Godina velikih otkrića za menadžment

Igor Pureta Igor Pureta
Mnogi poslodavci će se iznenaditi u ovoj godini

Menadžment poduzeća ima velik zadatak da svoja poduzeća postave u skladu s vrijednostima koje zastupaju ili im prijeti manjak radne snage.

Nova 2020. će biti godina velikih otkrića i to jednako za poslodavce i za radnike! U ovom, prvom dijelu ću se usmjeriti na poruke za poslodavce, a u drugom na poruke za radnike.

Kako milenijalci postaju sve brojniji u ukupnoj populaciji, postaju sve brojniji i u poduzećima, kojima će to predstavljati sve veći izazov. Naime, ako im daju da rade nešto važno, ambiciozni milenijalci su spremni djelomično ili potpuno zanemariti osobne želje, potrebe i sklonosti, kako bi to i ostvarili. S druge strane, poduzeća koja nisu u stanju otkriti ili razumjeti što je zaista važno u njihovom postojanju i poslovanju, neće moći sve većem broju svojih zaposlenika objasniti zašto bi trebali uložiti svoj trud i znanje upravo radeći za njih.

Uz to, ako ljudi osjećaju pripadnost poduzeću, stvaraju snažnu pozitivnu energiju, koja je izvrstan katalizator kreativnih i inovativnih aktivnosti. Za takve aktivnosti poduzeća konzultante obično plaćaju „suhim zlatom“, ako uopće uspiju pronaći one koji im mogu na pravi način pomoći. Takav osjećaj pripadnosti nije lako stvoriti, ali ga je nužno sustavno graditi, kako bi jednog dana zaživio na istinski način. Naime, radnici i klijenti osjećaju kada im ga pokušavate prodati bez da uistinu stojite iza njega (kako bi snizili troškove i povisili zaradu), ma koliko ga lijepo upakirali u celofan, mašne i šarene ukrase.

Uspjeh poslodavca ovisi o angažiranosti radnika

Bez obzira na važnost razvoja osjećaja pripadnosti, mnoga poduzeća još uvijek stavljaju glavni fokus na stvaranje izvrsnih korisničkih iskustava, koji je bio dominantan do prije samo desetak godina. Kupac je uvijek bio u pravu i imao je prioritet. U posljednjih se nekoliko godina dogodila promjena, jer su poduzeća počela shvaćati veliku povezanost između angažiranosti zaposlenika i uspjeha kod kupaca. Kao rezultat tih opažanja, sve više poduzeća je počelo svoje aktivnosti usmjeravati i na svoje radnike, kako bi stvorilo poticajno zaposleničko iskustvo, kao preduvjet stvaranju željenog korisničkog iskustva.

Pritom je važno da poduzeće aktivno radi na stvaranju i održavanju smislenih veza među radnicima, temeljenim na jasnim vrijednostima i kodeksu ponašanja. Vanjske manifestacije zajedništva, poput radnih mjesta u jednom velikom prostoru, velike prostorije za odmor, zajedničkog objeda ili vježbanja, samo su sloj celofana, mašni i šarenih ukrasa koji mogu držati vodu kratko vrijeme. Zato poduzeća širom svijeta sve više ulažu u istinsko zdravlje svoje organizacije, a fokusiranje na radnike izravno utječe i na ostvarenje misije poduzeća, jer na zdrav način povećava profit i zadovoljstvo kupaca.

I upravo to je razlog zbog kojeg će sljedeća godina biti godina velikog razotkrivanja poduzeća koja stoje iza svojih vrijednosti, kojima su važni i radnici i kupci te koja istinski žive, a ne samo pričaju o svojoj viziji i misiji. Ona koja propuste promijeniti svoj pristup i odnos prema radnicima, brzo će primijetiti kako ih radnici izbjegavaju, zaobilaze i napuštaju.

Važnost održivog poslovanja

Čitajući prethodni odlomak, sigurno ste se pitali kakvo je to veliko razotkrivanje poduzeća koja stoje iza svojih vrijednosti. Jedno od temeljnih načela i jedna od najvažnijih vrijednosti koje bi svaki menadžment trebao usvojiti jest održivo poslovanje. Postizanje održivog poslovanja provodi se kroz realizaciju njihovih ciljeva, koji se još i nazivaju Svjetski ciljevi. Ove ciljeve donijeli su Ujedinjeni narodi 2015. godine, a ukupno ih je 17. S obzirom na to da ciljevi obuhvaćaju mnoštvo različitih domena, za jedno poduzeće nije realno da ostvari sve ciljeve. Iz tog razloga menadžment ima zadatak izdvojiti nekoliko ciljeva te implementirati korake potrebne kako bi ostvarili ciljeve. Njihovom realizacijom, društvo dolazi do održivijeg i boljeg života za svakog pojedinca, a krajnji su cilj mir i prosperitet za sve ljude na Zemlji.

Neki od ciljeva koji vaše poduzeće može usvojiti te početi implementirati su postizanje spolne i rodne ravnopravnosti te osnaživanje svih žena i djevojaka. Vaša organizacija treba sustavno raditi na suzbijanju spolne i rodne neravnopravnosti na radnom mjestu. Ponekad to uključuje donošenje kodeksa ponašanja ili povelja, a sve s ciljem smanjenja diskriminacije te jednakih prava i prilika za sve. Drugi potencijalni cilj jest zdravlje i dobrobit sviju - i vaših zaposlenika i vaših klijenata. Ne zaboravite da je sagorijevanje zaposlenika na radnom mjestu u zadnjih nekoliko godina postao izniman problem, a prognoze za idućih nekoliko godina nisu ništa optimističnije. Budite primjer ostalima - tretirajte svoje zaposlenike kao što biste htjeli da nadređeni vas tretiraju. Ovo uključuje i novčane pogodnosti, ali i one poput fleksibilnije radnog vremena ili besplatnih godišnjih sistematskih pregleda. Informirajte se o ovim ciljevima, odaberite nekoliko koje možete ostvariti te na taj način pridonesite općem boljitku.

Učinkovito upravljanje stresom na radnom mjestu

Blaga razina stresa može dovesti do odličnog učinka, odnosno mogli bismo reći da tada postoji optimalna razina stresa. No, izazovi digitalne transformacije dovode do visokih razina stresa i tjeskobe kako na osobnom tako i na poslovnom planu. Na početku, potrebno je informirati se o znakovima stresa i tjeskobe te o njihovim uzrocima. Mnogi vjerojatno nisu ni svjesni da su fizičke i psihičke tegobe koje im se javljaju upravo znakovi stresa ili tjeskobe. Kao menadžment, imate zadatak pobrinuti se za mentalno zdravlje vaših zaposlenika. To uključuje stvaranje plana mentalne dobrobiti te osiguravanje adekvatne podrške.

Informirajte zaposlenike o potencijalnim stručnim osobama koje se bave pitanjem mentalnog zdravlja, a ako je moguće, dogovorite da stručna osoba dođe održati i radionicu o mentalnom zdravlju. Tako ćete biti sigurni da su primjereno informirani o simptomima, ali ćete im pružiti i tehnike kojima mogu regulirati stres. Naravno, najbolje moguće rješenje jest zapošljavanje stručne osobe ili kontinuirana suradnja sa stručnom osobom. Zapošljavanjem ili angažiranjem vanjskog psihologa (nitko nije prorok u svom selu!) osigurat ćete svojim zaposlenicima da učinkovitije upravljaju svojim razinama stresa kroz kontinuirano savjetovanje sa stručnom osobom.

Osvijestite pozornost na sebe i vaš utjecaj na radnike. Naime, istraživanja pokazuju da je ponašanje menadžera najveći izvor stresa unutar tima. Ramiro Menadžment Leadership akademija pomoći će vam da osvijestite utjecaj vlastitog ponašanja na one oko vas, a time ujedno i potencijalno pridonijeti smanjenju stresa u radnom okruženju. Prihvatit ćete perspektive drugih ljudi te poboljšati emocionalnu inteligenciju kako biste bolje razumjeli sebe i one oko vas. Krajnji će ishod biti manja razina stresa vama i vašim zaposlenicima.

Kvalitetno upravljanje ljudskim potencijalima

Ako vas zamolimo da se prisjetite što više asocijacija na riječ resurs, sigurno će vam na pamet pasti neke od ovih ideja: prihodi, prostor, infrastruktura, izvori energije... Čak i ako vam na pamet padnu ljudski resursi, velika je vjerojatnost da ste u sklopu tog termina pomislili na obračunavanje plaće ili na izvještaje. Malo tko pomisli na ljude kao na resurs. Čak i od onih koji se sjete ljudi, uglavnom misle na kandidate, odnosno na nekoga koga treba brže - bolje zaposliti i što prije krenuti sa osposobljavanjem. Svemu tome cilj je zaraditi što prije ili smanjiti manjak do kojih je došlo nakon odlaska prošlog zaposlenika.

Resurs se generalno odnosi na sredstvo koje služi kako bismo proveli ili dovršili neku radnju. To uključuje i ljude. Naime, u psihologiji se pod resursima ubrajaju i karakter, mentalni stav te sposobnosti. U industrijskom gospodarstvu glavni je resurs bio kapital. Danas, u postindustrijsko doba, glavni je faktor upravo onaj ljudski.

Ako ste u fazi kada imate sve potrebne zaposlenike, važno je da menadžment o njima sada razmišlja kao o potencijalima. Dakle, to su osobe čiji su poslovni rast i razvoj jedna od vaših misija. Kvalitetno upravljanje odnosi se na učinkovito korištenje vještina i sposobnosti svakog zaposlenika, a pred to potrebno je napraviti sustavnu kategorizaciju. Pomoću toga, kvalitetno ćete dodijeliti radne zadatke zaposlenicima te učinkovito raspodijeliti posao. Svaki će zaposlenik, stoga, imati priliku zasjati u onome što mu odlično ide, a posao će teći glatko. Važan je i tzv. talent menadžment koji osigurava interni razvoj te stručnu obuku s fokusom na budućnost. Drugim riječima - poticati i osposobljavati postojeće radnike kako bi oni jednog dana došli na menadžersku poziciju.

Stručna usavršavanja za sve - menadžment leadership akademija kao odredište

Iako se o stručnim usavršavanjima često govori, u djelo ih se provodi nešto rjeđe. Kako vrijeme prolazi, tako se i poduzeća razvijaju, a ekonomija drastično mijenja. Uz to se mijenja i marketing, način poslovanja te način upravljanja ljudima, a tehnološka su rješenja sve zastupljenija. Kako se ne bi izgubili u svim novim fenomenima koji prate ove promjene, ključno je konstantno se usavršavati. Menadžeri trebaju brusiti svoje vještine vođenja i upravljanja resursima njihove organizacije. Jedan od načina za to jest Ramirova Menadžment leadership akademija koja vam omogućuje da kompetentno upravljate rezultatima, razvojem tima i pojedinaca. Kroz individualni pristup te uz pomoć vježbi i studija slučaja nalik onima iz vašeg radnog okruženja, moći ćete suvereno pristupiti vašoj menadžerskoj ulozi.

Ono što vam još Menadžment Leadership akademija nudi jest motiviranje i razvijanje članova tima, odnosno uspješniji talent menadžment. S obzirom na to da svaki zaposlenik ima jedinstven karakter, zajedno sa specifičnim snagama i slabostima, vi ćete ih kao menadžer trebati potaknuti da iskažu svoje potencijale. Naučit ćete motivirati svakog člana svojeg tima te primjenjivati jedinstveni stil komunikacije kako biste uspješno razgovarali sa svim zaposlenicima. Potrebno je sustavno i kontinuirano poticati svoje zaposlenike - odnosno talente da poboljšavaju svoje vještine i budu angažirani. Upravo će to dovesti do velikog napretka u vašoj organizaciji. Naposlijetku, kao što je već rečeno, ovi će ljudi biti vaši budući team leaderi ili menadžeri. Na taj način ćete izbjeći potrebu za outsourcingom te biti sigurni kako imate kompetentne rukovoditelje koji su primjer kako angažirati one oko sebe. Zato će i njihovi suradnici uspješno slijediti te korake uz već postojeće znanje o radnim zadacima.

Menadžment treba prikupljati i koristiti povratne informacije radnika

Dani u kojima su poduzeća mogla ponuditi plaću i mirovinu svojim radnicima, a da im to bude dovoljno za ostanak u poduzeću, daleko su iza nas. Zbog toga je za poduzeće važno da sluša što mu radnici govore i koriste te povratne informacije kako bi proizveli stvarne, dojmljive promjene. Milenijalci žude za kulturom, vrijednostima i značenjem, pa ako ih ne nađu kod vas, potražit će ih kod nekog drugog. Čim primijetite da se neki radnik isključio iz zajedničkih aktivnosti ili rasprave, možete biti sigurni da je počeo razmišljati o traženju novog poslodavca.

Mnoga poduzeća stoga pribjegavaju korištenju raznih alata kako  bi osjetila kako dišu njihovi radnici. U zadnje vrijeme je naročito izraženo, a rekao bih i moderno, korištenje softvera pomoću kojeg radnici obznanjuju kako se osjećaju, što ili tko im se sviđa te što ili tko im smeta. Angažiranost zaposlenika više nije na razini "lijepo ju je imati". Mjerenje i izvještavanje o angažiranosti zaposlenika postaje dio poslovne strategije i nužan pokazatelj zdravlja poduzeća, na isti način kao i izvještaji o financijskim rezultatima. I to nije neka daleka budućnost. U Ujedinjenom Kraljevstvu, s predloženim izmjenama i dopunama, Kodeks korporativnog upravljanja propisuje da poduzeća od 2020. godine moraju izvještavati o angažiranosti zaposlenika! Uz pomoć takvih podataka svi zaposlenici, a posebno menadžment poduzeća, će lakše dolaziti do podataka o očekivanjima radnika, koji će im značajno olakšati upravljanje poduzećem.

Zato vam želim da u novoj 2020. budete jedno od poduzeća koje će i radnici i klijenti otkriti kao najbolju opciju za sebe!

Da bi ova web-stranica mogla pravilno funkcionirati i da bismo unaprijedili vaše korisničko iskustvo, koristimo kolačiće. Više informacija potražite u našoj Politici Kolačića.

  • Nužni kolačići omogućuju osnovne funkcionalnosti. Bez ovih kolačića, web-stranica ne može pravilno funkcionirati, a isključiti ih možete mijenjanjem postavki u svome web-pregledniku.