Prilagođena strategija - jamac uspjeha vašeg poduzeća

Igor Pureta Igor Pureta

Strategija osigurava ostvarenje vizije, pokazuje način i put kako ostvariti cilj koji ste zacrtali. Rijetko koje poduzeće ima razrađenu strategiju. Kako ne bi bilo nedoumica, razjasnimo pojam strategije, njezinu važnost i što ona predstavlja.

Strategija kako ostvariti viziju je važan sastojak uspjeha poduzeća

Naime, strategija organizacije je sveobuhvatan plan za postizanje ciljeva koji su postavljeni. Strategija definira kako će (i hoće li) organizacija postići dugoročni uspjeh. Određivanje strategije ključna je odluka za menadžment jer uključuje značajno angažiranje resursa. Zato, kako biste došli do pozitivne promjene, Menadžment Leadership Akademija ističe važnost pažljivog odabira strategije koja će se koristiti.

Postavljanje strategije, a zatim njeno komuniciranje i implementiranje neke su od osnovnih zadaća menadžera. Pa ipak, u jednom globalnom istraživanju koje je obuhvatilo čak 3500 menadžera njih preko dvije trećine slagalo se u jednom. Mogućnosti njihovog poduzeća nisu podržavale način kojim su se nadali stvoriti dodanu vrijednost na tržištu. Drugim riječima, strategija poduzeća nije se pretočila u procese, postupke i djelovanje u njihovom radu. Pitanje je što zapravo pokreće nas ili takva poduzeća!

Drugo istraživanje obuhvatilo je 120 poduzeća diljem svijeta u različitim industrijama. Istraživanje je pokazalo da je autentično vodstvo poduzeća svjesno potrebe prilagođavanja strategija specifičnim potrebama različitih okruženja. Ipak, većina njih i dalje se oslanjala na strateške pristupe koji odgovaraju predvidljivim, stabilnim okruženjima. Dakle nisu se prilagođavali čak i kada je tržište bilo izrazito nepostojano i promjenjivo. Edukacija tijekom studija ili u poslovnim školama pružala im je sigurnost od koje se nisu željeli odmaknuti. Očito je da postoji problem kako se strategija uopće radi! Menadžment Leadership Akademija kroz svoj program pruža rukovoditeljima informacije o oblikovanju strategije.

Važnost strategije

Sada kad smo definirali što je to strategija, dolazimo do toga zašto je ona uopće važna za organizacije. Postojanje strategije ključni je čimbenik uspjeha svakog poduzeća. Strategija odražava snage i slabosti poduzeća i daje odgovor na koji način poduzeće planira odgovoriti na prijetnje i prilike na tržištu na kojem posluje. Sljedeći razlog zašto je strategija važna je taj što vam poslovna strategija omogućuje učinkovitu alokaciju resursa za vaše poslovne aktivnosti, što vas automatski čini učinkovitijima. Također, pomaže vam unaprijed planirati rokove, raspodijeliti radne uloge i ostati na pravom putu u postizanju postavljenih ciljeva.

Zanimljiv je citat Sun-Tzua korištenog i u filmu Kum II, a izgovorio ga je Michael Corleone rekao: „Otac me naučio mnogim stvarima. Naučio me: drži prijatelje blizu, ali neprijatelje bliže.” To vrijedi i za strategiju. Prijatelji poduzeća su njeni kupci. Strategija mora održavati organizaciju u skladu s potrebama kupaca. Njegovi neprijatelji su njegovi konkurenti. Konkurenti su organizacije koje nude slične proizvode ili usluge i pokušavaju privući iste kupce. Konkurenti će vjerojatno imati slične poslovne ciljeve u pogledu prodaje, profitabilnosti i tržišnog udjela. Da bi uspjela i postigla svoje ciljeve, organizacija mora „pobijediti“ svoje konkurente tako što će neprestano nastojati poboljšati svoje ponude kupcima i biti bolja od alternativa konkurenata.

Razlika između uspješnih i neuspješnih organizacija leži u kvaliteti procesa implementacije strategije. Dakle, poanta ovoga je da odabirom prilagođene strategije imamo veću mogućnost u napredovanju i postizanju uspjeha. Menadžment Leadership akademija kroz svoj program osvještava menadžere o važnosti postavljanja i implementiranja strategije. Također, Menadžment Leadership akademija pruža razne činjenice i znanja koje mogu biti korisni menadžerima u odabiru strategija.

Strategije rasta

Jedna od temeljnih odluka za bilo koju organizaciju je odabrati najučinkovitiju strategiju rasta. Primamljivo je vjerovati da ćemo osigurati kontinuirani rast ako ponavljamo iste stvari u budućnosti koje smo radili u prošlosti. Primjerice mišljenje: „Ako nije slomljeno, ne pokušavajte to popraviti“ - ali prošlost nije jamstvo za budućnost. Napredovanje istom stazom može dovesti do kontinuiranog uspjeha, ali vas može dovesti i do ruba provalije. Ako menadžeri žele donijeti prave odluke, moraju odabrati strategiju i prioritete, uz procjenu najdjelotvornije strategije rasta. Menadžment Leadership Akademija kroz svoj program educira menadžere o tome kako procijeniti je li neka strategija prikladna za njihovo poduzeće.

Strategije rasta obično se dijele na unutarnju i vanjsku. Unutarnje strategije rasta uključuju napore koje poduzima sama organizacija. To se odnosi na razvoj novog proizvoda, aktivnosti vezane uz postojeće proizvode (poboljšanje njihovih karakteristika, povećan prodor na tržište putem agresivnog marketinga, proširenje njihovih linija itd.). Također, unutarnje strategije uključuju međunarodno širenje, koje ima za cilj povećanje prodaje, prihoda i profitabilnosti. Online trgovina cipelama i odjećom, Zappos.com, sa sjedištem u Las Vegasu, dobar je primjer organizacije koja je postigla uspjeh i rast zahvaljujući unutarnjim strategijama rasta.

Strategije vanjskog rasta namijenjene stvaranju i održavanju odnosa organizacije s trećim stranama, kao što su spajanja, akvizicije, strateška savezništva, licenciranje, franšize, udruženja poduzetnika i slično. Njihova svrha je prodiranje na strana tržišta i ostvarivanja vanjskog rasta. Ono što Menadžment Leadership Akademija naglašava je da poduzetnici moraju znati kako odabrati odgovarajuću strategiju za određenu situaciju, u pravo vrijeme. Također, Menadžment Leadership Akademija naglašava da odabir odgovarajuće strategije predstavlja jednu od najvećih konkurentskih prednosti.

Prilagodite svoju strategiju!

Strategija poduzeća proizlazi iz vizije njegovih vlasnika ili vodstva. Strategija osigurava ostvarenje vizije, pokazuje vam način i put kako ostvariti cilj koji ste zacrtali. No, rijetko koje poduzeće ima strategiju razrađenu na nekoliko stranica papira ili glavnih točaka. Većina strategiju drži u svojoj glavi i odluke donosi sukladno njoj. Problem je u tome da dok god je strategija u vašoj glavi ona nije poznata ljudima oko vas.

Znatan broj poduzeća, kada oblikuje svoje strategije, obično se oslanja na strategije drugih uspješnih poduzeća. No, trebaju imati na umu da strategija koja je uspješna u jednom poduzeću, ne znači da će biti uspješna i u drugom, s obzirom na to da svako poduzeće ima svoje specifičnosti. Kako ne biste kopirali strategije drugih poduzeća, Menadžment Leadership Akademija pruža informacije o oblikovanju i prilagodbi strategija okruženju.

Važno je naglasiti da stvaranje poslovne strategije ne znači automatski da će vaše poslovanje biti uspješno. Ipak, omogućuje vam da podijelite svoju organizacijsku viziju i ciljeve sa svojim zaposlenicima. I, ako se pravilno izvede, stvara zajedničku nit u cijeloj organizaciji koja teži uspjehu. A ako situacija postane teška, budite uvjereni da su vaši zaposlenici svjesni strateške vizije organizacije i da mogu udvostručiti vašu viziju, umjesto da se jednostavno bore s požarima.

Autori knjige „Vaša strategija treba strategiju“ su temeljem svog istraživanja došli do tri osnovna zaključka:

 • poslovna okruženja su danas toliko raznolika da trebamo različite pristupe strategiji u različitim okolnostima
 • velika poduzeća trebaju implementirati više pristupa strategiji u različitim dijelovima svoje organizacije
 • današnje vodstvo treba osmišljavati, usmjeravati i upravljati s više strategija istovremeno.

Menadžment Leadership Akademija i izgradnja poslovne strategije

Menadžment Leadership Akademija donosi smjernice kako izgraditi poslovnu strategiju i na što treba obratiti pozornost pri izradi:

 • Da bi svaka strategija bila uspješna, prva stavka koju treba uzeti u obzir su vrijednosti organizacije i željena tržišna pozicija. Ili, drugim riječima, vizija organizacije. Time se postavljaju temelji za razvoj ostatka poslovne strategije. Vizija nije samo izjava o misiji, već će također definirati ponudu vrijednosti, idealan profil kupca i temeljno tržište.
 • Kada razvijate svoju strategiju, imperativ je da budete realni kada postavljate ciljeve. Ciljevi visoke razine ne bi se trebali usmjeravati na postizanje misije organizacije ili odražavanje njezinih temeljnih vrijednosti. Umjesto toga, te se stavke obično razmatraju na nižoj, više taktičkoj razini, poput marketinške ili komunikacijske strategije.
 • Sljedeće na popisu za razvoj strategije je analiza vašeg poslovanja, ovdje je vaša SWOT analiza ključna. Kao rukovoditelju, znati gdje je vaše poslovanje jako ključna je vještina i pomaže vam da razvijete svoju poslovnu strategiju. Slično tome, važno je da ste svjesni slabih točaka vaše organizacije. Razumijevanje ovoga osigurava da vaša strategija nije pretjerano usmjerena prema područjima u kojima ste identificirali slabosti, što osigurava veću vjerojatnost za uspjeh.
 • U ovoj fazi odgovara se na pitanje kako će se ciljevi postići. Drugim riječima, kako ćete se natjecati na vašem definiranom tržištu. U ovoj fazi istražit ćete kako stvoriti potražnju za svojim proizvodima ili uslugama, povećati prodaju i koristiti nove tehnologije. Za mnoga poduzeća ovo je ključni korak.
 • Posljednji dio strateške slagalice je formulacija okvira. Može se razmotriti i prevođenje strategije u više specifičnih odjela. Na primjer, odjel za komunikacije pojedinačno može vrlo malo pridonijeti općem strateškom smjeru. Budući da unutar strategije postoje elementi koji su „izvan djelokruga“ ovog odjela, zato može vrlo malo pridonijeti. Dakle, okvir razmatra viziju i potrebe svakog odjela unutar organizacije i zatim ih usklađuje s organizacijskim ciljevima.

Matrica strategija vam olakšava posao

Grupa američkih profesora je među menadžerima poduzeća provela istraživanje o pristupima strategiji. Temeljem istraživanja pristupe u izradi strategija svrstali su u matricu. Jedan segment matrice sadržava razinu uključenosti radnika u proces izrade strategija. Drugi pak uzima u obzir razinu standardiziranosti procesa izrade strategije. Odabir najboljeg pristupa ovisi prvenstveno o obilježjima samog poduzeća i o njegovom okruženju. Poduzeća u kojima menadžer ili vodstvo samostalno donose odluke često se usmjeravaju na odluke koje se mogu donijeti i provesti vrlo brzo. Nedostatak je taj da manjak kontrolnih mehanizama dozvoljava da te odluke budu i loše. Poduzeće u kojem je strategija i njeno provođenje detaljno standardizirano osigurava provođenje svih bitnih koraka. S druge strane takav način usporava donošenje odluka i može dovesti do propuštanja važnih prilika.

Njihova četiri pristupa strategiji ovise o tome koliko je predvidljivo vaše okruženje i koliko moći vaše poduzeća ima da to okruženje mijenja. Menadžment Leadership Akademija kroz svoj program pruža informacije i znanja o tim pristupima. S obzirom na to, pristupi su:

 • klasičan (pogodan za poduzeća u predvidljivim i stabilnim okruženjima),
 • prilagodljiv (za poduzeća u izrazito nepredvidljivim industrijama i koje se ne daju lako oblikovati, gdje se tehnologija konstantno mijenja),
 • vizionarski (koji polazi od toga da poduzeće ima snagu kreirati industriju i uvjete u njoj) te
 • pristup oblikovanja (kada je okruženje nepredvidljivo, ali poduzeće ima mogućnost oblikovati ga u suradnji s drugim poduzećima).

Strategija se komunicira

Vaša strategija može biti najbolja na svijetu, prilagođena tržištu i zadovoljavati sve standarde koje ste naučili u poslovnoj školi. Bit će beskorisna ako ostane zapisana na papiru ili u vašoj glavi. Otvorena komunikacija je nužna za sudjelovanje radnika u njenom provođenju. Upravo zato je nužno da strategiju svog poduzeća ili odjela svakodnevno prenosite u stvarnost. Ponekad je to potrebno raditi i djelima, a puno veći uspjeh ćete postići prenoseći je i oslikavajući pričama. Odvojite vrijeme kako biste ljudima s kojima radite objasnili i po nekoliko puta što, zapravo, želite postići na tržištu. Kad vam to uspije vidjet ćete na njihovom ponašanju da su strategiju prihvatili, da je razumiju i da im je stalo do toga da je provedu.

Možda će vam se izrada strategije učiniti suvišnom radnjom kojom ćete izgubiti puno vremena. Možda sami nemate dovoljno znanja kako da ju napravite. Možda vam se sve to čini suvišnim u situaciji kad vas konkurencija razvaljuje u nekad sigurnoj luci vaših glavnih proizvoda. U svakom slučaju krenite s izradom strategije. Strategija je nužan preduvjet za preživljavanje ako ste je dobro i jednostavno napravili kako bi bila razumljiva svima. I krenite u prenošenje strategije svima s kojima radite. Kako ne biste imali problema u prenošenju strategije svojim radnicima, Menadžment Leadership Akademija kroz svoj program omogućuje vam vježbanje te vještine.

Vaši radnici će vam biti zahvalni jer će razumjeti na čemu temeljite donošenje vaših odluka. Vaši dobavljači će shvatiti zašto su vam toliko važni detalji o kojima im stalno pričate. Vaši kupci će prepoznati kvalitetu vaših proizvoda i zbog čega imaju prednost u odnosu na konkurenciju.

Provedba strategije u radnom okruženju

Prenijeli ste svoju strategiju timu. Svi u vašem timu kažu da razumiju ciljeve i svoje pojedinačne uloge. Osjećate se motivirano. Također i vaš tim se osjeća motivirano. Ali vaš posao nije završen. Sada je na vama da osigurate da vaš tim ostane na pravom putu i u skladu s ciljevima koje ste postavili. Dakle, i dalje trebate držati konce i biti usmjereni na to da vaša strategija bude dio vašeg poduzeća i da dovede do uspjeha. Neki od načina koji vam mogu pomoći da vaš tim bude usklađen s vašim ciljevima na visokoj razini su ponavljanje ciljeva na svojim tjednim ili mjesečnim timskim sastancima. Kada vaš tim izvještava o svom napretku, usmjeravajte razgovor i raspravljajte o napretku. Prilikom utvrđivanja opsega projekata, mjerite rezultate prema njihovom utjecaju na vaše upravljanje. Nemojte mikroupravljati, ali budite prisutni. To će vam pomoći da riješite sve probleme čim se pojave, kao i potaknuti kredibilitet unutar vašeg tima. Da razjasnimo, prisutnost se odnosi na postavljanje strukturiranih točaka koje se trebaju odraditi dnevno, tjedno ili dvotjedno – što god ima smisla za vaš tim i vaš projekt. Nastojte strukturirati svoje smjernice usmjerene na napredak, dosadašnje učenje i znanje te prepreke s kojima se članovi vašeg tima mogu susresti.

Primjer uspješne strategije

Za kraj, kako biste bolje razumjeli sve prethodno napisano, donosimo primjer jedne uspješne strategije. Amazon je poznat po izvrsnoj korisničkoj službi i mogućnostima brze dostave. I dok je vizija Amazona biti organizacija na svijetu koja je najviše usmjerena na kupce, Amazon to čini stvarnošću stalnim inovacijama na postojećim i novim tržištima. Rezultat? Daljnji rast i veća vrijednost za dioničare. U svom prvom dopisu dioničarima iz 1997. godine, sam Jeff Bezos iznio je četiri načela koja vode organizaciju: visoka usmjerenost na kupca, a ne usmjerenost na konkurenciju, strast za otkrićem nečeg novog, predanost operativnoj izvrsnosti i dugoročno razmišljanje.

Amazonova generička poslovna strategija je stjecanje konkurentske prednosti smanjenjem troškova (vodstvo u troškovima), upareno s njegovom sposobnošću za inovacije na konkurentnim tržištima. Fokus je uvijek isti: udovoljavanje potrebama krajnjih kupaca. Amazonove strategije niže razine (operativne, marketinške, itd.) sve slijede generičku strategiju fokusiranja na izbor, cijenu i ekonomiju razmjera kako bi se stvorila vrijednost za kupce. Ovaj strateški okvir omogućio je Amazonu da postane jedna od najuspješnijih tehnoloških organizacija u 21. stoljeću.

Iz navedenog primjera vidimo da prilagođena strategija ima iznimnu važnost u organizacijskom okruženju. Kroz svoj program, Menadžer Leadership Akademija pomaže vam tako da lakše oblikujete strategiju za svoju organizaciju, komunicirate ju i implementirate. Nemojte se obeshrabriti ako vaše strategije ponekad ne uspiju i ne urode plodom. Nastojte neprestano raditi na svojim znanjima i vještinama i pokušajte prilagođavati strategiju uvjetima organizacije. Vidjet ćete da će promjena koja će omogućiti uspjeh vašem poduzeću doći i prije nego što biste ju očekivali!

Da bi ova web-stranica mogla pravilno funkcionirati i da bismo unaprijedili vaše korisničko iskustvo, koristimo kolačiće. Više informacija potražite u našoj Politici Kolačića.

 • Nužni kolačići omogućuju osnovne funkcionalnosti. Bez ovih kolačića, web-stranica ne može pravilno funkcionirati, a isključiti ih možete mijenjanjem postavki u svome web-pregledniku.