Znate li koliko je menadžer važan?

Igor Pureta Igor Pureta
Menadžer je izuzetno važna osoba u poduzeću

Intuitivno svi mi znamo da je menadžer važan za uspjeh poduzeća, jedino nismo sigurni koliko. No što ako vam kažemo da je utjecaj menadžera moguće izmjeriti? 

Vrlo često se susrećemo s izjavama poput „Da nije bilo njega ne bi uspjelo“ ili nešto slično tome. Međutim, ne znamo točno što je taj menadžer uradio da bi pridonio zajedničkom uspjehu. Nije li on zaslužan za radni učinak, odnosno upravljanje učinkom koje je dovelo do uspjeha. Zašto to spominjemo? Zato što iako se prepliću, ipak postoji razlika između pojma voditelja i menadžera. Pojmovi vođenje i menadžment često se koriste naizmjenično, a u praksi se značajno preklapaju. Zbog nerazumijevanja što koji pojam označava, pitamo se je li vođenje tek jedan od aspekta menadžmenta ili se bitno razlikuju?

I vođenje i menadžment su usmjereni na ostvarenje uspjeha poduzeća, a temelje se na institucionaliziranim strukturama i sustavima. No nisu svi menadžeri voditelji, kao što nisu ni svi voditelji menadžeri. To što netko ima određeni broj ljudi kojima upravlja može značiti da je dobar menadžer, ali ne nužno i pravi voditelj. Može posjedovati izvrsne vještine poslovanja, biti izvrstan stručnjak i doprinositi uspjehu poduzeća – ali to ga samo čini izvrsnim menadžerom. Bez obzira što je na vodećoj poziciji, to ne znači da je nužno pravi voditelj. Većina teorija o organizacijskom vođenju ističe da vođenje podrazumijeva neformalni utjecaj. Odnosno, zaposlenike se potiče na učinkovitost pomoću vrijednosti i vizije. U svakom slučaju, govorili o voditelju ili menadžeru, bitno je imati pravu osobu na poziciji.

Razlika između voditelja i menadžera

U čemu je razlika? Naime, primarna odgovornost menadžera je planiranje, organiziranje i kontrola resursa za postizanje specifičnih ciljeva unutar organizacije. Usredotočeni su na upravljanje ljudima, procesima i sustavima kako bi osigurali glatko i učinkovito odvijanje operacija. S druge strane, uloga voditelja je nadahnuti i motivirati ljude za postizanje zajedničkog cilja. Usredotočeni su na izgradnju odnosa i njegovanje kulture povjerenja i suradnje unutar organizacije. Oni su odgovorni za postavljanje jasne vizije i smjera, učinkovitu komunikaciju i osnaživanje drugih da djeluju. Iako postoji određeno preklapanje između uloga menadžera i voditelja, glavna razlika je u njihovom pristupu postizanju organizacijskih ciljeva. Menadžer to postiže kroz kontrolu resursa i upravljanje učinkom, dok voditelj više nastoji potaknuti intrinzičnu motivaciju zaposlenika.

Pri tome, pogrešno bi bilo zaključiti da je jedna od ovih uloga bolja od druge. Naime, one se trebaju nadopunjavati. Samo razumijevanje razlika između menadžera i voditelja ključno je za učinkovit razvoj vodstva. Te se učenjem kako uravnotežiti odgovornosti obje uloge, postiže učinkovitost u vođenju timova i pokretanju organizacijskog uspjeha. Jedan od poduzetnika istaknuo je kako se najbolja razlika vidi u sljedećem: „Voditelj je netko tko ima ljude koji ga žele slijediti. Menadžer upravlja, organizira, rješava probleme, ali to može činiti u izolaciji. Voditelj se procjenjuje prema spremnosti ljudi da ga slijede.  Kako bi organizacija bila učinkovitija i uspješnija, zapravo potrebno je da menadžer ima sve vještine kao i voditelj te obratno.

I voditelj i menadžer upravljaju poduzećem

Domena vođenja je sastavljena od većeg broja varijabli pa je vođenje funkcija voditelja, članova grupa i situacijskih varijabli. Uz osobnost, poziciju i iskustvo voditelja, ona obuhvaća i osobnosti sljedbenika. Pri tome uključuje i njihove stavove, vrijednosti i vjerovanja te snagu povezanosti grupe. Situacija u kombinaciju donosi prirodu zadatka, vrstu poduzeća, organizacijsku kulturu, faktore djelatnosti i socioekonomsku i/ili političku situaciju. U literaturi se za spomenuto može pronaći i naziv "jednadžba vodstva”. To dovodi do zaključka da vođenje nije apstraktno. Ono ovisi o voditelju, njegovim znanjima i kompetencijama, o osobinama sljedbenika, kao i o okruženju gdje se vođenje primjenjuje. Sam situacijski pristup polazi od pretpostavke da različiti uzroci ponašanja različito utječu na učinkovitost u određenim situacijama. Isti način ponašanja nije optimalan u svim situacijama.

Voditelj ima zadatak upravljati skupinama na način koji će ih dovesti do potrebne razine produktivnosti i zadovoljstva članova tima. Te im uz to pokazivati put hodajući ispred njih kao što to kaže de Vries. Menadžer, zbog svoje organizacijske uloge, koordinira napore i raspodjelu sredstava, kako bi se maksimizirala učinkovitost na putu do postizanja cilja. Menadžerska kultura, kako navodi Zeleznik, naglašava racionalnost i kontrolu. Ona propituje je li energija pojedinca usmjerena prema cilju, resursima, organizacijskoj strukturi ili ljudima. Menadžer zahtijeva da ljudi rade učinkovitije na različitim razinama statusa i odgovornosti. Za uspjeh je menadžeru potrebna upornost, čvrstoća, naporan rad, inteligencija, analitička sposobnost, i možda najvažnije, tolerancija i dobra volja.

I menadžer i voditelj imaju svoju ulogu u poduzeću

I menadžer i voditelj imaju svoju ulogu u poduzeću

Nadovezujući se na razlike voditelja i menadžera, bitno je još za istaknuti da svaka pozicija ima svoju određenu ulogu, odnosno funkciju. Voditelj pridonosi ključnim ishodima poduzeća i to prije svega svojom trajnom predanosti ostvarenju vrhunskih poslovnih rezultata. Odnosno adekvatnim ponašanjem potrebnim za uspjeh poduzeća. Kako se uspjehom u današnje doba najčešće smatra ostvarenje bolje tržišne pozicije u odnosu na konkurenciju, poduzeća to stalno nastoje realizirati. Podlogu za takav uspjeh voditelj stvara na temelju strukture poduzeća. To jest pomoću strategija i tehnologija koje se primjenjuje u poslovanju, kao i pomoću kulture unutar poduzeća. Voditelj je taj koji upravlja resursima unutar poduzeća i usmjerava ih, zahvaljujući svojim voditeljskim karakteristikama, kako bi stvorio konkurentsku prednost.

I voditelji i menadžeri upravljaju poduzećima, ali se pritom usmjeravaju na različite aspekte kao pokretače njihovog uspješnog poslovanja. Menadžeri svoje napore temelje na jasnoj strukturi i pravilima. Dok se voditelji oslanjaju na buđenje onih vrijednosti kod ljudi koje će ih dovoditi do uspjeha. Ako bolje uočimo, sva poduzeća koja se nastoje izboriti za svoje mjesto na ljestvici uspjeha nalaze se u istom ili sličnom okruženju. Što je onda ono, što će ih istaknuti među ostalima? Weiner i Mahooney (1981) su među prvima zaključili da, zahvaljujući upravo voditelju, profit poduzeća može varirati do 13%! Dakle, učinkovito vođenje pomaže pojedincima, timovima, poduzećima, pa i čitavim državama u dobrim i teškim vremenima. Nastoje ih učiniti uspješnima i omogućiti im da ispune misiju zbog koje su nastali. Zapravo, drugim riječima koriste upravljanje učinkom kao pravi resurs.

Upravljanje učinkom kao alat vođenja i upravljanja

Učinkovito upravljanje učinkom bitno je za svako poduzeće. Kroz formalne i neformalne procese, pomaže uskladiti zaposlenike, resurse i sustave kako bi ispunili strateške ciljeve organizacije. Možemo reći da upravljanje učinkom služi kao sredstvo kontrole i upozorenja. Naime, procjena učinka ukazuje na potencijalne probleme te upravljanje učinkom pruža odgovarajuća rješenja. Ovaj proces pomaže organizaciji da prilagodi svoje zaposlenike i njihove okoline kako bi doprinosili uspjehu organizacije. Sam proces može obuhvaćati ogroman spektar aktivnosti koje u konačnici imaju isti cilj – poboljšati radni učinak. Stoga upravljanje učinkom nije jedinstveni proces, te nema checklistu po kojoj se gleda što se obavilo, a što ne. Ono je koristan alat koji je ponajviše potreban menadžerima, odnosno voditeljima.

Svima je u cilju povećati produktivnost i uspjeh organizacije, a pitanje je kako to postići? Dok će menadžeri upravljanje učinkom koristiti kako bi djelovali na sam učinak zaposlenika, voditelji će ga usmjeriti na zaposlenike. Konkretno, menadžeri će rješenje problema pronaći usmjeravajući se na zadatke i izvedbu, a voditelji usmjeravajući se na zaposlenike i odnose. Stoga upravljanje učinkom menadžerima služi za postavljanje jasnih pravila, kontrole i strukture unutar organizacije, za procjenu učinka i pružanje povratnih informacija. S druge strane, voditelji upravljanje učinkom ističu kao alat koji će pomoći da osim organizacije i njeni zaposlenici budu zadovoljni. U ovom slučaju, poboljšanje učinka povezuje se s tim jesu li zaposlenici ispunjeni, sigurni, motivirani i slično. Nastoji im se pokazati da su cijenjeni i prihvaćeni, te potrebni dio tima. Međutim, jedno ne isključuje drugo - dobar menadžer treba ujedno biti i dobar voditelj!

Važnost dobrog menadžera/voditelja

Dakle, kombinacija usmjerenosti na zadatak i na zaposlenike je najbolji recept za dobrog vođu. Iznimno je važno imati odgovarajuću osobu na vodećoj poziciji, jer od te osobe kreće sve. Ona svojim primjerom i dobrim vodstvom utječe na ostatak organizacije. Stoga je upravljanje učinkom, resursima, zadacima, vrijednostima i ciljevima nešto s čim bi se svaki dobar vođa trebao upoznati. Kada dođe do potrebe za poboljšanjem, nužno je moći se osloniti na osobu koja će biti zadužena za uvođenje promjene. Moramo biti sigurni da će ona uspješno motivirati zaposlenike, potaknuti produktivnost, povećati učinkovitost i riješiti probleme. Isto tako, ako zaposlenici nemaju povjerenja u vođu neće se puno postići. Zato je važno da osim usmjerenosti na zadatak, pravi vođa bude usmjeren i na ljude. On će svojim vještinama uspjeti postići da se zaposlenici osjećaju viđenima, poštovanima i saslušanima. Znat će kako prenijeti viziju i cilj organizacije te kako uskladiti načela s vrijednostima zaposlenika.

Osim toga, dobar vođa isticat će se ne samo u trenucima krize, već konstantno. Njegov tim će prije svega imati pozitivnu kulturu i kulturu produktivnosti. Komunikacija će unutar tima teći bez zastoja te će biti vidljivo da svatko voli biti tu gdje jest. Kada su jasni zadaci koje treba obaviti, osigurani dobri uvjeti rada i kada postoje ljubazni međuljudski odnosi – organizacije će cvjetati. Čak i kada dođe do poteškoća, vrlo lako će se doći do rješenja bez prevelikog obeshrabrenja tima. Upravljanje učinkom je proces koji omogućava dobrom vođi da nauči i konstruktivno upotrijebi sve ove vještine kako bi porasla učinkovitost organizacije.

Budite voditelj koji čini razliku

Izostanak vođenja ima dramatične učinke: poduzeća se sporo prilagođavaju svojim klijentima ili konkurentima, što dovodi do njihove stagnacije ili propadanja. Poduzeća koja su usmjerena na pogrešne aktivnosti gube mogućnost ispunjavanja zahtjeva njihovih članova. Bez učinkovitog vodstva poduzeća će se vrtjeti u krugu trenutačnih aktivnosti. To će posljedično dovesti do izostanka nužnih prilagodbi za ostvarivanje strateških ciljeva i optimiziranja timskog učinka. U nedostatku učinkovitog vodstva poduzeća često rastu sporo te gube smjer i konkurentnost. Stoga, nemojte prebacivati odgovornost dalje. Vi niste "samo" voditelj, vi ste puno više od toga. Uspjeh tima ili odjela jednako tako ovisi o vama kao i uspjeh poduzeća o direktoru. Zato uključite svoje kompetencije, kompetencije članova svog tima te iskoristite situaciju kako biste pokazali da ste upravo vi ta osoba koja čini razliku! Kao voditelj, odnosno kao dobar voditelj imate veliki utjecaj na svoj tim.

Motivacijom, inspiracijom, vođenjem i upravljanjem svog tima imate priliku od dobrog tima stvoriti bolji. Ako ste dobar voditelj, upravljanje učinkom kao i samim timom za vas bit će automatska radnja koju obavljate bez problema. Vaš tim će vas slijediti te ćete zajedno doprinijeti uspjehu i učinkovitosti cijele organizacije. Ako ne znate odakle krenuti, krenite od vas samih! Pobrinite se da svojim vještinama odgovarate statusu dobrog voditelja. Upravljanje učinkom nije rezervirano samo za tim, taj proces može se primijeniti i na vodeći kadar. Ne oklijevajte potražiti pomoć u tome. Zapamtite - niste sami. Da, možda od vas kreću promjena i poboljšanje, a uspjet će samo ako uz dobrog voditelja imate jednako dobar tim!

Da bi ova web-stranica mogla pravilno funkcionirati i da bismo unaprijedili vaše korisničko iskustvo, koristimo kolačiće. Više informacija potražite u našoj Politici Kolačića.

  • Nužni kolačići omogućuju osnovne funkcionalnosti. Bez ovih kolačića, web-stranica ne može pravilno funkcionirati, a isključiti ih možete mijenjanjem postavki u svome web-pregledniku.