Organizacijski imunitet

Oslobodite potencijal svoje organizacije strateškim savjetovanjem o izgradnji organizacijskog imuniteta. Naše smjernice se prilagođavaju vašoj situaciji i osnažuju vaš tim da se nosi s izazovima, prilagođava promjenama i napreduje u dinamičnim okruženjima. Steknite uvide, izgradite snažnu organizacijsku kulturu. Zajedno ćemo ojačati temelje vaše organizacije, poboljšali donošenje odluka i ojačati vas za nošenje s neizvjesnošću. Kontaktirajte nas kako biste krenuli na transformativno putovanje i izgradnji organizacijskog imuniteta. Oblikujmo zajedno budućnost u kojoj vaše poslovanje napreduje usprkos nedaćama.

Dogovorite besplatni razgovor

Naš pristup

Stabilno kognitivno i emocionalno funkcioniranje zaposlenika na velikoj je kušnji zbog krize koja utječe probijajući se do njih formalnim i neformalnim komunikacijskim kanalima. Svaki od njih se s izazovima krize ili post-kriznog razdoblja nosi na svoj, vrlo subjektivan način, koji je vrlo često manjkav i slabi osobnu psihološku otpornost na takav utjecaj. Osim utjecaja na poslovne aktivnosti oslabljena otpornost snižava i opću kvalitetu odnosa s ljudima s kojima su zaposlenici u kontaktu.  

Kratkim i vrlo učinkovitim upitnikom saznat ćemo načine na koji se zaposlenici nose s krizom, kako ona utječe na njih, objektivne zahtjeve posla koji trebaju obaviti te međuljudske odnose. Uz podatke koji se odnose na pojedince značajan dio upitnika otkriva nam i kakve su krizne kompetencije menadžera. Jesu li oni sami pogođeni trenutačnom situacijom, koliko to umanjuje njihovu sposobnost upravljanja situacijom te mogu li pomoći članovim svog tima značajna su saznanja iz ispitivanja organizacijskog imuniteta.

Prednosti

Provedeno ispitivanje temelj je opsežnog izvještaja s iznimno važnim podacima o pojedinim segmentima organizacijskog imuniteta. Takav pristup nam omogućuje da već u ranoj fazi identificiramo područja na kojima je potrebno raditi te damo konkretne preporuke što možete uraditi u poduzeću kako biste ojačali organizacijski imunitet.

Ispitivanje organizacijskog imuniteta na način kojim ga mi provodimo omogućuje vrlo brzu, jednostavnu i učinkovitu reakciju vodstva poduzeća. Preporuke su razumljive, jasne i lako provedive pa se rezultati vide u vrlo kratkom roku što je iznimno važno za prihvaćanje procesa jačanja organizacijskog imuniteta svih zaposlenih te stvara potrebno vrijeme kako bi se osmislile i provele dublje i opsežnije promjene koje će ga dodatno učvrstiti.

Zašto Ramiro

20+
godina iskustva

Naši su se klijenti pod utjecajem krize suočili s mnogim izazovima. Neki su smanjili aktivnosti, drugi ostvaruju nagli rast. Svima je zajedničko da se trebaju nositi s izmijenjenim i donedavno nepoznatim navikama kupaca i klijenata. Dugogodišnji rad s poduzećima u različitim industrijama omogućio nam je da im pomognemo reorganizirati poslovanje, optimizirati procese, prilagoditi se klijentima i upravljati tim promjenama s najmanje utjecaja na svakodnevno poslovanje.

Svi klijenti
Apsolon
Stambeni ZG
HAKOM

Podaci pokazuju da je da je otprilike dvije trećine stanovnika neke države zaposleno i da oni provedu više od trećine života na radnom mjestu. S obzirom na te podatke možemo zaključiti da naša radna okolina ima velik utjecaj na naš svakodnevni život. Ono s čime se susrećemo na radnom mjestu može znatno usmjeriti naše raspoloženje, razmišljanje, a samim tim našu dobrobit.

Stresne i neizvjesne situacije s kojima se ne znamo nositi dovode do toga da upravljanje učinkom te život općenito nisu na optimalnoj razini. Stoga je bitno osigurati sigurno i zdravo radno okruženje u kojem se cijeni wellbeing zaposlenika i nudi psihološka podrška. Dobri radni uvjeti će kroz upravljenje ljudskim resursima omogućit bolju radnu učinkovitost zaposlenika, a to doprinosi povećanju uspjeha organizacije. Ulaganje u zaposlenike i upravljanje talentima unutar organizacije je od iznimne važnosti te je na organizaciji da preuzme tu odgovornost.

Sretni i zadovoljni zaposlenici uvijek pridonose uspjehu i učinkovitosti organizacije. Ako radni uvjeti nisu adekvatni organizacija treba znati doskočiti problemima zaposlenika kako bi se zadržala dobra organizacijska klima. Time će organizacija potaknuti osjećaj jedinstva i zajedništva, odnosno pozitivnu organizacijsku kulturu. Na taj način organizacija će osigurati dobar glas na tržištu jer i u trenucima uspjeha i trenucima krize organizacija treba čuvati i poboljšavati svoj imidž. Uspješnost toga se najviše očituje u učinkovitosti zaposlenika. Sigurnost, povjerenje, interna komunikacija i općenito dobri odnosi unutar organizacije pomažu organizaciji da opstane.

Što je organizacijski imunitet?

Ako postoje empatija, fleksibilnost, radna učinkovitost, dobro vodstvo postojat će i dobar organizacijski imunitet. Organizacijski imunitet je širok pojam te obuhvaća mnoge druge aspekte uspješne organizacije. Organizacijski imunitet u svojoj osnovi predstavlja mogućnost organizacije da se zaštiti i očuva svoje zdravlje. Odnosno, organizacijski imunitet obuhvaća sve čimbenike koje organizacija posjeduje kako bi se zaštitila i obranila u trenutku krize. To može biti tako da djelomično ili potpuno spriječi, prevlada, ukloni ili suzbije određene prijetnje i njihove utjecaje.

Različiti autori daju naglasak različitim komponentama koje bi organizacijski imunitet trebao obuhvaćati pa možemo govoriti o sposobnosti učenja unutar organizacije, uključenosti, integriteta, organizacijske strukture te jedinstvenog duha i mnogo drugih. Jasno je da se organizacijski imunitet teško stvara, a lako gubi. Zato je prilikom zapošljavanja novih ljudi bez obzira koritite li psihološku procjenu ili asssessment centar (centar procjene) pripaziti na njihovu psihološku otpornost i periodično je provjeravati tijekom onboarading procesa. Organizacije su sustavi sastavljeni od mnogih dijelova kao, na primjer, i ljudsko tijelo. Sastoje se od više odjela i funkcija koji su međusobno povezani te je njihova suradnja važna za opstanak. Njihova suradnja i povezanost jačaju imunitet te ako unutar organizacije izostanu neki od njih i organizacijski imunitet će biti loš.

Organizacijski imunitet ako je dobar sprječava negativne i štetne stvari da uđu ili se prošire unutar organizacije. S druge strane organizacijski imunitet može biti toliko čvrst pa onemogućiti stvaranje bilo čega novog i drugačijeg, a ponekad je upravo to potrebno da bi organizacija prevladala krizu. Zbog toga bi organizacijski imunitet trebao štiti organizaciju od štetnih utjecaja i, istovremeno, omogućiti one pozitivne.

Pozitivni i štetni utjecaj na mentalno zdravlje

Kao što se svaki zaposlenik razlikuje od onog drugog, tako se razlikuju i organizacije. Može se reći da svaka organizacija ima svoju jedinstvenu osobnost, odnosno kulturu. Organizacijsku kulturu čine sve one osobine organizacije koje određuju na koji će način organizacija ići ka uspjehu. Pri tome, snažna kultura će dovesti do izvanredne i učinkovite izvedbe te ostvarenja organizacijskih ciljeva. Ona će imati pozitivan utjecaj na organizaciju jer se u takvoj kulturi zaposlenici doživljavaju dijelom organizacije. Kada oni prepoznaju, cijene, prihvate, dijele iste vrijednosti kao i organizacija, rastu učinkovitost, motivacija te uspjeh. Uspjeh, pak, povećava osjećaj jedinstva i pripadanja, što pozitivno utječe na organizacijski imunitet. Takve organizacije uspješno prevladavaju izazove, reguliraju nepoželjna ponašanja te rješavaju probleme. Uz to, zaposlenici se osjećaju cijenjenima što u konačnici utječe pozitivno i na njihovo mentalno zdravlje i dobrobit.

No, što ako organizacijska kultura nije jaka? Naravno, i organizacijski imunitet će biti slab te će u takvim organizacijama vladati nesigurnost i stres. Naime, slab organizacijski imunitet ne može braniti organizaciju od štetnih utjecaja. Pri tome, ne moramo usmjeriti pažnju na vanjske utjecaje koji mogu našteti organizaciji, jer uvijek ima dovoljno onih koji dolaze iznutra. To može biti nezadovoljstvo zaposlenika, nekohezivnost, neučinkovitost i drugi čimbenici neuspjeha. Kako bi uspjela organizacija se mora brinuti za svoje zaposlenike. Potrebno im je prenijeti jasne informacije što se očekuje od njih, pružiti im podršku i sigurnost, poticati usavršavanje i slično. U zaposlenike treba ulagati jer je psihološka stabilnost zaposlenika preduvjet organizacijskog imuniteta. Kada organizacija to prihvati kao jedan od osnovnih postulata njen će organizacijski imunitet rasti i bit će sposobna boriti se s faktorima koji mogu na nju negativno utjecati.

Važnost organizacijskog imuniteta

Neizvjesne okolnosti značajno utječu na dobrobit zaposlenika, a posljedice stresa vidljive su u angažmanu zaposlenika, njihovoj motivaciji, radnoj sposobnosti te međuljudskim odnosima. Stoga se aktivna pažnja, posvećena psihološkoj stabilnosti, zaposlenika pozitivno odražava na organizacijski imunitet i održavanje uspješnog poslovanja poduzeća. Najnovija istraživanja potvrđuju da fizičko zdravlje zaposlenika najviše ovisi o njihovu psihološkom zdravlju. Međutim, samo je 31% menadžera spremno potaknuti razgovor o svom ili tuđem mentalnom zdravlju. S obzirom na razne neizvjesne okolnosti, moramo se zapitati koliko će se izbjegavanje pravovremene i aktivne brige o psihološkim posljedicama stresa odraziti na zaposlenike. Loše mentalno zdravlje zaposlenika ne samo da ima utjecaja na njihovom radnom mjestu, već se prenosi i u privatni život, jer veliki dio naših života provodimo na poslu pa ono čime se bavimo utječe na sve aspekte našeg života.

Vrijedi naravno i obrnuto. Ono što nas opterećuje u privatnom životu donosimo na posao te time utječemo na slabljenje organizacijskog imuniteta. To pojedince može dovesti do začaranog kruga iz kojeg je teško izaći jer nisu u mogućnosti samostalno razriješiti problem. Mnoge organizacije bi baš zato trebale raditi na davanju psihološke podrške zaposlenicima jer brigom za njihovu psihološku stabilnost direktno utječu na organizacijski imunitet, a time i svoju dobrobit. Ako su zaposlenici opterećeni problemima te pod stresom znat će da imaju podršku unutar organizacije te kome se mogu obratiti. Ako jedan od zaposlenika nije trenutno u dobrom stanju može loše utjecati i na ostale zaposlenike pa bi organizaciji trebalo biti u  interesu pomoći mu. Na taj način se stvara jak organizacijski imunitet i kultura.

Organizacijski imunitet u kriznim situacijama

Organizacijski imunitet kada čuva i poboljšava dobrobit zaposlenika, isto tako omogućava uspješno nošenje sa štetnim utjecajima. Ako vaša organizacija trenutno nema dobar imunitet, nemojte očajavati. Kao i u ljudskom tijelu, tako i u organizaciji imunitet se gradi. U tome vam mogu pomoći naši stručnjaci koji svoje iskustvo i znanje posvećuju tome da vama i vašoj organizaciji omoguće učinkovit rad. No, za to ne treba čekati zadnji tren. Nemojte čekati dolazak krize da biste onda regulirali njene utjecaje. I u tom slučaju je moguće situaciju usmjeriti u pravom smjeru, ali će sve biti nešto teže i zahtjevnije. Ako vaši zaposlenici te cijela organizacija imaju već neke alate upravljanja stresom, promjenama i učinkom - rad na problemu teći će jednostavnije. Jednostavnije u smislu da neće razarati organizaciju iznutra jer zaposlenici ne znaju gdje im je glava, a gdje rep.

Uz dobre alate, organizacija će moći graditi svoj imunitet te učinkovito pristupiti rješavanju problema. Neće doći do međusobnog optuživanja, a zaposlenici će zauzeti stav mi protiv problema, a ne ja protiv drugih. Organizacije koje na taj način pristupaju kriznim situacijama, lakše ih rješavaju, te u konačnici i opstaju. Otpornost organizacije je iznimno cijenjena sposobnost među zaposlenicima, dobavljačima, kupcima pa čak i konkurencijom. Dobro je znati u kojoj mjeri je organizacija sposobna brzo i učinkovito reagirati na krize kako one očekivane tako i one neočekivane.

Uobičajeni način poslovanja nije dovoljan

Događaji poput pandemije, potresa ili nekih drugih snažnih promjena u okolini postavljaju iznimne zahtjeve na vodstvo i poslovanje poduzeća. Nepredvidivost koju takvi događaji nose usmjeravaju vaše misli na trenutnu situaciju. Javljaju se strah i neizvjesnost pa se može doći do teškoće u onome što nazivamo svakodnevnim poslovanjem. Kod poduzeća se javljaju jednaki mehanizmi reakcije na stres kao i kod pojedinaca. To je logično jer se ponašanje pojedinaca, posebno onih u vodstvu poduzeća, reflektira na cijelu organizaciju. Menadžerima nisu poznate niti kratkoročne, a još manje dugoročne posljedice takvih događaja. Nemaju odgovora na sva pitanja koja se u tom trenutku postavljaju pa su opterećeni strahom od mogućih grešaka koje njihovi potezi mogu uzrokovati. Vjeruju da im je jedina mogućnost raditi još bolje i više ono što se radilo i do tada u nadi da će situacija proći, a organizacija ostati netaknuta. Zaboravljaju pritom da je promjena stalno prisutna čak i kad sve ide po planu!

Poduzeća se razlikuju po tome jesu li dizajnirana za svijet u kojem se promjene događaju brzo ili za svijet u kojem se cijene stabilnost, učinkovitost i izbjegavanje rizika. I jedan i drugi svijet postoje istovremeno samo trebamo znati kojem od njih pripadamo. Onima koji žive u svijetu brzih promjena jak organizacijski imunitet je potreban kad njihov svijet uspori tražeći stabilnost i izbjegavanje rizika. Oni drugi trebaju jednako jak organizacijski imunitet kad njihov svijet ubrza i postane skloniji rizicima. Zadržavanje postojećeg stanja vrlo brzo svoje posljedice pokazuje na rubnim dijelovima poduzeća – pojedincima, zaposlenicima koji su sastavni i najvažniji dio organizacije.

Stoga je razumljivo isticati važnost mentalnog zdravlja pojedinaca u sklopu razvijanja organizacijskog imuniteta. Naime, dobar organizacijski imunitet omogućuje da nove ideje i rješenja uđu u organizaciju bez psiholoških posljedica za zaposlene! Preispitivanje postojećeg načina rada pomoći će vašim menadžerima i vašoj organizacijama u održavanju dobrog poslovanja jer kroz preispitivanje dolaze ideje i rješenja za izazove koji naviru. One su nužne kako bi organizacija ili njeni pogođeni dijelovi odgovorili na novi izazov novim rješenjem. Stari način reakcije nije moguć jer da jest izazov se ne bi niti pojavio. A organizacija treba raditi sve što je u njenoj moći da osigura opstanak i uspjeh.

Kako stvoriti i održati organizacijski imunitet

Dakle, što vam je činiti? Organizacijski imunitet proizlazi iz organizacijske kulture, onih one vrijednosti koje se njeguju i cijene. Kako svaka organizacija ima svoju kulturu svaka od njih će organizacijski imunitet graditi na drugačijim načelima. Ipak, u podlozi svih organizacijskih imuniteta je potrebna dobra atmosfera i odnosi koji pridonose dobrom mentalnom zdravlju pojedinaca. U takvim sredinama, zaposlenici cvjetaju što se očituje i u njihovom radu te stavu prema organizaciji. Zaposlenici su prvi izvor informacija koji trebate uzeti u obzir pri gradnji pozitivne kulture, a time i imuniteta. Ako ih pitate, zaposlenici će iskreno izjasniti što i kako očekuju. Problem je s organizacijama u kojima se mišljenje zaposlenika ne cijeni, a to je siguran znak za loš organizacijski imunitet! Već time što pokazujete zanimanje za mišljenje i dobrobit vaših zaposlenika ste na dobrom putu.

Recept za izgradnju organizacijskog imuniteta je jednostavan pa ne postoji izlika da ne krenete u tom smjeru. U tome vam mogu pomoći već osmišljene metode ispitivanja organizacijskog imuniteta koje će vrlo brzo prepoznati koje su to slabosti i u kojoj mjeri pridonose slabosti imuniteta i organizacije. Odlaganje problema pod tepih neće dovesti do njegova nestanka, već će se oni kumulirati pa će i najsitniji izazovi dovoditi do lavine pogrešnih odluka i emocija.

Dapače, dulja izloženost razarajućim utjecajima i slab organizacijski imunitet umanjuju sposobnost organizacije za nošenje s ionako velikim zahtjevima. Stoga je potrebno što je moguće prije prepoznati gdje pukotine nastaju i koliko su velike, a naša metoda ispitivanja organizacijskog imuniteta temeljena na našem velikom iskustvu nošenja s kriznim situacijama je namijenjena upravo tome. Ona se temelji na uspješnim svjetskim praksama izgradnje i očuvanja organizacijskog imuniteta te povezuje educirane i osnažene menadžere koji sustavno komuniciraju s timom i mehanizme podrške za psihološko i profesionalno osnaživanje zaposlenika i usvajanje vještina potrebnih za uspješno nošenje s krizom kao i izlazak iz nje. Ne dozvolite da jedan kamenčić postane planina i reagirajte u pravo vrijeme! A nema boljeg trenutka od sadašnjeg bilo da ste odlučili se okušati sami ili uključiti Ramiro!

Javite nam se

Napravite prvi korak u izgradnji i održavanju imuniteta svoje organizacije. Analizom trenutačnog stanja omogućit ćemo vam da prepoznate slabe točke organizacijskog imuniteta i donesete najbolje odluke za nošenje s krizom i nakon nje.

Dogovorite besplatni razgovor

Da bi ova web-stranica mogla pravilno funkcionirati i da bismo unaprijedili vaše korisničko iskustvo, koristimo kolačiće. Više informacija potražite u našoj Politici Kolačića.

  • Nužni kolačići omogućuju osnovne funkcionalnosti. Bez ovih kolačića, web-stranica ne može pravilno funkcionirati, a isključiti ih možete mijenjanjem postavki u svome web-pregledniku.