Pretvorba na pravi način u dva čina

Igor Pureta Igor Pureta
Promjena na pravi način je moguća ako ju želite

Što je to pretvorba? Kako ju definirati? Kako je menadžment povezan s pretvorbom? Kakav utjecaj ona ima na rad poduzeća? 

Navedena pitanja, a i brojna druga, često se pojavljuju u organizacijskom kontekstu. Zbog pomalo apstraktnog definiranja, ljudima je često strano i nepoznato sve što je povezano s unapređenjem organizacije. Također, brojni ljudi i ne znaju mnogo što je zapravo menadžment te koja je njegova uloga u poslovanju. Niti znaju kakva je povezanost psihologije, u ovom slučaju upravljanja resursima s poslovanjem organizacije. Možda za neke i nije nužno da imaju takva saznanja, ako ne rade u tom sektoru. Ipak, nije na odmet znati koju korisnu informaciju više o poduzeću u kojem radite. Konkretno u ovom tekstu, moći ćete uvidjeti kakav je uobičajeni odnos i kakva su stajališta prema promjenama u poduzećima.

Ranije je spomenut pojam pretvorbe u kontekstu menadžmenta. Kada se govori o pretvorbi, s njom dolaze neke negativne konotacije. Ipak, menadžment poduzeća koje želi preživjeti u promjenjivom svijetu trebao bi znati da pretvorba treba biti stalna. Bez obzira na tu činjenicu, pretvorba je riječ koja u Hrvatskoj ima vrlo negativno značenje. Kako i ne bi kad ju se povezuje s brojnim primjerima koji su imali loš kraj za poduzeća i radnike. U većini tih poduzeća, bila je provođena pretvorba. Pretvorba se gotovo po svom značenju identificira s promjenom vlasništva, iako pretvorbe mogu biti različite. Zapravo bi poduzeće stalno trebalo biti u nekom procesu pretvorbe! Taj proces pretvorbe može biti zdrav za poduzeće, ojačavati ga i ne mora ga nužno ugasiti ili dovesti do bankrota!

Koliko promjene (ne)štete poduzećima?

Promjene koje se događaju poduzećima u današnjem poslovnom okruženju su svakodnevni poticaj i snažan pritisak da se poduzeća transformiraju. Transformiraj se i pretvori poduzeće u nešto novo ili jednostavno nestani. Zvuči kao nešto logično, što je potrebno da se s vremenom dogodi kako bi poduzeće ostalo aktualno i ne bi zastarjelo. Za većinu poduzeća je problem i jedan takav poticaj! Globalizacija, usporavanje ekonomije, ekonomske integracije poput članstva u Europskoj uniji, tehnološki pomaci, zahtjevi za korištenjem obnovljivih izvora energije, izazovi usklađenosti s propisima… To su samo neki od poticaja koji pritišću i melju sva ili gotovo sva poduzeća. Ona jednostavno nisu u mogućnosti odgovoriti na sve te „zahtjeve“, zbog čega stagniraju i gase se. Istovremena pojava više inicijatora promjene jako negativno utječe na sposobnost poduzeća da se prilagodi tim istim promjenama.

Sposobnost prilagodbe i pretvorbe poduzeća dodatno komplicira i to što se životni vijek kako globalnih, tako i lokalnih trendova, skraćuje. Svi smo mi svjedoci toga. Znamo da svaki trend u bilo kojem polju života nije vječno aktualan. Krenite samo od najjednostavnijeg primjera: trendovi u odijevanju. Svaka modna sezona donosi nove trendove, sebi karakteristične. Da ne govorimo o tome kako smo se prije 10 godina odijevali potpuno drugačije, a kamoli prije 20 ili 30. Nešto što je danas „in“, već sutra postaje „out“. Tako je većinom i kada se spomenu poduzeća i menadžment. Zato, poduzeća fleksibilnim rješenjima stalno trebaju tražiti put u transformaciji svog poslovanja i razvoja. Zbog toga smo svjedoci i potpunih pretvorbi poduzeća iz jedne vrste poslovanja u drugu. Uzmite samo primjer IBM-a. Do 80-ih godina prošlog stoljeća bio je sinonim za proizvodnju računala, a danas im iz tog izvora dolazi manje od polovice prihoda.

Vrste pretvorbi

Jedno istraživanje iz ovog područja nam govori da će se većina najvećih svjetskih poduzeća potpuno preobraziti u sljedećih 15 godina. To govori o njihovoj sposobnosti da se prilagode i opstanu na tržištu. No, pretvorba ima više lica pa je važno da ih razlučimo i osvijestimo kojom se pretvorbom naše poduzeće bavi! Prva je operativna pretvorba u kojoj poduzeće nastavlja raditi ono što trenutačno radi samo to pokušava raditi brže, kvalitetnije ili jeftinije. U ovoj kategoriji se nalaze poduzeća koja prihvaćaju neki oblik digitalnog poslovanja, odnosno korištenja novih tehnologija za rješavanje starih problema. To nije pretvorba u novo poduzeće jer se suština poduzeća ne mijenja. Poduzeće će u kratkom razdoblju sniziti troškove ili povećati zadovoljstvo klijenata te tako dobiti nešto vremena za potpunu pretvorbu.

Sljedeća kategorija pretvorbe fokusirana je na model rada i omogućuje poduzeću da nastavi raditi ono što radi, ali na potpuno drugačiji način. Jedan od primjera takve pretvorbe je i Netflix, čije emisije možemo gledati i u Hrvatskoj. Netflix je svoj put započeo distribucijom filmova na DVD-ima. Slao ih je poštom i tražio klijente da im pošiljke nakon gledanja vrate. Možemo ga zamisliti kao video klub u koji nismo morali ići, već bi nam željeni film stizao poštom. Korištenjem digitalne tehnologije, Netflix je distribuciju filmova poštom zamijenio dijeljenjem sadržaja internetom. Dakle poduzeće i dalje distribuira filmove, samo na drugačiji način. Razvoj tehnologija omogućio je raznim poduzećima da nastave raditi ono što najbolje znaju na drugačiji način. Ako su sposobni taj način približiti svojim klijentima, ova vrsta pretvorbe im može omogućiti rast i razvoj.

Pretvorba mijenja suštinu

Najveća pretvorba je ona u kojoj poduzeće mijenja svoju suštinu. To je strateška promjena koja otvara nove mogućnosti uz dozu rizika da je put kojim je poduzeće krenulo pogrešan. Mnogi su primjeri ovakvih pretvorbi među najpoznatijim poduzećima svijeta. Amazon koji je počeo kao online knjižara, velik dio svojih prihoda ostvaruje iznajmljujući servere drugim poduzećima. Google koji je počeo kao tražilica sada proizvodi autonomne automobile. Uspješno izvedena ovakva strateška pretvorba osnažuje poduzeće i daje mu nove mogućnosti za rast i razvoj. Ako je slabo zamišljena ili provedena može biti uzrokom njegove propasti. Poznavanje oblika pretvorbe jako je važno za menadžment poduzeća jer na temelju njega se oblikuje i način na koji poduzeće mjeri vlastiti učinak i uspjeh. Korištenjem pogrešnog načina mjerenja, poduzeće neće dobiti prave podatke o tome što rade njegovi konkurenti i kako ono stoji u odnosu na njih.

U prethodno navedenom primjeru mjera prvog oblika Netflixovog rada bila je uspješnost korištenja resursa skladišta i distribucije. Nakon pretvorbe, Netflix uopće ne koristi skladište i fizičku distribuciju. Puno mu je važnija propusnost i stalnost internetske veze. Google se u dijelu prodaje oglasnog prostora natječe s drugim igračima na tržištu oglašavanja. S druge strane, njegov će automobil bez vozača za konkurenciju imati nekog od svjetskih proizvođača automobila. Korištenje istih mjernih podataka i nakon provedene transformacije znači da se poduzeće nije transformiralo u potpunosti. To je jedna od važnih spoznaja koja može spasiti poduzeće. Strateška pretvorba poduzeća ne nastaje preko noći. Menadžment poduzeća promatra tržište i predviđa ponašanje kupaca te razmišlja o tome na koji način zadovoljiti potrebe koje nastaju iz predviđenog ponašanja. Stvaranje jedne takve strateške vizije prvi je čin u preoblikovanju poduzeća.

Prvi čin: Predvidjeti što kupac želi i kako postići da mi budemo rješenje

Kupcima trebaju rješenja, a ne konkretni proizvodi ili usluge. Transformaciju poslovanja treba uskladiti s potrebama kupaca - zapravo te potrebe treba predvidjeti. Šire istraživanje o ovoj temi otkriva da se potražnja kupaca može prepoznati otkrivanjem faktora koji utječu na promjenu njihovih preferencija. Na temelju toga stvara se vizija novog poduzeća koja uključuje definiranje dubine i opsega promjena te redizajna unutarnjih procesa i struktura. Istraživanje je pokazalo da jedan broj poduzeća strateški pristupa transformaciji kontinuirano usklađujući svoje poslovne modele sa strategijom. Zbog toga transformacija nikad nije završena i postaje jedan kontinuirani proces. To je situacija u kojoj se svakodnevno poduzimaju transformacijski koraci.

Oni koji zapnu na pola puta između postojećeg i novog poslovnog modela, najčešće se ograničavaju na operativnu pretvorbu. Nju odabiru jer time poboljšavaju određene procese ili funkcije u poduzeću kako bi proizvodili jeftinije ili kvalitetnije proizvode. No, kako se „na muci poznaju junaci“, uvijek dođe trenutak kada treba odlučiti je li potrebna velika transformacija. Ili pak postoji mogućnost da će biti dovoljna ona ograničenog dometa? To ovisi o trenutačnom stanju organizacije i njenim sposobnostima prilagodbe, a još više o sposobnostima menadžmenta da tu prilagodbu provede. Ako poduzeća ne provode kontinuiranu pretvorbu i dovedu se u situaciju kad moraju napraviti taj veliki korak, to postaje pitanje života i smrti. Na taj se korak, prema drugom istraživanju, spremno odlučiti samo 18% poduzeća!

Drugi čin: Provedba je najteži dio transformacije

Većina poduzeća je sposobna ispravno postaviti viziju, ali njena provedba je težak dio. Prema jednoj studiji koju je u SAD-u proveo KPMG, više od polovice poduzeća ne uspijeva postići željeni poslovni rezultat nakon pretvorbe. Za to postoje dva vrlo važna razloga. Prvi razlog je taj da u trenutačnoj složenoj i brzo promjenjivoj poslovnoj klimi poduzeća često podcjenjuju važnost usavršavanja operativnog modela. Dakle, prije prelaska na novi model poslovanja potrebno je do savršenstva izbrusiti postojeći. Tako će poduzeće steći konkurentsku prednost, koja će mu omogućiti povećanu zaradu te bolji pristup klijentima. Također, omogućit će mu i vrijeme za provedbu transformacije među ljudima, procesima, tehnologijom, upravljanjem podacima i rizicima kojima je poduzeće izloženo. Time se razrješavaju i prethodna neznanja, koja mogu pomoći pri preciznijem određivanju u kojem se smjeru želi ići te kako realizirati pretvorbu.

Druga prepreka provedbi je menadžment poduzeća koje živi u prošlosti i ne vidi promjene koje se događaju u okolini. Uz to, ako je poduzeće uspješno, odnosno ima stalni priliv novca i odlične rezultate, može upasti u zamku. Menadžment može zaključiti da je to jedini i ispravni put kojim poduzeće treba nastaviti poslovati. Napustiti postojeći poslovni model, posebno ako je uspješan, vrlo je teška odluka. Nju donose samo oni koji znaju da svaki model poslovanja, ma kako uspješan bio, ima ograničen domet i vijek trajanja. Svaki poduzetnik ili menadžer bi trebao biti svjestan te činjenice i svakodnevno tražiti mogućnosti kojima će poduzeće dovesti do kontinuirane pretvorbe. Kako stoje stvari u vašem poduzeću? Radite li na kontinuiranoj pretvorbi ili ste stali u vremenu i prostoru te čekate da dođe pitanje života ili smrti?

Mislite najbolje za svoje poduzeće

Bez obzira koji ste si odgovor dali na gore postavljena pitanja za razmišljanje, važno je znati neke ključne stvari. Neovisno o tome je li vaše poduzeće u procesu kontinuirane pretvorbe ili pretvorba uopće nije praksa u vašem poduzeću. Rad poduzeća važno je objektivno pratiti i reagirati čim se uoče nekakvi padovi ili nepravilnosti. Sve ono što odstupa od realnih očekivanja je znak da se na to treba obratiti pažnja. Ostavljanjem sitnijih poteškoća po strani i ignoriranjem istih, samo zato što poduzeće i dalje zadovoljavajuće posluje, nije rješenje. Menadžment je grana koja bi trebala znati upravo to i primjenjivati ta znanja i strategije u praksi u pojedinom poduzeću. Brojna poduzeća i jesu ugašena upravo zbog nemara od strane onih koji su bili odgovorni za provođenje pretvorbi.

Kako za pretvorbu, a tako i van nje, važno je obraćati pažnju na potrebe potrošača. Već smo se i ranije u tekstu toga dotaknuli, no ponavljanja nikad dosta! Što za poduzeće znači dobar proizvod, vrhunske kvalitete i primjerene cijene, ako taj proizvod nema tko kupiti? Ako proizvod nije tražen na tržištu i nema svoga kupca? Zato, osim provođenja pretvorbi u procesu obnavljanja vlastitog poduzeća, uvijek imajte na umu ono što je s druge strane kovanice – klijent!

Da bi ova web-stranica mogla pravilno funkcionirati i da bismo unaprijedili vaše korisničko iskustvo, koristimo kolačiće. Više informacija potražite u našoj Politici Kolačića.

  • Nužni kolačići omogućuju osnovne funkcionalnosti. Bez ovih kolačića, web-stranica ne može pravilno funkcionirati, a isključiti ih možete mijenjanjem postavki u svome web-pregledniku.