Upravljanje promjenama - uspjeti u VUCA svijetu

Tanja Pureta Tanja Pureta
Tanja Pureta prezentira kako upravljati promjenom u VUCA svijetu

Stvari nisu više jednostavne, ritam je brz, svijet je to u kojem je izvjesno jedino da svaki dan možemo očekivati kompleksne stvari pa su znanje i vještina upravljanja promjenama time sve važnije.

Udruga Women in Adria, zahvaljujući svojoj upornosti u promicanju žena poduzetnica, je usprkos svim otežavajućim okolnostima uspjela organizirati drugu Konferenciju za žene u znanosti i farma biznisu. Na konferenciji je sudjelovala i Tanja predavanjem Možemo li raditi bez stresa u suvremenom VUCA svijetu i predstavljanjem ovogodišnje dobitnice naslova Future Leaders. O svemu je podrobno na mrežnoj stranici Women in Adria izvijestila Matea Mitak uz fotografije koje je snimila Martina Cvek. Članak prenosimo u cijelosti, a Tanjin nastup možete pogledati u našoj Bazi znanja!

Jeste li znali da se 11. veljače obilježava Dan žena u znanosti? Danas je, tome u čast, održana druga Konferencija Žene u znanosti i farma biznisu. U ugodnom prostoru hotela Aristos sedam je govornica svojim pričama i prezentacijama inspiriralo kolegice i još važnije, studentice koje će ući u farmaceutsku industriju i medicinu.

Kanadski veleposlanik otvorio konferenciju

Zahvaljujući podršci kanadske ambasade, konferencija je emitirana na naše online kanale, pa njenu snimku možete vidjeti ovdje. U službeni program uvod je dao ambasador Kanade u Hrvatskoj, Alan Bowman. Istaknuo je važnost ravnopravnosti spolova te kako ona vodi k “pravednom i ujednačenom društvu, u kojem su većom koncentracijom žena ona manje korumpirana i otvorenija uma, kao i sigurnija.”

Prva govornica bila je Rina Musić, direktorica tvrtke Medrk Sharp & Dohme za Hrvatsku i Sloveniju, koja je u svojem predavanju „Životnim učenjem do ciljeva“ istakla autentičnost kao nužnost u gradnji karijere. „Želim biti onakva kakva jesam, ne želim se prikazivati drugačijom. Kratkoročno to nije bilo dobro za mene, međutim dugoročno mislim da je to jedna od mojih karakteristika. Ljudi koji rade sa mnom znaju da sam iskrena i otvorena. Dugoročno, za mene, to je jedini pravi put.“ Jedna od deset neurokirurginja u Hrvatskoj bila je druga prezenterica na konferenciji. Dr. sc. Marina Raguž, dr. med., svojom je životnom pričom pokazala zašto se toliko bori protiv rodne neravnopravnosti u medicini. Objasnila je i kako sve nedaće premošćuje zbog ljubavi prema svojoj struci. „Moje najdraže mjesto je operacijska sala. Imam sreću da je osim mene još 9 neurokirurginja u Hrvatskoj. Kad sam ondje, moje srce pjeva.“

Direktorica Zentive, Ivana Stojčević dr. den. med., svojom je metaforičnom prezentacijom uspona na planinu dala savjete za karijerni razvoj. „Prihvaćanje izazova u bilo kojoj sferi života, u znanosti, umjetnosti, obrazovanju, sportu ili poslovanju, slično je usponu na visoku planinu. Put je neizvjestan, zahtjeva fizičku i mentalnu snagu te ustrajnost i rezilijenciju.“

Proglašene Future leaders za 2022.

Iduća prezenterica izložila je kako ne vjeruje u univerzalan recept za uspjeh žene, u farmaciji i biznisu općenito. Alenka Jajac Knez, direktorica Tržišnih Operacija u hrvatskoj farmaceutskoj kompaniji Jadran Galenski Laboratorij, istakla je sintagmu ‘um početnika’ kao vodilju tijekom razvoja karijere. „Naše kolegice imaju pravo da im prenesemo naše znanje, da ih mentoriramo, poučimo i zapravo je naša odgovornost da ih pripremimo za poziciju, na kojoj će nas jednog dana zamijeniti.“ 

Vlasnica i direktorica poduzeća „Ramiro“, Tanja Pureta mag. psih. imala je čast predstaviti četiri finalistice Future Leadera za 2022., Anu Salapić, Žaninu Jakopin, Vesnu Mustedanagić i Anamariju Stišćak. Pobjednica Žanina Jakopin voditeljica je Odjela za pristup i tržištu za Hrvatsku i Sloveniju u MSD-u. Gotovo već 13 godina radi u farmaciji, gdje se našla igrom slučaja. Svojem napredovanju pripisuje što je naučila reći ne. „To mi je bilo od izuzetne i neprocjenjive vrijednosti. Činjenica da sam ovdje (u MSD-u) toliko dugo je mnogo prilika za učenje i razvoj koje sam dobila.“

Kako uspjeti u VUCA svijetu

Pureta se potom prisutnima u dvorani i virtualnim gledateljima obratila putem svojeg izlaganja “Možemo li raditi bez stresa u suvremenom VUCA svijetu?”. Živimo u svijetu koji se stalno mijenja i u kojem se suočavamo s mnogim izazovima, neizvjesnostima i nepredvidljivostima. Taj se svijet obično opisuje kraticom VUCA, koja označava "Volatility, Uncertainty, Complexity i Ambiguity". Ovaj akronim opisuje svijet u kojem se događaji brzo mijenjaju i u kojem je teško predvidjeti budućnost. To stvara poteškoće za pojedince i organizacije koje navikle na tradicionalno upravljanje promjenama.

Volatility se odnosi na brze i nepredvidljive promjene koje se događaju u poslovnom svijetu. To mogu biti ekonomski uvjeti, politički nemiri ili prirodne katastrofe. Ove promjene mogu biti neočekivane i brze, što otežava donošenje pravovremenih odluka. Uspješne organizacije su one koje su spremne brzo se prilagoditi promjenama i biti inovativne u svom pristupu.

Uncertainty se odnosi na nedostatak jasnog i pouzdanog znanja o budućnosti, što dovodi do nejasnoće oko toga što treba učiniti. Budućnost može biti nepredvidljiva, s brojnim vanjskim čimbenicima koji mogu utjecati na poslovanje organizacije. Stoga je ključno razviti strategije koje se mogu prilagoditi različitim scenarijima i imati fleksibilnost u donošenju odluka.

Complexity  se odnosi na složenost i međusobnu povezanost različitih faktora koji utječu na poslovanje organizacije. Organizacije se suočavaju s velikim brojem informacija te kompleksnim tržištem. Uspješne organizacije su one koje su sposobne razumjeti kompleksnost svog okruženja i pronaći inovativne načine kako se nositi s njom.

Ambiguity se odnosi na nedostatak jasnih i preciznih informacija u poslovnom okruženju. U VUCA svijetu, informacije su često nejasne, a tumačenja se mogu razlikovati. Stoga je ključno razviti komunikacijske vještine i liderstvo koje će omogućiti organizaciji da se suoči s nejasnoćom, razumije različite interpretacije i donese informirane odluke.

Odbacite tradicionalno upravljanje promjenama

U današnjem poslovnom svijetu, organizacije se suočavaju s velikim izazovima koji dolaze sa složenim, nepredvidivim i nestabilnim okruženjem. Takvo okruženje karakterizira kriza, globalizacija, tehnološki napredak i konstantne promjene u tržištu. U ovakvom okruženju, organizacije se moraju suočiti s mnogim izazovima, uključujući promjene u tehnologiji, kulturi, zakonima i zahtjevima kupaca.

Tradicionalni pristupi upravljanju promjenama više ne funkcioniraju u VUCA svijetu. Ova praksa se fokusira na predviđanje, planiranje i implementaciju promjena, što pretpostavlja da se promjene mogu predvidjeti i kontrolirati. Međutim, u VUCA svijetu, promjene su nepredvidive i organizacije moraju biti spremne za različite scenarije.

Razvijanje nove strategije

Organizacije koje žele uspjeti u VUCA svijetu moraju razviti nove strategije za upravljanje promjenama koje su prilagodljive i fleksibilne. To uključuje razvijanje kulture koja potiče učenje i inovacije, uspostavljanje jasne vizije i strategije, te otvorenost prema promjenama. Neke od ključnih karakteristika novih strategija za upravljanje promjenama u VUCA svijetu su prilagodljivost i potreba da svaki zaposlenik bude voditelj promjena. Organizacije koje su sposobne brzo se prilagoditi promjenama i odgovoriti na nepredvidive situacije imaju veće šanse za uspješnost i održivost.

Organizacije moraju biti spremne učiti iz svojih pogrešaka i kontinuirano poboljšavati svoje procese. Organizacija treba ostvariti takvu kulturu u kojoj svi zaposlenici uče i razvijaju se te učenici postaju učitelji jedni drugima. Još jedna ključna karakteristika novih strategija za upravljanje promjenama je uspostavljanje jasne vizije i strategije. To omogućava organizacijama da se usredotoče na ciljeve i prioritete te da ostvare svoju viziju na najbolji mogući način. Otvorenost prema promjenama i novim pristupima je također ključna karakteristika novih strategija za upravljanje promjenama. Organizacije moraju biti spremne prihvatiti promjene koje će im omogućiti da se prilagode novim situacijama.

Važnost komunikacije i suradnje

Komunikacija, suradnja i dijeljenje znanja ključni su elementi u upravljanju promjenama u VUCA svijetu. Organizacije moraju biti transparentne i otvorene u komunikaciji s zaposlenicima. To osigurava da svi sudionici procesa promjene razumiju elemente procesa upravljanja promjenama te što se događa i zašto. Ovo može uključivati redovite sastanke i razgovore s rukovodstvom, kao i dijeljenje informacija putem internih komunikacijskih kanala. Suradnja i dijeljenje znanja su također ključni za uspješno upravljanje promjenama u VUCA svijetu. Organizacije moraju biti spremne na suradnju i timski rad kako bi se prilagodile promjenama. Ovo može uključivati uspostavljanje radnih grupa i timova koji rade na specifičnim aspektima promjene, te otvoreno dijeljenje znanja među zaposlenicima.

Dijeljenje znanja može biti korisno i za razvoj novih pristupa i ideja za upravljanje promjenama. Organizacije mogu poticati inovacije i kreativnost među zaposlenicima kroz uspostavljanje internih programa za razmjenu ideja i iskustava. Ovo može uključivati i dodjelu vremena za eksperimentiranje i testiranje novih ideja. To može dovesti do boljih i učinkovitijih pristupa upravljanju promjenama u VUCA svijetu. Komunikacija, suradnja i dijeljenje znanja su ključni za uspješno upravljanje promjenama u VUCA svijetu.

Stvaranje kulture organizacije koja potiče dijeljenje znanja, inovaciju, kreativnost te komunikaciju i suradnju može biti izazovan, ali ključan korak prema uspješnom upravljanju promjenama u VUCA svijetu. Organizacije trebaju uspostaviti mehanizme i alate koji će olakšati dijeljenje znanja, poticati inovacije i kreativnost te promovirati komunikaciju i suradnju među zaposlenicima. Ovo će omogućiti organizaciji da bude bolje opremljena za suočavanje s promjenama koje donosi VUCA svijet te ostvari konkurentske prednosti u dinamičnom poslovnom okruženju.

Upravljanje rizicima u VUCA okruženju

Upravljanje rizicima u VUCA okruženju zahtijeva sveobuhvatan pristup koji uključuje procjenu, praćenje i upravljanje različitim vrstama rizika. Volatilnost, nesigurnost, kompleksnost i ambivalentnost koje karakteriziraju VUCA svijet često dovode do pojave novih i nepredvidivih rizika koji mogu ozbiljno utjecati na uspješnost organizacija. Stoga, organizacije moraju biti proaktivne u identificiranju potencijalnih rizika, kao i u analizi njihovih učinaka na poslovanje i razvoj strategija za njihovo upravljanje.

Jedan od ključnih aspekata upravljanja rizicima u VUCA okruženju je razvijanje alternativnih strategija i planova kako bi organizacija bila spremna na nepredviđene promjene. To uključuje fleksibilnost u pristupu poslovanju, sposobnost brze prilagodbe promjenama te usvajanje agilnih pristupa kako bi se organizacija mogla brzo prilagoditi novonastalim situacijama. Dodatno, praćenje situacije u stvarnom vremenu i redovito ažuriranje strategija upravljanja rizicima postaju ključni elementi u VUCA okruženju. Organizacije trebaju imati sustav praćenja promjena u okruženju, kao što su promjene tržišnih uvjeta, tehnoloških inovacija, zakonodavnih regulacija i društvenih trendova kako bi mogli brzo reagirati i prilagoditi se.

Upravljanje rizicima u VUCA okruženju također zahtijeva razvijanje kulture organizacije koja promiče otvorenost prema rizicima, učenje na greškama i brzu prilagodbu. Liderstvo ima ključnu ulogu u poticanju takve kulture te osiguravanju da zaposlenici budu osnaženi i potaknuti na aktivno sudjelovanje u upravljanju rizicima.

Važnost liderstva

U VUCA svijetu tehnologija igra važnu ulogu u upravljanju promjenama. Sposobnost organizacija da koriste tehnologiju za poboljšanje procesa, komunikaciju i praćenje performansi ključna je za uspjeh u ovom okruženju. Međutim, tehnologija ne može sama riješiti probleme promjena, pa je važno imati vodstvo koje će znati pravilno koristiti tehnologiju. Uz to, vođe u VUCA svijetu moraju imati sposobnost da se prilagode novim tehnologijama i prepoznaju njihov potencijal. To uključuje razumijevanje kako tehnologija utječe na radnu snagu, te kako se može koristiti za poboljšanje timskog rada i suradnje.

Vođe moraju biti otvoreni za ideje zaposlenika te imati sposobnost motiviranja i podržavanja svih u organizaciji. To uključuje prepoznavanje potencijala u timu te stvaranje okruženja u kojem se potiče kreativnost i inovativnost. Zapošljavanje raznolikih pojedinaca i timova, kao i kontinuirano ulaganje u njihov razvoj dovodi do pozitivnih posljedica. To može pružiti raznolikost perspektiva i ideja koje će biti ključne za uspješno upravljanje promjenama.

Jedna od ključnih uloga lidera u upravljanju promjenama u VUCA svijetu je usmjeravanje organizacije prema inovativnim rješenjima. To podrazumijeva razvijanje kulture inovacija, poticanje kreativnosti i sposobnost da kreiraju nove ideje i strategije.  Konačno, važno je imati vodstvo koje je u mogućnosti voditi organizaciju kroz promjene koje donosi tehnologija. To uključuje razvoj strategije koja se prilagođava novim tehnologijama, upravljanje promjenama u radnoj snazi i upoznavanje zaposlenika s novim tehnologijama. Lideri moraju preuzeti aktivnu ulogu u vođenju organizacije prema naprijed, koristeći tehnologiju kao alat za postizanje uspjeha.

Kako uspjeti u VUCA svijetu

Uspjeti u VUCA svijetu zahtijeva poseban pristup koji se prilagođava dinamičnom i nepredvidivom okruženju. Evo nekoliko ključnih koraka koji vam mogu pomoći da uspijete u VUCA svijetu:

  • Prilagodite se promjenama: VUCA svijet je dinamičan i nepredvidiv, stoga je ključno biti fleksibilan i brzo se prilagođavati promjenama. Budite promjena u svojoj okolini, otvoreni za nove ideje, promjene u tržištu, tehnološke inovacije i prilike koje se pojavljuju.
  • Razvijte inovativnost: Inovativnost je ključna vještina u VUCA svijetu. Potrebno je razvijati kreativnost i inovativnost kako biste mogli pronaći nove načine za rješavanje problema i prilagođavanje nepredvidivim situacijama.
  • Fokusirajte se na učenje: Brzo učenje i usvajanje novih znanja postaju sve važniji. Budite spremni stalno učiti, prilagođavati se novim situacijama i unaprjeđivati svoje vještine kako biste ostali konkurentni.
  • Izgradite agilnost: Agilnost je sposobnost brze prilagodbe i fleksibilnosti u VUCA okruženju. Razvijte agilnost u svom pristupu poslu i upravljanju promjenama kako biste mogli brzo reagirati na promjene i donositi informirane odluke.
  • Razvijte mreže i suradnju: U VUCA svijetu, uspješno upravljanje mrežama i suradnja s drugima postaju sve važniji. Izgradite široku mrežu kontakata, surađujte s drugima, dijelite znanje i iskustva kako biste mogli bolje razumjeti promjene u okruženju i donositi informirane odluke.
  • Upotrijebite tehnologiju: Tehnologija može biti snažan alat za uspjeh u VUCA svijetu. Pratite i koristite najnovije tehnološke trendove koji se odnose na vašu industriju i primjenjujte ih kako biste poboljšali svoju konkurentsku prednost.

Razvijte emocionalnu inteligenciju: Sposobnost upravljanja emocijama, kao što su stres, strah i nesigurnost, postaje ključna. Razvijte svoju emocionalnu inteligenciju kako biste mogli postići kvalitetnije upravljanje stresom i pritiskom, te ostati fokusirani i usredotočeni na postizanje svojih.

VUCA svijet može biti izazovan, ali i pružati mnoge mogućnosti za uspjeh. Ključno je ne bojati se promjena, već biti otvoren za nove ideje, prilagođavati se dinamičnom okruženju i izlaziti iz svoje zone udobnosti. Razvijanje inovativnosti, agilnosti, učenja i suradnje, te upotreba tehnologije mogu biti snažni alati za postizanje uspjeha. Važno je razviti emocionalnu inteligenciju kako bismo bolje upravljali stresom i nesigurnošću. Uz pravi mentalni sklop i prilagodljivost, VUCA svijet može postati područje gdje se prilike samo nižu, a uspjesi su dostižni.

Posljednje predavanje iz daleke Kanade

Helena Virić Gašparić osnivačica i CEO Greener d.o.o. te asistentica na Agronomskom fakultetu u Zagrebu, u svojem je predavanju “Sinergija poljoprivrede, znanosti i poduzetništva – korak naprijed” fokus stavila na inicijativu očuvanja okoliša i svoj ulazak u startup svijet. „Ima više načina za doći do uspjeha, nije uvijek nužno ići kroz akademsku karijeru. Ako imaš ideju, želju ili vjeru u projekt; kad se znanost, želja i volja spoje s poduzetništvom, ponekad je dovoljno i poznavati prave ljude. Put ka uspjehu gotovo je zagarantiran.“

Posljednja se predavačica uživo javila iz Kanade. Marica Gašpić-Pišković Hrvatica je s kanadskom adresom, a po struci farmaceutkinja s tridesetogodišnjim iskustvom. Konferenciju je zaključila svojim predavanjem “Kanadsko iskustvo” o evoluciji ljekarničke prakse posljednjih 20 godina, navodeći promjene u ulozi farmaceuta i područja mogućnosti u farmaciji. 

Sponzori su konferencije MSD, Zentiva, Takeda, Fidelta, JGL, Sandoz i Citroen uz podršku L’Oreala, kanadskog veleposlanstva i Ramira. Sudionice su kući kao i uvijek odnijele bogati goodiebag koji su napunili JGL, L’0real, Bipa, Nuggela&Sulle, Kala i Anzotica kozmetika.

Da bi ova web-stranica mogla pravilno funkcionirati i da bismo unaprijedili vaše korisničko iskustvo, koristimo kolačiće. Više informacija potražite u našoj Politici Kolačića.

  • Nužni kolačići omogućuju osnovne funkcionalnosti. Bez ovih kolačića, web-stranica ne može pravilno funkcionirati, a isključiti ih možete mijenjanjem postavki u svome web-pregledniku.