Razvoj zaposlenika

Razvoj zaposlenika i menadžera je okosnica dugoročnog uspjeha vaše organizacije i zajednička odgovornost menadžera, odjela za ljudske resurse i Ramira. Vi stvarate okruženje koje potiče kontinuirano učenje jer se širenjem vještina i znanja među zaposlenicima stvara plodno tlo za prilagodljivost, kreativnost i motivaciju, a mi vam pružamo iznimno praktične i interaktivne treninge kojima učvršćujemo vašu predanost zajedničkom cilju kroz poboljšano vodstvo i angažman zaposlenika.

Razvoj zaposlenika

Prokušane tehnike i golemo iskustvo za vaš razvoj

Najveći kapital svake organizacije njezini su zaposlenici

Razvoj zaposlenika je sustavan i usmjeren proces kojim poduzeća razvijaju postojeće zaposlenike. Naši programi razvoja zaposlenika pomažu razviti vještine koje nedostaju na organizacijskoj, ali i osobnoj razini. Razvojem zaposlenika unutar organizacije postižete veću internu mobilnost koja donosi dvostruko dulje zadržavanje zaposlenika u organizaciji. Ulaganje u razvoj zaposlenika je izvrstan način povećanja vrijednosti poduzeća i razvoja poslovanja.

Ramiro će vam pomoći da se istaknete kao sredina razvoja zaposlenika i menadžera te i time privući i zadržati talente koji su vam potrebni za postizanje strateških ciljeva i osiguravajući vaš dugoročni prosperitet. Uložite u njihov rast i uspjeh svoje organizacije s našim stručno i pomno osmišljenim Ramiro treninzima za razvoj zaposlenika i menadžera. Otkrijte kako usvojiti menadžerske vještine važne za stvaranje i vođenje angažiranog tima koji ostvaruje vrhunske rezultate.

Kad zaposlenici i menadžeri prošire svoje vještine i znanja, oni postaju vrijednost kako za sebe tako i za vašu organizaciju. Ulaganje u razvoj zaposlenika strateška je odluka koja vam donosi bolji učinak, profitabilnost i dugoročnu održivost. Obučeni zaposlenici su zadovoljniji, motiviraniji i angažiraniji u svom radu, što povoljno utječe na poslovanje cjelokupne organizacije. Jedan od najvažnijih elemenata zadovoljstva poslom je mogućnost osobnog i profesionalnog razvoja. Uz to, unaprjeđenje „mekih“ vještina kod zaposlenika, poput učinkovite komunikacije, upravljanja vremenom ili emocijama pozitivno utječe na samopouzdanje, motivaciju i produktivnost pojedinaca i timova. Dakle, razvoj zaposlenika pomaže im da se bolje nose sa svakodnevnim situacijama, da budu zadovoljniji i motiviraniji, što se pozitivno odražava i na razvoj organizacija. Zbog toga je, za organizacije koje žele unaprijediti svoje poslovanje, razvoj zaposlenika nužan.

Razvoj zaposlenika su procesi usvajanja znanja, vještina i promjene stava kod zaposlenika kojim organizacije potiču ostvarenje poslovnih ciljeva. Iako zahtijeva trud i vrijeme, dobro proveden proces razvoja zaposlenika ima za rezultat efikasnije zaposlenike pa time i bolje poslovanje organizacije.

Pažljivo promišljen i kvalitetno implementiran razvoj zaposlenika unosi mnoge pozitivne promjene unutar organizacije. One pozitivno utječu na samog zaposlenika, a indirektno na cijelu organizaciju.

Organizacija će kroz razvoj zaposlenika:

  • povećati njihovu efikasnost
  • poboljšati nošenje s neočekivanim situacijama
  • razviti dobre zaposlenike u odlične vođe
  • povećati njihovu angažiranost, motivaciju i odanost
  • uštedjeti novac zadržavanjem zaposlenika
  • postati privlačnija potencijalnim zaposlenicima
  • idejama, inovacijama i probuđenom kreativnošću postati konkurentnija na tržištu

Utjecaj menadžera na zaposlenike i organizaciju je ogroman

Organizacija svojim zaposlenicima može omogućiti različite oblike razvoja kako bi zadovoljila i njihove potrebe. Istovremeno, razvoj zaposlenika je često u neskladu s potrebama organizacije jer iza mnogih edukacija i treninga ne stoji smišljena strategija i smjer u kojem razvoj organizacije treba ići. Stoga je nužno da se razvoj zaposlenika temelji na strateškom planiranju razvoja kojim se anticipiraju potrebe organizacije za buduće razdoblje. Na taj način uložena sredstva će uistinu imati pozitivan utjecaj na razvoj zaposlenika i organizacije, što bi svaka organizacija trebala imati na umu.

Sigurni smo da i u vašoj organizaciji postoji vrhunski stručnjak koji pronalazi rješenja za sve probleme u svom području stručnosti. Vrlo je posvećen i usmjeren na operativni posao i obavlja ga besprijekorno. Međutim, članovima tima ne daje uvijek jasne smjernice i ne komunicira svoja očekivanja za pojedini zadatak. U slučaju da se zadaci koje daje članovima tima odrade na nižoj razini od one koju je on očekivao, povratnu informaciju daje na prilično nekonstruktivan način. Potpuno zanemaruje ono što je napravljeno dobro, a naglašava ono što mu se ne sviđa, pri čemu ne daje nikakve prijedloge ili smjernice za poboljšanje. Da bi stvar bila još gora, to čini pred ostalim prisutnim kolegama.

Kako biste se osjećali u takvoj situaciji? Što biste mislili o njemu kao menadžeru? Kako biste se osjećali kada biste mu sljedeći put trebali prezentirati svoje rješenje nekog drugog zadatka?

Vlastiti razvoj je važan dio menadžerovog posla

Vjerojatno biste se osjećali podcijenjeno, potišteno, ljuto i možda čak nekompetentno kao što se osjećaju članovi njegovog tima. Mislili biste kako je on bezobrazan, nezahvalan i loš rukovoditelj. Zato biste u budućnosti vjerojatno bili manje motivirani za obavljanje zadataka, a na posao biste dolazili sa strahom i grčem u želucu. Nova rješenja i prijedloge biste odavno prestali davati.

Često menadžeri nisu svjesni kakav utjecaj takvo ponašanje ima na njihove zaposlenike. Oni uglavnom nemaju lošu namjeru, ali bez obzira na to, negativne su posljedice prisutne. Osim što se zaposlenici uz takve menadžere osjećaju nekompetentno i nemotivirano za rad, često i napuštaju organizaciju. Istraživanja su pokazala kako je gotovo 50% zaposlenika napustilo neko radno mjesto tijekom svoje karijere upravo zbog menadžera. Isto tako, pokazalo se i da velik broj zaposlenika doživljava fizičke simptome stresa zbog loših menadžera. To dovodi do čestih bolovanja, što je velik trošak za organizacije.

No, da bi mogli razvijali druge najprije menadžeri trebaju biti svjesni svoje menadžerske uloge i od čega se ona sastoji. Kako bi što bolje djelovali u njoj trebaju razviti mnoge vještine. Ramiro MLA je idealan program za stručnjake koji su imenovani menadžerima ili poduzetnike koji se već godinama uče na vlastitim greškama. Između ostalog, na Ramiro MLA ćete naučiti davati povratne informacije svojim zaposlenicima, kako upravljati sobom, svojim vremenom i stresom, kako učinkovito rješavati probleme i donositi odluke. Razvojem tih vještina stvaraju se menadžeri kod kojih će se zaposlenici zadržavati i čiji će timovi ostvarivati vrhunske rezultate. Uz to, vi sami ćete biti zadovoljniji, osjećat ćete se kompetentnije i bit ćete uspješniji.

Ulaganje u razvoj zaposlenika izvrstan je način da ostvarite uspjeh

Stalnim učenjem i usavršavanjem stvara se mogućnost davanja najboljeg i drugima. Uz svo znanje stečeno iskustvom ili u programima poput Ramiro MLA sigurno se svakodnevno susrećete s brojnim izazovima. Zahtjevni korisnici, učestali sastanci, zaposlenici kojima je potrebna podrška i usmjeravanje samo su dio vaše svakodnevice. To sve zahtijeva koncentraciju, upornost, razumijevanje i stalnu upotrebu različitih poslovnih znanja. Zbog toga vam je potrebna podrška u nošenju s tim izazovima koju pružamo kroz individualni menadžment coaching. To je proces u kojem zajedno s coachem radite na konkretnim poslovnim izazovima s kojim se suočavate. Vi i coach zajednički sagledavate manje ili više zahtjevne situacije i pronalazite strategije za njihovo rješavanje. Pritom coach svoj pristup prilagođava svakom pojedincu i na taj način brzo i ciljano usavršava vaše poslovne vještine. To za rezultat ima učinkovitijeg menadžera i pozitivan utjecaj na poslovanje organizacije.

Sigurno ste se prilikom odabira zaposlenika usmjerili na pronalazak osobe koja posjeduje najbolja tehnička znanja za radno mjesto na koje ju zapošljavate. To je potpuno razumljivo! Tehnička su znanja nedvojbeno iznimno važna za kvalitetno obavljanje posla. Međutim, posao sadrži puno više od samih konkretnih radnih zadataka za koje su nas pripremali u školi, na fakultetu ili na raznim stručnim edukacijama. Svaki se radni dan sastoji od puno različitih obveza koje trebate znati vrednovati po nekom kriteriju. U stalnim ste interakcijama s kolegama, nadređenima i/ili podređenima, suradnicima i (potencijalnim) klijentima.

Važnost mekih vještina za razvoj zaposlenika

Prilikom tih interakcija često može doći do neslaganja i konflikata. Osim toga, tijekom radnog dana često trebate donositi odluke, prezentirati svoju ideju ili uslugu te pregovarati rješenje koje odgovara i vama i drugima. Često se možete osjećati preplavljenima zbog brojnih zadataka, osjećaja da nemate dovoljno vremena i da vas okružuje previše teških ljudi s kojima morate komunicirati. Sve to pokazuje kako samo tehničke vještine nisu dovoljne da bi zaposlenik uspješno funkcionirao u radnom okruženju. Nasreću, svatko može naučiti kako konstruktivno djelovati u takvim situacijama, razvojem „mekih“ vještina. Kada se na nužna tehnička znanja dodaju odgovarajuće „meke“ vještine njihov učinak je puno veći od njihova zbroja jer meke vještine utječu na bolju kvalitetu svakog dijela posla koji obavljate.

Osim s menadžerima, sigurno tijekom radnog dana stupate u kontakt i s brojnim drugim ljudima. Tako i ostali. Svaki član organizacije u stalnim je interakcijama s drugima, kako u privatnom, tako i u poslovnom životu. Susreće se s različitim ljudima koji imaju drugačija iskustva od njega, drugačija znanja, vrijednosti, stavove. Zbog toga se ponekad može dogoditi da, koliko god se trudio, bude pogrešno shvaćen i ne uspije doprijeti do sugovornika. To se događa jer većina ljudi nije imala priliku razvijati vještine učinkovite komunikacije, budući da to nije dio standardnog obrazovanja.

Dobra komunikacija je više od riječi

Učinkovita komunikacija uključuje dobre vještine verbalne i neverbalne komunikacije, aktivnog slušanja, samokontrole, prepoznavanja i razumijevanja emocija. Pomaže u razvijanju i održavanju dobrih odnosa, tvori atmosferu za razne kreativne ideje te dovodi do kvalitetnijeg rješavanja problema i donošenja odluka. Samim time, dobro razvijene komunikacijske vještine olakšavaju postizanje poslovnih ciljeva. Stoga je i u tom kontekstu razvoj zaposlenika iznimno važan. Dovest će do veće angažiranosti zaposlenika, pospješit će se suradnja u timu, donošenje odluka i komunikacija unutar odjela i među odjelima.

Pokušajte zamisliti sljedeću scenu. Sjedite u uredu s ostalim kolegama. Pogledate kroz prozor i vidite kako se sve bijeli od snijega koji je padao cijelu noć. Izgleda prekrasno, bez dvojbe, no taj vam je snijeg prilično otežao dolazak do ureda i uz to vam je bilo hladno. Primjećujete da ni u uredu nije toplo, no nitko od kolega ništa ne komentira. Budući da se ne želite prehladiti, pitate bi li bilo u redu da pojačate grijanje, s čime se polovina kolega složi. Međutim, ostalima to ne odgovara. Njima je temperatura idealna takva kakva jest. Što sad?

Zaposlenici često trebaju doći do dogovora s nekim čije su potrebe i interesi potpuno različiti od njihovih. To je vrlo izazovno i u takvim se situacijama često usmjeravaju isključivo na vlastite potrebe, zbog čega može doći do sukoba. Međutim, traženje zajedničke koristi i održavanje dobrog odnosa ključni su za uspješan ishod. Da bi se na miran način postigao dogovor s kojim su obje strane zadovoljne, važno je znati pregovarati. Osobe koje razviju vještinu pregovaranja samouvjerenije su i učinkovitije se prilagođavaju različitim situacijama, a budući da razmišljaju i o potrebama drugih, održavaju bolje odnose.

Kako reagira vaše tijelo kad trebate stati pred publiku?

Je li vam se ikada dogodilo da ste osjećali strah, nervozu i grč u želucu kada trebate stati pred druge ljude i nešto im reći? Kada je sva pozornost na vama? Ponekad se ti osjećaji javljaju na samu pomisao na tu situaciju, a kada stvarno dođe vrijeme za izlaganje, dodatno se pojačavaju. Takvi su osjećaji normalni i javljaju se svima. No, to ih ne čini ništa ugodnijima, niti ih ublažava. Ipak, imamo odličnu vijest! Svatko od nas ima kontrolu nad tim osjećajima i može ih smanjiti usvajanjem prezentacijskih vještina. Dapače, možemo se osjećati kompetentno i zadovoljno prilikom prezentiranja neke svoje ideje, ostvarenih rezultata, usluga organizacije i sl. Dobro razvijene prezentacijske vještine omogućuju nam da u svojim nastupima zračimo samopouzdanjem, dopremo do publike i prenesemo poruku na pravi način. To je naročito važno kada je u pitanju prodaja i prodajni rezultati koje trebate ostvariti.

U vašoj organizaciji sigurno dolazi do neslaganja u razmišljanjima između zaposlenika. Ili se dogodilo da je jednog zaposlenika naljutilo nešto što je drugi rekao. Ili da je s pomalo neprijateljski nastrojenim klijentom trebao riješiti problem, primjerice propuštenog roka. To se događa u gotovo svakoj organizaciji. Kada radimo s ljudima, konflikti su neizbježni. Oni sami po sebi nisu ni dobri ni loši, ali njihove posljedice mogu biti pozitivne ili negativne. Ako se konfliktima kvalitetno ne upravlja, oni rezultiraju nezadovoljstvom, narušenim odnosima i smanjenjem radne uspješnosti. Da bi se to izbjeglo, važno je usvojiti alate potrebne za uspješno upravljanje konfliktima. Time će zaposlenici naučiti kako jasno reći svoje stavove, raspravljati s drugima te iskazati i čuti različito mišljenje, a da nitko ne bude povrijeđen.

Upravljajte svojim emocijama da biste upravljali situacijom

Gotovo sve što radimo tijekom dana povezano je s emocijama, čak i na poslu. Jeste li se danas na poslu smijali? Jeste li se ikada naljutili ili rasplakali kada se klijent „istresao“ na vas? Jeste li bili uzbuđeni zbog novog projekta? Pozitivne emocije su uvijek dobrodošle, no postoje i one neugodne, poput straha, tuge i ljutnje, s kojima se često teško nosimo. One su također temeljni dio života i ne smijemo ih odbacivati. No, važno je moći se s njima nositi i reagirati konstruktivno u situacijama koje ih izazivaju, naročito na radnom mjestu. Pitate se kako?

Na treninzima upravljanja emocijama uči se prepoznavati vlastite emocije kao i emocije drugih ljudi, koristiti ih za ostvarenje važnih ciljeva i razvijati kontrolu nad njima. Osim toga, uči se kako se bolje nositi s neugodnim emocijama i birati produktivne reakcije na zahtjevne situacije. To sve za rezultat ima zadovoljnije i angažiranije zaposlenike te bolju suradnju među kolegama.

U današnjem svijetu suočavamo se s velikim brojem stresora. Užurbani tempo života, velik broj obveza – što privatnih, što poslovnih – stavljaju velik pritisak na svakog od nas, što ima utjecaj i na kvalitetu radnih zadataka. Stres nam ponekad može pomoći da se koncentriramo i uspješno obavimo određeni zadatak. Međutim, kontinuirano doživljavanje visoke razine stresa dovodi u rizik cjelokupnu dobrobit pojedinca, a utječe i na njegovu koncentraciju i radnu učinkovitost. Stoga je još jedan aspekt važan za razvoj zaposlenika i razvoj vještina upravljanja stresom.

Kad vrijeme leti, a ljudi oko vas čekaju vaše odluke

Budući da situaciju uglavnom ne mogu promijeniti, trebaju se usmjeravati na ono što mogu kontrolirati, a to je način na koju ju doživljavaju. Usvajanjem alata i znanja kako se na najbolji način prilagoditi i suočiti sa zahtjevnim situacijama, zaposlenici postaju samouvjereniji, motiviraniji i učinkovitiji.

Možda ste nekada u svojoj okolini primijetili ljude koji sve uspijevaju obaviti na vrijeme i još im ostane vremena. Kako to uspijevaju? Tako što znaju kvalitetno upravljati svojim vremenom. Međutim, upravljanje vremenom nam nije svima jednako lako. Neki ljudi ponekad imaju osjećaj da jednostavno nemaju dovoljno vremena za sve obaveze. Srećom, upravljanje vremenom je vještina koju svaki pojedinac može razviti. Postoje brojni alati koji vam pomažu da kvalitetno postavljate prioritete i pronađete vrijeme za bitne stvari.

Kada ih usvojite, imat ćete vremena za obavljanje posla u predviđenom roku, za održavanje kvalitetnih kontakata, vremena za odmor i za sebe. Osim što se time smanjuje razina stresa, poboljšava se i učinkovitost zaposlenika i njihovo zadovoljstvo životom.

Što danas obući? Kada krenuti na posao? Što ručati? Gdje otići na kavu s kolegom? Sve su to male odluke koje donosite svaki dan i nisu toliko zahtjevne, no svejedno vam ponekad zadaju muku. U poslovnom kontekstu susrećete se s puno težim odlukama. Proces donošenja odluka pod velikim je utjecajem emocija, očekivanja pa čak i vanjskih utjecaja kojih često nismo niti svjesni.

Usmjerite se u svoj razvoj i povećajte svoju vrijednost

Stoga nerijetko zapadate u različite zamke prilikom rješavanja problema i donošenja odluka. Da biste ih izbjegli, važno je osvijestiti mentalne i emocionalne zamke u koje pritom upadate i unutar sebe graditi jasne principe. Također je važno prepoznati i pronaći pravi uzrok problema, naučiti primjenjivati efikasne strategije odlučivanja te iskoristiti vlastite snage za upravljanje svakodnevnim problemima. To će vam olakšati svakodnevne muke i osigurati da odluke donosite svjesno i pravovremeno.

Svatko može razviti sve ove vještine i razviti se u motiviranijeg, angažiranijeg i zadovoljnijeg zaposlenika. Usvajanje ovih vještina važno je za dobrobit pojedinca i organizacije. Promjena stava prema nekom problemu omogućit će bolje rješavanje tog problema. U tome vam mi možemo pomoći. Ramiro je kroz dvadesetogodišnje iskustvo u radu s poduzećima proveo brojne treninge za razvoj zaposlenika i menadžera. Naša ljubav prema poslu, razumijevanje, angažiranost i predanost unaprjeđenju organizacija i zaposlenika naše su temeljne vrijednosti. Zbog toga ostvarujemo izvanredne rezultate i imamo brojne zadovoljne klijente.

Naša ekspertiza u različitim industrijama

Naši su se klijenti pod utjecajem krize suočili s mnogim izazovima. Neki su smanjili aktivnosti, drugi ostvaruju nagli rast. Svima je zajedničko da se trebaju nositi s radom od doma i promijenjenim navikama kupaca i klijenata. Dugogodišnji rad s poduzećima u različitim industrijama omogućio nam je da im pomognemo reorganizirati poslovanje, optimizirati procese, prilagoditi se klijentima i upravljati tim promjenama s najmanje utjecaja na svakodnevno poslovanje.

Svi klijenti
Addiko Bank
Erste Bank
Fina
Grawe Hrvatska
HNB
Mazars
OTP Banka
PBZ
Sberbank
The World Bank
Uniqa osiguranje
Wiener osiguranje
Cemex
Colas Hrvatska
E-on
Geotehnički studio
HEP
Holcim
Knauf
PK Rijeka
Robert Bosch
Schneider Electric
Stambeni ZG
Strabag
Imaves
InSky Solutions
Mikronis
Netgen
Perpetuum
PIS
Prehnit
S&T Hermes
SV Group
Syskit
Vestigo
WEB Marketing
AKD
AMPEU
Crveni nosovi
HAKOM
Hamag BICRO
HBOR
Hrvatska lutrija
Hrvatska radiotelevizija
Hrvatska zajednica županija
Hrvatske šume
HUP
Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja
Škola za cestovni promet
Zaklada za djecu
Adria Media
Bruketa
Business Media
Dialog
I to nije sve
Komunikacijski laboratorij
Manjgura
MediaVal
NovaTV
RTL Hrvatska
Večernji
Bayer
Bbraun
Belupo
Dietpharm
Farmacija
Johnson
Medika
Merck
Oktal Pharma
Podobnik
Prima Pharme
Trupeljak
AD plastik
Altpro
Aluflexpack
AVL
Carel
Franck
Gavrilović
Heineken
Končar
PK Rijeka
Podravka
Siemens
Weltplast
Zagrebačka pivovara
Atlantic
BIPA
DM drogerie markt
Drezga
Eurotrade
Globalna hrana (McDonald's)
Ikea
Nestle
Offertissima
Orbico
Rog Joma
Spar
Maistra
Pavletić
Penta
Plava laguna
Sail Croatia
VenEvent
Apsolon
Benefit Systems (Multisport)
Bernays
Crowe
Ekonomski institut
FedEx
Golar LNG
Gyms4you
Hendal
Ipsos
Kontroling Kognosko
Vern

Javite nam se

Vaš razvoj znatno utječe na vašu karijeru, vaš uspjeh u poduzeću i vaš odnos s timom, kolegama i nadređenima. Nama možete postaviti pitanja na koja nemate odgovore, izraziti svoje dvojbe iz različitih područja te koristiti naše znanje i spremnost da vam pomognemo.

Dogovorite besplatni razgovor

Da bi ova web-stranica mogla pravilno funkcionirati i da bismo unaprijedili vaše korisničko iskustvo, koristimo kolačiće. Više informacija potražite u našoj Politici Kolačića.

  • Nužni kolačići omogućuju osnovne funkcionalnosti. Bez ovih kolačića, web-stranica ne može pravilno funkcionirati, a isključiti ih možete mijenjanjem postavki u svome web-pregledniku.