Poslovni uspjeh postiže se uklanjanjem prepreka

Igor Pureta Igor Pureta

Uklonite prepreke koje stoje na putu članovima vašeg tima, a poslovni uspjeh i rezultat će odmah biti vidljiv.

Menadžment ostvaruje uspjeh uklanjanjem prepreka.

Godišnji odmori su, barem onaj njihov glavni dio, završili i vrijeme je da se vratimo svojim obavezama. Za mnoge voditelje i članove njihovih timova počinje vrlo intenzivno razdoblje usmjereno ka završetku godine i ispunjenju poslovnih ciljeva. Poslovni uspjeh svakog od nas ponaosob vrlo je važnan. Od njegovog ispunjenja ovisi i poslovni uspjeh tima, organizacijske jedinice i, u konačnici, poslovni uspjeh čitave organizacije. Stoga menadžeri uprežu sve svoje znanje i sposobnosti da motiviraju, usmjere i pomognu članovima tima da ispune osobni poslovni uspjeh.

Zamislite ili se prisjetite situacija u kojima razgovarate sa svojim voditeljem. U njima vam on jasno daje do znanja koja je važnost ispunjenja tih ciljeva za vas osobno, za vaš tim pa i za čitavu organizaciju. Ona ili on koriste sve stečeno znanje i kompetencije komuniciranja i motiviranja. Oni vještiji se koriste i metodom coachinga koja im omogućuje da ih bolje razumijete. Također i da se prisjetite i osnažite vlastite sposobnosti i znanja koja su, iz raznih razloga, ponekad neiskorištena. Tako osokoljeni i motivirani trebali biste bolje prionuti izvršenju svojih zadataka lakih nogu i visoko uzdignuta čela.

Poslovni uspjeh uz strateško planiranje

Put do poslovnog uspjeha prepun je prepreka, izazova, padova i grešaka. Uz savjete voditelja, na internetu se može pronaći pregršt stranica i savjeta za poslovni uspjeh. No, ova tema je dosta široka i poslovni uspjeh ovisi o brojnim čimbenicima. Ipak postoje neke zajedničke točke koje se često spominju i o kojima uvelike ovisi postizanje poslovnog uspjeha.

Jedna od zajedničkih točaka je i poslovni uspjeh kao krajnji cilj koji ima strateško planiranje. Strateško planiranje je proces kojim organizacija želi ostvariti svoje zacrtane ciljeve. Izazovi, prepreke, znanje, kompetencija i poslovni uspjeh su neizostavni dijelovi koje sadrži strateško planiranje, kao i motivacija i usmjeravanje zaposlenika koje provode menadžeri ili voditelji.

Poslovni uspjeh ometaju kamenčići

Često pak voditelj, naglašavajući što sve možete i trebate, zaboravlja na male stvari. Koliko god vaše čelo bilo uzdignuto, a noge lake, teško je hodati ako vas u cipeli žulja neki oštar kamenčić! Ponekad se dogodi da, iako je strateško planiranje dobro provedeno i ciljevi su jasno definirani, voditeljima promaknu neke stvari. Mali ciljevi temeljeni na idejama svakog zaposlenika i koje bi si trebao postaviti svaki zaposlenik često budu u sjeni općeg cilja koji ima organizacija. Drugim riječima, često se čini da je prioritet organizacije generalni cilj. Svi imamo koristi od znanja i sposobnosti koje su voditelji sakupili tijekom godina prisustvujući treninzima, radionicama i sastancima. Organizacija, a prije svega voditelj, može postići i veći poslovni uspjeh iz uloženog vremena, energije i novca. Također može ostvariti pomake u motivaciji radnika, a time i ispunjenje poslovnih ciljeva.

Ulaganje u znanje i vještine zaposlenika i voditelja je ključan dio koji sadrži strateško planiranje. Ipak nije dovoljno u teoriji naučiti sve potrebno kako bi se postigao uspjeh. Radi se zapravo o promatranju procesa koji se odvijaju unutar organizacije te otklanjanju najprije najvažnijih zapreka u ostvarivanju poslovnog uspjeha. Zatim i svih ostalih kamenčića koji radnike žuljaju u njihovim cipelama. Organizacija će biti onoliko uspješna koliko je uspješan i svaki njen zaposlenik. Logično je da se onda postavlja pitanje koji to kamenčići izluđuju radnike i sprečavaju ih da daju najviše što mogu?

Zapreke u radu zaposlenika

Zapreke u radu zaposlenika utječu na njihov angažman i sveukupnu motivaciju za rad zbog čega cijela organizacija može imati negativne ishode zbog zapreka. Neke od najčešćih zapreka ili ˝kamenčića u cipelama˝:

  • Nejasna očekivanja: najveći dio zaposlenih želi zadatke obaviti na najbolji mogući način. Žele doprinijeti znanjem i radom uspjehu tima i organizacije. Ono što ih sprječava je s jedne strane da puno rade, a daju malo rezultata, a s druge nedostatak slike o tome kako rezultat treba izgledati, koji su standardi rada i na temelju čega će biti procijenjen njihov rad. Ova zapreka dogodi se kada strateško planiranje nije dovoljno dobro definiralo ciljeve i put kojim do se do njih dolazi. Također se javljaju nejasna očekivanja ako komunikacija između menadžera ili voditelja i zaposlenika nije adekvatna.
  • Neiskorištenost: jako je važno da zaposlenici imaju osjećaj potpune uključenosti u zadatke i posao tima. Ako se zanemaruju njihove sposobnosti, vještine i znanja, odnosno ako se posao dodjeljuje nekom drugom, radnici se tada smatraju suvišnima, odrađuju posao, a višak vremena koriste za širenje tračeva i raznih priča. Ovo svakako ne doprinosi ugodnoj atmosferi u timu, a prije svega ne doprinosi osjećaju važnosti za tim. Stoga bi strateško planiranje trebalo uključivati i plan aktivnosti za sve zaposlenike na način da se najbolje iskoriste njihovi potencijali. Važno je svim zaposlenicima dati dovoljno slobode da sami odlučuju o nekim aktivnostima kako bi osjetili važnost i značaj svojeg položaja u timu.
  • Suvišna pravila i procesi: Mnoge organizacije, ponekad i ne svojom krivnjom, nagomilaju pravila i procese bez pomnog razmišljanja o njihovoj opravdanosti. Ako se pojavi problem osnivaju različite odbore, postavljaju nove procese ili pišu nove pravilnike. Što je još gore, zaboravljaju zašto su takvi procesi ili pravila nastali te ih primjenjuju i dugo nakon što je prestala potreba za njima. Ovaj dio svakako treba također uključiti u strateško planiranje. Na početku definirati jasne ciljeve, a mijenjati ih po potrebi. Potrebe tržišta i organizacije se s vremenom mijenjaju, stoga u skladu s time treba i mijenjati postavljenje ciljeve i pravila kako bi se olakšalo obavljanje radnih zadataka svih zaposlenih.

Razbacivanje vremenom ometa poslovni uspjeh?

Svi znamo da se uspjeh ne događa preko noći i da je potrebno mnogo truda da bi se on i dogodio. Strateško planiranje za postavljanje ciljeva ostavlja dovoljno vremena jer je to dugotrajan proces, ali često upravljanje vremenom nije vještina koju posjeduju mnogi ljudi. Zato se javljaju i zapreke vezane za vrijeme potrebno za ostvarivanje ciljeva.

Teško da se išta može mjeriti s osjećajem frustracije koji imamo kad prisustvujemo nekom sastanku, a znamo da nas za našim radnim stolom čeka hrpa "pravog" posla. Sastanci čiji početak kasni, projekti bez smisla, izrada izvještaja za koje znamo da ih nitko ne čita ili ih nitko neće koristiti za uvođenje promjena. Minuta ovdje, minuta ondje i izgubili smo puno resursa kojeg ne možemo nadoknaditi! Zato treba poštovati svoje, ali i tuđe vrijeme pogotovo ako se radi u timu. Korisno je prije svega da voditelji unaprijede svoje vještine upravljanja vremenom kako bi uspješno delegirali zadatke zaposlenima kako se ne bi događalo razbacivanje vremenom.

Držanje koraka s tržištem u današnjem svijetu zahtijeva neprestane promjene. Nažalost, mnoge organizacije su razvile sklonost ka promjenama radi promjene, pa mijenjaju organizacijski dizajn, odnosno strukturu organizacije, viziju ili nešto treće. Vodstvo stvara viziju budućnosti, ali se iza takvih promjena često skriva neka unutarnja nesposobnost s kojom se organizacija ne želi uhvatiti u koštac. Problem u takvim situacijama je da radnici postanu otporni na promjene te ih počinju doživljavati samo kao formalnost, a kad organizacija i poželi nešto strukturno i duboko promijeniti, radnici to tada ne doživljavaju kao nešto važno i misle da sve treba ostati kao i prije! Strateško planiranje u obzir uzima promjene tržišta i moguće promjene u definiranim ciljevima. Ipak treba održati balans između praćenja trendova i promjena na tržištu i neprestanih promjena zbog određenih razloga. Stoga je važno da organizacija ulaže u znanja i vještine svojih zaposlenika, ali i da ta znanja primjenjuje u praksi kako bi poslovanje bilo što uspješnije.

Prepreke su različite za svakoga

Javljaju se razne prepreke u ostvarivanju poslovnog uspjeha. Navedene prepreke samo su neke od najčešćih koje se javljaju kod raznih organizacija. Čak i neke najjednostavnije stvari koje nisu spomenute mogu biti prepreka u ostvarivanju radnih zadataka. Zato je važno kao voditelj osluškuje potrebe svojih zaposlenih. Često se njihova mišljenja zanemaruju, a zapravo su oni ti koji znaju što je najpotrebnija za njihovo radno mjesto i što bi im poboljšalo rad i omogućilo veći uspjeh.

Stoga, u strateško planiranje svakako treba uključiti sve sudionike organizacije, od hijerarhijski najniže pozicije do najviše jer samo tako će se bolje analizirati ukupni uspjeh organizacije. U ovakvim situacijama od velike važnosti je dvosmjerna komunikacija između voditelja timova i zaposlenika. Kada se jave neke prepreke, mora se ići korak po korak. Ne treba pretjerivati i odjednom uklanjati više prepreka. Komunikacijom između zaposlenih se tada trebaju odrediti prioriteti i odraditi započetu aktivnost do kraja i otkloniti prepreku. Dvosmjerna komunikacija na ovaj način doprinosi ne samo otklanjanju prepreka, već i osjećaju važnosti i uključenosti zaposlenih u procese koji se odvijaju u organizaciji.

Prepreke kao prilika za napredovanje

Prepreke su neizbježne u razvoju svakog poduzeća, no organizacija koja se trudi otkloniti ih s najboljim posljedicama za sve zasigurno će ostvariti rezultat. Organizacija tada ima ugodnu radnu atmosferu te će to doprinijeti zadržavanju postojećih zaposlenika i njihovom zadovoljstvu. Tada će i njihova motivacija za rad biti veća te će na najbolji način iskorištavati svoje znanje i vještine za unaprjeđenje organizacije čiji su članovi. Organizacija koja je na glasu kao ugodna za timski rad privući će nove zaposlenike koji će htjeti doprinijeti uspjehu organizacije.

Motivacija i zadovoljstvo zaposlenih samo je jedan od pozitivnih ishoda otklanjanja prepreka. Naravno, dobiva se i korisno iskustvo djelovanja u takvim situacijama. To je i prilika za napredovanje organizacije u smislu da zaposlenici dobivaju iskustvo koje omogućuje širenje i profesionalizaciju organizacije. U svakom slučaju, svaku prepreku se može iskoristiti za napredovanje bilo samih zaposlenika ili općenito organizacije.

Poslovni uspjeh

Poslovni uspjeh je neizbježan kada je organizacija svjesna svojih ciljeva te vještina i znanja svojih zaposlenika. Strateško planiranje treba uključiti sve te elemente u procesu definiranja ciljeva kako bi se ostvario uspjeh. Možda se strateško planiranje kao proces čini zahtjevnim i teškim te se kod definiranja ciljeva treba misliti na puno stvari. No, holistički menadžment treba uvijek imati na umu da dobar temelj osigurava stabilno poslovanje. Za to su prije svega zaslužni menadžer i voditelji koji svojim znanjima i vještinama uspješno delegiraju zadatke svojim zaposlenicima, brinu o njihovim potrebama i osluškuju njihove zahtjeve. Unaprjeđenje menadžerskih vještina korisno je iskustvo koje doprinosi ne samo pojedincu, već i cijeloj organizaciji.

Voditelj u svakom trenutku treba biti svjestan pravila i procesa koji se odvijaju u i oko njegovog tima. U svakom trenutku treba reagirati kako bi smanjio ili eliminirao one koji umanjuju njegovu i timsku sposobnost. Timski rad zahtjeva angažman svih uključenih, stoga voditelj treba pripaziti na to da svi mogu obavljati svoje radne zadatke. Učinite to svojim svakodnevnim prioritetom i vadite kamenčiće iz cipela, kako svojih vlastitih, tako i svojih zaposlenika i postići ćete, u vrlo kratkom roku, zavidan rezultat i poslovni uspjeh uz minimum ciljanih napora.

Da bi ova web-stranica mogla pravilno funkcionirati i da bismo unaprijedili vaše korisničko iskustvo, koristimo kolačiće. Više informacija potražite u našoj Politici Kolačića.

  • Nužni kolačići omogućuju osnovne funkcionalnosti. Bez ovih kolačića, web-stranica ne može pravilno funkcionirati, a isključiti ih možete mijenjanjem postavki u svome web-pregledniku.