Menadžer usmjeren na rezultat razmišlja kratkoročno

Igor Pureta Igor Pureta

Upravljanje talentima igra ključnu ulogu u uspjehu organizacija. Organizacije se sve više suočavaju s izazovima koji proizlaze iz brze promjene tehnologije, globalne konkurencije i dinamičkih tržišnih uvjeta. 

Menadžer mora biti usmjeren na više od rezultata

Upravo zbog toga, menadžeri često imaju tendenciju razmišljati kratkoročno kako bi postigli brze rezultate. Međutim, važno je naglasiti da je usmjerenost na rezultate samo jedan aspekt uspješnog vođenja organizacije. Menadžeri moraju shvatiti da dugoročna održivost i uspjeh organizacije također zahtijevaju upravljanje talentima kao ključni faktor.

Razlika između upravljanja talentima i fokusa na rezultate

Menadžeri koji su usmjereni na rezultate često imaju jasno definirane ciljeve i prioritete. Njihov fokus je na postizanju kratkoročnih rezultata, poput povećanja prodaje, smanjenja troškova ili povećanja udjela na tržištu. Takvi menadžeri često koriste kvantitativne pokazatelje kao mjerilo uspjeha, a kratkoročni rezultati često dobivaju prioritet nad dugoročnom strategijom.

Upravljanje talentima, s druge strane, odnosi se na strategije i prakse koje organizacija koristi kako bi privukla, razvila i zadržala najbolje talente. To uključuje identifikaciju talenata, planiranje karijere, razvoj vještina i stvaranje motivirajućeg radnog okruženja. Menadžeri koji su svjesni važnosti kako upravljanje talentima utječe na rezultate, shvaćaju da su zaposlenici ključni resurs organizacije i da njihov razvoj i angažman imaju dugoročni utjecaj na uspjeh organizacije.

Kako upravljati talentima?

Kratkoročno razmišljanje menadžera usmjerenih na rezultate može imati negativan utjecaj na upravljanje talentima. Kada se fokusira samo na trenutačne rezultate, menadžer može zanemariti dugoročne potrebe i interese zaposlenika. To može rezultirati nedostatkom ulaganja u razvoj zaposlenika, nedostatkom prilika za napredovanje i nedovoljnim usklađivanjem njihovih osobnih ciljeva s ciljevima organizacije. Kao rezultat toga, organizacija može izgubiti vrijedne talente koji će potražiti bolje prilike u drugim organizacijama.

Upravljanje talentima zahtijeva dugoročno razmišljanje i ulaganje u zaposlenike kao strateški resurs organizacije. Menadžeri trebaju razumjeti da su talentirani zaposlenici ključni za postizanje dugoročnih ciljeva organizacije i održavanje konkurentske prednosti. Upravljanje talentima uključuje identifikaciju talenata, njihovo razvojno planiranje i pružanje prilika za napredovanje. Menadžeri trebaju raditi na stvaranju poticajnog radnog okruženja u kojem će zaposlenici biti motivirani i angažirani, što će rezultirati većim zadovoljstvom na radnom mjestu, većom produktivnošću i dugoročnom lojalnošću.

Kako uskladiti kratkoročne ciljeve i upravljanje talentima?

Jedan od načina na koji menadžeri mogu uskladiti kratkoročne ciljeve i upravljanje talentima je razumijevanje dugoročnih koristi ulaganja u razvoj zaposlenika. Iako se kratkoročno može činiti da ulaganje u razvoj zaposlenika troši vrijeme i resurse, dugoročno gledano, takva ulaganja rezultiraju visokim povratom ulaganja. Razvijeni zaposlenici su sposobniji nositi se s izazovima, donositi kvalitetne odluke i pridonositi inovacijama u organizaciji. Također, ulaganje u razvoj zaposlenika stvara pozitivno radno okruženje i kulturu u kojoj se talenti cijene i nagrađuju, što pomaže u zadržavanju ključnih zaposlenika.

Upravljanje talentima također uključuje planiranje karijere i pružanje prilika za napredovanje. Menadžeri trebaju identificirati potencijalne talente i pružiti im mentorstvo, obuku i razvojne programe koji će im pomoći da ostvare svoj puni potencijal. Kroz sustavno planiranje karijere, zaposlenici će biti motivirani da ostanu u organizaciji i razvijaju se, znajući da imaju perspektivu napredovanja i rasta.

Zašto je bolji fokus na dugoročno?

Menadžeri usmjereni na rezultat trebaju shvatiti da su kratkoročni rezultati samo dio šire slike uspjeha organizacije. Dok kratkoročno razmišljanje može donijeti brze rezultate, dugoročna održivost organizacije zahtijeva cjelovit pristup koji uključuje upravljanje talentima. Upravljanje talentima pridonosi stvaranju konkurentske prednosti, poboljšanju produktivnosti, povećanju inovacija i zadržavanju ključnih zaposlenika. Menadžeri usmjereni na rezultate trebaju shvatiti da je upravljanje talentima važno za dugoročni uspjeh organizacije.

Menadžer mora biti usmjeren na više od rezultata

Rezultat može zavarati te menadžer uljuljkan u svoj pozitivan trend rezultata često ne vidi ono što se valja iza brda. Odnosno, ne vidi što se zaista događa s timom ili poduzećem koje vode. U doba gospodarskih prilika i neprilika vrlo često je fokus javnosti usmjeren u burzovna izvješća. Ona nam govore koliko je cijena dionica porasla ili bila korigirana. Tim jezikom govore stručnjaci da bi nas umirili, zadržali povjerenje i sakrili činjenicu da se radi o padu vrijednosti dionica. Iako malo tko razumije što te informacije, u stvari, znače prepune su ih novine, vijesti, portali. Čini se kao da su to neke besplatne stvari čija je sposobnost učiniti ljude sretnijima.

No, naša situacija je zaista sitnica u odnosu na to što se dešava u razvijenim ekonomijama zapadnih zemalja. Primjer jednog od najpoznatijih ljudi u poslu ulaganja u druga poduzeća je Warren Buffet, CEO Berkshire Hathaway-a. To je poduzeće koje je upravo zahvaljujući njegovim odlukama i sposobnosti povećalo cijenu dionica za 76% u posljednjih 10 godina. Istovremeno je burzovni indeks S&P 500 u istom razdoblju pao za 11%.

Zašto vam to pričam? U petak, 24. veljače je u poznatim dnevnim novinama, Wall Street Journalu izašao članak o Buffetu. Članak stavlja upitnik na njegove sposobnosti jer je poslovni rezultat u 2011. bio lošiji "od očekivanog", (što god to bilo). U istom tom članku između ostalog g. Buffet kritičarima odgovara i rečenicom (u slobodnom prijevodu): "Ako radimo prave stvari i vodimo naš posao kako treba, rezultat će doći sam."

Rezultat zamagljuje pravo stanje stvari

Hoće li? Kako uopće znamo radimo li prave stvari? Kako znamo vodimo li posao kako treba? Uobičajen način razmišljanja menadžera jest prije svega usmjeren na rezultat. Tako menadžer svakodnevno, a ponekad i češće, usmjerava svoje misli i poglede na tablice s rezultatima. Ponekad to čini kako bi nastala dobra prezentacija. Češće kako bi saznali jesu li njihove aktivnosti tom razdoblju postigle rezultat. Izgubljeni u moru tablica i grafova koji mjere njihove aktivnosti pokušavaju razaznati ostvaruje li tim ili poduzeće koje vode napredak. I tu leži jedna velika zamka.

Rezultat može zavarati! Menadžer uljuljkan u samopouzdanje pozitivnog trenda rezultata često ne vidi ono što se valja iza brda. Ne vidi što se zaista događa s timom ili poduzećem koje vodi. Usmjerenost na rezultat zamagljuje im način na koji obavljaju posao i zaboravljaju raditi prave stvari. A leadership ili vođenje jest, kao što kaže g. Buffet, upravo to! Menadžerovi interesi trebaju biti da svoje sposobnosti upregnu kako bi svijet u kojem djeluje učinio boljim. Zato nije dovoljno da se postignu rezultati već je potrebno i da radimo stvari kako treba.

Radeći na usavršavanju poslovnih procesa, smanjenju stresa prilikom obavljanja zadataka, povećanju zadovoljstva zaposlenika i klijenata, voditelj utječe na kvalitativnu sposobnost organizacije da opstane i napreduje. Time usmjerava svoju pažnju na još nešto osim rezultata! Upravo ta usmjerenost na kvalitetu rada mu pruža sigurnost da će kroz duže vremensko razdoblje postizati bolje rezultate čak i ako su rezultati već sada dobri.

Uz rezultat pratite i druge pokazatelje

U svojoj organizaciji, važno je da ne samo pratite rezultate, već i druge pokazatelje koji će vam pomoći da razumijete kako vodite posao i obavljate li prave stvari. Uz mjerenje rezultata, trebali biste također razmotriti mjerenje aspekata kao što su kvaliteta rada, uspješnost timskog vođenja i utjecaj vašeg ponašanja na postignute rezultate. Dodatno, ako možete povezati ova mjerenja s nagrađivanjem članova tima, to će potaknuti razmišljanje o dugoročnosti i posljedicama njihovog rada na postignute rezultate. Stvarajući takav mentalitet i angažirajući sve veći broj ljudi u unapređenje kvalitete, osiguravate da se brinu i o rezultatima i o pravilnom vođenju posla.

Takav način razmišljanja i pristup poslu posebno su važni u administrativnim dijelovima poduzeća, koji se često smatraju manje relevantnima za postizanje rezultata i stoga neopravdanim za nagrađivanje. No, često zanemarujemo činjenicu da rad administrativnih službi izravno utječe na uspješnost organizacije. Na primjer, bahato ponašanje ili pružanje nesuvislih informacija od strane službe za korisnike može rezultirati padom prodaje. Također, kašnjenje u plaćanju ili izdavanju računa od strane računovodstvene službe može dovesti do kašnjenja u isporuci ili naplati prodaje.

Ali tu se priča ne završava! Čak i ako nemate nadređenog ili ako vaša organizacija još nije svjesna važnosti praćenja takvih pokazatelja, trebali biste sami pratiti koliko ste bili kvalitetni u situacijama u kojima možete najviše utjecati.

Na primjer, možete razmotriti sljedeće:

  • Uspješnost komunikacije s timom ili klijentima

Menadžeri trebaju analizirati kako uspješno komuniciraju sa svojim timom i klijentima. Jasan i učinkovit prijenos informacija ključan je za postizanje ciljeva i izgradnju povjerenja među članovima tima. Praćenje komunikacijskih procesa omogućuje menadžerima da identificiraju potencijalne probleme i područja koja zahtijevaju poboljšanje, kao i pravovremeno ispravljanje eventualnih nedostataka.

  • Vrijeme utrošeno na objašnjavanje situacija i pružanje podrške timu

Također, menadžeri bi trebali vrednovati vrijeme koje troše na objašnjavanje situacija i pružanje podrške timu. Efikasno i strpljivo vođenje tima pomaže u izgradnji povjerenja, potiče suradnju i potiče bolje rezultate. Kroz sustavno praćenje vremena utrošenog na ove aktivnosti, menadžeri mogu procijeniti svoje vještine vođenja i identificirati načine za daljnje poboljšanje.

  • Učinkovito rješavanje problema i donošenje odluka

Dodatno, menadžeri bi trebali razmotriti svoju sposobnost rješavanja problema. Brzo prepoznavanje i rješavanje problema ključno je za održavanje učinkovitosti i postizanje ciljeva. Praćenje vlastite sposobnosti rješavanja problema omogućuje menadžerima da identificiraju svoje snage i slabosti u tom području. Također, omogućuje im prepoznavanje trendova ili uzoraka u problemima koji se javljaju te pronalaženje dugoročnih strategija i rješenja.

Upravljanje talentima uključuje i praćenje njihovog rada

Važno je naglasiti da menadžeri ne bi trebali biti usmjereni samo na svoj vlastiti rad, već bi trebali poticati i pratiti uspješnost cijelog tima. Stvaranje kulture u kojoj se svakom članu tima pruža prilika za rast, razvoj i nagrađivanje temeljna je za upravljanje talentima. Menadžeri bi trebali postaviti jasne ciljeve za svoj tim, pružiti kontinuiranu podršku i mentorstvo te osigurati da se uspjesi i postignuća prepoznaju i nagrađuju.

I mnoge druge aspekte koje trebate obavljati kako bi posao bio kvalitetno obavljen, s obzirom na svoju ulogu vođe i svoju želju da svijet bude bolje mjesto na kraju dana nego što je bio ujutro.

Prepoznajte svoje snage i slabosti

Uvođenje takvih mjerenja i praćenje tih pokazatelja pomoći će vam da razvijete uvid u svoj rad i identificirate područja koja trebate poboljšati. To će vam omogućiti da prepoznate svoje snage i slabosti kao vođe te da razvijete strategije za uspjeh na dugoročnoj razini. Također, postavljanje takvih standarda i očekivanja može motivirati i inspirirati druge članove tima da slijede vaš primjer i rade na poboljšanju kvalitete rada i postignuća rezultata.

Menadžeri usmjereni na rezultate trebaju proširiti svoj fokus s mjerenja samo rezultata na praćenje i vrednovanje drugih pokazatelja koji utječu na uspješnost vođenja posla. Komunikacija, vrijeme utrošeno na podršku timu, sposobnost rješavanja problema i upravljanje talentima ključni su elementi koji doprinose dugoročnom uspjehu organizacije. Stvaranje kulture visoke izvedbe, razvoj talenata i pravedno nagrađivanje ključno je za motivaciju i angažman tima. Upravljanje talentima postaje neophodno kako bi se identificirali, razvili i zadržali ključni talenti koji će osigurati konkurentske prednosti i održati organizaciju na putu prema uspjehu.

Da bi ova web-stranica mogla pravilno funkcionirati i da bismo unaprijedili vaše korisničko iskustvo, koristimo kolačiće. Više informacija potražite u našoj Politici Kolačića.

  • Nužni kolačići omogućuju osnovne funkcionalnosti. Bez ovih kolačića, web-stranica ne može pravilno funkcionirati, a isključiti ih možete mijenjanjem postavki u svome web-pregledniku.