Odgovorna ekonomija kreće od nas

Igor Pureta Igor Pureta
Odgovornost za ekonomiju države kreće od pojedinaca.

Ekonomija se neprestano mijenja i oblikuje svijet u kojem živimo. I baš zato naš utjecaj trebamo koristiti kako bismo svijet učinili boljim!

Ekonomija oko nas neprestano se mijenja. I to je normalno, riječima Petra Preradovića: „Stalna na tom svijetu samo mijena jest.“ No ono što je danas drugačije je ritam te promjene. Sve oko nas ubrzava se do nevjerojatnih brzina. Ali i omogućava povezanost svih krajeva svijeta u djeliću sekunde. U takvoj ekonomiji konkurencija se nalazi posvuda. U svim krajevima svijeta, među velikim, potvrđenim, igračima, ali i među malim, novoosnovanim poduzećima. No još se jedna velika promjena sve više primjećuje u svjetskoj ekonomiji. S jedne strane, vlasnici i dalje često inzistiraju na sve većem profitu svake godine. S druge, sve su glasniji oni koji smatraju da poduzeća trebaju biti vrlo obzirna prema svom okruženju. Profit je i dalje jedna od osnovnih svrha poduzeća, no cilj nije profit pod svaku cijenu. Sve su češći zagovornici društveno odgovornog poslovanja.

U zadnje vrijeme je tema održivosti, kako u svakodnevnom životu pa tako i u poslovnom, sve češća i o njoj se sve više priča. Mnoge organizacije okreću se održivosti i mijenjaju svoje načine poslovanja kako bi bili u korak s trendom. Može se reći da je odgovorni i održivi način poslovanja danas postao trend. Velike organizacije, poput Google-a donose održive razvojne ciljeve koje imaju u planu uvrstiti u svoje poslovanje do 2030. godine. Održivost je postala i jedan od vida konkurencije među velikim organizacijama. No, je li održivost i odgovorna ekonomija samo trend u organizacijama kako bi privukli pozornost? Ili je takav način poslovanja profitabilan, a ujedno i doprinosi očuvanju okoliša koje nasljeđuju buduće generacije?

Kako izgleda društveno odgovoreno poslovanje?

Ograničen rast je preduvjet ograničene ekonomije

Kada se spomene održivost i odgovornost, većina osoba pomisli na pravilno razdvajanje otpada, recikliranje i očuvanje okoliša. To je točno, međutim u poslovnom svijetu održivost i odgovornost se proširuju na više aspekata poslovanja. Danas su u svijetu ekonomije vidljivi različiti oblici poslovanja, a i samo društveno odgovorno poslovanje ima više verzija u kojima se pojavljuje. Neki od primjera društveno odgovornog poslovanja su razvijanje raznih oblika ekonomije dijeljenja ili kolaborativne ekonomije. Poziva se na transparentnost u poslovanju. Časopis Time 2011. godine kolaborativnu potrošnju je proglasio jednom od 10 ideja koje će promijeniti naš svijet! Neke države i organizacije su već počele uvrštavati društveno odgovorno poslovanje u svoje strateško planiranje. Britanska vlada je putem paketa mjera u budžetu za 2015. među svoje ciljeve uvrstila poticanje razvoja ekonomije dijeljenja. Istraživanje PricewaterhouseCoopersa otkrilo je da je ekonomija dijeljenja u nekom obliku prisutna u životu skoro 20% Amerikanaca.

Zbog čega je došlo do tako velikog zaokreta u razmišljanjima? Posljednja gospodarska kriza sigurno je probudila mnoge i potaknula ih na nova razmišljanja. Sve više ljudi postaje svjesno količine otpada koju, privatno i poslovno, stvaramo našim djelovanjem na ovom planetu. Tko god ima djecu ne može ne zapitati se kakav ćemo svijet njima ostaviti. I uopće, kakve im vrijednosti ostavljamo u nasljeđe? Kao što je vlasnik poduzeća Patagonia, Yvon Chouinard rekao: „Previše nas konzumira previše toga, i zahtijevamo da to bude što jeftinije i što raspoloživije.“ Dakle, uz zahtjeve tržišta i samu situaciju na tržištu, ekonomija se mora promijeniti kako bi opstala. Trend održivog i odgovornog poslovanja može pružiti smjernice kako takvo poslovanje i postići uz ostvarenje dobiti, a istovremeno i brinući se za okoliš.

Strateško planiranje i odgovorna ekonomija

Odgovornu ekonomiju potrebno je uvrstiti u strateško planiranje organizacije kako bi se ona i ostvarila. Prije svega, strateško planiranje odnosi se na proces kojim organizacija fokus stavlja na svoju viziju i prioritete u odnosu na promjenjivu okolinu kako bi ostvarila postavljene ciljeve. Strateško planiranje također osigurava da svi članovi organizacije rade na ostvarenju tih ciljeva. Strateško planiranje ima nekoliko ključnih aspekata kako bi bilo uspješno. Prvi aspekt je izbor najbolje strategije koja će omogućiti uspješno poslovanje. Drugi je da strateško planiranje zahtijeva praćenje procesa na koji je usmjeren. Treći aspekt je izbor prioriteta kojima organizacija teži, odnosno donošenje odluka o ciljevima koje želi postići. Zadnji aspekt je da zahtjeva izgradnju obvezanosti svih sudionika u procesu.

Kako bi se odgovorna ekonomija uklopila u strateško planiranje, potrebno je obuhvatiti sve ranije navedene aspekte strateškog planiranja. Dakle, potrebno je izabrati strategije poslovanja koje će im donijeti dobit, jer ipak je to jedan od krajnjih ciljeva svake organizacije. Ali isto tako te strategije bi trebale biti i u skladu s društveno odgovorenim poslovanjem. S obzirom da je strateško planiranje dugotrajan proces, promjene se ne mogu očekivati preko noći. Stoga i kada organizacija krene u smjeru odgovorne ekonomije, to je proces koji se sastoji od manjih promjena koje su usmjerene k istom cilju – društveno odgovorno poslovanje. Također, organizacija bi tada trebala promisliti i o svojim ciljevima – jesu li oni u skladu s odgovornom ekonomijom. Na kraju, svi zaposlenici organizacije trebaju usmjeriti svoje napore u to da podržavaju i rade u skladu s novim postavljenim ciljevima organizacije koja se kreće u smjeru društveno odgovorenog poslovanja.

Kako krenuti prema odgovornoj ekonomiji?

Odgovorna ekonomija podupire kvalitetu života u cijeloj zajednici, stvara puno prilika i mogućnosti da zadovoljimo svoje potrebe bez ugrožavanja drugih. Također, prihvaća odgovornost za svoje aktivnosti i postupke, a ujedno njeguje solidarnost, pravedno koristi, dijeli resurse te poštuje održivost ekosustava. Tradicionalno tržište temelji se na linearnom modelu koji slijedi metodu jednokratnog korištenja. Cilj linearne ekonomije je proizvesti i plasirati što više, ali ovakav pristup ugrožava resurse i stvara pritisak. Međutim, novi trendovi danas su okretanje k održivosti, ponovna upotreba resursa i recikliranje materijala. Jedan od tih oblika je i kružna ekonomija gdje ne postoji otpad. Drugim riječima, svi proizvodi se koriste, a otpad – postaje nova sirovina. Da bi se poslovanje organizacije promijenilo, moraju se promijeniti i neke temeljne odrednice.

Prije svega, to znači da se ciljevi organizacije moraju dobro promisliti prije nego što se postave. Jer vrlo je vjerojatno ako je cilj poduzeća samo profit da poduzeće danas neće dugo opstati. Održivo poslovanje je dugotrajan proces koji zahtjeva strateško planiranje za što bolju uspješnost poslovanja. Također, promjena u poslovanju poduzeća ne ovisi samo o ciljevima poduzeća, već i o potrošačima kojima plasiraju svoje proizvode. Moguće je da će se i struktura potrošača promijeniti ovisno o tome kako organizacija mijenja svoje ciljeve. To je samo jedna od prepreka na koju je moguće naći na putu do održivog poslovanja.

Prepreke na putu odgovorne ekonomije

Kao i u svemu što radimo u životu, treba imati na umu da će se na tom putu prema odgovornoj ekonomiji naći i na neke prepreke. Strateško planiranje odgovorne ekonomije nije bez zapreka i nije predvidiv i pravocrtan proces. Također ne predviđa budućnost. Da bi strateško planiranje društveno odgovornog poslovanja bilo uspješno potrebno je razumijevanje svrhe organizacije i vrijednosti koje dijele zaposleni u organizaciji.

To zahtjeva uključenost svih sudionika organizacije, ali isto tako i potporu u uvođenju promjena. Za organizacije i njihove rukovoditelje je potrebno da imaju svijest te da svoje vještine usmjere prema postizanju postavljenih ciljeva. Odgovorna ekonomija zahtijeva dobru raspodjelu resursa i vještine kojima će se obaviti radni zadaci na što produktivnija način kako bi poslovanje bilo uspješno.

Primjeri kako strateško planiranje odgovorne ekonomije može utjecati na poslovanje vidljivi su u nekim organizacijama. Na primjer, nakon rasta po stopi od 50% godišnje, Patagonia i njenih 1.000 radnika promijenili su svoj način poslovanja. Usporili su rast kako bi na svakom koraku mogli dobro promisliti o posljedicama svojih aktivnosti. U jednom trenutku prije krize 2008. našli su se pred zidom. Prekoračili su svoje resurse i ograničenja te postali ovisni o rastu kojega više nisu mogli održavati. Poduzeće je ipak preživjelo, ali je napravilo velike promjene u načinu razmišljanja, vrijednostima i načinu poslovanja. Sada zagovaraju i potiču druge na promišljanje što im održiva ekonomija i društveno odgovorno poslovanje mogu donijeti. Zanimljiv je primjer kojeg navodi Chouinard o četrdeset poduzeća koja posluju dulje od 200 godina. Zajednička obilježja svima su im kvaliteta, inovacije te ograničen rast. Patagonia čak potiče kupce da im vraćaju rabljenu, a nekorištenu robu, koju oni potom obnavljaju i ponovo prodaju ili vraćaju kupcima kako ne bi morali kupovati novu odjeću.

Odgovorna ekonomija temelji se na ograničenom rastu

Još jedan od pokretača ovog zaokreta svakako je tehnološki razvoj. Internet, društvene mreže, pametni telefoni i tableti omogućili su nam dostupnost i brzu komunikaciju s čitavim svijetom. Poduzeća se uz vrlo malo sredstava mogu putem zajednica na društvenim mrežama predstaviti širokoj publici. Tako dopiru do najudaljenijih kutaka Zemlje i utječu na njihovo razmišljanje i odluke. Smanjenje otpada i zagađenja neke su od koristi koje i ekonomija dijeljenja i društveno odgovorna ekonomija imaju za sve nas. Freelance poslovi, kao dio ekonomije dijeljenja, mogu potaknuti razvoj malih poduzeća. Otvoreno dijeljenje informacija potiče nove inovacije i rješenja za mnoge trenutačne probleme.

Iz ovih navedenih primjera, vidljivo je da strateško planiranje odgovorne ekonomije sa sobom donosi i neke rizične situacije uvjetovane okolinom, ali uz promjenu načina poslovanja i promjenu vrijednosti i prioriteta moguće je ostvariti i dobit. Povratna informacija o poslovanju od velike je važnosti za organizaciju i same zaposlenike. Tada je moguće vidjeti ide li poslovanje u dobrom smjeru i prate li se koraci za strateško planiranje. Dostupne informacije o uspješnom poslovanju drugih organizacija, kojima je sada zbog tehnološkog razvoja lakše pristupiti, također služe kao smjernica za društveno odgovorno poslovanje. Tehnološki razvoj podupire i razvoj malih poduzeća , ne samo uz smjernice za uspješno poslovanje, već i uz mogućnost razvijanja svojih vještina. Danas je moguće pristupiti različitim kursovima i tečajevima za razvoj komunikacijskih, poslovnih ili menadžerskih vještina kako bi poduzeće bilo uspješnije.

Ekonomija odgovornog poslovanja donosi dobit

Koje su koristi od svega toga za vaše poduzeće? Kao što smo istakli, jedan od osnovnih ciljeva svakog poduzeća je ostvarivanje profita. Bez profita nema ulaganja u daljnji razvoj i napredak. No mora li se profit ostvarivati samo na uštrb nekoga ili nečeg drugog? Poduzeća svoj razvoj i uspjeh trebaju graditi prvenstveno na kvaliteti svih svojih resursa. Pomno birajući sirovine, alate i radnike mnogostruko pomažu svom okruženju. Organizacija koja ulaže u svoje radnike pokazat će se u pozitivnom svjetlu na tržištu. To će osigurati dobru reputaciju i doprinijeti odnosima među zaposlenima. Osjećaj da organizacija brine za njih i potiče ih na usavršavanje vještina potrebnih za njihovo radno mjesto motivirat će ih za veći angažman kako bi poslovanje bilo uspješnije.

Dobra reputacija organizacije privlačit će nove osobe koje bi se htjele imati širu sliku, priključiti takvom timu i poboljšati svoje poslovne vještine. Drugim riječima, pozitivan imidž u zajednici će privući će najbolje stručnjake i rezultirati odanim radnicima. Postojeći radnici bit će zadovoljni svojim radnim mjestom i neće napuštati organizaciju u kojoj rade. A to će omogućiti stvaranje novih timova koji su opredijeljeni za specifične djelatnosti unutar organizacije. Odnosno, u malim poduzećima omogućit će profesionalizacija poduzeća, a samim time i stvaranje odjela unutar poduzeća.

Održivo i odgovorno poslovanje kao motivacija

Pozitivan imidž organizacije bit će vidljiv i kroz angažiranost radnika koji se osjećaju korisni ne samo na poslu, već i u zajednici. Promovirajući održivo poslovanje, poduzeće ostvaruje mnogobrojne uštede i dodatnu prodaju. Pohlepom i nedostatkom transparentnosti ekonomija mnogih ljudi, zajednica i zemalja je dovedena na koljena. Uče nas da je ekonomija ciklična, no to se često koristi kao izgovor za neodgovorno ili neetično poslovanje.

Strateško planiranje koje uvodi promjene u dosadašnjem radu organizacija okreće poslovanje prema održivosti i odgovornosti. Edukacija i razvoj vještina zaposlenih omogućava uspješnost organizacija u toj namjeri da svoje poslovanje okrenu prema društveno odgovornom. Pozitivna reputacija organizacije doprinosi motivaciji i zadovoljstvu zaposlenih, a samim time i same organizacije. Uz tehnološke inovacije, danas je lako biti primjer drugima uspješnog, održivog i odgovornog poslovanja. Stoga je vrijeme da krenemo od sebe i počnemo djelovati odgovornije i tako potaknemo druge na odgovornije djelovanje. Vlasnici i menadžeri poduzeća tu imaju posebno značajnu ulogu. Upravo oni su ti koji mogu provesti „odgovornu revoluciju razmjenjujući današnja rješenja za sutrašnje probleme“.

Da bi ova web-stranica mogla pravilno funkcionirati i da bismo unaprijedili vaše korisničko iskustvo, koristimo kolačiće. Više informacija potražite u našoj Politici Kolačića.

  • Nužni kolačići omogućuju osnovne funkcionalnosti. Bez ovih kolačića, web-stranica ne može pravilno funkcionirati, a isključiti ih možete mijenjanjem postavki u svome web-pregledniku.