Tri ključna znanja o motivaciji koja menadžeri trebaju "imati u malom prstu"

Tanja Pureta Tanja Pureta
kljucna-znanja-o-motivaciji-koja-voditelji-trebaju-imati-u-malom-prstu

Motivacija je proces koji nas pokreće u ostvarenju naših ciljeva. Ona je nužna za održavanje optimalne razine volje i truda uloženog u kretanje prema cilju. Riječ „motivacija“ ima isti latinski korijen kao i riječ „emocija“, a to je emovere, što znači kretanje.

Motivirani ljudi su oni koji su emocionalno potaknuti kretati se prema nekom cilju. Motivirani ljudi su energični, entuzijastični i posvećeni ostvarenju ciljeva. Motivacija radi razliku između uspješnih i neuspješnih, iznadprosječnih i prosječnih. U kontekstu organizacije, čini razliku između uspješnih i neuspješnih zaposlenika, onih koji se ističu i onih skoro pa nevidljivih. Glavna je odrednica toga što, kako i zašto zaposlenici rade. Motivacija na taj način može poslužiti kao prediktor uspješnog poduzeća. Odnosno, u slučaju manjka motiviranih zaposlenika, i kao prediktor neuspješnih poduzeća. Što je to što razlikuje uspješna od manje uspješnih poduzeća i koju ulogu u tome ima coaching?

Kako prepoznati uspješno poduzeće?

Uspješna poduzeća, da se slikovito izrazim, mirišu na uspjeh. Već pri samom ulasku u njihove prostore dobivamo osjećaj da tu vlada posebno inspirativna atmosfera. Ljudi su nasmijani i energični. Može se primijetiti grupe koje o nečemu konstruktivno raspravljaju ili nešto zajednički rade. Osim grupa, vidimo i pojedince koji su toliko posvećeni svome poslu da imate osjećaj kao da uopće ne primjećuju što se događa oko njih. Svi rade, a opet vlada ozračje kao da nikome ništa nije teško i da svi svoje zadaće obavljaju s lakoćom i veseljem. Prevladava optimistično okruženje i timski duh.

Uspješna poduzeća susreću se s jednakim tržišnim izazovima kao i sva druga, ali za te izazove brzo i pronalaze adekvatne odgovore. Njihovi zaposlenici ne bježe od odgovornosti i ne prebacuju krivnju na druge ljude ili okolnosti, nego spremno rješavaju probleme. Takav način rada i razmišljanja trenira se kroz menadžment coaching, koji se temelji na poticanju ispunjavanja punog potencijala svakog pojedinog zaposlenika. Stalnim prilagodbama postojećih navika lakše se upravlja promjenama kroz koje pojedinac i organizacija moraju proći. Kroz coaching, menadžer-coach stvara atmosferu u kojoj se podrazumijeva preuzimanje vlastitite odgovornosti te spremnost na suočavanje s raznim izazovima i problemima. Iako se ponekad čini da je tržište i posao maskenbal jer nikad ne znaš što ili tko se krije iza koje maske menadžer se hrabro nosi s izazovima poslovanja.

Važnost ciljeva za motivaciju zaposlenika

U uspješnom poduzeću svi zaposlenici usmjereni su prema istom cilju i svatko na tom putu daje sve što zna i može. Stoga razliku čini upravo ta, na prvi pogled očita, razina energije i pozitivnog pristupa radu, odnosno razina motivacije. Ako je ta razina veća, zaposlenik će se više angažirati pri ostvarenju ciljeva za određeni vremenski period ili određeni projekt. Ako te razine padnu, zaposlenici neće osjećat nikakvu potrebu dati sve od sebe niti iskoristiti svoj pun potencijal za dobrobit poduzeća.

Kao što smo već spomenuli, motivirani ljudi emocionalno su potaknuti kretati se prema svom cilju. Upravo to uplitanje emocija ključno je za internalizaciju ciljeva poduzeća kod svakog zaposlenika. Kada ciljeve svog poduzeća shvaćamo kao vlastite i možemo ih za sigurnošću zastupati, lakše ćemo se motivirati raditi prema njihovom ostvarenju. I to ne samo u početku, već tijekom duljeg vremena. Prirodno nam se ulagati svoje resurse u ono što smatramo osobno važnim. U ovom slučaju, svoje kompetencije, vrijeme i energiju u ostvarenje profesionalne dobrobiti.

Jasna vizija i motivacija

U poduzećima koja su tek nastala, motivacija zaposlenika jako ovisi o jasnoj viziji osobe koja ih vodi. Osoba koja ih vodi ste vi, menadžer-coach. Menadžer-coach točno zna koje ciljeve želi postići te hoće li za njihovo postizanje koristiti individualni ili timski coaching. Ne samo da zna što želi postići, već je izrazito osobno motiviran da ih postigne. Coaching metoda predstavlja upravo savršeni alat da svoju motivaciju poput „vatre“ možete proširiti na svoje zaposlenike.

Neki ljudi imaju stalnu unutarnju „vatru“ koja ih pokreće, dok je većini za održavanje te unutarnje „vatre“ potrebna pomoć izvana. I tu glavnu ulogu preuzima upravo menadžer-coach. Svoj coaching kao menadžer-coach najčešće ćete koristiti upravo za uspostavljanje i održavanje motivacije, te unutarnje „vatre“, kod svojih zaposlenika. Uspostavljanje primarne motivacije najlakše je kroz upoznavanje zaposlenika s jasnom vizijom poduzeća. Osim pukog upoznavanja s vizijom, važno je osigurati radnu klimu čiji centar i pokretač će biti upravo ta vizija. Kao što smo spomenuli ranije, osobno shvaćanje važnosti ciljeva i vizije poduzeća, najbolji je prediktor njihovih ostvarenja.

Jasnoća, inspiracija i motivacija

Zaposlenici poduzeća koje se temelji na poticanju motivacije i njegovanju vizije,  najčešće se opisuju kao „skladna obitelj“. Smatraju svoje radno okruženje zajednicom u kojoj se svi nadopunjuju i međusobno si pomažu, jer im je cilj jasan i vrlo atraktivan. Također, ističu kako su inspirirani ciljevima i vizijom poduzeća, posebice od strane menadžera-coacha. Coaching se temelji na međusobnom inspiriranju na bolji rad i bolje rezultate. Do boljih rezultata lako možete doći kada se vaši zaposlenici osjećaju iskreno inspiriranima iskoristiti svoje potencijale. Vaša je dužnost pobuditi tu želju u njima.

Osim same inspiracije, važno je i da ciljevi budu jasni, mjerljivi i ostvarivi, jer u suportnom riskiramo pad motivacije. Do pada motivacije dolazi kada se puno priča, ali se ništa ne ostvaruje. Na taj način, sama vizija počinje se činiti nemogućom i nečim u čije se ostvarivanje ne vrijedi ulagati trud ni rad. Vaš zadatak kao menadžera-coacha je vizije učiniti ne samo inspirativnima, nego i mogućima. To ćete učiniti kroz oblikovanje prikladnih ciljeva te vlastitim primjerom rada u skladu s tim vizijama. I naravno, iskrenom vjerom u sposobnosti svojih zaposlenika, budući da vlastite nesigurnosti mogu biti česta prepreka pri održavanju motivacije. Tako se vizija može učiniti nemogućom.

Svatko svojim radom želi doprinijeti nečemu što je veće od njega samog i što ima nekog većeg smisla. Drugim riječima, nečemu što stvara neku veću, opću dobrobit. Pritom gotovo svaki posao ima smisao i ostvaruje dobrobit za nekoga. Nažalost, toga ponekad nisu svjesni ni zaposlenici koji ga obavljaju niti menadžment.

Jasna svrha posla svake osobe

Primjerice, zamislite osobu koja prodaje police osiguranja. Ako joj kažete da treba mjesečno prodati 10 polica, vjerojatno će taj posao doživjeti kao težak i suhoparan. Međutim, što ako joj kažete da treba pomoći deset osoba da se odluče za sigurnost sebe i svoje obitelji? Osjećat će se puno motiviranije za svoj posao, jer će znati da radi nešto važno, smisleno i korisno!

U malim poduzećima jednostavnije je motivirati zaposlenike. To je najviše tako jer jedan menadžer-coach može lakše prenijeti „vatru“ inspiracije i motivacije na manji broj ljudi. Coaching mu omogućava ostvarivanje dubinskog pristupa sa svojim zaposlenicima budući da je u fokusu svaki pojedinac i njegovi osobni potencijali. U velikim poduzećima, u kojima radi puno ljudi, to je izazovnije. Međutim, ne i nemoguće!

U velikim poduzećima, svatko je zadužen za svoj uski segment posla pa ta „vatra“ s vrha teško može doprijeti do svih. Zato se na nižim razinama i u svakodnevnoj operativi lako izgubi osjećaj smisla i svrheTo nužno nepovoljno utječe i na energiju i toplinu, odnosno na motivaciju. Tada ulogu „vatre“ treba preuzeti cijeli menadžment! Nekad je i menadžmentu potreban coaching kako bi se dosegla određena razina motivacije i došlo do novih, uspješnih ideja. Tako se može ostvariti i dodatna poveznica između menadžmenta i svakog zaposlenika poduzeća! Menadžment zatim primjenjuje coaching na ostale zaposlenike, da kao prvi korak predstave jasnu svrhu i ciljeve koje osjećaju kao svoje vlastite. Zatim te internalizirane ciljeve šire do svih razina te prožimaju rad svog poduzeća sa osjećajem svrhe.

Aktivan i pozitivan stav menadžera-coacha

Budući da menadžer-coach utječe na zaposlenike primarno svojim djelima, a ne naredbama, osobna motivacija i osjećaj svrhe nužni su za buđenje motivacije i svrhe kod drugih. Na njima treba temeljiti vlastiti rad te ih konstantno i dosljedno prenositi ljudima kojima menadžer rukovodi. Menadžer-coach treba imati na umu da svakim svojim nastupom, službenim i neslužbenim, verbalnim i neverbalnim – šalje poruku svojim zaposlenicima. Stoga je nužno da je ta poruka u skladu s vizijom poduzeća. Samim time, znači da je u skladu s vrijednostima kako poduzeća, tako i vlastitim vrijednostima, odnosno onim vrijednostima koje želimo izazvati kod svih svojih zaposlenika.

Menadžeri su „vatra“ koja treba grijati zaposlenike. Treba stalno raditi na tome da svaki zaposlenik osjeća važnost vlastite uloge, ma kako mala bila, u ostvarenju svrhe i vizije poduzeća. Svoje zaposlenike važno je pohvaliti za postignute uspjehe i njihov doprinos. Osim same pohvale, pobrinuti se da tu važnost naznačimo u kontekstu ostvarenja ciljeva cijelog poduzeća. Također, treba im stalno govoriti o općenitim uspjesima poduzeća na tržištu, kako bi pobudili kolektivni osjećaj uspješnosti.

Naravno, važno je i neizbježno otvoreno razgovarati i o problemima. U tim razgovorima, potrebno je svoje zaposlenike aktivno uključivati u njihovo rješavanje, onoliko koliko je to moguće i prihvatljivo. Na taj način im se pokazuje da poduzeće ima povjerenje u njihove sposobnosti. To je pravi coaching na djelu!

Uloženi trud se uvijek isplati

Ili, kako kaže znameniti pisac „Malog princa“ Antoine de Saint-Exupery:  „Ako želite graditi brod, ne pozivajte ljude da skupljaju drva, nemojte im naređivati i raspoređivati ih na posao. Umjesto toga, naučite ih da čeznu za dalekim, beskrajnim morem.“

Dakle, za motivaciju su najvažnije tri stvari:

  • da voditelji svih razina jasno znaju što poduzeće želi postići,
  • da se osjećaju osobno uključeni u ostvarenje tih ciljeva
  • te da u to stalno aktivno uključuju svoje zaposlenike.

Drugim riječima, ako menadžment nema jasnu viziju, viziju dalekog, beskrajnog mora i ako ne čezne za njim, teško da će za njim čeznuti njihovi podređeni. Nije lako, ali se trud uvijek isplati. Štoviše, to je jedini trud koji se isplati kada je u pitanju buđenje stvarne motivacije zaposlenika, jer dovodi do dugoročnih i samoodrživih pozitivnih ishoda.

Važno je motiviranje zaposlenika i poticanje osjećaja svrhovitosti temeljiti na povjerenju. Coaching ne može funkcionirati bez povjerenja između menadžera-coacha i njegovih zaposlenika. Stoga je važno da su sve pohvale iskrene i prigodne, da se ništa ne preuveličava ili umanjuje. Kao što je važno komentirati probleme i izazove. Na taj način svoje zaposlenike direktno uključujete u ostvarenje vizije svog poduzeća jer imaju priliku riješiti probleme koje prijete upravo tome, obitelji iz poduzeća. Također, tako izravno rade na osobnom usavršavanju i ostvarivanju svojih potencijala. Tako pobuđujete unutarnju „vatru“!

Da bi ova web-stranica mogla pravilno funkcionirati i da bismo unaprijedili vaše korisničko iskustvo, koristimo kolačiće. Više informacija potražite u našoj Politici Kolačića.

  • Nužni kolačići omogućuju osnovne funkcionalnosti. Bez ovih kolačića, web-stranica ne može pravilno funkcionirati, a isključiti ih možete mijenjanjem postavki u svome web-pregledniku.