6 uvjeta za vođenje kroz mrežu vodstva

Igor Pureta Igor Pureta
Povezanost unutar poduzeća je važna za uspjeh vođenja

Mreže vodstva sačinjene su od ljudi spremnih preuzeti vođenje u pojedinim situacijama i dobiti priznanje za dobra rješenja u određenim situacijama.

Možda će vam se ovaj naslov učiniti nejasnim, no jako je važno razlikovati proces (vođenje) od onih koji vode (vodstvo). A sad krenimo na temu! Vođenje se često promatra kroz utjecaj koji ima na članove tima ili neke druge ciljne skupine. Utjecaj koji vođenje ima može se pripisati prepoznatljivom izvoru odnosno samom vodstvu pri čemu treba imati na umu važno saznanje. Vođenje se ne prakticira samo kroz formalne već i neformalne mreže. Mreže vodstva, kako su ih definirali Willis i suradnici, sačinjene su od ljudi koji su spremni preuzeti vođenje u pojedinim situacijama i dobiti priznanje za učinkovito rješenje u određenim situacijama. To je slučaj kada mreža vodstva ima svoj najjednostavniji oblik, u kojem jedna osoba vodi određenu skupinu sljedbenika. To je slučaj i u složenijim oblicima vodstva, kada voditelji i sljedbenici izmjenjuju uloge ili kada postoji više izvora vođenja. Vjerujem da ste i sami našli u sličnim situacijama.

Najjednostavnija je situacija u kojoj menadžment predstavlja jedan voditelj koji je formalno nadređen grupi ljudi i upravlja situacijom. U velikim poduzećima govorimo o mrežnim organizacijama koje istovremeno upravljaju i hijerarhijama poduzeća i projektima unutar poduzeća. Tada pojedinci nisu članovi samo jedne skupine već više njih i, posljedično, imaju nekoliko voditelja! Moguće je da u nekoj situaciji bilo koji član grupe preuzme ulogu voditelja jer se formalni voditelj nije snašao. Ova kompleksnost jako utječe na sposobnost donošenja pravilnih odluka bilo kojeg voditelja. U tim situacijama se podrazumijeva da će oni koji preuzmu vođenje biti okrivljeni za neuspjeh, ako do njega dođe.

Šest uvjeta za uspješno vođenje

To prilično umanjuje povjerenje unutar grupe u kompetencije pojedinca, a time i njihovu želju da preuzmu ulogu voditelja čak iako su formalni voditelji. Postoji i naknada za ovaj rizik. Kod formalnih voditelja to je svakako veća plaća. Dodatno, ako se situacija riješi pozitivno, voditeljima se unutar mreže vodstva pripisuju zasluge te jača povjerenje u njihove kompetencije. Iako voditelji nisu jedini zaslužni za uspjeh i učinak tima ili organizacije, njima se pripisuje kada se taj uspjeh dogodi. Reputacija pouzdanog voditelja postaje vrijedna roba koja voditelju otvara mogućnosti da ostvari ambicioznije pothvate vođenja u budućnosti. Kako postati bolji voditelj?

Ako je to nešto čemu težite, Ramiro Menadžment leadership akademija mjesto je za vas, gdje ćete poboljšati svoje voditeljske vještine i naučiti upravljati i poslom i timom. Uz Menadžment Leadership akademiju, postoje i neke teorije ili smjernice koje možete pratiti. Yukl navodi šest uvjeta za uspješno vođenje, a mi ćemo vas kroz njih provesti i pobliže ih objasniti. Ujedno će vam biti navedene situacije kada su uvjeti prirodno zadovoljeni, a kada nisu. Tada morate iskoristiti svoje menadžerske vještine, u kojima vam može pomoći Menadžment leadership Akademija, kako biste uspješnije vodili svoj tim ka uspjehu.

Potičite trud i predanost zaposlenika

Obavljanje teške zadaće zahtijeva obvezivanje i dosljednost unatoč teškoćama. Vođenje treba jačati entuzijazam zbog važnosti posla i povjerenje u ostvarivost ciljeva. Ovaj je uvjet obično ostvaren u situacijama kada radnici obavljaju zanimljive zadatke koji im predstavljaju optimalan izazov te kada su intrinzično motivirani. Također je ostvaren, kada sustav nagrađivanja ima zadovoljavajuće nagrade za radni učinak. Ovaj je uvjet najvažniji u situacijama kada su u pitanju kompleksni i teški zadaci koji zahtijevaju inicijativu i upornost od vaših zaposlenika. Uz takve se zadatke često vežu greške koje je radnicima teško uočiti, ali takve greške dođu na naplatu i znaju biti prilično skupe.

Iako su se radnici uistinu trudili i dali sve od sebe, greške se događaju, a oni su pod velikim stresom na poslu. Pritišće ih se sa svih strana i jedva čekaju da ovaj projekt završi. Vi, kao menadžment, ovdje stupate na snagu. Na vama je da potičete entuzijazam, da im usadite vrijednosti i ciljeve organizacije, a u tome će vam pomoći Menadžment Leadership Akademija. Budite im primjer pri razmatranju etičkih kodova. Pokažite im zahvalnost kada vidite trud te ih nagradite kada uočite da su uistinu zaslužili.

Znaju li uistinu vaši zaposlenici što trebaju raditi i kako?

Idući je uvjet da vaši zaposlenici znaju što i kako raditi. Istina je da je tržište rada prezasićeno i da postoji velika borba za sam opstanak. Zbog toga mnogi kandidati za posao pomalo uveličaju ili uljepšaju svoja znanja. Ponekad nije ni to slučaj, već su neki od njih upravo završili formalno obrazovanje pomoću kojega su stekli određene vještine rada s nekim alatima. Često se prilikom obrazovanja mlade uče zastarjele teorije, modele te rad na sustavima. Neki nisu niti svjesni da postoje nove, aktualne metode.

Zbog toga, važno je svim zaposlenicima, bilo da su novi, neiskusni ili iskusni omogućiti opsežno radno osposobljavanje. Onda kada je to zadovoljeno, kada je posao jednostavan i repetitivan te kada postoje jasno propisana pravila i procedure, ovaj će uvjet biti zadovoljen. Posebno je važno realizirati zahtjeve ovog uvjeta, kada se radi o složenim zadacima koji zahtijevaju visoku razinu tehničkih vještina. Također, i kod ovog uvjeta, radi se o zadacima u kojima se greške skupo plaćaju.

Ne zaboravite na osiguravanje resursa i podrške!

Osiguravanje resursa odnosno alata, pribora, materijala, potrebnih strojeva ili računala ključni su za dobro obavljanje posla. Općenito, dobra opremljenost radnog prostora i zadovoljavajući osnovni uvjeti faktori su koji čine vaše zaposlenike zadovoljnima. No, ima jedan faktor, odnosno jedan resurs, koji je dragocjen, a na kojega mnogi zaboravljaju ili ga, pak, uopće ne doživljavaju resursom. Resursi su i radnici. Zvuči smiješno, osiguravanje resursa, a govorimo o stvarnim, živim ljudima! No, da. Posao strašno pati kada nema dovoljnog broja ljudi.

Ovaj je uvjet zadovoljen tamo gdje menadžment osigurava adekvatne resurse koji su potrebni i kada ima dovoljno zaposlenika. Također, onda kada organizacija ima valjan i pouzdan inventar svih materijala. Ispuniti ovaj uvjet najvažnije je onda kada radni zadaci zahtijevaju nadopunu materijala. Nezgodno je i kada je posao ovisan o nepouzdanim izvorima.  Vi, kao menadžment, morate se pobrinuti da ne opterećujete zaposlenike zadacima koji ne bi trebali biti njihovi. Ili zaposlite nove ljude ili pak, ako to nije moguće, pružite postojećim radnicima radno osposobljavanje. Kada god je moguće, sklapajte ugovore samo s pouzdanim dobavljačima zbog kojih nećete probijati rokove. Pazite i na dobrobit radnika i na kvalitetu posla.

Ne zaboravite na koordinaciju i kohezivnost

Obavljanje neizvjesnog i složenog zadatka zahtijeva sposobnost koordiniranja mnogih različitih i međusobno uvjetovanih aktivnosti. Jednako je tako važno učinkovito koristiti resurse koji su voditelju na raspolaganju. Vođenje pomaže ljudima da kontinuirano poboljšavaju svoje aktivnosti. Nije zahtjevno koordinirati različite aktivnosti kada je grupa stabilna, homogena ili kada su ljudi kompatibilni. Također, nije teško kada članovi ove grupe dijele ciljeve te kada je nagrada povezana s učinkom grupe. Međutim, postoji nekoliko situacija kada ovo nije lako postići. Uvjet je teže postići kada zadaci jednog tima uvelike ovise o zadacima i uspjehu drugog tima. Članovi tima često moraju dijeliti opremu ili prostor kojih je premalo. Također, zaposlenici često moraju raditi zajedno, u blizini, na duge periode.

Što učiniti po tom pitanju kako izvedba ne bi patila? Menadžment Leadership Akademija pomoći će vam odgovoriti na to pitanje uz svoj provjereni program. I ovdje ćemo vam predstaviti nekoliko savjeta. Potrebno je provjeriti možete li svom timu osigurati uvjete rada koji zadovoljavaju zahtjeve posla. Je li moguće pravedno podijeliti korištenje opreme, tako da joj svi imaju pristup? Je li moguće preurediti prostor tako se vaši zaposlenici ne osjećaju kao sardine? Je li moguće na razne načine održavati ugodnu atmosferu? Njegujte humor na radnom mjestu. Pomoću njega je baš svaki posao i svaka sredina lakša za podnijeti.

Uspješna suradnja i podrška drugih timova

Nužna je dobra suradnja s drugim timovima kako bi se osigurali resursi te koordinirale aktivnosti različitih sudionika na izvršenju zadatka. Vođenje omogućava komunikaciju između timova ili između hijerarhija radi ostvarenja postavljenih ciljeva. Ovo je lakše postići kada koordinaciju među timovima vodi viši menadžment. Ovaj je uvjet iznimno važan u situaciji kada se događaju česte promjene u prioritetima ili rasporedima. To je čest slučaj kada se radi o nepouzdanim dobavljačima te kada klijent promijeni plan. U svakom slučaju, ova situacija predstavlja veliki pritisak vašim zaposlenicima - imajte razumijevanja za njih.

Zbog ovih je razloga iznimno važno da koordinaciju timova vodi netko tko nije niti iz jednog, niti iz drugog tima. Inače bi moglo doći do (ili se posumnjati na) pristranosti. Važno je da to bude netko objektivan i pouzdan, netko tko neće favorizirati niti jednu stranu. Svaki vaš zaposlenik ima obaveze zbog kojih mu ne pada lako promjena rasporeda. Ako nema obitelj i djecu, ima hobije, ili općenito rečeno - ima život. Davanje prednosti jednom timu može biti pogubno za njihovu kolaboraciju.

Menadžment Leadership Akademija pomaže vam u dobroj organizaciji posla i zadataka

Postojanje timova ili organizacija zahtijeva definiranje i održavanje granica po kojima su timovi ili organizacije prepoznatljivi. U eri mreže organizacija, zajedničkih ulaganja i globalizacije, teže je održati identitet organizacije. Vođenje treba kreirati jedinstveni identitet i rješavati probleme na način koji je konzistentan s tim identitetom. Ovaj, posljednji, uvjet zadovoljen je u situaciji kada je organizacija definirala optimalne načine da vaša radna jedinica radi. Također, prilično je lako ispuniti ovaj uvjet kada su svi zaposlenici visoko sposobni raditi sve zadatke. No, često to nije slučaj. Ovaj je uvjet jako važan kada nisu svi zaposlenici jednako sposobni, ili jednako sposobni u svakom području. Uvjet je jako važno ispuniti kada su zadaci iznimno kompleksni i jedinstveni, stoga je potrebno pronaći i unikatne strategije za rješavanje.

Za ispunjavanje ovog uvjeta važna je izgradnja i vođenje učinkovitog i angažiranog tima. Menadžment Leadership Akademija u ovom je slučaju dobra opcija koju je korisno promotriti. Trebat ćete izbrusiti svoje menadžerske vještine te uz pomoć studija slučaja prilagođenim vašoj organizaciji te primijeniti ovih šest uvjeta kako biste uspješno vodili svoj tim.

Za vođenje je važno poslušati druge

Vođenje ima različite aspekte koji su uvjetovani i situacijom u kojoj se voditelj nalazi. Siguran sam da ste se s opisanim situacijama susretali i u vlastitom radu. Isto tako sam siguran da vam je najteže kad vaš rad i uspjeh ne dobiju odgovarajuću pohvalu! No, čim se pojave neki problemi povezani s vama svi se nađu pozvani da vam kažu što bi trebalo promijeniti. Iako ih, dok ste radili, nije bilo niti blizu da vam svojim savjetima i iskustvom pomognu u ostvarenju zadataka. Iako je to često točno, moguće je da ste prečuli sve savjete koje su vam drugi govorili. Možda  ste mislili da će vas odvesti na pogrešan put! Možda vas je bilo strah priznati da su u pravu. Možda iz nekog teško opisivog osjećaja za koji niste imali objašnjenje.

Nije jednostavno odustati od svojih stavova i prihvatiti tuđe ideje kad ste samo vi odgovorni za realizaciju. Vođenje je jednostavan posao ako prihvatite da o njemu, kao i bilo kojem drugom poslu, možete još puno naučiti. Imajte na umu gornjih šest uvjeta i često im se vraćajte kako biste utvrdili gradivo! Za dobro snalaženje u mreži vodstva i lakše nošenje s izazovima koji vas svakodnevno dočekuju svaka je pomoć dobro došla!

Da bi ova web-stranica mogla pravilno funkcionirati i da bismo unaprijedili vaše korisničko iskustvo, koristimo kolačiće. Više informacija potražite u našoj Politici Kolačića.

  • Nužni kolačići omogućuju osnovne funkcionalnosti. Bez ovih kolačića, web-stranica ne može pravilno funkcionirati, a isključiti ih možete mijenjanjem postavki u svome web-pregledniku.