Utjecaj organizacijske klime na učinak organizacije

Ramiro Ramiro

Danas ćemo zajedno istražiti jednu od najvažnijih i često zanemarenih komponenti poslovnog uspjeha - organizacijsku klimu. Iako to možda zvuči kao apstraktna koncepcija, nemojte se prevariti, jer utjecaj organizacijske klime na učinak vaše organizacije može biti revolucionaran.

Post-it papiri na plutenoj oglasnoj ploči povezani raznobojnim vrpcama

Zamislite organizaciju kao kompleksan ekosustav, gdje svaki element ima svoju ulogu i utječe na cjelokupnu ravnotežu. U tom ekosustavu, organizacijska klima igra ulogu nevidljive sile koja oblikuje ponašanje, motivaciju i produktivnost svih njezinih članova. Dok često ostaje neprimijećena ili nejasna, organizacijska klima je ključni čimbenik koji može značajno utjecati na učinak organizacije.

Ali što zapravo znači organizacijska klima? Pojednostavljeno, to je atmosfera i emocija koja oblikuje vaše radno okruženje. To uključuje stavove, vrijednosti, uvjerenja i percepcije svih vaših zaposlenika. Organizacijska klima utječe na to kako vaši zaposlenici doživljavaju svoj posao, svoje kolege i svoju budućnost unutar organizacije.

Pogled izbliza: organizacijska klima

Organizacijska klima predstavlja kolektivno percepciju i doživljaj radnog okoliša unutar organizacije. To je subjektivna evaluacija i doživljaj članova organizacije o atmosferi, kulturi, vrijednostima, odnosima, normama i općem okruženju u organizaciji. Organizacijska klima utemeljena je na tome kako zaposlenici percipiraju svoj posao, nadređene, kolege i druge aspekte svog radnog okruženja. Kako bismo razumjeli ovu temu, trebamo identificirati ključne karakteristike organizacijske klime.

Evo nekoliko ključnih karakteristika organizacijske klime:

 • Atmosfera i ton: Organizacijska klima odražava opću atmosferu koja vlada unutar organizacije. Može biti pozitivna, negativna ili negdje između. Pozitivna klima obično uključuje osjećaj suradnje, podrške, otvorenosti i zadovoljstva, dok negativna klima može biti obilježena konfliktima, stresom i nezadovoljstvom.
 • Kultura i vrijednosti: Organizacijska klima odražava i organizacijsku kulturu i vrijednosti. Kultura organizacije uključuje zajedničke uvjerenje, norme i prakse koje oblikuju ponašanje zaposlenika. Vrijednosti se odnose na ono što organizacija smatra važnim i prioritizira.
 • Komunikacija: Kako se komunicira unutar organizacije igra ključnu ulogu u oblikovanju organizacijske klime. Otvorena, transparentna i učinkovita komunikacija obično podržava pozitivnu organizacijsku klimu.
 • Zadovoljstvo i angažiranost: Zaposlenici koji su zadovoljni svojim poslom i osjećaju se angažiranima obično doprinose pozitivnoj organizacijskoj klimi. S druge strane, niska razina zadovoljstva i angažiranosti može ukazivati na negativnu klimu.
 • Rukovodstvo i liderstvo: Ponašanje i stil rukovoditelja igraju ključnu ulogu u oblikovanju organizacijske klime. Pozitivni lideri koji podržavaju, motiviraju i potiču svoje zaposlenike obično doprinose pozitivnoj klimi.
 • Pravda i pravednost: Osjećaj pravde unutar organizacije također utječe na organizacijsku klimu. Zaposlenici obično cijene pravičnost u procesima donošenja odluka, raspodjeli resursa i tretmanu unutar organizacije.
 • Radni uvjeti: Fizički i emocionalni radni uvjeti također igraju ulogu u percepciji organizacijske klime. Sigurnost na radu, ravnoteža između posla i privatnog života te druge uvjete rada ocjenjuju zaposlenici i to utječe na njihovu percepciju klime.

Pozitivna organizacijska klima obično vodi boljoj produktivnosti, većem zadovoljstvu zaposlenika, nižoj fluktuaciji i boljim organizacijskim ishodima. S druge strane, negativna klima može dovesti do problema poput loše učinkovitosti, visoke fluktuacije i nezadovoljstva zaposlenika. Stoga, organizacije često nastoje promovirati pozitivnu klimu kroz različite strategije, uključujući razvoj kulture podrške, transparentne komunikacije i pravednih procesa donošenja odluka.

Ključni razlozi za brigu

Kao menadžer, ozbiljno biste trebali razmotriti organizacijsku klimu iz nekoliko ključnih razloga:

 • Povećava produktivnost: Pozitivna organizacijska klima ima snažan utjecaj na produktivnost zaposlenika. Kada se ljudi osjećaju zadovoljno i motivirano svojim radnim okruženjem, njihov rad postaje učinkovitiji. Smanjuje se stres, a povećava se kreativnost i angažman. To rezultira boljim poslovnim rezultatima i postizanjem organizacijskih ciljeva.
 • Smanjuje fluktuaciju: Pozitivna organizacijska klima potiče zadržavanje talentiranih zaposlenika. Ljudi žele ostati u organizaciji gdje se osjećaju cijenjenima, podržanima i pripadnicima zajednice. Smanjuje se potreba za kontinuiranim procesom regrutiranja, što donosi uštede u vremenu i resursima te osigurava stabilnost i kontinuitet u vašem timu.
 • Potiče inovaciju: Pozitivna organizacijska klima potiče otvorenu komunikaciju i suradnju među zaposlenicima. Kada se ljudi osjećaju slobodno izražavati svoje ideje i mišljenja, to potiče inovaciju. Organizacije koje su inovativne često su konkurentnije i prilagodljivije na tržištu, sposobne za brže reagiranje na promjene i uvodeći nove ideje koje pomažu rastu i razvoju.
 • Poboljšava zadovoljstvo klijenata: Zadovoljni i motivirani zaposlenici rade bolje i pružaju bolju uslugu klijentima. Vaša organizacijska klima direktno utječe na iskustvo klijenata s vašom uslugom ili proizvodom. Zadovoljni klijenti su skloniji ostati vjerni vašoj organizaciji i preporučiti je drugima, što pozitivno utječe na reputaciju i dugoročni uspjeh na tržištu.
 • Održava vašu kulturu: Organizacijska klima ima snažan utjecaj na korporativnu kulturu. Ako želite održati kulturu koja potiče rast, inovaciju, timski duh i vrijednosti koje su važne za vašu organizaciju, morate obratiti pažnju na organizacijsku klimu. Ona pomaže u očuvanju i jačanju kulture koja odražava identitet i ciljeve organizacije.

 Kako poboljšati organizacijsku klimu?

Sve u svemu, organizacijska klima nije samo "nešto dodatno" u svakodnevnom poslovanju. Ona je ključni čimbenik koji može značajno utjecati na uspjeh i dugoročnu održivost organizacije. Menadžeri imaju ključnu ulogu u oblikovanju i održavanju pozitivne organizacijske klime kako bi osigurali optimalan radni okoliš i postigli izvanredne rezultate.

Sve organizacije mogu raditi na unapređenju organizacijske klime, čak i ako je već općenito pozitivna. Poboljšanje percepcije koju vaši zaposlenici imaju o vašoj organizaciji može povećati zadovoljstvo i potaknuti vaše osoblje da to podijeli s drugima. Evo nekoliko načina na koje možete napraviti pozitivne promjene.

 • Analizirajte trenutno stanje

Počevši s procjenom klime na radnom mjestu, možete ocijeniti trenutnu situaciju. Učinkovit način za to je putem ankete među zaposlenicima kako biste dobili izravne povratne informacije od vašeg osoblja. To vam pruža osnovu, tako da možete uspoređivati promjene u klimi dok provodite strategije za njezino poboljšanje. Početna procjena također vam pomaže identificirati područja na kojima trebate najviše raditi. Možete vidjeti gdje su vaši zaposlenici nezadovoljni i gdje dobro radite.

 • Tražite redovite povratne informacije od zaposlenika

Nastavak anketa među zaposlenicima pomaže vam pratiti situaciju u vezi klime. Brze ankete mogu biti učinkovite za brze provjere kako se vaši zaposlenici osjećaju prema organizacijskoj klimi. To su kratke ankete s samo nekoliko pitanja koje provodite često. Redovite ankete također vam pomažu otkriti nove probleme ili sezonske faktore koji mijenjaju način na koji se zaposlenici osjećaju prema vašoj organizaciji. Na primjer, ako vodite posao tijekom izuzetno zaposlene sezone, možda ćete otkriti da se zaposlenici ne osjećaju dovoljno podržanima tijekom tih kaotičnih vremena.

 • Ujedinite se oko misije, vizije i vrijednosti

Misija, vizija i vrijednosti vaše organizacije mogu pomoći ujediniti vaše zaposlenike i poboljšati klimu. Ne očekujte da će vaši zaposlenici znati i prihvatiti te ideale ako o njima nikada ne razgovarate. Objavljivanjem i čineći ih dijelom radnog dana, vaši zaposlenici dobivaju bolji osjećaj za što rade. To doprinosi ukupnoj transparentnosti na vašem radnom mjestu.

 • Istaknite DEI – raznolikost, jednakost i inkluziju

Raznolikost, jednakost i inkluzija mogu snažno utjecati na to kako se zaposlenici osjećaju prema vašoj organizaciji. Promoviranje inkluzivnog okruženja koje prihvaća raznolikost može pomoći svim zaposlenicima da se osjećaju kao dio zajednice. To stvara pozitivno okruženje u kojem članovi organizacije surađuju i poštuju svoje različitosti i sličnosti. DEI također može stvoriti jače veze među vašim zaposlenicima, što im pomaže raditi kao tim. Organizacije koje se fokusiraju na inicijative DEI često vide poboljšanje zadržavanja i zadovoljstva zaposlenika.

 • Obučite svoj voditeljski tim

S obzirom na to da vaš upravljački tim ima velik utjecaj na organizacijsku klimu, fokusiranje na njihovu izvedbu može se prenijeti na ostale zaposlenike. Procijenite stilove vođenja i očekivanja unutar vaše organizacije kako biste utvrdili postoje li promjene koje treba napraviti. Učinkoviti lideri pružaju podršku i inspiraciju bez mikro-upravljanja.

Rad s pojedinačnim menadžerima kako biste poboljšali njihovo vođenje može poboljšati organizacijsku klimu. Kontinuirane obuke i mogućnosti za učenje o učinkovitom vođenju također mogu pomoći. Menadžeri bi trebali naučiti kako postaviti i izraziti očekivanja, savjetovati zaposlenike i pružati korisne povratne informacije.

 • Potaknite otvorenu komunikaciju

Otvorena dvosmjerna komunikacija može zaposlenicima omogućiti da se osjećaju kao važan dio vaše organizacije. Transparentnost razjašnjava nesporazume i sprječava širenje glasina, što može pomoći u sprečavanju negativnosti. Slušanje vaših zaposlenika također može pomoći u identifikaciji dodatnih strategija koje mogu poboljšati vašu organizacijsku klimu.

 • Povećajte autonomiju i povjerenje zaposlenika

Zaposlenici obično bolje obavljaju posao kada znaju da ih poslodavac povjerava i daje im autonomiju da učinkovito obavljaju svoj posao. Davanje ovlasti za donošenje odluka, unutar razumnih granica, pomaže osnaživanju vašeg tima i potiče ih da preuzmu rizike koji bi mogli koristiti organizaciji. Sloboda da rade unutar vaših postavljenih očekivanja može povećati zadovoljstvo i motivaciju zaposlenika.

 • Procijenite izvore motivacije zaposlenika

Održavanje visokog stupnja motivacije zaposlenika može poboljšati ukupnu klimu, ali ne reagira svatko isto na iste motivatore. Neki ljudi su intrinzično motivirani, dok su drugi ekstrinzično motivirani. Upoznavanje svojih radnika pomaže vam identificirati preferirane metode motivacije za svaku osobu.

Poboljšanje općeg priznavanja zaposlenika često može povećati motivaciju. Većina ljudi pozitivno reagira kada poslodavci pokažu da cijene njihove napore i uspjehe. Suradnja s menadžerima kako bi se pružila spontana verbalna priznanja kada zaposlenici dobro obavljaju posao, te razmatranje formalnog programa za priznanje zaposlenika kako bi se nastavila motivacija vaših zaposlenika.

U konačnici, organizacijska klima nije samo "dodatak" organizacijskom uspjehu, već je ključni faktor koji oblikuje njenu sudbinu. To je kao "ne zamjetni dirigent" koji usklađuje sve elemente unutar organizacije kako bi stvorio harmoničnu i uspješnu simfoniju. Stoga, vodstvo organizacije često posvećuje pažnju razvoju i očuvanju pozitivne organizacijske klime kako bi ostvarili svoje ciljeve i ostali konkurentni u dinamičnom poslovnom svijetu.

Učinak organizacijske klime

Organizacijska klima može djelovati kao sustav ograničenja - organizacijska klima pruža zaposlenicima informacije o tome kakvo će se ponašanje nagrađivati ili kažnjavati. Stoga može utjecati na ponašanje onih koji cijene ponuđene nagrade. Pomaže zaposlenicima oblikovati percepciju organizacije. S druge strane, ta percepcija utječe na ponašanje zaposlenika. Utječe na učinkovitost lidera. Veća učinkovitost lidera rezultira boljim zadržavanjem zaposlenika, zadovoljstvom kupaca i većim prihodom. Utječe na sreću i produktivnost zaposlenika. Pozitivna organizacijska klima može dovesti do sretnijih i motiviranijih zaposlenika, poboljšanog zadovoljstva poslom i, konačno, veće učinkovitosti i produktivnosti. Pomaže organizaciji da postigne svoje dugoročne ciljeve. Organizacijska klima ima moć utjecati na performanse vaših zaposlenika, performanse vaše organizacije i vašu sposobnost postizanja ciljeva.

Organizacijska klima je ključna za dugoročni uspjeh vaše organizacije. Ne zaboravite da je ona dinamička i može se mijenjati s vremenom. Stvaranje i održavanje pozitivne organizacijske klime zahtijeva predanost i kontinuirano prilagođavanje. Vaša organizacija će tada biti spremna za sve izazove budućnosti i postići izvanredne rezultate!

Da bi ova web-stranica mogla pravilno funkcionirati i da bismo unaprijedili vaše korisničko iskustvo, koristimo kolačiće. Više informacija potražite u našoj Politici Kolačića.

 • Nužni kolačići omogućuju osnovne funkcionalnosti. Bez ovih kolačića, web-stranica ne može pravilno funkcionirati, a isključiti ih možete mijenjanjem postavki u svome web-pregledniku.