Kako se organizacijska klima razlikuje od organizacijske kulture

Ramiro Ramiro

U poslovnom svijetu, često se susrećemo s pojmovima organizacijske klime i organizacijske kulture. Oba ova pojma igraju ključnu ulogu u oblikovanju uspjeha i efikasnosti organizacije, no mnogi su njima zbunjeni pa ih ponekad se koriste kao da su sinonimi.

Ruka slaže kocke s ucrtanim likovima šahovskih figura

Vama, menadžeru, razumijevanje razlike između organizacijske klime i organizacijske kulture može pomoći bolje upravljati vašim timom i postići bolje rezultate. Što je organizacijska klima, a što organizacijska kultura? Koje su razlike i kako oba aspekta utječu na organizaciju?

Organizacijska klima

Organizacijska klima predstavlja trenutno emocionalno stanje organizacije, a u osnovi je to kako se zaposlenici osjećaju i doživljavaju svoj radni svijet svakog dana. To je poput trenutnog izvještaja o vremenu u organizaciji - jednostavno rečeno, kako se osjećate dok obavljate svoje zadatke. Organizacijska klima može biti ključan indikator općeg zadovoljstva zaposlenika i efikasnosti organizacije. Evo kako dublje razumjeti organizacijsku klimu:

 • Jedan od ključnih pokazatelja organizacijske klime je zadovoljstvo zaposlenika. To je ono zbog čega zaposlenici svaki dan dolaze na posao s osmijehom na licu ili, obrnuto, s teretom teškog srca. Praćenje zadovoljstva zaposlenika kroz ankete ili otvorene razgovore može pomoći menadžerima da razumiju trenutno stanje klime u organizaciji.
 • Kako se zaposlenici međusobno odnose i koliko su otvoreni za suradnju i podršku igraju značajnu ulogu u oblikovanju organizacijske klime. To uključuje razinu povjerenja, komunikaciju, i timsku dinamiku. Pozitivni odnosi često doprinose pozitivnoj klimi.
 • Motivacija i angažman zaposlenika odražavaju koliko su oni posvećeni svom poslu i organizaciji. Visoka motivacija i angažman često ukazuju na pozitivnu organizacijsku klimu, u kojoj zaposlenici osjećaju strast prema svom poslu i svrsi organizacije.
 • Način na koji menadžeri komuniciraju s zaposlenicima, upravljaju njima i podržavaju ih također ima veliki utjecaj na organizacijsku klimu. Vođenje koje je podržavajuće, transparentno i poticajno obično pridonosi pozitivnoj klimi.
 • Okruženje u kojem zaposlenici provode veći dio svog radnog dana također ima značajan utjecaj na klimu. Udobno, poticajno i osmišljeno radno okruženje koje podržava produktivnost i dobrobit zaposlenika obično doprinosi pozitivnoj klimi.

Ključno je razumjeti da organizacijska klima nije u kamen uklesana i može se mijenjati tijekom vremena. Vaša uloga je utjecati na te promjene i stvarati pozitivnu klimu koja potiče zadovoljstvo, motivaciju i produktivnost zaposlenika. To možete postići promicanjem otvorene komunikacije, podržavanjem suradnje, motivacijom tima i stvaranjem poticajnog radnog okruženja. Razumijevanje i pravilno upravljanje organizacijskom klimom može biti ključ uspjeha vašeg tima i organizacije kao cjeline.

Organizacijska klima je trenutna atmosfera, emocije i stavovi koje zaposlenici doživljavaju dok obavljaju svoj rad. Organizacijska klima se mijenja ovisno o različitim faktorima, kao što su promjene u upravljanju, timskoj dinamici ili vanjskim događajima. Ona se često može osjetiti i izmjeriti kroz zadovoljstvo zaposlenika, motivaciju te međuljudske odnose unutar organizacije.

Organizacijska kultura

Kada zaronimo dublje u organizacijsku kulturu, otkrivamo složen i bogat svijet koji oblikuje način na koji organizacija funkcionira. Kultura nije samo površinski sloj, već duboko usađen sustav vrijednosti, uvjerenja i normi koji djeluju kao temeljni stupovi organizacije. Evo kako organizacijska kultura utječe na svakodnevni život organizacije:

 • Organizacijska kultura ima temelj u zajedničkim vrijednostima i uvjerenjima koje dijele svi članovi organizacije. Ove vrijednosti služe kao kompas koji usmjerava sve odluke i postupke unutar organizacije. Na primjer, ako organizacija cijeni transparentnost i integritet, to će biti vidljivo u svim aspektima njezinog djelovanja, uključujući donošenje odluka, odnose s klijentima i odnose među zaposlenicima.
 • Kultura organizacije oblikuje se tijekom vremena, djelomično zahvaljujući svojoj tradiciji i povijesti. Dugogodišnje prakse, običaji, simboli i priče postaju sastavni dio organizacijske kulture. Te tradicije služe kao veza s prošlošću i često imaju emocionalni značaj za zaposlenike.
 • Kroz organizacijsku kulturu, oblikuju se norme i očekivanja o tome kako se zaposlenici trebaju ponašati. Kultura postavlja standarde za profesionalizam, odgovornost, suradnju i druge vrijednosti. Na primjer, organizacija koja cijeni suradnju može poticati timski rad i dijeljenje znanja među zaposlenicima.
 • Vodstvo organizacije igra ključnu ulogu u oblikovanju i održavanju organizacijske kulture. Njihovo ponašanje i vrijednosti često služe kao uzor drugima. Voditelji koji dosljedno demonstriraju vrijednosti organizacije postaju ključni čimbenik u održavanju pozitivne kulture.
 • Organizacijska kultura također ima veliki utjecaj na to kako se organizacija nosi s promjenama. Organizacije s otvorenom kulturom, sklonom inovacijama i prilagodbama obično se bolje nose s promjenama u okolini. S druge strane, organizacije s tradicionalnom i konzervativnom kulturom mogu biti otpornije na promjene i sporije se prilagođavati novim uvjetima.

Upravljanje organizacijskom kulturom nije samo odgovornost vodstva; svaki član organizacije ima ulogu u oblikovanju i očuvanju kulture. Menadžeri mogu biti nositelji kulture tako što će modelirati vrijednosti organizacije, poticati suradnju i odgovorno ponašanje te promicati otvorenost prema promjenama. Kroz svoje vodstvo, menadžeri mogu doprinijeti stvaranju inspirirajućeg radnog okruženja koje podržava dugoročni uspjeh organizacije.

Organizacijska kultura, s druge strane, predstavlja dublje ukorijenjen sustav vrijednosti i uvjerenja unutar organizacije. To su temeljne smjernice koje oblikuju način razmišljanja, donošenja odluka i ponašanja svih članova organizacije. Kultura se formira tijekom vremena i često je rezultat tradicije, povijesti organizacije te liderstva. Ona je manje sklonija promjenama od klime i utječe na dugoročne odluke, norme i ponašanje unutar organizacije.

Razlika između organizacijske klime i organizacijske kulture

Organizacijska klima i organizacijska kultura predstavljaju dva ključna aspekta unutar svake organizacije, no njihove razlike su duboke i značajne.

Razlika u brzini prilagodbe: Organizacijska klima brže reagira na promjene u organizaciji. Klimu je lakše prilagoditi jer se često temelji na trenutnim događajima i dinamici. S druge strane, organizacijska kultura je obično stabilnija i otpornija na promjene te se sporije mijenja.

Mjerenje i praćenje: Organizacijsku klimu možemo brže i jednostavnije mjeriti putem anketa, povratnih informacija i promatranja trenutačnih događanja. S druge strane, mjerenje organizacijske kulture zahtijeva dublje istraživanje i analizu vrijednosti i normi unutar organizacije.

Utjecaj na ponašanje: Organizacijska klima utječe na trenutno zadovoljstvo i angažman zaposlenika. Ako je klima pozitivna, zaposlenici će često biti motiviraniji i produktivniji. S druge strane, organizacijska kultura oblikuje dugoročno ponašanje i donošenje odluka unutar organizacije. To uključuje stvaranje normi i vrijednosti koje vode organizacijsko djelovanje.

Kako menadžeri mogu utjecati

Menadžer ima značajnu ulogu u oblikovanju i održavanju organizacijske klime i kulture. Evo nekoliko koraka koje možete poduzeti kako biste pozitivno utjecali na oba aspekta:

 • Aktivno komunicirajte vrijednosti organizacije i promičite ih kroz svoje ponašanje. Vaš primjer će biti inspiracija drugima.
 • Radite na razvoju vještina komunikacije i poticanju suradnje unutar tima. Pozitivni međuljudski odnosi podržavaju pozitivnu klimu.
 • Redovito prikupljajte povratne informacije od zaposlenika o organizacijskoj klimi i kulturi. Koristite ove informacije za kontinuirano poboljšanje.
 • Potaknite otvorenost prema promjenama i inovacijama u organizaciji. Kultura koja podržava nove ideje može biti ključna za dugoročni uspjeh.
 • Budite uzor u svojem ponašanju i prakticiranju vrijednosti organizacije. Vaš stil rukovođenja ima značajan utjecaj na oblikovanje kulture i klime.
 • Investirajte u obuku i razvoj svojih zaposlenika kako bi se bolje uklopili u kulturu organizacije i pridonijeli pozitivnoj klimi.

Dakle, organizacijska klima i organizacijska kultura su ključni čimbenici za uspjeh organizacije. Razumijevanje njihovih razlika i kako ih menadžeri mogu oblikovati može biti od vitalne važnosti za stvaranje produktivnog i zdravog radnog okoliša. Kroz aktivno vođenje i angažman, menadžeri mogu pridonijeti pozitivnim promjenama u oba aspekta i ostvariti bolje rezultate za svoje timove i organizacije.

Razlika između organizacijske klime i organizacijske kulture ima značajne implikacije za menadžere i njihovu ulogu u upravljanju timovima i organizacijama.

Razumijevanje razlike

Prvo i najvažnije, menadžeri trebaju potpuno razumjeti razliku između organizacijske klime i organizacijske kulture kako bi na njih mogli utjecati.

Utjecaj na organizacijsku klimu: Menadžeri trebaju aktivno komunicirati s članovima tima i poticati njihovu uključenost. Pozitivna komunikacija i angažman mogu poboljšati klimu, povećati zadovoljstvo zaposlenika te potaknuti produktivnost. Brzo i efikasno rješavanje konflikata unutar tima može spriječiti negativne promjene u klimi. Menadžeri trebaju biti spremni intervenirati i olakšati konstruktivne razgovore među zaposlenicima. Poticanje zaposlenika da daju povratne informacije o trenutnoj klimi može pomoći u identifikaciji problema i izazova.

Utjecaj na organizacijsku kulturu: Menadžeri trebaju biti uzor u prakticiranju vrijednosti organizacije. Njihovo ponašanje i odluke trebaju biti usklađeni s vrijednostima koje organizacija promovira. Organizacijska kultura može se oblikovati kroz obuku i razvoj zaposlenika. Menadžeri trebaju ulagati u kontinuiranu edukaciju kako bi osnažili zaposlenike i promicali željene vrijednosti. Kreiranje inkluzivnog okruženja gdje se svi osjećaju dobrodošlima i poštovanim može podržati pozitivnu organizacijsku kulturu. Definiranje jasnih očekivanja i standarda ponašanja unutar tima može doprinijeti oblikovanju kulture koja potiče odgovornost i suradnju.

Sinergija kulture i klime

Najbolji rezultati postižu se kada se organizacijska klima i kultura usklađuju i podržavaju međusobno. Menadžeri mogu raditi na postizanju te sinergije promicanjem vrijednosti i normi koje su usklađene s ciljevima organizacije te stvaranjem pozitivnog okruženja koje podržava te vrijednosti. Klima i kultura su dinamički procesi koji se mogu mijenjati s vremenom. Menadžeri trebaju redovito pratiti oba aspekta te prilagoditi svoje strategije i pristupe kako bi odgovarali trenutnim potrebama i izazovima organizacije.

Menadžeri igraju ključnu ulogu u oblikovanju organizacijske klime i kulture. Razumijevanje razlike među tim dimenzijama i aktivno rukovođenje kako bi se postigli pozitivni rezultati može pridonijeti boljem radnom okruženju, većem zadovoljstvu zaposlenika i uspjehu organizacije kao cjeline.

Dvije ključne dimenzije poslovnog svijeta

Organizacijska klima i organizacijska kultura su dva ključna koncepta koja oblikuju poslovni svijet danas. Iako se često, pogrešno, koriste kao sinonimi, razumijevanje njihove razlike može biti presudno za menadžere koji žele uspješno upravljati organizacijom.

To može dovesti do stvaranja produktivnog i zdravog radnog okruženja, što u konačnici doprinosi uspjehu organizacije. Menadžeri imaju priliku postati katalizatori promjena i oblikovati budućnost svojih timova i organizacija mudrog unapređenjima organizacijske klime i organizacijske kulture.

Da bi ova web-stranica mogla pravilno funkcionirati i da bismo unaprijedili vaše korisničko iskustvo, koristimo kolačiće. Više informacija potražite u našoj Politici Kolačića.

 • Nužni kolačići omogućuju osnovne funkcionalnosti. Bez ovih kolačića, web-stranica ne može pravilno funkcionirati, a isključiti ih možete mijenjanjem postavki u svome web-pregledniku.