Najbolje prakse interne komunikacije

Martina Klarić Martina Klarić

U suvremenom poslovnom svijetu, gdje dinamika rasta i promjena diktira uvjete, interna komunikacija postaje ključan faktor uspjeha, igrajući vitalnu ulogu u održavanju sinergije među timovima. Ona potiče inovaciju i prilagodbu te osigurava transparentnost u komunikaciji koja oblikuje put prema postizanju poslovnih ciljeva.

Plavokosa žena nešto objašnjava kolegama držeći ruku u zraku

Sve više organizacija prepoznaje važnost stvaranja otvorene i dvosmjerne komunikacije unutar radne zajednice. Dvosmjerna komunikacija označava prelazak na novu eru suradnje gdje zaposlenici nisu samo pasivni primatelji informacija, već aktivni sudionici u stvaranju i distribuciji informacija, a time i pozitivnog radnog okruženja. Ona zahtijeva da se informacije, osim što se prenose od rukovodstva prema zaposlenicima, prenose i u obrnutom smjeru od zaposlenika prema rukovodstvu. Mnoge organizacije nisu na to spremne iako u informacijama koje im mogu pružiti njihovi zaposlenici leži pravo blago. Ključni čimbenik uspjeha ovog novog pristupa leži u tome da zaposlenici osjete da se njihovi glasovi čuju i cijene. Ova promjena u razmišljanju dovodi do povećanja angažmana zaposlenika, što direktno utječe na njihovu privrženost organizaciji. Zaposlenici koji imaju dojam da ih se sluša će vjerojatnije ostati s poslodavcem te aktivnije pridonositi timu, donoseći nove ideje i rješenja.

Strategija angažmana zaposlenika koja je utemeljena na internoj komunikaciji mora ići korak dalje od pukog dijeljenja informacija. Ona bi trebala svakom zaposleniku pružiti osjećaj da je stručan, informiran i motiviran. Stvaranje organizacijske kulture u kojoj se potiče dijalog, u kojoj se radnici osjećaju potaknuti dijeliti svoja razmišljanja i iskustva, ključno je za jačanje međusobnih veza među pojedincima, ali i odjelima unutar organizacije.

Dajte zaposlenicima glas

Davanje zaposlenicima priliku da aktivno sudjeluju u internoj komunikaciji postavlja temelje za iznimno važan aspekt uspješne organizacijske dinamike. Uvođenjem njihovog glasa u samu praksu interne komunikacije potičete razmjenu informacija i stvaranje dublje veze između zaposlenika i organizacije. Otvoreni dijalog putem redovitih anketa, internih foruma i drugih kanala komunikacije omogućuje slobodnu razmjenu ideja, postavljanje pitanja i dijeljenje povratnih informacija.

Ova praksa unapređuje informiranost zaposlenika i gradi osjećaj pripadnosti i važnosti unutar organizacije. Kroz zajedničko stvaranje ovakvog komunikacijskog okruženja, organizacije postižu održivu suradnju, jačaju timsku koheziju i potiču kolektivnu odgovornost. Uz to, izgrađuje se radna atmosfera koja potiče inovacije i produktivnost, ključne komponente za postizanje zajedničkog uspjeha.

Stvaranje prostora za izražavanje raznolikih perspektiva unapređuje kreativnost te organizaciju čini dinamičnijom i prilagodljivijom promjenama. Raznolike perspektive omogućavaju bolje razumijevanje kompleksnosti izazova, a zajednički napor u njihovom rješavanju rezultira inovativnim pristupima. Najbolja praksa interne komunikacije obuhvaća redoviti dijalog između organizacije i zaposlenika, potičući razmjenu ideja i povratnih informacija. Ona jača vezu između zaposlenika i organizacije te čini organizaciju dinamičnom, prilagodljivom i osigurava temelje za održivi uspjeh.

Vaša organizacija možda nema resurse poput velikih organizacija za poticanje dvosmjerne komunikacije, a sigurno se suočava s izazovom pravilnog prenošenja informacija zaposlenicima. Kako organizacije različitih veličina mogu unaprijediti svoje komunikacijske prakse i internu komunikaciju?

Procijenite svoju trenutnu internu komunikaciju

Bez obzira na to jeste li ju formalizirali i u vašoj organizaciji sigurno postoji interna komunikacija. Pitanje je koliko je ona učinkovita i ispunjava li svoju svrhu. Da bi ste to doznali potrebno je krenuti s procjenom trenutnog stanja, identificirajući što funkcionira učinkovito, a što bi se moglo poboljšati. Prilikom oblikovanja interne komunikacije važno je što prije prepoznati i postaviti ključne elemente pri čemu će vam pomoći sljedeća pitanja:

 • Koliko je učinkovita vaša trenutna interna komunikacija? Koje su najveće prednosti i slabosti sadašnje interne komunikacije? Tko je trenutno uključen u oblikovanje i izvršavanje interne komunikacije i treba li te resurse poboljšati?
 • Koje ciljeve želite ostvariti internom komunikacijom? Tko je vaša publika - cijela organizacija ili odabrani odjeli unutar organizacije?
 • Koji su vam resursi potrebni za postizanje ciljeva? Je li vaš tim dovoljno velik, stručan i ima li dovoljno vremena da ostvari željene ciljeve interne komunikacije?

Odgovori na ova pitanja dat će vam ključne uvide za poboljšanje trenutne prakse interne komunikacije i pomoći u davanju i primanju toliko potrebnih informacija unutar organizacije.

Identificirajte podatke za praćenje učinka

Učinkovita interna komunikacija je ključna za uspjeh svake organizacije. Ona pomaže zaposlenicima da razumiju organizacijske ciljeve, da se osjećaju uključeno i da surađuju na učinkovit način. Baš kao i u većini drugih aspekata vašeg poslovanja, učinkovitost interne komunikacije može i treba biti mjerljiva. Da biste to postigli, potrebno je odabrati ključne pokazatelje koji će vam pružiti uvid u njenu učinkovitost. Ključni pokazatelji učinkovitosti interne komunikacije mogu uključivati odgovore na sljedeća pitanja:

 • Koliko zaposlenici razumiju organizacijske ciljeve i kako oni utječu na njihov rad?
 • Koliko su zaposlenici zadovoljni količinom i kvalitetom komunikacije koju primaju?
 • Koliko je učinkovita interna komunikacija u poboljšanju produktivnosti zaposlenika?
 • Koliko je  u poboljšanju kvalitete proizvoda i usluga?
 • Kako brzo se informacije šire organizacijom?
 • Koliko su informacije točne, ažurne i relevantne?
 • Koliko je komunikacija učinkovita u sprečavanju krize u organizaciji, rješavanju problema i sukoba ili smanjenju stresa?

Odabir ključnih pokazatelja koji su relevantni za vašu organizaciju ovisit će o vašim specifičnim ciljevima i potrebama, a podatke za ključne pokazatelje učinkovitosti interne komunikacije možete prikupiti na različite načine, uključujući:

 • Ankete zaposlenika jer su učinkovit način za dobivanje povratnih informacija od zaposlenika o njihovom zadovoljstvu komunikacijom
 • Intervjui s zaposlenicima jer se njima dobivaju dublji uvidi u percepcije zaposlenika o komunikaciji
 • Analizu podataka o kanalima komunikacije među zaposlenicima kako biste stekli uvid u to koliko zaposlenici pristupaju informacijama koje im šaljete.

Za mjerenje uspješnosti interne komunikacije mnoge organizacije ove aktivnosti provode tijekom cijele godine. Ovaj dinamičan pristup omogućuje im da brzo reagiraju i prilagode svoje prakse implementacije stvarnim potrebama zaposlenika. U tu svrhu koriste uobičajene komunikacijske alate koji su im na raspolaganju u organizaciji kako bi olakšale prikupljane i procjenu učinka interne komunikacije u različitim situacijama.

Kako koristiti podatke za poboljšanje interne komunikacije?

Podaci koje prikupite pomoću ključnih pokazatelja učinkovitosti interne komunikacije mogu vam pomoći da identificirate područja koja zahtijevaju veću pažnju i, možda, kako ih optimizirati. Na primjer, mogli biste otkriti da vaš tim preferira određeni komunikacijski kanal u odnosu na druge i da je on različit od onog kojem zaposlenici pridaju veći značaj. Temeljem tako prikupljenih podataka možete zaključiti da je potrebno povećati učestalost komunikacije ili odabrati komunikacijske kanale koji su zaposlenicima pristupačniji.

Podaci će vam isto tako omogućiti da analizirate kako članovi vašeg tima za internu komunikaciju koriste dostupne resurse. Tako ćete identificirati područja koja zahtijevaju veću pažnju i, možda, kako ih optimizirati. Na primjer, mogli biste otkriti da vaš tim preferira određeni komunikacijski kanal u odnosu na druge i da je on različit od onog kojem zaposlenici pridaju veći značaj. A vi želite da komunikacija dopre do vaših zaposlenika, zar ne?

Mjerenje učinkovitosti interne komunikacije je važan korak u osiguravanju da vaša organizacija ima učinkovit sustav komunikacije. Odabirom pravih ključnih pokazatelja i prikupljanjem podataka na ispravan način, možete identificirati područja koja zahtijevaju poboljšanje i donijeti odluke koje će poboljšati učinkovitost vaše interne komunikacije.

Pratite svoju publiku

Drugi tip podataka vam treba dati uvid u to kako i koliko vaši zaposlenici razumiju informacije koje im dajete. Vi možete svoje zaposlenike zatrpavati informacijama, ali ako su one loše strukturirane ili pisane jezikom koji im je nerazumljiv te će informacije ostati mrtvo slovo na papiru. I još će vas vaši zaposlenici uvjeravati da informacije za koje ih pitate nisu nikad niti dobili te da je baš šteta da ih o tome niste informirali jer bi, da su ih imali, sigurno napravili nešto korisno.

Pratite svoju publiku kako biste bolje prilagodili internu komunikaciju i osigurali da informacije dosegnu one kojima su najpotrebnije. Razumijevanje različitih potreba, interesa i uloga unutar organizacije ključno je za stvaranje ciljanih poruka koje će biti relevantne za svaki tim ili pojedinca. Ponekad je teško održati informiranost o događanjima u organizaciji pogotovo kada su poruke koje šaljete ograničene na formalne obavijesti i događaje.

Praćenje publike i prilagođavanje internih komunikacija prema stvarnim potrebama zaposlenika predstavlja ključni korak ka uspješnoj praksi. Razumijevanje raznolikosti unutar organizacije omogućuje bolju povezanost, motivaciju i produktivnost timova. Iako održavanje informiranosti može donositi velike izazove, kreativni pristupi mogu značajno olakšati komunikaciju. Uvođenje ovakvih pristupa ojačava se timska dinamika i potiče pozitivna radna atmosfera, što dugoročno doprinosi uspješnosti organizacije.

Prilagodba internih poruka

Važno je shvatiti da za uspješnu praksu interne komunikacije nije nužno svakom zaposleniku dostaviti sve informacije. Ovaj mit često proizlazi iz želje za potpunom informiranošću zaposlenika o svim aspektima organizacije. Praksa pokazuje da prekomjerna količina detalja i poruka može imati kontraproduktivne učinke onda kad je najpotrebnije te rezultirati zanemarivanjem ključnih informacija. Važno je da je interna komunikacija prilagođena specifičnim potrebama i ulogama zaposlenika te u skladu s vizijom i strategijom poslovanja. Svaka informacija nije relevantna za svakog zaposlenika, stoga je važno slati ciljane poruke koje su relevantne za određene timove ili pojedince.

Ključna komponenta uspješne interne komunikacije leži u suradnji s rukovodstvom i stručnjacima unutar organizacije. Razgovor s njima omogućuje bolje razumijevanje informacija koje su korisne ili nužne za njihove timove. Umjesto da se iste informacije rutinski šalju svima, bez obzira na ulogu, lokaciju ili odjel, interna komunikacija treba biti ciljano usmjerena prema pružanju relevantnih informacija pravim osobama u pravom trenutku. Ovakav pristup smanjuje informacijski šum te poboljšava angažman zaposlenika jer ih opskrbljuje onim što im stvarno treba.

Kroz pažljivu suradnju i prilagođavanje sadržaja različitim potrebama unutar organizacije, interna komunikacija postaje alat za poticanje produktivnosti, razumijevanja i zajedničkog usmjerenja prema postizanju ciljeva.

Da bi ova web-stranica mogla pravilno funkcionirati i da bismo unaprijedili vaše korisničko iskustvo, koristimo kolačiće. Više informacija potražite u našoj Politici Kolačića.

 • Nužni kolačići omogućuju osnovne funkcionalnosti. Bez ovih kolačića, web-stranica ne može pravilno funkcionirati, a isključiti ih možete mijenjanjem postavki u svome web-pregledniku.