Blog post menadžment

Digitalna transformacija kao sredstvo zadržavanja postojećeg stanja

Igor Pureta Igor Pureta
Digitalna transformacija je važna

Digitalizacija transformacija poduzeća je mantra od koje se očekuje da riješi probleme poduzeća i spasi zajednicu u kojoj živimo. 

Još je jedna fraza od koje se očekuje da riješi probleme poduzeća i utječe na zajednicu ukojoj živimo. Digitalizacija poslovanja i s njom povezana transformacija poduzeća je tema koja se značajno proširila poslovnim svijetom zadnjih nekoliko godina. O njoj često čitamo u dnevnim novinama, a još češće u specijaliziranim časopisima ili na internet stranicama. Posebno se to odnosi na one koje pokrivaju teme što poduzeće treba raditi da bizadržalo ili ostvarilo konkurentsku prednost. Digitalna transformacija poslovanja može značiti svašta: odprebacivanja dijela podataka i sustava u oblak do redizajniranja poslovnih procesa, stvaranja poslova koji do sada nisu postojali ili kombinaciju svega navedenog. Svako bi poduzeće, temeljem razmišljanja i strategije svog rukovodstva, trebalo osmisliti svoju transformaciju prije nego krene u uvođenje digitalne transformacije.

Općenitogovoreći, digitalna transformacija jeintegracija digitalne tehnologije u sva područja poslovanja. Ona rezultira promjenama u načinu poslovanja poduzeća, odnosno načinu na koji ono ostvaruje vrijednost klijentima. Problem nastaje ako se digitalna tehnologija integrira u poslovanje poduzeća, a da se pri tome nije razmislilo kako se poduzeće strateški treba promijeniti da bi opstalo na tržištu. Naime, sama primjena digitalne tehnologije ne jamči bolje poslovanje poduzeća. Dapače, zbog visokih troškova implementacije može ubrzatikretanje poduzeća u suprotnom smjeru. Usprkos tome, najčešći slučaj primjene digitalizacije poslovanja upravo je zadržavanje starog načina poslovanja kojese samo prebacuje na digitalnu platformu. Time se cementira postojeće stanje, premda se menadžment može hvaliti da u poduzeće uvodi digitalnu tehnologiju!

Transformacija prije digitalizacije

Poduzeća bi najprije trebala osmisliti gdje žele biti u budućem razdoblju. Zatim kako tamo namjeravaju doći, a tek onda kako im tehnologija u tome može pomoći. Zbog toga ne možemo reći da će digitalna transformacija pomoći uvođenju bilo kojeg koncepta poslovanja. Njeno uvođenje ovisi isključivo o sposobnosti rukovodstva da sagleda postojeće stanje te osmisli viziju razvoja poduzeća. Zato menadžment svih poduzeća neprestano treba razvijati svoje menadžerske vještine i sposobnosti. Isto tako vlasnici poduzeća tragati za onim menadžerima koji stvarno razumiju svoju stratešku ulogu i ne plaše se odgovornost da ju u punom smislu i preuzmu.

Često digitalna transformacija podrazumijeva rastakanje hijerarhijske strukture koju poduzeća koriste još od industrijske revolucije iako nije baš sasvim jasno zašto. Neki autori to opravdavaju činjenicom da hijerarhija usporava donošenje odluka kao da je nužno baš sve odluke donijeti odmah. Neki pak naglašavaju da digitalna komunikacija sama po sebi ukida hijerarhiju. Ona omogućava svakom od nas komunikaciju s bilo kim te, posljedično, formiranje stalno promjenjivih timova. Hijerarhijska struktura ipak ima i svoje prednosti. Njome se ključna područja poslovanja sistematiziraju radi optimizacije rasta, i to hijerarhijski, sukladno moći koju pojedinci imaju unutar poduzeća. Na najvišoj razini poduzeće ima Upravu ili generalnog direktora. Ako se radi o većem poduzeću, tu je viši menadžment, za kojim slijede menadžeri odjela, nakon kojih slijede radnici organizirani prema području odgovornosti, iskustvu i autoritetu.

Transformacija hijerarhijske strukture

Digitalna transformacija često cementira postojeće stanje

Ovisno oveličini organizacije, može postojati još razina. To prilično dobro možemo vidjeti na primjeru organizacije s kojom se svi svakodnevno susrećemo. Državna i javna uprava ima mnogo hijerarhijskih razina upravo zbog broja zaposlenika. Osim nje, i vojne organizacije također nisu odustale od hijerarhijske strukture, a slično je i u zdravstvu. Bez obzira što se organizacijske teorije i prakse mijenjaju, hijerarhijska struktura, usprkos svim nedostacima, gotovo uvijek čini osnovu većine poduzeća. Ipak, u novije vrijeme to se dešava u puno labavijem okviru nego što je to nekad bio slučaj. Jedna od najvažnijih prednosti hijerarhijske strukture je da zaposlenici imaju jasnu spoznaju o svojoj ulozi i odgovornostima unutar organizacije. Tako organizirana poduzeća imaju mnoga pravila koja omogućuju menadžerima korištenje unaprijed određenih smjernica. Time je kontrola poslovanja lakša, akada se pojavi problem postoji jasno pravilo o tome tko smije donijeti odluku.

U takvim poduzećima su radni zadaci relativno dobro definirani, što omogućuje lakši pronalazak i zapošljavanje radnika s točno određenim vještinama. Hijerarhijska struktura lakše maksimizira vještine i talente menadžera srednje razine zbog stručnog poznavanja područja za koje su odgovorni. To može stvoriti boljiosjećaj za timski rad i suradnju, uz pretpostavku da menadžer poznaje i koristi meke vještine u svom radu. Praktična primjena hijerarhijske organizacije omogućuje pojedincima da napreduju unutar hijerarhijske strukture. Anderson i Brown u svojoj meta analizi iz 2010. zaključuju da korist hijerarhijske strukture ovisi o pet faktora: (1) vrsti zadataka nakojima grupa radi; (2) jesu li odabrani pravi pojedinci za menadžere; (3)kako moć mijenja ponašanje menadžera; (4) olakšava li hijerarhija ili koči koordinaciju unutar grupe; i (5) na koji način hijerarhija utječe na motivaciju članova grupe. Autori naglašavaju da ovih pet faktora nisu ograničeni na hijerarhijsku strukturu, već i na bilo koju strukturu bilo koje organizacije.

Transformacija ovisi o menadžmentu

Pa ako se ti faktori odnose na bilo koju strukturu organizacije o kome ovisi njihovo provođenje? Odgovor je vrlo jednostavan, posebno čitateljima ovog bloga! Ovisi o menadžerima. No nisu svi menadžeri spremni na preuzimanje menadžerskih odgovornosti i obaveza jer im nedostaju menadžerske kompetencije. One im olakšavaju interakciju s drugim ljudima te nisu nužno potrebne samo menadžerima u poduzeću,već i svakom pojedincu. Rad u poduzeću zahtijeva od radnika da rade kao dio tima. Zato je sposobnost pozitivnih interakcija s drugima jednako vrijedna, a ponekad i vrjednija od stručnosti u nekom području. Poduzeća stoga za sva radna mjesta traže one radnike koji su skloni timskom radu, suradnji, komunikaciji, rješavanju problema te radu u izmjenjivim, interdisciplinarnim timovima koji su vrlo često geografski raspršeni ili kulturno raznoliki.

Menadžerske vještine smatramo posebnim preduvjetom da se, bez obzira uvodi li poduzeće digitalnu transformaciju ili nastavlja s hijerarhijskom strukturom, poslovni zadaci obave na učinkovit, kvalitetan i jednostavan način. Do tada će učinkovito uvođenje bilo koje organizacijske promjene biti rezervirano samo za one sposobne i hrabre pojedince koji se usude osmisliti viziju poduzeća i preuzeti odgovornost za njeno ostvarenje, neovisno o tome koji će poslovni model odabrati za razvojnu platformu.

Da bi ova web-stranica mogla pravilno funkcionirati i da bismo unaprijedili vaše korisničko iskustvo, koristimo kolačiće. Više informacija potražite u našoj Politici Kolačića.

  • Nužni kolačići omogućuju osnovne funkcionalnosti. Bez ovih kolačića, web-stranica ne može pravilno funkcionirati, a isključiti ih možete mijenjanjem postavki u svome web-pregledniku.