Kreativcima treba tolerirati pogreške

Tanja Pureta Tanja Pureta
Kreativne osobe

Na greškama se uči, a najbolje greške dešavaju se kod kreativnih ljudi koji ispituju granice stvarnosti i pružaju nam veselje svojim idejama. Dozvolite greške, greške stvaraju odgovornost i razvijaju kreativnost koja je važna svakom poduzeću.

Najnovija istraživanja ukazuju da svi ljudi imaju kreativni potencijal, samo što se on različito izražava. Osobe koje više izražavaju inovativnu kreativnost usmjerene su na pronalaženje potpuno novih ideja kao rješenja problema, dok su one koje više izražavaju adaptivnu kreativnost usmjerene na stalna manja poboljšanja svojih svakodnevnih aktivnosti. Oba načina izražavanja kreativnosti izrazito su važna za uspješno poslovanje svake organizacije.

Svi ljudi imaju kreativni potencijal

Budući da svi ljudi imaju kreativan potencijal, postavlja se pitanje kako to da ga neki izražavaju, a neki ne. U nekim organizacijama svi se trude stalno unapređivati postojeće načine rada, dok u drugim organizacijama ljudi i ne pokušavaju kreativno razmišljati o svome poslu. Odgovor je u klimi koja vlada u organizaciji, a koja može utjecati na izražavanje kreativnog potencijala djelatnika, pa se naziva kreativnom klimom. Da postoje mjesta koja su u određenom razdoblju djelovala izrazito poticajno na izražavanje kreativnosti, zna se već iz povijesti. Jedno od tih mjesta je Firenca u doba visoke renesanse kada je niz umjetnika stvarao remek-djela. U suvremenom svijetu takvo mjesto je kalifornijska Silicijska dolina, pokraj San Francisca, u kojoj se nalaze sjedišta mnogih najvećih tehnoloških kompanija i u kojoj je u vrijeme buma internetske tehnologije devedesetih godina prošlog stoljeća nastalo više od 29.000 high-tech tvrtki. Neke od najpoznatijih su Yahoo, eBay, Google i Netscape. Da je kreativna klima moguća i na našim prostorima, govori razdoblje osamdesetih godina prošlog stoljeća kada je stasao čitav niz zanimljivih rock-grupa pripadnika novog vala. U sklopu istraživanja na području socijalne psihologije kreativnosti pronađeno je da postoje konkretni uvjeti koji određenu okolinu čine više ili manje poticajnom za izražavanje kreativnosti. Uočeno je npr. da su djelatnici puno više potaknuti na istraživanje novih područja i novih načina rješavanja poslovnih problema u organizaciji u kojoj se osjećaju sigurni i u kojoj neće biti kažnjeni za izražavanje takve vrste ponašanja. Naime, u kreativnim pokušajima djelatnici mogu učiniti i dosta pogrešaka, pa je jako važno da u organizaciji vlada klima u kojoj se one toleriraju, odnosno smatraju mogućnostima za novo učenje.

Neuspjeh je poželjno iskustvo

U Silicijskoj dolini vlada pravilo da se neuspjeh ne kažnjava, nego se smatra poželjnim iskustvom za sljedeći kreativni pothvat. U organizacijama u kojima se pogreške ne toleriraju djelatnici će zazirati od pokušaja da naprave bilo što u što nisu potpuno sigurni, pa će se tako prikloniti ustaljenim načinima rada. Također je važno da se ideje djelatnika slušaju s pozornošću i poštovanjem jer ako netko iznese ideju koju smatra vrijednom, a nadređeni i kolege ga ismiju, više se neće usuditi kreativno izražavati. Važno je i da se djelatnici osjećaju adekvatno vrednovani za svoj kreativni doprinos. Naime, ako se netko stalno trudi kreativno unapređivati posao, a financijski je vrednovan jednako kao i kolege koji se uopće ne trude, tada će vjerojatno postati demotiviran za bilo kakvu dodatnu aktivnost. Ljudi pozitivno reagiraju kada je njihov angažman primijećen, pohvaljen, implementiran u posao i adekvatno financijski nagrađen. Na izražavanje kreativnosti vrlo pozitivno utječe klima u organizaciji u kojoj djelatnici imaju slobodu u odabiru načina rada te u kojoj imaju ovlasti i odgovornosti za svoje područje rada. Naime, ako imaju mogućnost samostalno donositi odluke vezane za svoj posao, djelatnici se jako trude pronaći najbolje rješenje za konkretan poslovni problem jer s jedne strane žele opravdati ukazano povjerenje, dok s druge strane za svoje odluke snose konkretnu odgovornost. U organizacijama gdje djelatnici samo moraju izvršiti posao po nečijim napucima kreativno djelovanje je gotovo onemogućeno.

Povjerenje

Kultura Silicijske doline

Srinija Shrinivasan, direktorica Yahooa, o klimi i kulturi svog poduzeća kaže sljedeće: “Ovo nije kultura u kojoj stvari dolaze s vrha. To vrijedi za čitavu Silicijsku dolinu. Kultura ovdašnjih kompanija leži u samim korijenima kompanija, u kojima se u zaposlenika potiče i ohrabruje inicijativa da izlože svoje najbolje ideje”. Dakle, organizacije trebaju svojim djelatnicima ukazati povjerenje dajući im mogućnost da stvarno aktivno i s punom odgovornošću osmišljavaju i rade svoj posao.

Da bi ova web-stranica mogla pravilno funkcionirati i da bismo unaprijedili vaše korisničko iskustvo, koristimo kolačiće. Više informacija potražite u našoj Politici Kolačića.

  • Nužni kolačići omogućuju osnovne funkcionalnosti. Bez ovih kolačića, web-stranica ne može pravilno funkcionirati, a isključiti ih možete mijenjanjem postavki u svome web-pregledniku.