Načela upravljanja promjenama

Ramiro Ramiro

Promjene su nužne za rast svake organizacije. One se događaju na tržištu, na razini pojedinca i svakog zaposlenika te su ponekad nametnute, a  organizacija i pojedinci im se moraju prilagoditi. S druge strane, ako postavimo određeni cilj te težimo njegovom ostvarenju moramo uvesti promjene kako bi smo taj cilj i dosegli. Upravljanje promjenama može predstavljati veliki izazov za jednog menadžera. No, neke stvari mogu olakšati taj proces. 

Latice cvijeća u vedrim bojama

Promjene su velik izazov jer, budimo iskreni, malo tko ih baš voli! Iako jest poznato da su nužne te da mogu donijeti prosperitet i uspjeh, znamo da one mogu i poljuljati ritam rada te da iziskuju napor za prilagodbu. Cilj je da tijekom uvođenja promjene zaposlenike osnažimo i motiviramo te, istovremeno, unesemo novi val energije u organizaciju.  Cilj takvog pristupa je spriječiti zbunjenost, dezorijentiranost ili nesigurnost zaposlenika. Učinkovito upravljanje promjenama organizacijama omogućava da ostanu konkurentne, povećaju učinkovitost i produktivnost te poboljšaju moral i angažman zaposlenika.

Srećom, postoje načela kojima se možete voditi kako bi upravljanje promjenama bilo što lakše i učinkovitije. Općenito, upravljanje promjenama u organizacijama može uključivati niz aktivnosti i procesa s pripadajućim elementima. Primjerice, provođenje procjene trenutne situacije, razvoj plana za promjenu, utvrđivanje vremenskog okvira, dodjeljivanje odgovornosti, komunikacija s dionicima, pružanje obuke i podrške te procjena učinkovitosti promjena. Uspješno upravljanje promjenama zahtijeva jasno razumijevanje ciljeva i vrijednosti organizacije, kao i učinkovito vodstvo, komunikaciju i suradnju. Raščlanimo ove brojne aspekte upravljanja promjenama na šest specifičnih načela.

  • imati jasnu viziju,
  • planiranje i priprema svakog koraka,
  • komunikacija je pola posla,
  • učinkovito vodstvo određuje uspješnost,
  • uključivanje zaposlenika olakšava upravljanje promjenom,
  • kontinuirana evaluacija tijekom cijelog procesa.

Jasna vizija prije svega

Jasna vizija prvi je korak na svakom početku. Ideja ili potreba često mogu sinuti čovjeku, no ako se na njih ne usredotočimo te ne razjasnimo točno što od njih želimo stvoriti, velika je vjerojatnost da će te misli ishlapiti te će ih zamijeniti neke druge relevantnije i zanimljivije misli.

Imati jasnu viziju promjene kakvu želimo neophodno je prije samog uvođenja promjene. Nije dovoljno imati samo okvirnu ideju - upravo manjak specifičnosti može otežati uvođenje promjene te poljuljati rad i uspjeh organizacije. Organizacije bi trebale imati dobro definiran cilj promjene i jasno prenijeti tu viziju svim dionicima.

Vizija predstavlja sam početak upravljanja promjenom jer svima uključenima daje misao vodilju te usmjerenje prije nego što se konkretne promjene krenu događati. Ako dobro komunicirate viziju, veća je vjerojatnost da će daljnja komunikacija teći glađe te da će zaposlenici i drugi dionici biti motiviraniji za suradnju tijekom implementacije promjene. Također, na ovaj način imat ćete konkretne ciljeve na koje se možete osvrnuti kada je promjena uvedena te tijekom njene prilagodbe. To omogućava praćenje i evaluaciju te ispravljanje mogućih pogrešaka.

Priprema, pozor, start!

Bez pripreme i plana riskirate da vaš start bude loš ili spor te da promjena ne zaživi! Potrebno je izraditi detaljan plan koji će voditi proces upravljanja promjenama. Ovaj plan treba uključivati vremenske okvire, raspodjelu resursa, komunikacijske strategije i planove upravljanja rizikom. Također, planiranje i priprema pomažu u olakšavanju angažmana zaposlenika u procesu provođenja promjene. Uključivanjem zaposlenika u proces planiranja, pružanjem obuke i ostavljanje prostora za dijeljenje povratnih informacija, organizacije mogu povećati vjerojatnost uspješne implementacije.

Pomoću planiranja i pripreme možete minimizirati rizike, predvidjeti buduće probleme te ih tako i izbjeći. Primjerice, dobro planiranje raspodjele resursa sprječava kašnjenje te omogućava učinkovitije implementiranje promjene. Potonje je povezano i adekvatnom organizacijom vremenskog okvira - važno je točno definirati tko, što i kada obavlja svoje zadatke. Drugim riječima, omogućuje učinkovitu alokaciju resursa, prepoznavanje kritičnih prekretnica i praćenje napretka prema željenim ishodima.

Komunikacija je pola posla

Komunikacija je ključna kako bi metode upravljanje promjenama bile uspješne. Učinkovita komunikacija pomaže u izgradnji podrške promjeni, razjašnjavanju očekivanja i rješavanju problema. Kada dionici razumiju što promjena podrazumijeva i kako će se implementirati, veća je vjerojatnost da će podržati samu promjene te maksimalno podupirati cijeli proces. Komunikacija je također važna kako bi se razjasnile sve nejasnoće tijekom procesa, smanjio otpor i umanjio stres s kojim se zaposlenici mogu susreti tijekom provođenja promjena. Kao što je već spomenuto, promjene se često ne primaju širom otvorenih ruku. Stoga, važno je profesionalno i ohrabrujuće komunicirati nužne događaje i korake kako biste ostalima dali osjećaj sigurnosti i povjerenja tijekom ovog izazovnog procesa.

Usredotočite se da vaše poruke budu jasne i transparentne te da svatko zna što je njihov zadatak i očekivani rezultat. Kompleksan jezik i prenatrpanost informacijama zaposlenike može odvratiti od cilja te usporiti proces upravljanja promjenom. Također je važno da komunikacija ima pozitivan ton te da koristimo ovaj alat kako bi slavili napretke i uspjehe koje zaposlenici ostvaruju tijekom ovog procesa. Nemojte oklijevati s pokazivanjem razumijevanja, empatije i podrške. Općenito, jasna komunikacija ključna je za učinkovito upravljanje promjenama. Pomaže u izgradnji podrške, rješavanju problema, upravljanju očekivanjima, pružanju povratnih informacija, osiguravanju dosljednosti i održavanju transparentnosti. Dajući prednost jasnoj komunikaciji, organizacije mogu povećati vjerojatnost uspješnog upravljanja promjenama.

Lider - fronta svake promjene

Važno je naglasiti ulogu dobrog vodstva za kvalitetno upravljanje promjenama. Lideri i menadžeri su u ovom procesu krucijalni te je upravo za njih važno da ova načela uzmu u obzir. Lideri bi trebali biti aktivno uključeni u proces promjene, pružati podršku zaposlenicima i modelirati željena ponašanja. Lider je također onaj koji prima feedback od drugih te prilagođava upravljanje promjenom prema tuđim potrebama. No, pravi lider ne smatra da je on jedini koji ima moć u procesu vođenja već potiče druge da promiču svoje ideje te daje dijelove vodstva u njihove ruke. Drugim riječima, lideri u drugima vide nove lidere te zajedničkim snagama olakšavaju proces upravljanja promjenom.

Upravo su oni ti koji usmjeravaju sve uključene, komuniciraju važne poruke i postavljaju konačni plan za provođenje promjene. Lideri su tu također da prenesu motivaciju i otvorenost prema promjenama i novinama koje će dočekati cijelu organizaciju. Ako se lider postavi nesigurno, sumnja u cijeli proces i nije spreman preuzeti odgovornost za upravljanje promjenama, ne može očekivati da će zaposlenici postupiti drugačije. Lider je onaj koji postavlja standard, radnu atmosferu i organizacijsku klimu kako bi provođenje promjene bilo uspješno!

Uključivanje zaposlenika olakšava upravljanje promjenom!

Promjena će najvjerojatnije biti nedovršena ako ju nametnemo bez traženja tuđih mišljenja, stavova, bez informiranja drugih. Uključivanje zaposlenika je važno kako bismo pokazali da poštujemo njihovu ulogu u organizaciji te da oni nisu samo usputan pijun u jednoj od naših igara. Zaposlenici bi trebali biti uključeni u proces promjene što je više moguće. To može uključivati traženje povratnih informacija, pružanje obuke i poticanje sudjelovanja u procesu promjene.

Upravljanje promjenama nije individualan napor. Istina je da lider potiče cijeli proces, ali u samoj promjeni sudjeluju svi. Zaposlenici se moraju na promjenu pripremiti i prilagoditi, a promjena će uspješnije biti provedena ako im mi rezerviramo vrijeme za to te omogućimo dovoljno resursa. Također, zaposlenici su ponekad najbolji izvor ideja za unapređenje procesa i sistema rada. Ne trebamo zanemariti njihove kompetencije čak i kada uvodimo promjenu s kojom se još možda nisu susreli. Ovo je prilika da se zaposlenici zajedno s menadžerima razvijaju te stječu nove vještine i znanja, a da daljnji posao obavljaju još učinkovitije.

Zajedničko sudjelovanje i upravljanje promjenama također služi kao alat za prakticiranje timskog rada i povezivanje zaposlenika što može olakšati i neke druge aktivnosti. Zaposlenici također imaju drugačiju perspektivu na cijeli proces i mogu ukazati na propuste koje su menadžerima možda promakli. Stoga je važno zaposlenike uključiti u svaki aspekt upravljanja promjenama, od vizije, preko planiranja do implementiranja i realizacije. Svatko treba imati priliku pokazati svoju lidersku stranu!

Rezultati promjene moraju biti održivi

Upravljanje promjenama treba kontinuirano evaluirati kako bi se osiguralo da je proces na pravom putu i da postiže željene rezultate. To može uključivati prikupljanje povratnih informacija, praćenje napretka i prilagođavanje prema potrebi. Evaluacija nam pomaže da uočimo pogreške ili pretpostavimo moguće propuste te na taj način činimo upravljanje promjenama učinkovitijim. Ne mora nužno ono što je postavljeno na početku biti uklesano u kamenu - ako evaluacijom zaključimo da bi promjena strategija rada ili bilo kakva prilagodba bila adekvatna, tako treba i djelovati. Važno je da podržavamo cilj promjene te da se krećemo prema njemu unutar zadanog vremenskog okvira.

Kontinuirana evaluacija je također važna kako bi svi koji su uključeni u promjenu vidjeli na koji način se njihov trud i rad odražava na proces upravljanja promjenama. Analiza koraka i postupaka će zaposlenike još više motivirati te ih ohrabriti za rast na osobnoj razini koji je potreban za upravljanje promjenama. Konačno, svaka promjena je dobra ako se njeni rezultati mogu uočiti u budućem radu te ako su beneficije dugotrajne.

Novo gledište na upravljanje promjenama

Upravljanje promjenama ključan je proces za organizacije koje se žele prilagoditi novim tržišnim uvjetima, ostati konkurentne i poboljšati učinak. Bez promjena možemo očekivati samo stagnaciju i, s vremenom, nazadovanje. Kako bi uspješno upravljale promjenama, organizacije moraju dati prioritet ovim načelima, uključujući jasnu viziju, planiranje i pripremu za promjenu, učinkovito komuniciranje, pružanje snažnog vodstva, uključivanje zaposlenika i kontinuiranu evaluaciju napretka.

No, nije dovoljno slijepo pratiti ova načela. Važan je stav svake organizacije i njenih dionika da su promjene dobrodošle te se prihvaćaju kao prirodni dio organizacijskog rasta i razvoja. Promjena se ne treba bojati ili im se opirati. Organizacije bi na promjene trebale gledati kao na priliku za poboljšanje i inovacije. Taj bi se pogled trebao odražavati u kulturi i vrijednostima organizacije i trebao bi biti osnažen učinkovitom komunikacijom, vodstvom i angažmanom zaposlenika. Takav pogled jest nešto što komuniciramo ljudima unutar organizacije, ali i onima koji koriste vaše usluge!

Tijekom procesa upravljanja promjenama, organizacije moraju dati prioritet potrebama i brigama svojih zaposlenika. To znači uključivanje zaposlenika u proces promjena, redovitu i transparentnu komunikaciju, pružanje obuke i podrške te prepoznavanje i nagrađivanje zaposlenika za njihov doprinos. Davanjem prioriteta zaposlenicima tijekom procesa upravljanja promjenama, organizacije mogu izgraditi povjerenje, povećati angažman i povećati vjerojatnost uspješne promjene. Upravljanje promjenama složen je proces koji zahtijeva pažljivo planiranje, učinkovitu komunikaciju, snažno vodstvo i uključenost zaposlenika. Na vama je da usvojite gledište koje prihvaća promjene i davanjem prioriteta potrebama i brigama zaposlenika, jer to je put k uspješnom upravljanju promjenama i postizanju željenih rezultata.

Da bi ova web-stranica mogla pravilno funkcionirati i da bismo unaprijedili vaše korisničko iskustvo, koristimo kolačiće. Više informacija potražite u našoj Politici Kolačića.

  • Nužni kolačići omogućuju osnovne funkcionalnosti. Bez ovih kolačića, web-stranica ne može pravilno funkcionirati, a isključiti ih možete mijenjanjem postavki u svome web-pregledniku.