Vodstvo stvara viziju budućnosti

Igor Pureta Igor Pureta

Često se pojam vodstva povezuje sa srodnim pojmovima kao što su moć i utjecaj. Biti voditelj označava postizanje željenih rezultata kroz utjecaj na zaposlenike. Međutim, potrebno je mnogo više da bismo osobu opisali kao učinkovitog vođu.

Vizija je realan, uvjerljiv i privlačan prikaz mjesta na kojem želimo biti u budućnosti

Učinkoviti vođa je osoba koja stvara nadahnjujuću viziju budućnosti, motivira i potiče (odnosno trenira) ljude da se uključe u ostvarivanje te vizije. Takav voditelj može pomoći timu da zajedničkim snagama postignu velike stvari.

Sama riječ vodstvo može naše misli potaknuti na razmišljanje o različitim stvarima i situacijama. Vodstvo nas asocira na političkog čelnika koji strastveno slijedi određeni društveni cilj, istraživača koji probija put kroz džunglu kako bi ga njegova grupa mogla pratiti ili menadžera koji kroz strateško planiranje razvija strategiju poduzeća kako bi pobijedio konkurenciju. Voditelj pomaže i sebi i drugima da naprave pravu stvar. On je taj koji određuje smjer djelovanja, stvara nadahnjujuću viziju i oblikuje nešto novo i originalno. Vodstvo samo po sebi predstavlja pronalaženje mjesta na koje treba stići da bi se osjetila i ostvarila pobjeda, kao pojedinac, tim ili kao cijelo poduzeće.

Ipak, dok vođe određuju smjer, istovremeno trebaju koristiti i vještine upravljanja kako bi svoje ljude doveli do pravog odredišta, na jednostavan i učinkovit način. Naravno, bitno je razlikovati voditelje od menadžera. Upravo je mogućnost inspiriranja i motiviranja tima ono što razlikuje vođu od pukog osiguravanja da se sve obaveze ispune na vrijeme. Vodstvo predstavlja različite stvari različitim ljudima diljem svijeta, a i različite stvari ovisno o danim, raznovrsnim situacijama. Mi ćemo se ovdje fokusirati na zapadni model individualnog vodstva i raspravljati o vodstvu na radnom mjestu.

Što je vodstvo?

Leonardo da Vinci je rekao da uspješni ljudi ne sjede i čekaju da im se stvari dogode. Oni izađu i dogode se stvarima. Da bi postali uspješni vođe trebamo se dogoditi stvarima, a za to moramo imati dobar strateški plan sa svim njegovim elementima. U suvremenoj literaturi možemo pronaći mnogo modela vodstva. Neki modeli su zastarjeli, a neki nisu više primjenjivi. Jedna od modernih teorija vodstva je takozvano transformacijsko vodstvo. Prema ideji transformacijskog vodstva, učinkoviti vođa je osoba koja stvara nadahnjujuću viziju budućnosti organizacije, motivira, ali i potiče (trenira) ljude da se uključe u ostvarivanje te vizije. Ne samo da motivira ljude, već ih i inspirira za preuzimanje inicijative i za dostignuća van okvira svojih mogućnosti. Naravno, podrazumijeva se da biti vođa ne znači samo motivirati i postaviti viziju.

Transformacijski voditelj treba imati karizmu, intelekt i mogućnost zadovoljavanja specifičnih potreba svakog zaposlenika na način da se oni osjećaju uvaženo. Na taj način osigurava da svaki radnik osjeća zadovoljstvo na svom radnom mjestu. To zauzvrat povećava i održava pozitivnu klimu i produktivnost organizacije. Samim time, ako su zaposlenici zadovoljni, veća je vjerojatnost da će se vizija uistinu ostvariti. Zadatak vođe, između ostalog, je da upravlja ostvarenjem vizije te vodi i upravlja timom kako bi bio što učinkovitiji u ostvarenju vizije. Vođenje podrazumijeva sve vještine koje su potrebne za to, a jedna od prvih koju treba primijeniti je strateško planiranje. Transformacijsko vodstvo, ukoliko se pravilno koristi, može dovesti do brojnih pozitivnih učinaka za tim. Primjerice, često dovodi do povećanja satisfakcije poslom upravo zato što takav vođa potiče zaposlenike da preuzmu stvari u svoje ruke i ulažu više truda. Zapravo se ovom vrstom vodstva zaista može transformirati ljude ili pak cijelo poduzeće.

Stvaranje nadahnjujuće vizije budućnosti

Moglo bi se reći da je vizija srž svake organizacije. Svako poduzeće je u svom začetku nastala od neke ideje ili vizije. U poslovnom svijetu vizija je pojam koji označava realan, uvjerljiv i privlačan prikaz mjesta na kojem želimo biti u budućnosti. Vizija daje smjer, postavlja prioritete i predstavlja cilj kako bismo mogli biti u stanju reći da smo ostvarili ono što smo htjeli ostvariti. Za stvaranje vizije, vođe se usredotočuju na prednosti organizacije koristeći alate kako bi analizirali trenutnu situaciju i na njoj temeljili poslovno planiranje. Razmišljaju o tome kako će se njihova industrija vjerojatno razvijati i predviđaju kako će se njihova konkurencija vjerojatno ponašati. Također razmišljaju o tome kako uspješno uvoditi promjene i kako strateško planiranje oblikovati u svoje poslovanje kako bi u konačnici uspjeli na budućim tržištima.

Kako bi se sve to ostvarilo potrebno je strateško planiranje. Dakle, vodstvo je proaktivno i uključuje rješavanje problema i gledanje prema naprijed, a ne puko bivanje zadovoljnim stvarima onakvim kakve već jesu. Jednom kad su njihove vizije razvijene, vođe ih moraju učiniti nesavladljivima i uvjerljivima. Tek tada će se vizija izdvojiti, zauzeti mjesto pod reflektorima i biti u središtu pažnje. Nesavladiva vizija je ona koju ljudi mogu vidjeti, osjetiti, razumjeti i prigrliti. Učinkoviti vođe pružaju bogatu sliku o tome kako će budućnost izgledati kada im se vizije ostvare. Pričaju nadahnjujuće priče i objašnjavaju svoje vizije na način na koji se svatko u njima može pronaći. Ako uspiju u tome, neće postojati toliko prepreka u dolasku do cilja – ostvarenja vizije.

Motivacija i poticanje ljudi

Nesavladiva vizija pruža temelj vodstva, no sposobnost učinkovitog vođe je motiviranje i poticanje upravo onih ljudi koji im pomažu pri ostvarenju vizije. Primjerice, kada započnete novi projekt, bit ćete vjerojatno puni entuzijazma i uzbuđenja pa je stoga na početku često lako dobiti podršku od strane zaposlenika. Međutim, ponekad zna biti poprilično zahtjevno pronaći način kako zadržati viziju nadahnjujućom nakon što početni entuzijazam izblijedi.

Osobito to postaje problem ako tim ili organizacija trebaju napraviti značajne promjene u načinu izvršavanja zadataka. To zna često biti vrlo zahtjevno i demotivirajuće, ali ako se koristi strateško planiranje zadatak može biti laganiji nego što ste mislili. Uspješni vođe to prepoznaju i marljivo rade za vrijeme trajanja projekta u cilju povezivanja svoje vizije s individualnim potrebama, ciljevima i težnjama ljudi. On na njih prenose dijelove zadataka pa i čitavo poslovanje ako procijene da to njihovi ljudi mogu napraviti učinkovitije. Na taj način će razina motiviranosti ostati visoka, a vizija će se ostvariti. Jedan od ključnih načina na koji to vođe uspijevaju održati jest tako što povezuju dva različita očekivanja: očekivanja da marljivi rad vodi do dobrih rezultata s očekivanjem da dobri rezultati vode do primamljivih nagrada ili poticaja.

Vrlo je poticajna činjenica da će marljivi rad na postizanju uspjeha dovesti do nagrađivanja. Ne smijemo zaboraviti da su ponekad čak i vrlo iskusnim zaposlenicima potrebne riječi hvale i ohrabrenja. Nagrađivanje je vrlo moćan alat kojim se postižu željeni rezultati. Kad se spomenu nagrade, često se automatski pomisli na povećanje plaće ili materijalnih naknada. Davanje pohvala je ponekad zanemareno u organizacijama jer je sveopće mišljenje da ne dovode do značajnih promjena. Međutim, usmena ili pismena pohvala, davanje povratnih informacija i uvažavanje zna puno više značiti zaposlenicima. Dapače, to može potaknuti ljude da slušaju vođu i vjeruju u njegove vizije organizacije.

Unaprijedite tim i organizaciju

Zaposlenici očekuju od vođa da ih potiču i motiviraju, a motiviranje je vještina koja se može brusiti kroz iskustvo i učenje. Ono što je posebno korisno za motiviranje zaposlenika je područje u kojem vođe imaju stručnu moć. Ljudi vjeruju ovim vođama i dive im se jer su stručni u onome što rade. Oni imaju vjerodostojnost i stekli su pravo tražiti od ljudi da ih slušaju i prate, a ta im činjenica olakšava motiviranje i poticanje tih istih ljudi. Vođe trebaju motivirati i utjecati na ljude. To najčešće postižu kroz svoju prirodnu karizmu i način obraćanja te kroz druge izvore moći poput moći nagrađivanja ili dodjeljivanja zadataka ljudima.

Međutim, dobri vođe se sve manje oslanjaju na materijalne izvore moći kako bi motivirali i poticali druge. To jest, dobar vođa nije onaj koji daje bonuse ili druge materijalne nagrade. Dugoročniji učinak će imati vođa koji zaista unaprjeđuje tim i organizaciju, onaj koji budi osjećaj interesa i uzbuđenja kod zaposlenika, onaj koji svojim kreativnim procesima potiče članove tima da i sami daju više truda i razmišljaju na nesvakidašnji način. Ponekad je dovoljno da vođa bude upravo onakav kakav je te da potiče zaposlenike kroz svoje vrline. To se u literaturi naziva autentičnim vodstvom. Neke od vrlina koje vrijedi istaknuti za autentičnog vođu su visoko samopouzdanje, otpornost i optimističnost. Iskazivanje takvih karakteristika dovodi do toga da zaposlenici imaju više povjerenja u vođu, a s time i samo radno mjesto postaje ugodnije. Kombinacijom autentičnog i transformacijskog vodstva, moguće je postići uistinu zadivljujuće rezultate.   

Strateško planiranje za ostvarenje vizije

Ovo je područje vodstva koje se odnosi na upravljanje. Vođe trebaju osigurati da se posao koji je neophodan za ostvarenje vizije izvrši pravilno i na vrijeme. Strateški plan im daje mnoge alate i smjernice kako da to naprave te, u konačnici, da znaju prepoznati je li njihova vizija uspješno ostvarena. Zaposlenici su često previše zauzeti s izvršavanjem radnih zadataka u određenim vremenskim rokovima da bi zapravo mogli razmišljati o budućnosti. Zbog toga vođa treba navoditi zaposlenike u smjeru koji potiče ostvarivanje vizije za budućnost. Kako bi to postigli, članovi tima trebaju kroz strateško planiranje postavljene ciljeve povezane s vizijom cjelokupne organizacije. Vizija zapravo predstavlja vrlo široku, generalnu ideju o tome koje vrijednosti organizacija zastupa. Viziju imaju sve organizacije i institucije. Primjerice, sveučilište može imati viziju u obliku prosvjetljivanja studenata kako bi postali akademski građani.

Vođa koji ima viziju se zauzima za nešto i ima osjećaj svrhe. Baš zbog toga može uspješnije komunicirati s članovima tima. Ponekad je dovoljno imati dovoljno dobru viziju kako bismo unaprijedili organizaciju ili postigli onaj krajnji cilj kojemu težimo. Viziju s vođom dijele i svi zaposlenici organizacije. Stoga to može biti faktor koji dovodi do povezivanja članova i vođe u tim motiviran za ostvarenje te vizije. Naravno, neophodno je da vođa s timom podijeli zadatke koji dovode do ostvarenja vizije. No također treba i dopustiti da se članovi tima uključe u strateško planiranje i stvaranje vizije. Uloga vođe također leži u osiguravanju učinkovitog upravljanja promjenama što pomaže da se promjene potrebne za ostvarenje vizije provode s lakoćom i temeljito uz podršku ljudi na koje se one odnose.

Coaching i izgradnja tima za ostvarenje vizije

Individualni i timski razvoj važne su aktivnosti koje provode transformacijski vođe. Da bi razvili tim, vođe moraju najprije razumjeti dinamiku tima. Voditelj će osigurati da članovi tima imaju sve potrebne vještine i sposobnosti za obavljanje svog posla i ostvarenje vizije. To čine tako što redovito daju i primaju povratne informacije te kroz trening i coaching ljudi kako bi unaprijedili i individualni i timski učinak. Ključni sastojak koji povezuje tim je zajednički cilj. Vizija može poslužiti u tu svrhu. Tim putem se članovi tima moraju oslanjati jedni na druge kako bi uspjeli zajedničkim snagama ispuniti krajnji cilj.

Vođa također može utjecati i na tim tako što im pruža socijalnu podršku, daje im pozitivne povratne informacije i prihvaća ideje tima vezane za ostvarenje vizije. Vodstvo također uključuje i potragu za voditeljskim potencijalom u drugima. Ta stavka se rijetko spominje, a može biti iznimno bitna za daljnji uspjeh. Kada razvijate voditeljske vještine unutar svog tima, stvarate okruženje u kojem možete dugoročno postizati uspjeh, što je zapravo pravo mjerilo uspješnog vodstva. Tada od članova svojeg tima pravite sposobne, autonomne, vješte i samouvjerene zaposlenike koji se ne boje iznijeti kreativne ideje ili preuzeti inicijativu kada je to potrebno. Jednom kada izgradite takav tim, ostvarivanje vizije postaje zamjetno lakše.

Što podrazumijeva upravljanje, a što vođenje?

Riječi „voditelj“, „vođenje“ i „vodstvo“ često se pogrešno upotrebljavaju za opisivanje ljudi koji zapravo upravljaju. Ti pojedinci mogu biti visoko kvalificirani, izvrsni na poslu koji obavljaju i vrijedni za svoje organizacije, no to ih čini samo dobrim, a ne i voditeljima. U modelu transformacijskog vodstva, vođe određuju smjer u kojem žele da organizacija napreduje. Isto tako, vođe pomažu i sebi, ali i drugima u ostvarivanju cilja. Kako bi to postigli, oni stvaraju nadahnjujuću viziju, motiviraju i potiču druge da tu istu viziju i ostvare. Mogućnost uspješnog dijeljenja vizije se može smatrati i jednim od glavnih karakteristika koji svaki uspješni vođa mora posjedovati. Samim time će uspjeti nadahnuti i motivirati zaposlenike.

Naravno, da bi se moglo fokusirati na viziju, potrebno je stvoriti i promicati pozitivnu radnu klimu. To je također karakteristika koju vođa mora imati. Vođa mora osigurati da će zaposlenici odraditi zadani posao i poštivati pravila organizacije. Tek tada će ih moći inspirirati motivacijskim ponašanjima. Još jedna karakteristika vođe je da potiču ljude da budu kreativni te da ponekad riskiraju. Osim toga, često navode ljude da razmišljaju izvan okvira kada je strateško planiranje u pitanju kako bi došli do inovativnih rješenja. To naravno pomaže i unaprjeđuje ne samo tog zaposlenika, već i cijelo poduzeće. Vođe također upravljaju ostvarenjem vizije, ili direktno ili indirektno, te izgrađuju i treniraju svoje timove kako bi postali što jači. Kada kombiniramo sve navedene karakteristike dobijemo samouvjerenog, sposobnog, i najvažnije – učinkovitog vođu. Ono što možemo očekivati kada imamo učinkovito, transformacijsko vodstvo jest obilje kreativnosti, pozitivne atmosfere, dobrih odnosa i visoko zadovoljstvo zaposlenika.

Da bi ova web-stranica mogla pravilno funkcionirati i da bismo unaprijedili vaše korisničko iskustvo, koristimo kolačiće. Više informacija potražite u našoj Politici Kolačića.

  • Nužni kolačići omogućuju osnovne funkcionalnosti. Bez ovih kolačića, web-stranica ne može pravilno funkcionirati, a isključiti ih možete mijenjanjem postavki u svome web-pregledniku.