Intrinzična motivacija je bolja od svih kontrola

Igor Pureta Igor Pureta

Intrinzična motivacija je bolja od svih kontrola. Stoga je osobni razvoj važna karika u poticanju motivacije, samo ga nekako svi zanemarujemo.

Motiviran radnik bolje radi od onog kojem treba sve govoriti

Intrinzična motivacija nužna je ako želimo svoj posao obaviti što je god kvalitetnije moguće. Dokle god ustrajete na tome da su vam poznati svi detalji svih procesa koji se odvijaju tijekom dana, možda ih potvrđujete svojim potpisom te rješavate probleme unutar i izvan tima bez obzira na to tko je stvarno odgovoran za njih, gubi se smisao vašeg posla. 

Motivacija pada i raste

Ako vaša organizacija temelji svoj posao na godišnjim ili višegodišnjim planovima, velika je vjerojatnost da ste, kao voditelj aktivno uključeni u planiranje ciljeva, zadataka i budgeta za iduću godinu. Pristizanje elektroničke pošte s različitim podacima se povećava geometrijskom progresijom. Čini vam se da polako gubite bitku s verzijama datoteka u kojima se nalaze razne analize vaših podataka. Mit o moći kojim se naslađuju svi koji žele biti pet minuta na vlasti se ispuhao poput balona. Na kraju nekog razdoblja uviđate da vam je svakodnevni, operativni dio posla izmaknuo kontroli. Primjetili ste da članovi vašeg tima samo djelomično obavljaju zadatke koji ste im povjerili.

S približavanjem kraja godine znajući da je motivacija pala, na svim timskim sastancima ste stavljali poseban naglasak na potrebu da se svaka aktivnost svih članova usmjeri na to da ovogodišnji ciljevi i zadaci budu ispunjeni. U ekonomiji države se otkriva problem, prodaja stagnira. Otkazivanje ili odgađanje dogovorenih narudžbi već je prilično ugrozilo mogućnost da se postigne poslovni rast. Najmanje što vam je u ovom trenutku potrebno je loša motivacija i gubitak ritma. U vašem timu svatko zna što mu je posao i što bi trebalo biti obavljeno u određenom vremenu. Oni su u timu već dulje vrijeme. Potaknut je njihov osobni razvoj te imaju potrebno znanje i kompetencije za obavljanje ne samo svog posla već i poslove drugih članova tima

Usmjerenost na ljude

Ako ste pomislili da je vašim ljudima zaista potrebna dodatna pažnja, da trebaju aktivno usmjeravanje, razmislite je li to zaista organizacijska kultura koju želite promicati u svom poduzeću. Razmislite koliko često tijekom dana odgovarate na pitanja koja vam postavljaju članovi vašeg tima. Ponavljate li na sastancima ili jutarnjim brifinzima činjenice koje ste tijekom tjedna već naveli u elektroničkoj pošti? Koliko često preuzimate pozive internih i eksternih klijenta s kojima vaši ljudi ne mogu izaći na kraj? Koliko često se na sastancima o vašem odjelu govori kao o uskom grlu u procesu rada?

Takva usmjerenost na ljude vam donosi samo grčenje u želucu, pretrpanost poslom i nezadovoljstvo! No, u najvećem broju slučajeva postoji način da vaš tim i vi, kao menadžer, istovremeno obavljate svakodnevan, operativan posao za koji ste odgovorni. Ne biste trebali obavljati i onaj strateški posao koji od vas traži situacija, vaš nadređeni i priroda vašeg položaja! Dokle god je vaš izbor da su vam poznati svi detalji procesa koji se odvijaju tijekom dana. Dokle god vam je važno da provjeravate svaki od njih te potvrđujete svojim potpisom; da rješavate probleme unutar i izvan tima bez obzira na to tko je stvarno odgovoran za njih. Tada se gubi smisao vašeg posla, a vi svojim ponašanjem dajete do znanja da vam je povjerenje u članove svog tima na vrlo niskoj razini.

Važnost i podjela motivacije

Motivacija izaziva, usmjerava i održava željeno ponašanje ljudi. Ona je vrlo važna u svim aspektima života, počevši od škole, posla, hobija pa sve do svakodnevnih uobičajenih aktivnosti. Ako je motivacija pojedinca za nešto na niskoj razini, teško će započeti određeno ponašanje, a ako ga i započne, teško će ga održati. Stoga je motivacija vrlo važna i u menadžmentu. Rukovoditelji trebaju dobro poznavati značajke motivacije kako bi mogli kvalitetno rukovoditi svojim zaposlenicima. Trebaju znati utjecati na vlastitu motivaciju, ali i ono što je još važnije za njihov posao – utjecati na motivaciju zaposlenika. U okviru organizacije, motivacija je vrlo važna jer rukovoditelj neprestano nastoji ostvariti želje i potrebe svojih zaposlenika. Na taj način, zaposlenici će kvalitetno obavljati svoj posao, odnosno njihovo ponašanje će biti poželjno za organizaciju. Kako bi rukovoditelj mogao utjecati na motivaciju svojih suradnika, vrlo je važno da je upoznat s oblicima motivacije.

Motivacija može biti vanjska i unutarnja, odnosno ekstrinzična i intrinzična. Do ekstrinzične motivacije na radnom mjestu dolazi kada je zaposlenik motiviran vanjskim nagradama. Primjerice, rukovoditelj potiče zaposlenika da posao obavi kvalitetno tako što će mu biti isplaćen bonus ako zadovolji određene kriterije. S druge strane, postoji intrinzična motivacija koju je možda teže potaknuti kod osobe, ali ona snažnije motivira osobu na određeno ponašanje. Ako rukovoditelj želi dobro obavljati svoj posao, neophodno je da radi na povećanju intrinzične motivacije svojih zaposlenika. Zašto je to važno i kako to učiniti? Jednom kada u teoriji uvidite kako treba postupiti, Menadžment Leadership Akademija vam omogućava da to usavršite na konkretnim, praktičnim zadacima.

Intrinzična motivacija – zašto se toliko spominje?

Zasigurno ste puno puta čuli da je intrinzična motivacija vrlo važna te da je potrebno poticati upravo njeno povećanje. Kada je osoba intrinzično motivirana, ona se ponaša na određeni način isključivo zbog samog sebe. Ona istinski uživa u tome te nema nikakvih vanjskih čimbenika koji utječu na njeno ponašanje. Primjerice, ako je zaposlenik intrinzično motiviran, on će se truditi na poslu zato što voli to što radi i želi se usavršiti u tom području. Dakle, nije motiviran vanjskom nagradom kao što je primjerice povećanje plaće. Ako su ljudi intrinzično motivirani, njihova motivacija će duže trajati i bit će jača. Ono zbog čega ekstrinzična motivacija ne traje toliko dugo je činjenica da je vanjske nagrade potrebno davati kontinuirano. Jedino na taj način će se ekstrinzična motivacija održati. Stoga, uvijek nastojmo raditi ono za što smo intrinzično motivirano, odnosno u ovom slučaju – pokušati utjecati na povećanje intrinzične motivacije zaposlenika.

Međutim, budući da intrinzična motivacija proizlazi iz same osobe, okolina (u ovom slučaju rukovoditelja) ne može značajno utjecati na nju. Navedena činjenica nije pretjerano dobra vijest za rukovoditelje, međutim dobra vijest je da možete naučiti kako izvući ono najbolje. Drugim riječima, postoje načini na koje vi kao rukovoditelj možete indirektno utjecati na intrinzičnu motivaciju zaposlenika. O ovom možete puno više naučiti u programu Menadžment Leadership Akademija. Naime, Menadžment Leadership Akademija je cjelovit program za menadžere koji kroz praktične zadatke vodi menadžere kroz sve aspekte njihova posla i pomaže im raditi na područjima koja zaostaju.

Kako povećati intrinzičnu motivaciju?

Povećati intrinzičnu motivaciju zaposlenika (ili bilo koje druge osobe) nije jednostavan posao. Naime, ne možete im jednostavno dati bonus ili slobodan dan za dobro odrađen posao. Potrebno se puno više posvetiti svakom pojedinom zaposleniku te ispitati „kako on diše“, točnije što je ono što ga ispunjava i u čemu uživa. Za ovaj zadatak dobro je vratiti se na same početke. Porazgovarajte sa zaposlenikom što je to što ga je potaknulo da se prijavi za navedeni posao. Provjerite što ga je motiviralo da se usmjeri baš u to područje i što mu se posebno sviđa u njegovom poslu. Pitajte ga kakve su njegove trenutne preferencije, ali i kakve su mu preferencije za budućnost. Postoji mogućnost da posao kojeg trenutno obavlja ne odgovara najbolje njegovim željama. U tom slučaju, intrinzična motivacija nije visoka međutim, ona se može povećati.

Intrinzičnu motivaciju možete povećati na način da zaposlenika prebacite u drugi odjel ili jednostavno njegove trenutne zadatke prilagodite. Primjerice, zamislite zaposlenika u IT organizaciji koja ima različita područja djelovanja. Navedeni zaposlenik radi kao web developer, međutim uvidom u njegove motive i preferencije ste saznali da ga više zanimaju odnosi s klijentima. Ako organizacija ima odjel za odnose s klijentima najbolje rješenje bi bilo prebaciti ga u taj odjel. Neki drugi zaposlenik također radi kao web developer. U razgovoru s njim ste saznali da ga zanima web development, ali bi volio proširiti svoja znanja i opseg posla. U tom slučaju bi bilo idealno modificirati radne zadatke na način da ga potiču na napredovanje.

Menadžment Leadership Akademija donosi osobni razvoj

Osobni razvoj je važan, a možda čak i neizostavan dio u poticanju motivacije zaposlenika. Ako vi kao rukovoditelj niste svjesni sami sebe, ne znate koje su vaše jake i slabe strane, teško da ćete biti u mogućnosti kvalitetno rukovoditi. Naime, rukovođenje podrazumijeva uvid u zaposlenike, njihov način razmišljanja, motive i teškoće s kojima se susreću. Budući da to nije nimalo lak zadatak, rukovoditelj prvenstveno mora raditi na svom osobnom razvoju. Za početak, on mora biti upućen u događaje te biti svjestan ako je promjena potrebna. Tada mora osvijestiti i pronaći koji su to načini kojima će to postići. Stoga je osobni razvoj vrlo bitan, a Menadžment Leadership Akademija može pomoći pri tome.

Menadžment Leadership Akademija kao program pruža brojne mogućnosti za menadžere. Koristan je za novopečene menadžere, ali i one koji se uslijed dugotrajnog obavljanja posla nalaze u monotoniji te ne znaju kako dalje. U kontekstu ove teme Menadžment Leadership Akademija može biti vrlo koristan jer menadžerima otvara nove vidike koji su im potrebni. Konkretno, Menadžment Leadership Akademija pomaže razjasniti ulogu menadžera te objašnjava da rukovođenje ne mora podrazumijevati kontrolu. Umjesto toga, potiče rad na intrinzičnoj motivaciji te objašnjava kako je povećati kod zaposlenika. U programu Menadžment Leadership Akademija, menadžer kroz studije slučaja može uvidjeti koja su moguća problematična područja. Također, Menadžment Leadership Akademija pruža različite načine kako shvatiti zaposlenika, a posebice njegove glavne motive i poslovne preferencije.

Koji je cilj vašega posla?

Dobro je zapitati se koji su to točno ciljevi vašeg posla kao rukovoditelja. Jedan od najvažnijih ciljeva vašeg posla je postizanje visoke učinkovitosti vašeg tima. Ako vaša kontrola nad mikro procesima unutar tima ne popušta, velika je opasnost da ste upravo vi, voditelj tima i odgovorna osoba za uspjeh tima, prepreka postizanju visoke učinkovitosti jer vam je nepoznata formula za uspjeh suvremenih menadžeraAko želite biti lider izađite iz zone udobnosti, počnite kontrolirati rezultat, korištenje resursa (naročito vremena!) i odnose u timu. To su oni dijelovi procesa kojima je potrebna kontrola. Objašnjavanjem što za vaše poduzeće znači vizija oslobodite kreativnost članova tima. Takva motivacija je puno veći doprinos naporima svih članova. Radom i sposobnostima osigura se uspjeh timu, a time i vama!

Vaš posao kao rukovoditelja je svakako rukovođenje zaposlenicima i svim aspektima posla. Što to konkretno znači? Pod pojmom rukovođenje se ne podrazumijeva stroga kontrola zaposlenih, superioran odnos i stav da podređeni trebaju slijepo slušati rukovoditelja. Umjesto kontrole, usmjerite se na povećanje intrinzične motivacije zaposlenika. Naime, brojna iskustva iz prakse su pokazala da intrinzična motivacija nadmašuje sve kontrole. Usmjerite se na želje i motive svakog zaposlenika, provjerite gdje se oni vide te imaju li prijedloge za poboljšanje posla. Na taj način će zaposlenici biti zadovoljniji te u skladu s time i kvalitetnije obavljati posao. Samim time ćete i vi biti zadovoljniji i proaktivniji. Sve to će se pozitivno odraziti na napredak organizacije, jer u konačnici – organizaciju čine ljudi.

Da bi ova web-stranica mogla pravilno funkcionirati i da bismo unaprijedili vaše korisničko iskustvo, koristimo kolačiće. Više informacija potražite u našoj Politici Kolačića.

  • Nužni kolačići omogućuju osnovne funkcionalnosti. Bez ovih kolačića, web-stranica ne može pravilno funkcionirati, a isključiti ih možete mijenjanjem postavki u svome web-pregledniku.