Samopouzdana žena je nužni dio društvenog napretka i razvoja

Tanja Pureta Tanja Pureta
Dvije žene promatraju zaslon mobitela

U vrtlogu suvremenog života, žene kroče hrabro suočavajući se s nizom izazova koji oblikuju njihov svakodnevni put. Od izazova u profesionalnom svijetu do iznimne brige o obitelji, njihov napredak često ovisi o ključnom elementu - samopouzdanju. Tanja Pureta je povodom Dana žena razgovarala s Monikom Bončina za Telegram/Super1, duboko zaranjajući u temu utjecaja različitih faktora na žensko samopouzdanje. Poseban naglasak stavljen je na radno okruženje, obiteljske brige i karijerni razvoj, a cijeli intervju s ovim zanimljivim i inspirativnim razgovorom donosimo vam u potpunosti.

Na koji način radna okolina i atmosfera utječe na žensko samopouzdanje?

Radna okolina ima veliki utjecaj na žensko samopouzdanje, kao što i povoljni klimatski uvjeti imaju veliki utjecaj na rast biljke do njenih punih potencijala. Iz radne okoline žena „iščitava“ koliko poslodavac cijeni njen odabir da radi za njega, koliko se od nje traži da na poslu sudjeluje sa svim svojim potencijalima (kreativnošću, emocijama, proaktivnošću, samostalnošću i sl.) ili se traži da samo reaktivno izvršava zadatke na način na koji ih je netko drugi osmislio bez prava davanja vlastitih sugestija, koliko se uočava njen uspjeh i koliko priznanja dobiva zbog njega, kako se reagira na greške i sl.

Ako je poslodavcu stalo da ona radi u fizički ugodnom prostoru, da ima adekvatan radni stol i stolac, kao i potrebnu opremu za rad, jasan opis posla, definiran karijerni put, poticajne kriterije za plaću i nagrađivanje na koje može neposredno utjecati, da može u svome području odgovornosti izraziti svoju stručnost, samostalnost, predlagati nove ideje i sl.  onda će žena osjećati okolinu poticajnom i pravednom te visoko procjenjivati vlastiti utjecaj i doprinos koji u njoj može ostvariti. To će joj dati snagu i potaknuti da koristi prezentacijske vještine te će s ponosom i samopouzdanjem prezentirati svoj rad i ideje kolegama i klijentima.

U suprotnom, ako doživi da poslodavac traži od nje velike napore i rezultate, a sam nije spreman ili voljan osigurati joj adekvatne uvjete za rad i sredstva rada, pravednu naknadu, edukaciju, jasnoću očekivanja, realne ciljeve i sl., kod mnogih žena će to djelovati vrlo nepovoljno na njihovo samopouzdanje. Naime, žena traži potvrdu svoje vrijednosti upravo u reakcijama okoline i važno je da poznaje faktore uspješnog javnog nastupa. Ako je okolina zadovoljna njome i ona se osjeća cijenjeno, a ako ne, to povećava njen osjećaj manje vrijednosti. To će dovesti do toga da će se manje izražavati i prezentirati, te će se njen kreativni potencijal i prezentacijske vještine gušiti. Zato je važno da poslodavac osvijesti koliko je važna radna okolina, odnosno organizacijska klima i organizacijska kultura te da ju sustavno gradi i održava. To će rezultirati ne samo većim samopouzdanjem i prezentacijskim vještinama kod žena, već i boljom produktivnošću, kreativnošću i lojalnošću.

Kako se nositi sa stresom i brigom oko primanja i uvjeta rada?

Stres i briga oko primanja i uvjeta rada se mogu javiti jedino ako je žena nezadovoljna s tim aspektima, a ništa ne radi da ih promijeni. Žena uvijek ima mogućnost promijeniti stanje s kojim je nezadovoljna, samo što to ponekad ne vidi ili ne želi vidjeti. Primjerice, može potaknuti s nadređenima argumentirani razgovor o svojim primanjima ako ih smatra neadekvatnima. Za taj razgovor se treba pripremiti navođenjem razloga zašto misli da su joj primanja neadekvatna, poput statističkih podataka o primanjima na sličnim radnim mjestima u drugim organizacijama na tržištu, kao i vlastitih ostvarenih ciljeva i rezultata. Jednak pristup treba primijeniti i u pripremi i provedbi razgovora o uvjetima rada, a prezentacijske vještine trebaju biti na visokoj razini.

Za upravljanje stresom važno je imati na umu da često jedan razgovor neće biti dovoljan za rješavanje situacije. Treba se naoružati odlučnošću i strpljenjem, umjesto da se obeshrabri i odustane nakon prvog neuspjelog pokušaja. Ako unatoč svim pokušajima ne dolazi do željenog rješenja problema, uvijek može poduzeti korake za promjenu radnog mjesta ili poslodavca (primjerice javljanjem na oglase, doškolovanjem, stvaranjem korisnih poslovnih veza i poznanstava kroz razne udruge i sl.).

Kako se, u kontekstu karijernog napretka, žene mogu osjećati samopouzdanije i kompetentnije? Možete li s nama podijelite neke trikove uz pomoću kojih bi si žene mogle pomoći? Kako da žene danas izaberu sebe?

Jako je važno da žene aktivno razmišljaju o sebi u kontekstu svoje karijere. Što žele raditi, koji su im ciljevi i zašto ih žele ostvariti, u kojem vremenskom okviru, što im za to treba, koje im prepreke pritom mogu stajati na putu i kako će ih prebroditi, koje prilike mogu iskoristiti i sl. Ideja da trebaju samo marljivo raditi, a da će netko već prepoznati njihov trud te da će im se karijera spontano dogoditi bez da aktivno izraze svoje želje i namjere, je najčešće neodrživa. Ako žena ne zna što želi od sebe i sa sobom, onda će joj netko drugi iskrojiti što i kako treba raditi, što joj se najčešće neće svidjeti.

Iako je anketa još uvijek u tijeku, velik broj ispitanica pisalo nam je kako im najveći stres u životu izaziva posao. Kako se, u kontekstu sve većih briga, zadataka i hektičnosti oko nas, uopće posvetiti sebi?

Jako je važno analizirati što ženama u kontekstu posla izaziva stres. To mogu biti njegovi različiti aspekti. Ako stresnim doživljavaju odnose s kolegama i klijentima, tu jako može pomoći usvajanje znanja, prezentacijskih vještina te asertivne komunikacije. To je oblik komunikacije koji nam omogućuje da konstruktivno i samopouzdano izrazimo svoje mišljenje i stavove, pri čemu minimiziramo vjerojatnost da ćemo time povrijediti osjećaje ili izazvati ljutnju onih kojima se obraćamo, a maksimiziramo vjerojatnost da ćemo dobiti ono što trebamo ili želimo. Ako je pak izvor stresa u prevelikoj količini zadataka, onda je korisno naučiti vještine upravljanja vremenom, poput procjene važnosti zadataka, planiranja, uspješnog nošenja s tzv. kradljivcima vremena i sl.

Jedan od najčešćih izvora stresa u kontekstu upravljanja vremenom je pretpostavka da naš nadređeni zna koliko imamo zadataka, pa se ne bunimo kad nam delegira i dodatne zadatke, unatoč tome što smo već pretrpani. Činjenica je da mu obavezno trebamo dati do znanja kako stojimo s našim resursima, jer on to ne može pratiti bolje nego mi. Tako mu omogućujemo da donese kvalitetnije odluke, a ne da ostane u zabludi da možemo napraviti ono što nam je zadao. Drugi najčešći izvor stresa je stalno prekidanje kolega s raznim pitanjima ili komentarima, što također treba staviti pod kontrolu adekvatnom komunikacijom. Dakle, protiv stresa se najbolje boriti znanjem,  prezentacijskim vještinama i asertivnom komunikacijom. Na kraju, iznimno je važno da žene planiraju vrijeme za sustavno posvećivanje sebi. To je barem jednako važno kao i svi drugi poslovni i privatni prioriteti. Samo ako se žena sustavno brine o sebi, moći će se sustavno i kvalitetno brinuti o ostalome, odnosno o nekome drugome.

Pronašla sam  istraživanje  koje je pokazalo da je ruminacija povezana s niskim samopoštovanjem. Na koji način se to može odraziti na karijerni napredak?

Ruminacija je stalno razmišljanje o problemima i poteškoćama. Osoba koja ruminira nije usmjerena na pronalaženje rješenja neke situacije. Usmjerena je samo na njene loše ishode, pred kojima se osjeća bespomoćno i preplavljeno neugodnim emocijama. Zato često i ne kreće ni u kakvu akciju rješavanja svog nepovoljnog stanja, jer misli da nema šanse za uspjeh, nego da time može samo dodatno pogoršati stanje. Primjerice, ni ne kreće u razgovor s nadređenim, jer vjeruje da će se nakon tog razgovora nadređeni prema njoj ponašati još gore te će se još više udaljiti od svog cilja, poput povećanja plaće.

Ruminacija se na više načina može nepovoljno odraziti na karijerni napredak. Prvo, ako osoba zbog ruminacije ne izražava okolini svoje potrebe i želje, umanjuje vjerojatnost da će ih netko uzeti u obzir. Drugo, ako se suzdržava od izražavanja svojih znanja i ideja, neće moći izraziti svoju stručnost niti pridonijeti uspjehu posla. Treće, stalna zabrinutost se odražava i na govoru tijela, odnosno prezentacijske vještine, pa takve osobe često izgledaju odsutno, nezadovoljno, prestrašeno, niske energije i sl. To kolege i klijente može odbiti od suradnje s njima. Četvrto, takav stav ju može dovesti i do povećanja broja pogrešaka u poslu, pa joj se može pripisati i epitet nesavjesne i neodgovorne osobe, što sve zajedno postaje proročanstvo koje samo sebe ispunjava.

Prema Vašem mišljenju, je li na ženama danas generalno ogroman teret, od posla u formi 9-17h pa sve do kućnih zadataka koje ih čekaju kada plaćeni posao završi?

Na ženama koje su sklone na sebe preuzeti odgovornost za sve te aspekte, svakako jest. To preuzimanje odgovornosti je dijelom naslijeđeno obiteljskim i/ili kulturološkim očekivanjima od žene. Međutim, čak i u najpatrijarhalnijom kulturama i obiteljima možemo vidjeti primjere žena koje su se na zdrav način izborile da članovi njihove obitelji preuzmu odgovornost za svoje zadatke i za zajedničke obiteljske obaveze. Dakle, uvijek možemo pronaći uzor, čak i u neposrednoj okolini, ako želimo. Problem je što se mnoge žene osjećaju vrijedno jedino ako sve preuzmu na sebe, pa nažalost čak i vrjednije ako pritom zanemare sebe. Zato je jako važno da svaka žena najprije u svojoj glavi postavi stvari na ispravan način te mirno i odlučno traži od okoline da svatko preuzme svoj dio odgovornosti.

Osim toga, prezentacijske vještine su iznimno važne u ovom kontekstu. Žene koje su sposobne jasno i uvjerljivo komunicirati svoje potrebe i očekivanja veću imaju šansu da budu saslušane i da se njihovi zahtjevi uvaže. To znači da trebaju hrabro izraziti svoje mišljenje i stavove te biti samouvjerene u svoje sposobnosti.

Jedno je  istraživanje  pokazalo da nedostatak samopouzdanja negativno utječe na sposobnost žene da upravlja svojom karijerom. Kako bismo se trebale postaviti? Koje prezentacijske vještine trebamo posjedovati? Moramo li prvo izgraditi svoje samopouzdanje kako bi stremile višim ciljevima u karijeri ili?

Svijest o sebi i vlastitim sposobnostima, uključujući prezentacijske vještine, je polazna osnova izgradnje svega – od kvalitetnih privatnih odnosa do kvalitetne karijere. Žena mora znati tko je, koje su joj vrijednosti i interesi, što želi ostvariti te vjerovati da je sve to važno i ostvarivo. Treba vjerovati u sebe, kao i u važnost i ispravnost onoga što zastupa. Treba vjerovati i u ljude oko sebe da mogu preuzeti odgovornost za svoje obaveze. S takvim stavom može ostvariti puno. Problem je ako svoje samopouzdanje temelji na cilju da svi trebaju biti zadovoljni njenim odlukama i da uvijek treba ostvariti maksimalne rezultate, što je nemoguće.

Žene postavljaju sebi visoke kriterije uspjeha

U skladu s time, mnoge žene sebi postavljaju vrlo visoke kriterije uspjeha, pa ako ne naprave u svim situacijama maksimalan rezultat ili u samo u jednoj situaciji dobiju nezadovoljnu reakciju okoline, to ih može dovesti do negiranja njihove cjelokupne vrijednosti. Zato je važno da osvijeste da zadovoljstvo ljudi, kao i rezultati, mogu objektivno varirati. Naime, nekad ljudi neće biti sretni s ispravnim odlukama, već će htjeti da im se „progleda kroz prste“ ma koliko bi ispunjenje njihovog zahtjeva bilo neispravno ili štetno. Također, ponekad će i rezultati izostati, bez obzira na trud jer su na njihovo ispunjenje utjecale razne objektivne okolnosti. S tim spoznajama žena može lakše karijerno rasti, jer zna da može i treba posjedovati samopouzdanje i prezentacijske vještine te donositi ispravne odluke kako bi dala do znanja da je najveća empatija koju može dati drugima upravo poklanjanje svog povjerenja. Takva žena je svjesna da su varijacije u rezultatima posve logične i prihvatljive sve dok je dugoročni trend uspješnog poslovanja uzlazan.

Samostalne žene ključne su za društvo jer pridonose gospodarskom rastu, društvenom napretku i kulturnoj evoluciji. Oni utjelovljuju otpornost i inovativnost, nadahnjujući druge da prevladaju prepreke i ostvare svoj potencijal. Njihova neovisnost potiče različitost u mišljenju i djelovanju, potičući društveni napredak. Oni dovode u pitanje tradicionalne norme, zalažući se za ravnopravnost i inkluzivnost. Samopouzdane žene igraju ključnu ulogu u odgoju budućih generacija, usađujući im vrijednosti samopouzdanja, ustrajnosti i ambicije. Njihov doprinos time nadilazi osobnu sferu i utječe na razvoj zajednice, donošenje politika i globalne perspektive. Stoga je poticanje samopouzdanja kod žena sastavni dio društvenog napretka i razvoja.

Članak je objavljen i na portalu Super1

Da bi ova web-stranica mogla pravilno funkcionirati i da bismo unaprijedili vaše korisničko iskustvo, koristimo kolačiće. Više informacija potražite u našoj Politici Kolačića.

  • Nužni kolačići omogućuju osnovne funkcionalnosti. Bez ovih kolačića, web-stranica ne može pravilno funkcionirati, a isključiti ih možete mijenjanjem postavki u svome web-pregledniku.