Digitalna transformacija kao sredstvo zadržavanja postojećeg stanja

Igor Pureta Igor Pureta
Digitalna transformacija je važna

Digitalizacija transformacija poduzeća je mantra od koje se očekuje da riješi probleme poduzeća i spasi zajednicu u kojoj živimo. 

Digitalizacija poslovanja i s njom povezana transformacija poduzeća je tema koja se značajno proširila poslovnim svijetom zadnjih nekoliko godina. O njoj često čitamo u dnevnim novinama, a još češće u specijaliziranim časopisima ili na internet stranicama. Posebno se to odnosi na one koje pokrivaju teme što poduzeće treba raditi da bi zadržalo ili ostvarilo konkurentsku prednost. Digitalna transformacija poslovanja može značiti svašta: od prebacivanja dijela podataka i sustava u oblak do redizajniranja poslovnih procesa, stvaranja poslova koji do sada nisu postojali ili kombinaciju svega navedenog. Svako bi poduzeće, temeljem razmišljanja i strategije svog rukovodstva, trebalo osmisliti svoju transformaciju prije nego krene u uvođenje digitalne transformacije.

Općenito govoreći, digitalna transformacija je integracija digitalne tehnologije u sva područja poslovanja. Ona rezultira promjenama u načinu poslovanja poduzeća, odnosno načinu na koji ono ostvaruje vrijednost klijentima. Problem nastaje ako se digitalna tehnologija integrira u poslovanje poduzeća, a da se pri tome nije razmislilo kako se poduzeće strateški treba promijeniti da bi opstalo na tržištu. Naime, sama primjena digitalne tehnologije ne jamči bolje poslovanje poduzeća. Dapače, zbog visokih troškova implementacije može ubrzati kretanje poduzeća u suprotnom smjeru. Usprkos tome, najčešći slučaj primjene digitalizacije poslovanja upravo je zadržavanje starog načina poslovanja koje se samo prebacuje na digitalnu platformu. Time se cementira postojeće stanje, premda se menadžment može hvaliti da u poduzeće uvodi digitalnu tehnologiju!

Digitalna transformacija nije digitalizacija

Digitalna transformacija i digitalizacija sve su češći pojmovi u poslovnome svijetu za koje su mnogi čuli. Unatoč tomu, razumijevanje i razlikovanje ovih dvaju pojmova često je otežano, a digitalizacija i digitalna transformacija se smatraju istoznačnicama. Digitalizacija obuhvaća proces pretvaranja analognih procesa u digitalne. S druge strane, digitalna transformacija se odnosi na temeljite promjene u organizaciji i načinu tradicionalnog poslovanja korištenjem digitalnih tehnologija i primjenom novih poslovnih modela. Odnosno, digitalna transformacija obuhvaća mnogo više od samih tehnologija te se odnosi na duboke promjene u načinu razmišljanja i poimanja poslovanja organizacije. Glavni cilj digitalne transformacije je poboljšanje performansi i brža prilagodba u poslovnom okruženju koje se neprestano i ubrzano mijenja. Digitalna transformacija omogućuje otvaranje novih tržišta, kreiranje novih izvora prihoda i prilagođavanje korisnicima/kupcima.

Budući da je digitalna transformacija uistinu velika promjena za organizaciju važno je takvu promjenu uvesti s oprezom. Iako digitalna transformacija proširuje prednost na tržištu važno je za kupce zadržati i alternativu. Zamislite si da vam klijenti i kupci mogu pristupiti isključivo digitalno preko suvremenih tehnologija. Time automatski isključujete veliki broj kupaca koji nisu u mogućnosti koristiti suvremene tehnologije. Dakle, gubite dio kupaca. Na primjer, zamislite da idete kupiti usisavač no poduzeće od kojeg ga namjeravate kupiti nudi isključivo usisavač koji se pokreće pametnim telefonom. Vi možda ne želite koristiti mobitel dok usisavate ili ga kupujete za punicu koja ima 79 godina i jednostavno se ne zna služiti pametnim telefonom. Takve organizacije automatski gube kupce jer nisu ponudile alternativu. Stoga, nemojte dopustiti da digitalna transformacija bude jedina koju ćete uvrstiti u svoje poslovanje.

Transformacija prije digitalizacije

Poduzeća bi najprije trebala osmisliti gdje žele biti u budućem razdoblju. Zatim kako tamo namjeravaju doći, a tek onda kako im tehnologija u tome može pomoći. Zbog toga ne možemo reći da će digitalna transformacija pomoći uvođenju bilo kojeg koncepta poslovanja. Njeno uvođenje ovisi isključivo o sposobnosti rukovodstva da sagleda postojeće stanje te osmisli viziju razvoja poduzeća. Zato menadžment svih poduzeća neprestano treba razvijati svoje menadžerske vještine i sposobnosti. Isto tako, vlasnici poduzeća trebaju tragati za onim menadžerima koji stvarno razumiju svoju stratešku ulogu i ne plaše se odgovornost da ju u punom smislu i preuzmu.

Često digitalna transformacija podrazumijeva rastakanje hijerarhijske strukture koju poduzeća koriste još od industrijske revolucije iako nije baš sasvim jasno zašto. Neki autori to opravdavaju činjenicom da hijerarhija usporava donošenje odluka kao da je nužno baš sve odluke donijeti odmah. Neki pak naglašavaju da digitalna komunikacija sama po sebi ukida hijerarhiju. Ona omogućava svakom od nas komunikaciju s bilo kim te, posljedično, formiranje stalno promjenjivih timova. Hijerarhijska struktura ipak ima i svoje prednosti. Njome se ključna područja poslovanja sistematiziraju radi optimizacije rasta, i to hijerarhijski, sukladno moći koju pojedinci imaju unutar poduzeća. Na najvišoj razini poduzeće ima Upravu ili generalnog direktora. Ako se radi o većem poduzeću, tu je viši menadžment, za kojim slijede menadžeri odjela, nakon kojih slijede radnici organizirani prema području odgovornosti, iskustvu i autoritetu.

Transformacija hijerarhijske strukture

Ovisno o veličini organizacije, može postojati još razina. To prilično dobro možemo vidjeti na primjeru organizacije s kojom se svi svakodnevno susrećemo. Državna i javna uprava ima mnogo hijerarhijskih razina upravo zbog broja zaposlenika. Osim nje, i vojne organizacije također nisu odustale od hijerarhijske strukture, a slično je i u zdravstvu. Bez obzira na to što se organizacijske teorije i prakse mijenjaju, hijerarhijska struktura, usprkos svim nedostacima, gotovo uvijek čini osnovu većine poduzeća. Ipak, u novije vrijeme to se događa u puno labavijem okviru nego što je nekad bio slučaj. Jedna od najvažnijih prednosti hijerarhijske strukture je da zaposlenici imaju jasnu spoznaju o svojoj ulozi i odgovornostima unutar organizacije. Tako organizirana poduzeća imaju mnoga pravila koja omogućuju menadžerima korištenje unaprijed određenih smjernica. Time je kontrola poslovanja lakša, a kada se pojavi problem postoji jasno pravilo o tome tko smije donijeti odluku.

U takvim poduzećima su radni zadaci relativno dobro definirani, što omogućuje lakši pronalazak i zapošljavanje radnika s točno određenim vještinama. Hijerarhijska struktura lakše maksimizira vještine i talente menadžera srednje razine zbog stručnog poznavanja područja za koje su odgovorni. To može stvoriti bolji osjećaj za timski rad i suradnju, uz pretpostavku da menadžer poznaje i koristi neke vještine u svom radu. Praktična primjena hijerarhijske organizacije omogućuje pojedincima da napreduju unutar hijerarhijske strukture.

Transformacija ovisi o menadžmentu

Anderson i Brown u svojoj meta analizi iz 2010. zaključuju da korist hijerarhijske strukture ovisi o pet faktora: vrsti zadataka na kojima grupa radi; jesu li odabrani pravi pojedinci za menadžere; kako moć mijenja ponašanje menadžera; olakšava li hijerarhija ili koči koordinaciju unutar grupe; i na koji način hijerarhija utječe na motivaciju članova grupe. Autori naglašavaju da ovih pet faktora nisu ograničeni na hijerarhijsku strukturu, već i na bilo koju strukturu bilo koje organizacije.

Pa ako se ti faktori odnose na bilo koju strukturu organizacije o kome ovisi njihovo provođenje? Odgovor je vrlo jednostavan - ovisi o menadžerima. No nisu svi menadžeri spremni na preuzimanje menadžerskih odgovornosti i obaveza jer im nedostaju menadžerske kompetencije. One im olakšavaju interakciju s drugim ljudima te nisu nužno potrebne samo menadžerima u poduzeću, već i svakom pojedincu. Rad u poduzeću zahtijeva od radnika da rade kao dio tima. Zato je sposobnost pozitivnih interakcija s drugima jednako vrijedna, a ponekad i vrjednija od stručnosti u nekom području. Poduzeća stoga za sva radna mjesta traže one radnike koji su skloni timskom radu, suradnji, komunikaciji, rješavanju problema te radu u izmjenjivim, interdisciplinarnim timovima koji su vrlo često geografski raspršeni ili kulturno raznoliki.

Menadžment i njegova uloga u digitalnoj transformaciji

Menadžerske vještine smatramo posebnim preduvjetom da se, bez obzira uvodi li poduzeće digitalnu transformaciju ili nastavlja s analognim načinom rada, poslovni zadaci obave na učinkovit, kvalitetan i jednostavan način. Do tada će učinkovito uvođenje bilo koje organizacijske promjene biti rezervirano samo za one sposobne i hrabre pojedince koji se usude osmisliti viziju poduzeća i preuzeti odgovornost za njeno ostvarenje, neovisno o tome koji će poslovni model odabrati za razvojnu platformu. Dobar menadžment preduvjet je za pozitivnu promjenu u organizaciji. Uvođenje bilo kakve promjene u organizaciji zahtijeva iscrpnu komunikaciju sa zaposlenicima što je upravo zadatak menadžmenta. Digitalna transformacija organizacije isto tako zahtijeva i edukaciju zaposlenika o tome što to znači, kako se mogu mijenjati radni zadaci postojećih zaposlenika.

Menadžment mora pripaziti na to da digitalna transformacija ne bude dodatni radni zadatak postojećih zaposlenika. Uvođenje takve promjene bez komuniciranja sa zaposlenicima i dodavanjem mnoštva radnih zadataka može kod zaposlenika izazvati otpor prema promjeni. Zbog toga, digitalna transformacija zahtijeva i zapošljavanje digitalnih stručnjaka. Menadžment u tom slučaju ima zadatak pripremiti organizaciju, ali i trenutne zaposlenike na veliku promjenu. Da bi se digitalna transformacija učinkovito provela potreban je inovativan menadžment. Većina problema u implementaciji digitalne transformacije ima svoje korijenje upravo u neučinkovitom menadžmentu.   

Dobri primjeri digitalne transformacije

Kako bi se digitalna transformacija učinkovito implementirala u organizaciju potrebno je razmišljati i planirati unaprijed. Jedino tako će digitalna transformacija uroditi većom konkurentskom prednosti. Kako biste to mogli učiniti potrebno je misliti na sljedeće:

  • Planirajte digitalnu poslovnu strategiju - Od iznimne je važnosti iznijeti učinkovitu strategiju digitalne transformacije koja definira krajnje ciljeve vašeg poslovanja.
  • Pravilan angažman kupaca – Vaše poslovanje treba surađivati s kupcima, treba razumjeti njihove potrebe i uskladiti uslugu s njihovim zahtjevima.
  • Definirajte proces - Proces igra vrlo važnu ulogu u stvaranju uspješnih primjera digitalne transformacije.
  • Implementirajte prave alate i tehnologiju - Bitno je usvojiti prave alate i tehnologiju temeljenu na vašim poslovnim potrebama kako biste pružili izvrsno korisničko iskustvo.
  • Donosite odluke temeljene na podacima – korištenje podataka i analitike pruža korisne uvide koji pomažu u donošenju odluka temeljenih na dokazima.

Postoje mnogi uspješni primjeri iz Hrvatske i svijeta kod kojih je digitalna transformacija doprinijela rastu poduzeća kako na lokalnom tako i na globalnom tržištu. Za mnoge primjere vjerojatno nećemo niti čuti jer je transformacija nešto što se dešava unutar poduzeća i nije atraktivna novinarima kao rast ili pad cijena dionica.

Kod digitalne transformacije najvažnije je za zapamtiti da treba pratiti zahtjeve tržišta, ali i pažljivo implementirati transformaciju među postojećim zaposlenicima. Upravo zbog toga je menadžment ključan kako bi digitalna transformacija bila učinkovita za organizaciju. Neučinkovito je zadržati stari način poslovanja koji se prebacuje na digitalnu platformu. Jeste li vi menadžer koji može napraviti promjene u organizaciji i iskoristiti najbolje od digitalne transformacije?

Da bi ova web-stranica mogla pravilno funkcionirati i da bismo unaprijedili vaše korisničko iskustvo, koristimo kolačiće. Više informacija potražite u našoj Politici Kolačića.

  • Nužni kolačići omogućuju osnovne funkcionalnosti. Bez ovih kolačića, web-stranica ne može pravilno funkcionirati, a isključiti ih možete mijenjanjem postavki u svome web-pregledniku.