Analiza i poslovno planiranje

Igor Pureta Igor Pureta
Fotografija prikazuje dvije gospođe koje gledaju kroz mikroskop

Rukovoditelji i poduzetnici često odluke donose na temelju imaginarnog osjećaja što bi bilo dobro, a što ne. Zanemaruju činjenicu da je njihov osjećaj uvjetovan različitim ograničenjima. Dobre informacije i način na koje se obrađuju kroz poslovnu analizu su nužne da biste svoje poduzeće doveli na pravi put.

Poslovna analiza omogućuje rukovoditeljima poduzeća donošenje informiranih odluka temeljenih na misiji i viziji poduzeća. Takva analiza omogućava da uspjeh i učinak poduzeća gledate u skladu s njegovim strateškim i operativnim ciljevima. Ostvarene ili neostvarene ciljeve promatrat ćete na jedini mogući i ispravan način što je iznimno važno za provjeru poslovanja. Ako želite poboljšati krajnji rezultat strateško planiranje temeljeno na analizi može pomoći na nekoliko različitih načina.

Poduzeća se natječu u različitim industrijama i ciljnim grupama kupaca te koriste različite taktike i strategije za osvajanje kupaca i pozicije na tržištu. Zbog toga se posebni elementi poslovnog plana razlikuju. Međutim, neki ključni pokazatelji uspjeha vrijede bez obzira na vrstu posla kojom se bave. Poduzeća u svim industrijama i tržištima moraju se koristiti učinkovitim planiranjem i analizom svojih postupaka ako se nadaju uspjehu.

Što je poslovna analiza?

Jedini i najvažniji aspekt poslovne analize je mjerenje je li poduzeće ispunilo svoje ciljeve. Ako jest, trebalo bi postaviti nove ciljeve na temelju trenutačnog trenda uspjeha. Ako nije, trebalo bi potražiti razloge neuspjeha i izvršiti operativne promjene. Neke važne brojke na koje bi se poduzeća trebala usredotočiti u svojim procjenama su njihov ukupni bruto prihod, ukupna neto dobit, ukupna prodaja, ukupni rashodi, moral zaposlenika, učinkovitost proizvodnje, marža dobiti i izloženost riziku. Evaluacija učinka trebala bi dovesti do boljeg planiranja i uzimati u obzir informacije prikupljene evaluacijom. Bez njih poslovanje poduzeća će se svesti na puko ekonomsko preživljavanje.

Ako vaš menadžment jasno razumije svrhu i ciljeve poduzeća, strateško planiranje te organizacija prikupljanja podataka i njihova poslovna analiza će imati jasan smjer. Sve poslovne informacije koje su vam na raspolaganju, a nužne su za planiranje budućeg poslovanja bit će korištene za njihovo ostvarenje  Takav strateški plan će uključivati analizu tržišta; opis poslovanja, upravljačku i organizacijsku strukturu te financijske podatke. Ti su elementi potrebni za uspješno utvrđivanje onoga što je poduzeće radilo ispravno te na čemu treba još raditi kako bi ispunilo usvojene ciljeve.

Svrha strateškog planiranja

Uspješno strateško planiranje vas vodi kroz različite faze poslovanja vašeg poduzeća.

Ponekad je plan nužan jer prikupljate kapital za financiranje pokretanja ili rasta poslovanja. Većina banaka i ulagača zahtijeva strateški plan kako bi utvrdili imate li ideju kako vratiti zajam. Drugim riječima, planovi sadržavaju jasno definirane ciljeve jer bez definiranja ciljeva teško se itko može nadati postizanju bilo kakvih ciljeva pa tako i vraćanja zajma.

U drugim situacijama vam, možda, treba jasan pregled poslovnih ciljeva kako biste procijenili kreće li se vaše poduzeće putem uspjeha ili ste odavno sišli s njega. U planovima navodite kako će organizacija postići određenu razinu učinka, a pomažu i u reakciji na neočekivane događaje poput pada prodaje ili pojave konkurencije. Možda razmišljate o prijenosu poslovanja, a tada trebate novim vlasnicima podastrijeti kako zamišljate budućnost za obiteljsko poduzeće. Bez planova se poduzeće ne može nadati učinkovitom funkcioniranju. Njihovo postojanje smanjuje mogućnost grešaka, povećava korisnost uloženog kapitala i definira organizaciju poduzeća i poslovanja općenito.

Metodologija planiranja i aspekti

Planiranje temeljite na prokušanoj i vama poznatoj metodologiji kako biste znali interpretirati planirano i ciljeve koje poduzeće želi ostvariti. Važno je da korištena metodologija u obzir uzima kako unutarnje tako i vanjske aspekte. Neki unutarnji aspekti planiranja su misija i vizija poduzeća, ciljevi, opisi proizvoda i operativni postupci. Vanjski aspekti planiranja uključuju opis i sagledavanje tržišta te prilika i prijetnji koje ono pruža. Uključiti treba i analizu konkurencije kako bi se, koliko je to moguće, predvidjeli njihovi potezi i hoće li oni ugroziti vaše poslovanje.

Za učinkovito i smisleno poslovno planiranje svakako koristite ​​znanja i vještine koje posjeduju stručnjaci iz različitih  dijelova poduzeća poput proizvodnje, logistike, marketinga, ljudskih resursa ili istraživanja i razvoja. U osobnom kontaktu, na njihovim zajedničkim sastancima posvećenima strateškom planiranju razbistrit će puno problema i detalja koji sprečavaju uspjeh, a njihovo rješavanje će postati ključni koraci plana za buduće razdoblje.

Poslovni planovi poduzeća su često prikupljeni planovi iz njegovih različitih dijelova. Marketinški plan vam pomaže u identificiranju marketinških trendova, profitabilnih lokacija za otvaranje trgovina ili definiranje ciljne skupine koja će najvjerojatnije kupiti vaš proizvod ili uslugu. Financijski plan pruža analizu trenutačnog i prijedlog financijskog položaja poduzeća za planirano razdoblje.

Ovako skrpan plan je prilično velika greška koju trebate izbjeći. Poslovni plan poduzeća svakako treba uključivati planove pojedinih funkcija ili odjela. Ipak, ako želite ostvariti svoje poslovne ciljeve, poslovni plan poduzeća treba temeljiti na ovim planovima i treba na temelju analize donijeti višu dimenziju i kvalitetu od samog njihovog zbroja.

Nijedan plan nije savršen, koliko god bio uspješan. Iz tog razloga, za uspjeh, poduzeće mora biti sposobno učiti iz svojih pogrešaka i ograničenja sadašnjeg pristupa te se prilagoditi. Jedini način za to je ocjenjivanje učinkovitosti plana u odnosu na rezultate. Kroz takvu procjenu poduzeće može vidjeti koje prilagodbe mora napraviti kako bi osigurala uspjeh.

Kad se ostvare određeni ciljevi ili završi plansko razdoblje postavljaju se novi ciljevi kako bi se osigurao nastavak rasta poduzeća. Uspješna poduzeća kontinuirano planiraju rast i širenje. Međutim, pisanje formaliziranog plana može potrajati više tjedana ili mjeseci, ovisno o složenosti poslovnog pothvata. Traženje pomoći stručnjaka za poslovno planiranje može značajno smanjiti vrijeme potrebno za pisanje službenog poslovnog plana.

Poslovna analiza i važnost prikupljanja podataka

Uz digitalno doba koje kumulira veliku količinu podataka današnja poduzeća imaju više nego dovoljno podataka na raspolaganju. No, to pred poslovnu analizu stavlja dodatni problem. Upravo zbog ogromne količine podataka koja vam je na raspolaganju moguće je da od drva ne vidite šumu.

Poslovna analiza vam može pružiti nepotrebne podatke na temelju kojih ćete donijeti pogrešne odluke, a nakon toga i pogrešno isplanirati plan za neko buduće razdoblje. Zato često kažemo da za uspješno planiranje budućnosti, vaš menadžment mora imati jasno razumijevanje svrhe i ciljeva poduzeća. Bez njih će se pogubiti i dovesti u opasnost opstojnost organizacije.

Uz široku paletu softvera i platformi za analizu moguće je podatke učiniti mjerljivim te ih pretvoriti u važne informacije. Korištenje ovih informacija za donošenje ispravnih odluka i osmišljavanje dugoročnih strategija će vaše poduzeće dovesti do ostvarenja ciljeva i uspjeha. Četiri su osnovne metode poslovne analize, a odluka koju metodu koristiti ovisi o trenutnoj poslovnoj situaciji.

  • Opisna: povijesni podaci se tumače kako bi se identificirali trendovi i obrasci koji su doveli do trenutačne situacije
  • Dijagnostička: Tumačenje povijesnih podataka pomaže kako bi se utvrdilo zašto se takva situacija dogodila
  • Prediktivna: statističke metode i alati se koriste za predviđanje budućih ishoda
  • Preskriptivna: koriste se različite tehnike kojima se testiraju mogući scenariji te se tako za određuje i predviđa koji će ishod dati najbolji rezultat u danom scenariju

Prednosti poslovne analize

Uvidi u informacije dobivene poslovnom analizom mogu potaknuti organizacijsku učinkovitost, a neki od načina na koje su organizacije imale koristi od korištenja poslovne analize.

1. Informiranije donošenje odluka

Informiranog donošenja odluka temelji se na prikupljanju relevantnih informacija i procjeni rizika određenih koraka prije nego što ćete ih poduzeti. Zbog toga je poslovna analiza vrijedan resurs kada se pristupa važnoj odluci. Čak 85% rukovoditelja vjeruje da im podaci dobiveni analizom mogu pozitivno doprinijeti smjeru u kojem donose odluke. Dobro informirana odluka zahtijeva strpljenje, objektivno razmišljanje, uzimanje u obzir nepredvidljivosti i pripremu za neuspjehe. Prirodna je tendencija vjerovati da je svijet predvidljiviji nego što jest.

Stoga je važan korak u procesu donošenja odluka je priznavanje da informacije s kojima raspolažemo ne isključuju neizvjesnost. To je zato što, iako imate velik broj podataka, nemate sve podatke koji bi vam jamčili sigurnost ishoda. Vaše odluke će biti donesene na temelju svih informacija koje ste prikupili, a to je već puno više nego donošenje odluka bez tih informacija.

Poslovna analiza će vam pomoći u donošenju pravovremenih i mudrih odluka. Umjesto da se oslanjate samo na predosjećaj ili donosite zaključke koji su čisto spekulativni, svoje odluke možete temeljiti na konkretnim podacima. Bilo da se radi o finom ugađanju marketinških tehnika, određivanju najbolje cijene za proizvod/uslugu ili odlučivanju koliko zaliha treba imati pri ruci, daleko je veća vjerojatnost da ćete donijeti ispravne odluke uz planiranje temeljeno na podacima.

2. Povećana profitabilnost

Poduzeća kojima je temelj za odluke prikupljanje podataka i poslovna analiza mogu imati značajne financijske povrate. Istraživanje koje je proveo McKinsey pokazuje da organizacije koje ulažu u prikupljanje i analizu podataka ostvaruju prosječno od 6% veću dobit. Ako se radi o dugoročnim ulaganjima, znači projektima koji su dulji od pet godina, dobit se povećava za 9%

Ova istraživanja ilustriraju jasnu financijsku isplativost koja proizlazi iz dobre poslovne analize. Poslovanje temeljeno na podacima pomaže to postići jer optimizira poslovanje u više područja djelovanja. Ono vam omogućuje stvaranje strategija koje povećavaju broj potencijalnih kupaca, optimiziraju cijene, povećavaju prodajnu učinkovitost, zadržavaju više kupaca i uspostavljaju najbolju moguću poslovnu infrastrukturu.

3. Poboljšana operativna učinkovitost

Osim financijskih dobitaka, poslovna analiza se može koristiti za fino podešavanje poslovnih procesa. Pregled podataka nam ukazuje na procese i mjesta u poslovanju koja uzrokuju veće troškove od predviđenih ili produljeno vrijeme obavljanja zadataka. Dodatnim prikupljanjem podataka o tim događajima ili koracima u poslovanju može se ustanoviti zbog čega se dešavaju te mogu li se obavljati na neki drugi, učinkovitiji ili ekonomičniji način.

Poduzeća koja instaliraju ili održavaju infrastrukturu mogu, zahvaljujući podacima koje prikupljaju s raznih dijelova infrastrukture i uspoređujući ih s podacima o prekidima rada, prediktivnom analizom prepoznati trenutke kada se događaju kvarovi. Zbog toga mogu reagirati i prije nego se kvarovi dogode te na taj način spriječiti prekid poslovanja ili dostavu usluge kupcima. To značajno smanjuje troškove i povećava zadovoljstvo kupaca! Korištenjem mjerenja i razvojem planova temeljenih na podacima, možete povećati učinkovitost poslovanja i pozicionirati se na tržištu bolje od konkurenata.

4. Bolje korisničko iskustvo

Upravljanje boljim korisničkim iskustvom ključno je za gotovo svako poslovanje. Uostalom, to je dio načina na koji kupac stupa u interakciju s vašim poduzećem ili robnom markom. Stoga je važno da korisničko iskustvo postavite na ispravan način jer pogrešno korisničko iskustvo može dovesti do gubitka kupaca i dugoročno naštetiti rezultatu poslovanja. Velik dio pozitivnog potrošačkog iskustva temelji se na razumijevanju kupčevih želja i psihologiji na kojoj su temeljene njihove želje. Poslovna analiza igra ključnu ulogu u stjecanju razumijevanja jer vam generirana izvješća daju jasnu sliku želja i potreba vaše baze korisnika.

Na primjer, poslovna analiza vam može pomoći da odlučite koje proizvode/usluge želite više prodavati, koje promotivne ponude poslati kupcima i koji inventar staviti na zalihe kako bi se potražnja mogla dosljedno zadovoljiti. Iako je to korisno na nekoliko načina, to znači jednu važnu stvar — možete zadržati veći postotak svojih kupaca.

Poslovna analiza bi trebala biti prisutna u svakom poduzeću bez obzira na njegovu veličinu i djelatnost kojom se bavi. Svako poduzeće koje želi biti ozbiljan sudionik tržišta mora pronaći načine kako usavršiti svoje poslovanje, kako se približiti kupcima i kako reagirati na poticaje okoline. Poslovna analiza je idealan nastavak strateškog plana koji vam to može omogućiti. Stoga je svakako važno da analizu poslovanja uključite u svoje svakodnevne aktivnosti i napravite iskorak u smjeru dugoročne održivosti poduzeća i ispunjenja njegovih ciljeva.

Da bi ova web-stranica mogla pravilno funkcionirati i da bismo unaprijedili vaše korisničko iskustvo, koristimo kolačiće. Više informacija potražite u našoj Politici Kolačića.

  • Nužni kolačići omogućuju osnovne funkcionalnosti. Bez ovih kolačića, web-stranica ne može pravilno funkcionirati, a isključiti ih možete mijenjanjem postavki u svome web-pregledniku.