Razvoj kompetencija kroz timski coaching

Ramiro Ramiro

Svaka organizacija teži tome da zaposli osobe pune kompetencija. Iako možete zaposliti najsposobnijeg kandidata, jednom kada ga stavite u poslovno okruženje, često učimo da neke kompetencije nisu na željenoj razini, a nekih i nema.

Coach i članovi tima sjede u prostoriji

Timski coaching iznosi kompetencije na vidjelo

Tijekom timskog coachinga kroz povratne informacije članova tima uočavaju se razlike između očekivanog i stvarnog učinka u određenim područjima rada. Ako član tima stalno zaostaje ne uspijeva postići željene rezultate, to može ukazivati na nedostatak kompetencija. To možda ne vide osobe koje nisu članovi tima, pa čak niti direktno nadređeni voditelj. No, članovi tima, kolege s kojima pojedinac svakodnevno radi, to svakodnevno zamjećuju i tijekom timskog coachinga će sigurno takav manjak doprinosa zajedničkom cilju iznijeti na vidjelo. To je jedan od prvih koraka u transformaciji grupe u tim.

Uz direktnu povratnu informaciju coach tijekom timskih sastanaka može koristiti i razne alate za procjenu kako bi procijenili učinak i kompetencije pojedinaca. To može uključivati upitnike za samoprocjenu, povratne informacije od 360 stupnjeva ili procjene učinka. Odstupanja ili niski rezultati u određenim područjima mogu ukazivati na nedostatak kompetencija što se dodatno može provjeriti i usmenim povratnim informacijama uključenih u ispitivanje.

Tijekom timskih sastanaka coach aktivno promatra članove tima koji na sastanku sudjeluju. On bilježi njihova ponašanja, jezik, pristupe rješavanju problema te interakciju s ostalim članovima. Kako bi bio siguran u svoja zapažanja može postavljati probna pitanja te tako istražiti temeljne kompetencije ili vještine za koje mu se čini da su nedostatno razvijene ili se uopće ne pojavljuju.

Coach se često poziva i na industrijske standarde, najbolje prakse ili referentne podatke kako bi procijenio razinu kompetencije zaposlenika. Usporedba njegovog učinka s utvrđenim mjerilima može pomoći u prepoznavanju područja u kojima nedostaju kompetencije. U mnogo slučajeva to može olakšati prihvaćanje zaposlenika da mu nedostaju određene kompetencije te njegovo usmjeravanje da radi na njihovom usvajanju i razvoju. Takve usporedbe shvaća manje osobno i odmiču ga od sukoba na osobnoj razini bilo s voditeljem bilo s ostalim članovima tima.

Kompetencije se razvijaju s vremenom

Zato je bitno da se koriste alati kao što je timski coaching koji će potaknuti prepoznavanje prostora za napredak i posljedično uskladiti rad članova i učiniti zamjetnu razliku u razini kompetencija na organizacijskoj razini! Stavljanjem fokusa na rast kompetencija svih članova tima, coaching omogućava razvoj pojedinaca, timova i čitave organizacije. Poboljšane kompetencije imaju potencijal pridonijeti ne samo individualnom uspjehu zaposlenika, već i uspjehu cijelog tima. Timski coaching prepoznaje manjak određenih kompetencija i potiče zaposlenike na njihovo poboljšanje i usvajanje kako bi napravio iznimno sposobne i prilagodljive radnike. Dobit je višestruka jer većina tih kompetencija može poslužiti i u privatnom, a ne samo u poslovnom životu zaposlenika.

Primjerice, neke od kompetencija koje se poboljšavaju i bruse putem timskog coachinga su komunikacija, suradnja, vještine vođenja, vještine rješavanja problema i prilagodljivost. Kroz specifične intervencije članovi tima mogu poboljšati upravo te vještine, a uz to izoštriti već postojeća znanja i sposobnosti. Osim toga, mogu i iskoristiti iskustva koja su dosad imali tijekom rada, prepoznaju svoje snage i slabosti te rade na njima. Zaposlenik koji je svjestan svojih mana i prostora za napredak može puno lakše uložiti trud te dodatno raditi na kompetencijama koje su mu potrebne.

Komunikacija se može vježbati

Timski coaching ima iznimno vrijednu ulogu u stvaranju kompetencije komunikacijskih vještina. S obzirom da je rad u timu kompleksan, odnosi su često najbitnija stavka za suradnju članova. Odnosi počivaju na komunikaciji. Ako nedostaje komunikacije u timu, veća je vjerojatnost da će se javiti konfuzna raspodjela zadataka, dupliciranje posla, zabušavanje i nesuglasice.

Timski coach potiče kod članova tima aktivno slušanje, davanje konstruktivnih povratnih informacija i jasnoću u prenošenju ideja. Sve navedene vještine su sastavni dio poboljšanja komunikacije. Oni zaposlenici koji mogu vrlo jasno prenijeti svoje misli i ideje ostalim članovima ostvaruju veći napredak nego ostali. Jednako tako, mogućnost slušanja i davanja savjeta kolegama može biti od koristi u timskom okruženju. Ako ostali članovi timova vide zainteresiranost kolega, obratit će im se za mišljenje i pomoć. Zauzvrat, kolegama će biti drago da se cijeni njihovo mišljenje. Takav odnos poštovanja može uzrokovati unapređenje produktivnosti i dobrih odnosa.

Kroz proces učenja vještina komunikacija, timski coaching pruža priliku članovima kako da artikuliraju svoje misli, pitaju relevantna pitanja i izražavaju se sa samopouzdanjem. Jednom kada usvoje tehnike asertivne komunikacije, članovi će brže i jasnije prenositi jedni drugima informacije. Zauzvrat, konflikti će se rjeđe javljati, a kada se i pojave puno brže će biti riješeni. Samim time, javljat će se više povjerenja i razumijevanja unutar tima, što će dovesti do kvalitetnijih odnosa i ugodne radne klime. Timski coaching je sveobuhvatno rješenje za poboljšanje kompetencija, odnosa, rada timova i organizacija.

Bez suradnje nema tima

Kada zamislite tim od više članova koji međusobno ne žele ili ne znaju surađivati, vjerojatno vam padaju na pamet brojni problemi koji se mogu javiti u tom timu. Neki članovi neće biti u dobrim odnosima, neki će imati sukobljene interese kod predstavljanja ideja ili načina dolaska do rješenja, neki se neće moći usuglasiti oko postavljenih ciljeva. Kada ne postoji suradnja, ne postoji ni tim.

Suradnja je kompetencija i kao takva se može učiti. Uspjeh tima ovisi o suradnji, a coaching pruža podlogu za razvoj suradnje. Timski coachevi su ti koji mogu ostvariti suradnju unutar tima kroz više kanala. Jedan od njih je proces donošenja odluka. Kada su svi članovi uključeni u donošenje odluka, veća je vjerojatnost da će htjeti zaista i raditi na ostvarenju toga što je odučeno te biti angažirani na svoje zadacima koji će tome doprinijeti. Ako su svi članovi zajedno angažirani oko rješavanja problema i pokušavaju doći do optimalnog rješenja, povećana je šansa da će svi biti zadovoljni načinom na koji je problem riješen. Spriječiti će se sukobi, a svi će se osjećati produktivnije jer su ipak imali ulogu u tom procesu.

Kroz intervencije coacha članovi tima uče kako cijeniti tuđe, raznovrsne perspektive i kako iskoristiti snage svakog od članova. Također ih se uči kako raditi zajedno prema zajedničkom cilju. Tako će lakše raspodijeliti zadatke i neće se javiti dupliciranje posla. Odnosno, manje će zaposlenika istovremeno raditi na istom zadatku, pa će puno efikasnije i brže odraditi zadani posao. Suradnja omogućuje svim timovima da iskoriste kolektivnu inteligenciju i sposobnosti koje svaki član nudi, a time povećava produktivnost, inovaciju i usklađenost.

Put do uspjeha započinje dobrim vodstvom

Jednom kada izbrusite kompetencije kod članova timova, tu posao ne staje. Potrebno je imati i dobrog voditelja koji će biti dovoljno sposoban da predvodi tim do uspjeha. Timski coaching ne služi samo članovima, već i njihovim voditeljima. Kroz postupak coachinga poboljšavaju se vještine vođenja. Neke od njih na kojima se radi su utjecaj na druge, dijeljenje zadataka i motiviranje članova tima. Voditelji koji nisu vični ovim kompetencija mogu se susreti s priličnim poteškoćama u svom poslu. Članovi tima osjete kada voditelj nije sposoban voditi, pa će mu se rjeđe obraćati. To će imati loše posljedice na povjerenje prema voditelju i vjerovanju da ih može voditi kako u svakodnevnom poslovanju tako i u kriznim situacijama. Članovi tima će sami odrađivati posao bez vođenja, kontrole ili pomoći voditelja, a ako im pomoć zatreba, za nju će se obratiti jedan drugome. Stručnost i iskustvo voditelja ostaje neiskorišteno, a članovima nedostaje potpore.

Voditelji kroz timski coaching mogu steći samosvijest, razviti emocionalnu inteligenciju i naučiti kako prilagoditi svoj stil vođenja različitim situacijama. Ponekad je potreban vrlo jasan i autoritativan stil vođenja da bi se određeni zadaci odradili, dok je ponekad bitnije pokazati suosjećanje i brigu za zaposlenike i tim. Tako su kompetentni voditelji sposobniji stvoriti funkcionalan tim s velikim šansama za bolje poslovanje.

Problemi su tu da ih se rješava

Unutar svakog tima će postojati problemi. Bilo da su oni vezani uz odnose, kompetencije ili zadatke, činjenica je da se svi nose s određenim izazovima na poslu. S obzirom na to da su problemi sastavni dio rada u organizaciji, bitno je odrediti kako ćete se nositi s njima. Zaposlenici koji nisu prošli timski coaching rješavat će probleme onako kako najbolje sami znaju, a to često nije adekvatno. Rješavanje problema je kompetencija koja se stječe i uči tijekom vremena. Čak i iskusan, dugogodišnji radnik se može naći u situaciji da se ne zna nositi s problemom koji je pred njim.

Neke od već navedenih kompetencija mogu pomoći u rješavanju problema. Ako zaposlenik zna vješto komunicirati, sudjeluje u donošenju odluka i surađuje s drugima, veća je vjerojatnost da će se problemi efikasno rješavati. Timski coaching potiče tim da uspostavi kritično razmišljanje, da analizira i generira inovativna rješenja. Kroz ovaj proces se uči kako identificirati izvor problema, koje su alternative i kako donijeti optimalnu odluku. Takve kompetencije već postoje unutar članova tima, ali da bi tim funkcionirao, svi članovi moraju te kompetencije posjedovati na sličnoj razini.

Tako će svaki član moći imati doprinos timu, a tim će imati više različitih gledišta na problem. Samim time, generirat će se i više alternativnih rješenja pa će lakše zajedno odlučiti koje rješenje će odabrati. Kako se problemi rješavaju efikasnije, tako će manje vremena odlaziti na njih, pa će se tim moći posvetiti rješavanju i kompleksnijih problema. Dakle, tim koji efikasno rješava probleme je produktivniji i uspješniji.

Fleksibilnost i prilagodba u modernom svijetu

Još jedna od kompetencija koja se može razviti putem timskog coachinga jest prilagodba. Današnji moderni, poslovni svijet je pun brzih promjena. Ako organizacija ne pokuša biti u korak s tim promjenama, velika je šansa da će zbog toga doći do propusta i pada uspješnosti. Da bi organizacija ostala relevantna na tržištu, mora se prilagoditi konstantno promjenjivim uvjetima. S obzirom na to da organizaciju čine timovi koji međusobno surađuju, ključno je da su i ti timovi spremni na promjene i prilagodbe.

Timski coaching pomaže timovima da prihvate promjene, razviju način razmišljanja koji potiče razvoj i izgrađuje otpornost. Članovi timova uče kako se brzo prilagoditi novim tehnologijama, novim trendovima na tržištu i promjenama unutar same organizacije. Kompetencija prilagodljivosti omogućuje timovima da odgovaraju proaktivno na izazove pred njima. Isto tako, omogućuje i da prepoznaju i ostvare prilike za napredak koje se nalaze pred njima.

Promjena je vrlo često nužna za napredak. Da biste napredovali u karijeri, ponekad morate riskirati i preuzeti više odgovornosti ili preći na neko novo radno mjesto. Jednako tako i timovi u organizacijama moraju imati kompetenciju prilagodbe na nove zahtjeve koji se javljaju u poslovnom svijetu.

Jednom kada kroz timski coaching stvorite tim od komunikativnih, prilagodljivih i stručnih članova, postoji vrlo malo prepreka koje nećete moći savladati. Ako uz to imate sposobnog voditelja, organizacija u kojoj tim djeluje bilježit će rast, razvoj i napredak. Vrijedi ulagati u timove!

Da bi ova web-stranica mogla pravilno funkcionirati i da bismo unaprijedili vaše korisničko iskustvo, koristimo kolačiće. Više informacija potražite u našoj Politici Kolačića.

  • Nužni kolačići omogućuju osnovne funkcionalnosti. Bez ovih kolačića, web-stranica ne može pravilno funkcionirati, a isključiti ih možete mijenjanjem postavki u svome web-pregledniku.