsko preživljavanje su drugačije od strategija rasta i razvoja. Kao polaznu točku u strateškom planiranju važno je imati odgovore na sljedeća tri pitanja:

 • U kojoj fazi razvoja je vaše poduzeće? Poznajte li faze razvoja poduzeća i možete li prepoznati u kojoj od njih je vaše? Jako je važno da što bolje razumijete svoj posao, uključujući interne procese, što pokreće profitabilnost poduzeća i kakvo je ono u usporedbi s konkurentima. Budite realni, objektivni i kritični.
 • Gdje želite da vaše poduzeće bude za pet ili deset godina? Je li vaš organizacijski dizajn primjeren tom cilju? Odgovorima na ovo pitanje postavljaju se dugoročni ciljevi od iznimne važnosti. Razradite svoju viziju, misiju, ciljeve, vrijednosti i tehnike. U što želite usmjeriti vaše poslovanje i što će biti vaš izvor konkurentske prednosti u odnosu na tržišne konkurente? Odgovori na ovo pitanje u iznimno su važni za strateško planiranje i nužno ih je uskladiti s odgovorima na druga dva pitanja. Treba paziti da se vizija poslovanja uravnoteži s trenutačnim položajem poduzeća. Uzmite u obzir implikacije svih promjena, poput povećanog ulaganja u kapital i druge resurse. Strateški plan mora biti realno ostvariv.
 • Što trebate uraditi da biste tamo stigli? Koje promjene u poslovanju ćete napraviti da biste ispunili svoje strateške ciljeve? Kakva je organizacijska kultura potrebna da bi se to postiglo? Koji je najbolji način za upravljanje promjenama? Koje će promjene u strukturi i financiranju vašeg poduzeća biti potrebne te koje ciljeve i rokove ćete morati postaviti sebi i drugima?

Kako započeti strateško planiranje

Kao i kod svake poslovne aktivnosti, samim procesom strateškog planiranja potrebno je pažljivo upravljati. Odgovornost i resurse morate dodijeliti pravim ljudima, a voditelj planiranja mora biti vlasnik ili direktor poduzeća, osoba koja ima zadnju riječ.

Tim ljudi s kojima ćete započeti strateško planiranje sastavite od kreativnih mislilaca, onih koji dobro razumiju operativne detalje i pojedinaca sklonih analitičkom pogledu na podatke koje ćete prikupiti. Iznimno je važno i da su članovi tima ljudi koji na stvarnost i budućnost gledaju svojim očima te vam ne povlađuju! Pokušajte uzeti u obzir druga i drugačija mišljenja. Uzmite u obzir mišljenja ključnih zaposlenika, voditelja odjela, vanjskih dionika, uključujući klijente, konzultante pa i konkurente. Ako je potrebno napravite timski coaching ili team building kako bi lakše stvorili okruženje za njihovu međusobnu suradnju.

Ne postoji ispravan ili pogrešan proces strateškog planiranja, ali unaprijed objasnite svima kako ga namjeravate provesti. Važno je da proces bude svima jasan jer svi bi uključeni trebali znati što se od njih očekuje i kada. Nakon što prikupite mišljenja raznih dionika, organizirajte niz tjednih sastanaka s timom prije nego izradu nacrta dokumenta dodijelite jednom od njegovih članova. Ti sastanci će vam pomoći razbistriti sliku o tome što biste željeli postići, a što je objektivno moguće.

Iznimno je važno da tijekom cijelog procesa na umu imate ishod, a to je vrlo jasna slika o tome gdje želite da vaše poduzeće bude za određeno, dugoročno, vremensko razdoblje. Pritom je važno da ta slika ima i opipljive, mjerljive ciljeve koji trebaju biti navedeni u dokumentu o strategiji poduzeća. Zahvaljujući tom dokumentu će svim dionicima biti jasno što se od njih očekuje kao i što oni mogu očekivati od vas. Takav dokument trebao bi:

 • odražavati konsenzus onih koji su uključeni u njegovu izradu
 • biti podržan od strane ključnih donositelja odluka, osobito vlasnika i menadžmenta
 • biti prihvatljiv drugim dionicima, poput vaših zaposlenika

Što treba sadržavati strateški plan

Važan dio strateškog planiranja je strateški plan koji treba pažljivo izraditi. Ne postoji savršen obrazac za strukturiranje strateškog plana, a dobra je praksa uključiti sljedeće elemente:

Vizija razvoja je iznimno važan dio plana o tome gdje vidite svoje poslovanje za pet do deset godina. Ona je ono što želite strateškim planiranjem postići pa ju definirajte što je bolje.

Analiza temeljena na jednom od alata za analizu stanja. Alati su važan element strateškog plana. Imaju različitu namjenu pa ih odaberite sukladno cilju koji ste si postavili izradom strateškog plana. Možete ih koristiti sve ili samo one za koje imate vjerodostojne podatke na kojima možete temeljiti zaključke.

Mjerljivi ciljevi koje je potrebno postići kako bi se ostvarila vaša vizija poslovanja. Svaki strateški plan treba sadržavati i mjerljivi dio jer bez mjerljivih rezultata nećete moći sa sigurnošću reći jeste li ostvarili svoju viziju razvoja. Samim time i strateško planiranje se svodi na puko nabrajanje želja. To može uključivati ​​privlačenje nove vrste kupaca, razvoj novih proizvoda i usluga ili osiguravanje novih izvora financiranja.

Sljedeći element plana su aktivnosti koje namjeravate poduzeti da biste ostvarili navedene ciljeve. Budite detaljni pa navedite željene ishode za svaku aktivnost kao i rokove u kojima je potrebno da se oni ostvare radi ostvarenja zacrtane vizije. Za sve aktivnosti su vam potrebni resursi. Stoga u kad govorite o aktivnostima navedite kako će predložena strategija utjecati na resurse vašeg poduzeća. Budite realni u procjeni vremena, financijskih zahtjeva, broja zaposlenih, opreme ili prostora koji će vam biti potrebni tijekom provođenja aktivnosti.

Praćenje ostvarenja rezultata poduzetih aktivnosti i ciljeva je nužno na mnogim etapama puta provedbe plana. U tom smislu će vam trebati i financijska analiza koja uzima u obzir prošle i planirane učinke. Brojke u vašem strateškom planu ne moraju biti razrađene, ali moraju pomoći vama - i potencijalnim ulagačima - da steknete uvid u to jeste li na pravom putu.

Strateško planiranje i odgovornost za provedbu planiranog

Rast poduzeća može predstavljati znatne osobne izazove za vlasnika, menadžera ili cijeli menadžment jer se njihova uloga može dramatično promijeniti s rastom poslovanja.

Učinkovito strateško planiranje uključuje propitivanje načina poslovanja do trenutka stvaranja strateškog plana. Može se dogoditi da će donošenje odluka u nekim područjima ili aktivnostima biti preneseno drugima ili da se procesi koji su dobro funkcionirali u prošlosti ne uklapaju u buduće planove. Budite spremni primijeniti krizni menadžment kako biste izišli iz situacija u kojima ne želite biti.

Vlasnici i menadžeri mogu biti u iskušenju zanemariti nove i drugačije načine upravljanja poduzećem do kojih se došlo strateškim planiranjem. To se često dešava ako im se učini da gube kontrolu ili poziciju koju su do sada čvrsto držali. Važno je imati na umu da ti novi i drugačiji načini upravljanja podupiru ostvarenje vizije i rast poslovanja koji želite ostvariti. Prihvatite ih i potrudite se da ih prihvate i ostali u poduzeću jer oni očekuju vaš primjer i potvrdu da ćete ustrajati u provedbi planiranog.

U najboljem interesu za poslovanje poduzeća bi tako bilo da se, na primjer, vlasnik usredotoči na manji broj odgovornosti ili da upravljanje poduzećem prepusti nekome s većim iskustvom ili vještinama menadžmenta. Poduzeća koja su se odlučila za rast trebaju drugačije načine podmirivanja potreba za resursima. Zato treba promisliti i o vlasničkoj strukturi poduzeća jer su, možda, za ostvarenje vizije potrebna dodatna financijska sredstva. Novi vlasnici mogu donijeti svježi kapital koji će poduprijeti viziju budućnosti i ciljeve strateškog plana. U nekim situacijama vlasnik se može odlučiti i za prijenos poslovanja na člana obitelji ako misli da će to pridonijeti željenom cilju. Pritom može doći i do razmimoilaženja pa je upravljanje konfliktima iznimno važna vještina koju ćete morati sami primijeniti ili dovesti nepristranu osobu da ih riješi.

Implementacija strateškog plana

Provedba strateškog plana je je proces koji zahtijeva pažljivo planiranje. Ključ za provedbu ciljeva utvrđenih u strateškom planu je dodjeljivanje ciljeva i odgovornosti s resursima i rokovima ključnim zaposlenicima ili voditeljima odjela. Razmislite tko su ljudi koji su se zaista angažirali da strateško planiranje obavite kako treba, kome su se sjajile oči kad ste pričali o viziji poduzeća ili tko je uz uobičajene obaveze promišljao kako u strateško planiranje uključiti aktivnosti koje će jamčiti ostvarenje glavnih ciljeva. Fokus na osobni kontakt je ovdje iznimno važan jer među njima trebate tražiti i ljude kojima ćete dodijeliti provedbu strateškog plana!

Praćenje napretka provedbe i, ako je potrebno, revizija strateškog plana, u skladu s novim informacijama koje se slijevaju u poduzeće je stalni proces. Korištenje ključnih pokazatelja uspješnosti (KPI) te postavljanje ciljeva i rokova dobar su način kontrole procesa uvođenja strateških promjena. Možda provedba od samog početka neće biti potpuno u skladu sa strateškim planiranjem. Nitko nije savršen i nitko nije napravio savršen plan pa je iznimno važno da osluškujete što se događa i da tijekom provedbe prilagodite svoje planove.

Prilikom implementacije strateškog plana morate paziti i na ostvarenje poslovnog plana. To je kratkoročni i konkretniji alat od strateškog plana i usredotočen je na operativne zadatke kao što su prodaja i trendovi novčanih tokova. Ostvarenje poslovnog plana će vam omogućiti potrebne i planirane resurse koje ste predvidjeli strateškim planiranjem.

Učinkovito strateško planiranje je proces koji trebate ponavljati u redovnim razmacima. Tako ćete osigurati da su vam u vidu svi faktori koji mogu utjecati i utječu na razvoj vašeg poduzeća. To je preduvjet razvoja poduzeća u smjeru u kojem želite sa što manje prepreka i nepredviđenih okolnosti. Ustrajte u tome i vidjet ćete kako se vaša vizija ostvaruje.

Javite nam se

Nedosljedna strategija poduzeća uzrok je mnogih posrtanja i problema. Postavit ćemo jasan strateški plan kako biste ostali konkurentni na tržištu i unaprijedili svoje poslovanje!

Dogovorite besplatni razgovor

Da bi ova web-stranica mogla pravilno funkcionirati i da bismo unaprijedili vaše korisničko iskustvo, koristimo kolačiće. Više informacija potražite u našoj Politici Kolačića.

 • Nužni kolačići omogućuju osnovne funkcionalnosti. Bez ovih kolačića, web-stranica ne može pravilno funkcionirati, a isključiti ih možete mijenjanjem postavki u svome web-pregledniku.