5 načina da se unaprijedi organizacijska klima

Ramiro Ramiro

U poslovnom svijetu organizacije se suočavaju s raznim izazovima kako bi održale svoj status i konkurentnost. Jedan od ključnih elemenata koji utječu na njihovu uspješnost je organizacijska klima.

dobro raspoloženi ljudi u klubu plešu

Njezin doživljaj od strane zaposlenika se može odnositi na sve aspekte radnog okruženja u organizaciji. Organizacijska klima obuhvaća doživljaj pravednosti, događaje u organizaciji, pravila rada, podjelu radnih zadataka, organizacijsku strukturu te međuljudske odnose zaposlenika.

Postavlja se pitanje zašto je uopće važno raditi na unaprjeđenju organizacijske klime? Naime, unaprjeđenje organizacijske klime može pozitivno utjecati na motivaciju zaposlenika i njihovu produktivnost. Kada je  radno okruženje ugodno i poticajno, zaposlenici se osjećaju cijenjeno i važno. Samim time, to se odražava na njihovu motivaciju te oni daju svoj maksimum, odnosno trude se dati najbolje od sebe na radnom mjestu. Kada su zaposlenici motivirani, veća im je radna učinkovitost, a samim time i organizacija ima veću mogućnost za postizanje svojih ciljeva.

Poboljšanje organizacijske klime može povećati produktivnost zaposlenika. Zašto je to tako? Kada se zaposlenici osjećaju ugodno na svom radnom mjestu, skloniji su suradnji, dijeljenju ideja i rješavanju problema zajedničkim snagama s kolegama. To se sve odražava na komunikaciju među zaposlenicima pa ona postaje kvalitetnija i učinkovitija, što dovodi do bržeg protoka informacija i donošenja odluka. Poboljšanje organizacijske klime, osim što može pozitivno utjecati na motivaciju i produktivnost zaposlenika, može poboljšati i zadovoljstvo zaposlenika. Naime, kvaliteta radnog okruženja, uključujući fizičke uvjete, odnose s nadređenima i radnim kolegama te mogućnosti za osobni i profesionalni razvoj imaju snažan utjecaj na dobrobit zaposlenika. Sretni i zadovoljni zaposlenici lojalniji su organizaciji i postoji veća vjerojatnost da će duže ostati raditi u toj organizaciji. Očito bi svakom menadžeru i poslodavcu trebalo biti stalo da unaprijedi organizacijsku klimu. Kako to uraditi? 

Identificirajte kakva je trenutna organizacijska klima

Prvi korak u unaprjeđenju organizacijske klime je utvrditi kakvo je trenutno stanje. Dakle, prije nego što počnete raditi na unaprjeđenju klime u vašoj organizaciji, trebate odrediti kakve karakteristike ima vaša organizacijska klima trenutno. A kako odrediti trenutnu organizacijsku klimu? Organizacijska klima najčešće se ispituje primjenom upitnika koji će vam pokazati koji segmenti poslovanja imaju pozitivan učinak na vašu klimu. Također ćete dobiti uvid u one segmente koji umanjuju traženu razinu organizacijske klime. To vam može pomoći da poboljšate i oblikujete svoju organizacijsku klimu. Organizacijska klima sastoji se od nekoliko elemenata, a to su: jasnoća (svi zaposlenici znaju svoje radne zadatke), standardi (rukovoditelj postavlja ciljeve koji su izazovni i realni), odgovornost (zaposlenici mogu obavljati svoje radne zadatke s minimalnim nadgledanjem nadređenih), fleksibilnost (pravila, procedure i politike su razumni i potrebni), nagrade (zaposlenici dobivaju odgovarajuće poticaje i pohvale za svoj radni učinak i uspjeh) i timski rad (u kojoj mjeri menadžment i zaposlenici surađuju u obavljanju posla).

Osim provođenja formalne ankete, informacije o organizacijskoj klimi možete dobiti i sastankom s članovima tima kako biste razgovarali o njihovim ulogama i tome što misle o svom položaju u organizaciji. To može dati korisne informacije i dati vam konkretne korake koje trebate poduzeti. Na primjer, možete pokušati implementirati fleksibilnija pravila kako bi se vaš tim osjećao ugodnije; dopustite članovima tima da na posao dođu ranije ili ga završe kasnije kako bi se prilagodili njihovim osobnim rasporedima.

Usmjerite se na otvorenu komunikaciju i transparentnost

Na radnom mjestu komunikacija potiče koherentnost i suradnju za koje se pokazalo da povećavaju produktivnost. Komunikacija također olakšava rješavanje sukoba. Otvorena komunikacija potiče timski rad i suradnju. Kada se zaposlenici osjećaju slobodno izražavati svoje ideje i mišljenja, to stvara okruženje u kojem se potiče aktivna participacija svih članova tima. Otvorena komunikacija potiče dijeljenje informacija, resursa i ideja među zaposlenicima, što poboljšava timsku dinamiku i učinkovitost. Timovi koji uspostavljaju otvorenu komunikaciju često su sposobniji suočiti se s izazovima i rješavati probleme, jer svaki član može doprinijeti svojim znanjem i perspektivom.

Također, otvorena komunikacija podržava transparentnost u organizaciji. Kada se informacije slobodno dijele među zaposlenicima, stvara se osjećaj transparentnosti i poštenja. Zaposlenici imaju pristup relevantnim informacijama o ciljevima, strategijama i rezultatima organizacije, što pomaže u razumijevanju konteksta i osnažuje njihovu ulogu u ostvarivanju tih ciljeva. Transparentnost također smanjuje spekulacije i glasine, čime se održava povjerenje među zaposlenicima i održava pozitivna organizacijska klima.

Nemojte se brinuti ako ste primijetili (ili ako primijetite nakon čitanja ovog članka) da je komunikacija među vašim zaposlenicima loša. Dobra vijest da je komunikacija vještina, na kojoj se može raditi. Naravno, potrebno je vremena da bi se svladale komunikacijske vještine, ali je vrijedno truda i vremena. Za početak, potičite asertivnost među zaposlenicima, neka se aktivno zalažu za sebe bez ugrožavanja drugih. Neka od asertivnih ponašanja u organizaciji su: izraziti neslaganje, kako reći ne kad nešto ne želimo/ne možemo, reći što mislimo ili osjećamo, traženje pomoći kad nam je potrebna. Dakle, možete se usmjeriti na neke od tih aspekata komunikacijskih vještina. Organizacijska klima poboljšat će se radom na komunikacijskim vještina zaposlenika.  

Identificirajte motivacijske čimbenike

Treći način kako unaprijediti organizacijsku klimu je identificiranje motivacijskih čimbenika. Na svakom radnom mjestu potrebna su pozitivna potkrepljenja koja zaposlenicima daju motivaciju potrebnu za obavljanje svakodnevnih zadataka. Prepoznavanje ovih elemenata i njihovo jačanje jedan su od načina kako unaprijediti klimu na vašem radnom mjestu. Čimbenici koji povećavaju motivaciju zaposlenika su: realni ciljevi, kvalitetna komunikacija, jasna struktura radnog mjesta i osjećaj da rukovoditelj cijeni njihove vještine i osobne kvalitete. Motivirani zaposlenici ključni su resurs svake organizacije i ulaganje u njihovu motivaciju donosi brojne prednosti kako zaposlenicima, tako i organizaciji. Često sitnice i mali znakovi pažnje mogu pozitivno utjecati na motivaciju zaposlenika. Na primjer, jednostavne geste poput besplatne kave za sve zaposlenike ili stvaranje ugodnog radnog okruženja mogu poboljšati produktivnost, a samim time i organizacijsku klimu.

Implementacija formalnog sustava nagrađivanja može biti izvrstan način za motiviranje zaposlenika. Na primjer, možete nagraditi svoje zaposlenike na temelju mjerljivih pokazatelja učinka, kao što je bonus na plaću kada se postigne određeni cilj prodaje. Ostale nagrade mogu uključivati dodatne slobodne dane, prigodan dar ili sličnu povlasticu. Pohvala je također neformalna nagrada koja učinkovito pokazuje zaposlenicima da cijenite njihov rad i trud. Zaposlenika možete pohvaliti na više načina. Na primjer, možete usmeno pohvaliti zaposlenika, poslati  mu e-mail ili ga, najbolje, javno pohvaliti tijekom sljedećeg sastanka tima. Često pohvala ili priznanje imaju veći značaj za zaposlenika nego neka nagrada. Dakle, nemojte zaboraviti pohvaliti zaposlenike ili radne kolege za dobro obavljen radni zadatak! Malim koracima do bolje organizacijske klime!

Pretvorite vrijednosti i ciljeve organizacije u željena ponašanja

Mnoge organizacije imaju skup definiranih organizacijskih vrijednosti koje čine organizacijsku kulturu, no mnogi njihovi zaposlenici ih ne uspijevaju implementirati u svoj rad. Iako misija, vizija i ciljevi mogu biti ispisani na plakatima, web stranici ili negdje postavljene na veliku zidnu ploču, te vrijednosti  često nisu utkane u radnu svakodnevicu. Ako želite da zaposlenici žive vaše vrijednosti svaki dan, moraju razumjeti s čime se trebaju poistovjetiti u smislu ponašanja. Koje je rješenje za to?

Prvi korak u pretvaranju vrijednosti i ciljeva organizacije u ponašanja je njihovo jasno definiranje. Vrijednosti i ciljevi trebaju biti formulirani na način koji je inspirativan i razumljiv za sve zaposlenike. Nakon što ste jasno definirali ciljeve i vrijednosti, usmjerite se na uspostavljanje jasnih očekivanja i standarda temeljenih na tim vrijednostima i ciljevima. Očekivanja bi trebala biti konkretna i mjerljiva, kako bi se zaposlenicima pružila smjernica o tome kako se trebaju ponašati u svakodnevnim situacijama. Primjerice, ako je jedna od vrijednosti organizacije timski rad, očekivanje bi moglo biti da zaposlenici redovito surađuju, dijele informacije i podržavaju radne kolege.

Još jedan savjet je i da se usmjerite na obuku menadžera kako identificirati ponašanja koja podržavaju željene vrijednosti. Na primjer, recimo da je jedna od vaših vrijednosti agilnost. Zamolite svoje menadžere da definiraju kako to za njih izgleda na djelu. Što bi osoba radila i govorila da pokazuje agilnost u svojoj ulozi? Možda agilno znači biti u mogućnosti prijeći s jednog projekta na sljedeći bez gubljenja vremena. U tom slučaju, ponašanje koje bi mogli tražiti moglo bi uključivati dosljedno poštivanje rokova bez ugrožavanja kvalitete rada i posjedovanje stava "mogu učiniti" s novim projektima i zadacima.

Omogućite zaposlenicima stručno usavršavanje

Konačno dolazimo do petog načina kako unaprijediti organizacijsku klimu. Stručno usavršavanje predstavlja ključni faktor u stvaranju i održavanju bolje organizacijske klime. Dakle organizacijska klima i stručno usavršavanje usko su povezani. Stručno usavršavanje omogućava zaposlenicima stjecanje novih znanja, vještina i kompetencija potrebnih za izvršavanje njihovih poslovnih zadataka na najbolji mogući način. Kroz redovito usavršavanje, zaposlenici se upoznaju s najnovijim trendovima, tehnologijama i metodologijama u svojoj industriji. Nova znanja omogućuju im da budu korak ispred konkurencije, da budu inovativniji i da pruže visokokvalitetne usluge ili proizvode.

Nadalje, stručno usavršavanje pruža priliku za razvoj timskog duha i poboljšanje komunikacije među zaposlenicima. Kroz edukacijske programe, radionice ili seminare, zaposlenici imaju priliku raditi zajedno na projektima, razmjenjivati ideje i iskustva te izgrađivati međusobno povjerenje. Kada zaposlenici uspješno surađuju i komuniciraju, to rezultira boljom organizacijskom klimom koja potiče timski rad i inovacije.

Stručno usavršavanje također može imati pozitivan utjecaj na motivaciju zaposlenika. Kada organizacija ulaže u razvoj svojih zaposlenika, to ih motivira da daju svoj maksimum i ostvare svoje potencijale. Osjećaj da su cijenjeni i podržani od strane poslodavca stvara osjećaj pripadnosti i lojalnosti prema organizaciji, što pridonosi boljoj organizacijskoj klimi. Pored toga, stručno usavršavanje omogućava zaposlenicima da se kontinuirano razvijaju i napreduju u svojoj karijeri. Kada zaposlenici vide da imaju mogućnost napredovanja i rasta unutar organizacije, to ih motivira da ostanu duže vrijeme u istoj organizaciji. Kontinuitet u radnoj snazi smanjuje potrebu za stalnim zapošljavanjem i obukom novih radnika, što može imati pozitivan utjecaj na radnu atmosferu.

Zaključno, organizacijska klima kompleksan je pojam, ali možemo raditi na njezinom unaprjeđenju te ćemo tako stvoriti klimu koja će biti poticajna i motivirajuća te olakšati uspjeh cjelokupnog poslovanja u organizaciji i motiviranosti zaposlenika.

Da bi ova web-stranica mogla pravilno funkcionirati i da bismo unaprijedili vaše korisničko iskustvo, koristimo kolačiće. Više informacija potražite u našoj Politici Kolačića.

  • Nužni kolačići omogućuju osnovne funkcionalnosti. Bez ovih kolačića, web-stranica ne može pravilno funkcionirati, a isključiti ih možete mijenjanjem postavki u svome web-pregledniku.